Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ЕСТЕТИЧНОГО СВІДОМОСТІ

У матеріальному світі постійно відбувається розвиток речей і явищ реального світу, взаємодія і зміна співвідношення їх змісту та форми прояву. В.І. Ленін підкреслював, що зміст завжди формовані, а форма - змістовна. Матерія у своєму формоутворенні проходить стадії: гармонійної єдності та цілісності форми та змісту; їх протиріччя, невідповідності один одному, поступового руйнування, зживання змісту і розпаду форми. Людина відображає реальну дійсність, єдність і протилежність змісту і форми не тільки раціонально, за допомогою узагальнень і понять, а й емоційно, шляхом створення художніх образів. Його естетичне ставлення характеризується категоріями прекрасного, піднесеного, трагічного, комічного, потворного. Естетика як наука розглядає сутність та закономірності розвитку естетичних явищ в природі, громадського життя і людської діяльності.

Найважливішим елементом естетичної свідомості людини є художньо-естетичне сприйняття. Сприйняття - вихідний етап спілкування з мистецтвом і красою дійсності, психологічна основа естетичного ставлення до світу. Від його повноти і яркості.завісят сила і глибина естетичних переживань, формування художньо-естетичних ідеалів і смаків. Художньо-естетичне сприйняття проявляється у здатності людини виокремлювати у явищах дійсності і мистецтва процеси, властивості, якості, що будять естетичні почуття. На цій основі здійснюється повноцінне освоєння і присвоєння художньо-естетичних явищ. Цілеспрямоване формування естетичного сприйняття у школярів вимагає розвитку у них здатності тонкого розрізнення форми, кольору, оцінки композиції, а також музичного слуху, вміння розрізняти стилі, тональності, відтінки звуку, мислити художніми образами. Культура естетичного сприйняття сприяє розвитку естетичного почуття.

Естетичне почуття - це суб'єктивне емоційний стан, викликане оцінним ставленням людини до естетичному явища дійсності чи мистецтва. Естетичні почуття, що виникли в єдності з ідейним осмисленням естетичного події, породжують естетичні переживання: стану потрясіння, просвітління, очищення, страждання, безвиході, радості і захоплення, співчуття. Естетичні переживання сприяють виникненню і розвитку духовно-естетичних потреб. Естетична потреба проявляється як стійка потреба в спілкуванні з художньо-естетичними цінностями, в пере.жіваніі духовно-естетичних станів.

Естетична свідомість включає в себе усвідомлене людьми естетичне ставлення до дійсності і мистецтва, виражене в сукупності естетичних ідей, теорій, поглядів, критеріїв.

Центральною ланкою естетичної свідомості є естетичний ідеал - соціально обумовлене уявлення про досконалої красі у природі, суспільстві, людині та мистецтві.

Естетична свідомість, в єдності з естетичним почуттям, народжує художньо-естетичний смак, здатність людини оцінювати твори, предмети, явища, ситуації дійсності і мистецтва з позицій художньо-естетичного ідеалу. Художньо-естетичний смак-це тонке і складне вміння побачити, відчути, зрозуміти справді прекрасне або потворне, трагічне або комічне і вірно оцінити його. На цій основе.раз-вивается здатність естетичного судження - доказової, аргументованої, обгрунтованої ідейно-емоційної оцінки естетичних явищ суспільного життя, мистецтва, природи. Естетична свідомість людини формується в процесі його безпосереднього спілкування з соціальною дійсністю, природою, мистецтвом, а також в активній творчій діяльності.

Ведуча функція естетичної свідомості полягає у розкритті світу реально існуючої краси: естетичної сутності мистецтва, суспільного життя, діяльності, ідеалів, відносин, праці, природи. Любов до Батьківщини неможлива без розуміння і відчування її краси. Трудового творчості, любові до праці не буває без переживання почуття прекрасного. Самовіддана боротьба за переконання немислима без непохитної віри в їх чистоту і спрямованість на досягнення прекрасного життя. Точно так само немає ненависті до зрадників без відрази до потворного в їх моралі, способі життя і злиднях. Немає прагнення до самовдосконалення, до боротьби з пороками в собі без переживання почуття відрази по відношенню до вчинків, що суперечить моральним принципам,

Естетичне суспільну свідомість, що виражається у формі мистецтва, чинить величезний вплив на суб'єктивний світ особистості, породжує різноманітні і складні переживання. Естетичні почуття, потреби та ідеали стимулюють суспільно корисну діяльність, зміцнюють віру у переконання, спонукають до боротьби з тим, що заважає їх втіленню в життя. У цьому і полягає головна виховна функція мистецтва. Мистецтво як форма суспільної, естетичної свідомості є яскравим і неповторним джерелом пізнання способу життя, колориту, духовного змісту будь-якої епохи. Вивчення історії за допомогою мистецтва завжди є глибоким і грунтовним, оскільки приводить в рух всю систему емоційно насиченого конкретно-образного мислення. У цьому виявляється пізнавальна, загальноосвітня функція мистецтва.

Щоб збагнути і привласнити духовний світ, укладений у творі мистецтва, переосмислити, пережити і перестраждати те, про що думав, що пережив і втілив в образах художник, необхідно володіти великим ідейним кругозором, культурою почуттів, гостротою сприйняття.

Для цього важливо з раннього дитинства вводити дітей у світ справжнього, великого мистецтва, розвивати і утворювати їх естетичну свідомість на видатних зразках вітчизняного та світового художнього творчості. У здійсненні художньо-естетичної освіти підростаючих і дорослих поколінні - найважливіша функція мистецтва.

Спілкування з мистецтвом має величезне значення в психічному становленні особистості, у розвитку її загальнолюдських задатків і особистісних якостей; Отримуючи від художніх творів величезна кількість вражень, дитина переробляє їх і реалізує у своїй творчій діяльності. Мистецтво і дитяча художня самодіяльність, збагачують досвід життєвих відносин дітей, є засобом їх самовираження і самоствердження. Мистецтво виконує важливу функцію розвитку здібності дітей до художньої творчості, яке широко використовується ними в навчанні, праці, ігрової діяльності.

Естетична свідомість в педагогічному процесі виконує і функцію організаційно-педагогічну. Відображаючи оновлення життя суспільства у всій її суперечливості, мистецтво допомагає педагогам успішно вирішувати ідейно-організаційні питання. Полегшуючи дітям розуміння складних суспільних відносин, воно готує грунт для сприйняття і прийняття ними суспільних вимог. Прославляючи благородне і героїчне, воно спонукає школярів до організованості і дисципліни в праці. Висміюючи пороки, бюрократизм, воно мобілізує громадську думку дитячого колективу на боротьбу зі злом. Під час праці і відпочинку, в туристичному поході і на привалі. Звучить пісня, що знімає напругу, яка об'єднує всіх, що народжує загальне почуття і єдину волю. Мистецтво заповнює вільний час школярів, наповнює його соціально цінним змістом, задовольняє інтереси і потреби хлопців, сприяє їх різнобічному розвитку.

Мистецтво є важливим засобом, що знімає у дітей напруга від навчання, праці, спорту. Захоплюючи школяра, зосереджуючи його увагу на нових і яскравих враженнях, пробуджуючи естетичне почуття, задовольняючи духовні потреби, мистецтво переносить його в світ переживань і емоційних станів, перемикаючих психічну діяльність в нове русло, що створюють розрядку. Зміною кількості та якості духовних вражень мистецтво здійснює своєрідну психотерапію, виконує Психогигиеническое функцію.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ЕСТЕТИЧНОГО СВІДОМОСТІ "
 1. Введення
  сутність і передумови естетичної оцінки і за яких умов досягається - і тільки й може бути досягнута - мета мистецтва, тобто мета створення прекрасного, то цим встановлюється разом з тим і як «повинно» естетично оцінювати, і як художник «повинен» в кожному окремому випадку чинити. Тобто розуміння сутності і передумов прекрасного має разом з тим бути і нормою як для
 2. § 3. Чи можна виділити «предметне поле» естетичної реальності?
  Естетичних категорій, без яких, з одного боку, немислима естетика, а з іншого боку відбувається опис чуттєвих переживань, властивих різним станам свідомості. У попередньому параграфі ми вже виділили чотири основні естетичні категорії, які, образно висловлюючись, представляють «вертикальну» складову «естетичної системи координат» або «предметного поля естетики». Це
 3. Філософське розуміння свідомості
  сутність. Особистісна, Боголюдська концепція духу. Бог як моральна досконалість. Концепції релігійності початку ХХ1 століття. Концепція чистого розуму. Предмет трансцендентальної філософії. Ідеалістичне розуміння розуму Гегелем. Сенс самопізнання духу. Зв'язок ідеї саморозвитку духу з гегелівської діалектикою. Матеріалістична концепція свідомості. Натуралізм в розумінні свідомості.
 4. Естетика і медицина
  естетичні начала життя, здоров'я людей, середовища їх проживання, творчої діяльності. Знання естетики допомагає протистояти явищам потворним, ницим, що принижує і вбиває людину і націю. Естетика звертається і до мистецтва лікування, прояву естетичних почав в медицині. Особливу роль в лікарській діяльності набуває зв'язок мистецтва і медицини. Гуманістична
 5. Методи навчально-творчого вираження.
  Сутність явищ, висловом свого ідейно-емоційного ставлення до життя, оформлення результатів діяльності «за законами краси». Виконавство як метод навчання застосовно до всіх предметів навчального плану і проявляється у виразному викладі думок, читанні напам'ять, драматизації, декламації, грамотному співі, у використанні законів композиції і технічних прийомів малювання,
 6. § 4. Що таке естетична свобода і досконалість?
  Сутності краси наділяє свідомість досконалістю естетичної свободи, що сприймає світ абсолютним твором мистецтв, школою естетичного розвитку. Хто це зрозумів, той перестав захоплюватися світом штучних форм, створених руками людини, але переймається захопленням від тієї реальності, чиї фарби, запахи, звуки, форми, перетворюючись одне в одного, ніколи не можуть бути адекватно відображені
 7. § 1. Яка природа естетичного свідомості?
  Естетичної характеристикою онтології і антропології. Скажемо кілька слів про те, що являє собою одні з найважливіших онтолого-естетіческпх термінів - «гармонія». Це одна з найважливіших категорій, без якої неможливо уявити природу естетичної свідомості людини. Вона має свою кількісну характеристику - це єдність, і якісну характеристику - це цілісність. А обидві
 8. V. Естетичне споглядання і оцінка
  сутність естетичної оцінки, яка повинна бути чистою і об'єктивною. Краса не залежить від випадковості моєї оцінки. Вона не вимірюється глибиною мого почуття або моєї здатністю відчувати. Вона невіддільна від прекрасного об'єкта, вона його право, його власність. Вона - вимушена об'єктом і значуща (geltende) для нього оцінка. Але свідомість цього примусу і його визнання є судження, це
 9. Теми рефератів 1.
  Свідомість і проблема «Я». 5. Особисте й суспільну свідомість. 6. Свідоме і несвідоме у творчості. 7. Духовне спілкування і його символіка. 8. Символізація в науці і
 10. Свідомість
  функцією "того особливо складного шматка матерії, який називається мозком людини" (Л., 14, 215). Суспільна свідомість - сукупність суспільних ідей, теорій, поглядів, які відображають умови матеріального життя суспільства, спосіб виробництва матеріальних благ. Свідомість виникає у людини в процесі трудової суспільно-виробничої діяльності і тому є продуктом суспільного
© 2014-2021  ibib.ltd.ua