Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія (підручник) → 
« Попередня Наступна »
Д. Л. Родзинський. ФІЛОСОФІЯ В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ. Навчальний посібник. Москва, 2009 - перейти до змісту підручника

§ 4. Що таке естетична свобода і досконалість?

Щоб дати визначення естетичної свободи, спочатку необхідно згадати поняття свободи як одну з найважливіших категорій філософсько-етичного світогляду. Свобода - це таке ставлення людини до реальності, в якому він, реалізуючи своє покликання, призначення, талант, досягає межі свого існування - досконалості. Досконалість для свободи - мета, свобода ж для досконалості - засіб. Тому вільно мисляча людина йде по шляху гармонізації себе з світом, для того щоб світ почав говорити через нього, здійснюючи свої задуми. Все вищевикладене допомагає нам більш глибоко зрозуміти суть естетичної свободи, яка стає необхідним етапом у досягненні людиною естетичної досконалості.

Естетична свобода є можливість людини використовувати свій чуттєвий дар для інтерпретації внутрішнього і зовнішнього світів в художніх образах. Ці світи для обдарованої людини грають роль «дослівника», що представляє собою безладне нагромадження подій, фактів, переживань, станів. Однак його психічна організація, пропускаючи через себе все, видає естетичний продукт - художній твір, часом не зачіпаючи собою навіть свідомість. Інакше кажучи, реальність, «Проціджений» через «сито» естетично організованої психіки, залишає свідомість людини мимовільним свідком і пасивним учасником народження шедевра.

У цей момент реальність починає «говорити» через нього, не питаючи дозволу. Художник стає провідником «вищих сфер», глашатаєм вічності. Саме про такі миттєвостях кажуть, що творити треба тоді, коли не можна не творити.

Як же проявляє себе естетична свобода? Коли в шумі дощу чується рима майбутнього вірша, коли рух повітря перетворюється на пластику танцю, коли шелест листя на деревах диктує музику, а в хрускоті снігу під ногами вловлюєш сюжет майбутньої книги, тоді і проявляється естетична свобода, головна мета якої - «перевести» один мова буття на інший. Світ розмовляє з людиною на різних «діалектах», але є люди, покликання яких - займатися «перекладом» з однієї мови па інший. Саме ці люди на перший погляд нічого не значущі шуми, фарби, запахи світу переводять на доступний для більшості людей мова художніх форм, що дозволяє по-іншому ставитися до світу, колишньому до цього «німим». Тільки те освіта стає дійсним і необхідним, яке, наділяючи людини естетичної свободою, дозволяє йому «читати» текст світу, як художній твір. Однак подібна естетична свобода вважається ще неповною. Повної ж свободою вважають ту, що приводить людину до його чуттєво-інтерпретаційні досконалості, за яким стоїть не лише знання безлічі естетичних мов буття, а й можливість легко перекладати з однієї мови на іншу.

Як це зрозуміти? 11 ос Кольку закони краси єдині і для об'єктивної реальності, і для всіх жанрів мистецтва, то досконалість полягає в здатності один тип мистецтва природним чином «перекладати» в інший, утворюючи ланцюг трансформації, де за художнім чином одного жанру варто подібний йому образ іншого. Тому, коли свідомість досягає досконалості, в музиці воно чує риму майбутнього вірша. У поезії воно виявляє пластику ганця, в хореографії воно відчуває аромат життя, а запахи навівають композицію ще не написаної картини. У образотворчих мистецтвах свідомість знаходить початку архітектури та скульптури. Краса світу єдина за своїм змістом, але різноманітна за формами свого прояву. Тому усвідомлення сутності краси наділяє свідомість досконалістю естетичної свободи, що сприймає світ абсолютним твором мистецтв, школою естетичного розвитку. Хто це зрозумів, той перестав захоплюватися світом штучних форм, створених руками людини, але переймається захопленням від тієї реальності, чиї фарби, запахи, звуки, форми, перетворюючись одне в одного, ніколи не можуть бути адекватно відображені мистецтвом, яке змушене від подібного «безсилля »переходити від одного свого жанру до іншого.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Що таке естетична свобода і досконалість? "
 1. Естетика і медицина
  естетичні начала життя, здоров'я людей, середовища їх проживання, творчої діяльності. Знання естетики допомагає протистояти явищам потворним, ницим, що принижує і вбиває людину і націю. Естетика звертається і до мистецтва лікування, прояву естетичних почав в медицині. Особливу роль в лікарській діяльності набуває зв'язок мистецтва і медицини. Гуманістична
 2. § 2. Що таке мистецтво?
  Що мистецтвом є виверну тая «навиворіт» душа художника, що намагається увічнити в естетичних образах свою скороминущу чуттєво-емоційну сферу. Мистецтво перетворюється на альтернативу грубої дійсності, через що воно не тільки охоплює вислизаючу від поверхневого погляду красу, а й за її законами перекроює світ на свій лад. Саме це і робить творчу особистість
 3. § 1. Яка природа естетичного свідомості?
  Що являє собою одні з найважливіших онтолого-естетіческпх термінів - «гармонія». Це одна з найважливіших категорій, без якої неможливо уявити природу естетичної свідомості людини. Вона має свою кількісну характеристику - це єдність, і якісну характеристику - це цілісність. А обидві вони народжують стан естетичної досконалості, іменованого чином прекрасного.
 4. § 4. Яка роль пафосу в пізнанні?
  Щоб у боротьбі з цим почуттям людина раптом виявляв би в собі свою внутрішню свободу. «При всякому пафосі почуття повинні бути притягнуті стражданням, дух же - свободою. Якщо ж в патетичному зображенні відсутній картина страждає природи, то воно позбавлене естетичної сили, і наше серце залишається холодним. Якщо йому не вистачає естетичної основи, то при всій чуттєвої силі воно ніколи не
 5. § 14. Що таке чеснота?
  Що пов'язано з вчинками, їх користю та шкодою, немає нічого, раз і назавжди встановленого, тому одним з найважливіших ознак доброчесного вчинку стає його доречність і своєчасність (Аристотель. ніком-хова етика. - 1104 а). Цінність однієї і тієї ж чесноти може бути різна в залежності від обставин, в яких вона народжується. Так, в небезпеці чеснота розсудливості
 6. § 2. Яке пізнання може називатися досконалим?
  Що таке досконалість. Досконалість - це межа розвитку здібностей єства, в якому воно, досягаючи максимального стану своїх можливостей, повною мірою здійснює своє призначення. Що буде природним для пізнання людини? Оскільки єством називається початковий стан або субстанція, то природним для пізнання людини залишається можливість зрозуміти і повернути собі те
 7. § 4. Як у бутті проявляється краса?
  Що між ними є відмінність. Так, якщо прекрасне символізує цілісний образ краси - його завершений стан, то краса відноситься лише до фрагмента прекрасного, деякої його частини. Наприклад, красивим ми можемо вважати особу або тіло людини, але коли мова йде про прекрасне, мається на увазі людина в цілому. Наступна відмінність: прекрасне асоціюється з незмінним вічним станом, краса
 8. § 2. Яка структура естетичної свідомості?
  Що об'єкт і суб'єкт споглядання «розмивають» кордони між собою, знаходячи чуттєве єдність, що дозволяє в повній мерс відчути всі суттєві характеристики об'єкта як свої власні. Тут бачити об'єкт споглядання - значить стати ним, бути як він. І тоді вже не художник зображує предмет, а сам предмет-заявляє про себе через почуття художника. Цінність естетичного споглядання в мистецтві
 9. 48. Культурні права людини і громадянина за Конституцією РФ
  що передбачає можливість здійснення діяльності щодо збереження, створення, розповсюдження та освоєння культурних цінностей усіх націй і народностей. Права людини в галузі культурної діяльності пріоритетні по відношенню до прав у цій галузі держави і будь-яких його структур, громадських та національних рухів, політичних партій, етнічних спільнот, етноконфессі-ональних
 10. написання дисертації?
  Щоб рухатися вперед, доводиться доводити, що представлений теза має обмеження у вирішенні проблеми, що одним їм не вичерпується роздум, іншими словами, що він не досить багатий. Щоб показати його недостатність, необхідно представити будь-які заперечення, що стосуються цієї тези: - в якому контексті він викладений? - Перевірений він у всіх контекстах? - Чи не призводить він
© 2014-2022  ibib.ltd.ua