Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Плигин А. А.. Особистісно-орієнтоване освіта: історія і практика. Монографія. - М.: «КСП +», 432 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Технологія організаніі лічностнооріентірованного уроку

Модель Т.О.Т.Е. може бути застосована не тільки в розгляді механізмів внутрішнього плану дій у процесі пізнавальної діяльності, але і для побудови макротехнологіческого рівня реалізації розроблюваної нами освітньої технології. З часів Яна Амоса Коменського урок був і залишається центральною ланкою освітнього процесу. Тому нам видається важливим показати те, як виглядає технологія організації лічностнооріентірованного уроку, враховуючи всі розглянуті нами вище необхідні вимоги.

Оскільки педагогічний процес насамперед будується на діяльності його суб'єктів, а використання моделі Т.О.Т.Е. дозволяє виявити структуру діяльності, то, отже, можна застосувати модель Т.О.Т.Е. для макротехнологіческого рівня побудови освітньої технології.

Ця модель здатна забезпечити узгодження пізнавальних стратегій дитини з технологічним рівнем роботи вчителя.

Використовуючи надзвичайно важливу методологічну ідею А. С. Макаренко, який вважав, що жодне педагогічний вплив не може бути осу ществляя у відриві від цілого комплексу впливів, ми намагаємося вибудувати в певну систему педагогічні вимоги і прийоми , які вже були успішно реалізовані в особистісно-орієнтованих технологіях раніше, в поєднанні з вимогами і прийомами, розробленими нами.

Саме так ми намагаємося визначити власний погляд на утримання особистісно-орієнтованої технології.

Для макротехнологіческого рівня модель Т.О.Т.Е. може бути визначена таким чином:

Ті - Початок організації уроку. Целеполагание. Використання (явно або неявно) порівняння поточного стану з планованими цілями.

О - Реалізація основних етапів уроку.

Т2 - Організація рефлексії і зворотного зв'язку, корекція проміжних результатів.

Е - Завершення уроку, підведення підсумків.

Тепер розглянемо технологію особистісно-орієнтованого уроку в загальних рисах.

Універсальний особистісно-орієнтований Т.О.Т.Е уроку (технологія конструювання і реалізації уроку) -

Т1 - організаційне початок, постановка мети.

Визначення місця даного уроку в подальшій системі уроків. Обов'язкове використання всіх логічних рівнів для мотивації, вивчення особистісних переваг, змістовних і процесуальних переваг по відношенню до уроку, особистих очікувань і цілей (включаючи вчителя). Чітке визначення результатів на сенсорному рівні (кожен може уявити, сформулювати і відчути результат), на рівні ЗУН, а також на рівні розвитку здібностей і стратегій. Виявлення конкретного контексту застосування знань. -

О - реалізація основних етапів уроку в певній послідовності (оптимальна стратегія навчання і викладання).

Забезпечення балансу між самостійним пошуком учнів, пізнанням у процесі навчальної діяльності та презентацією нових знань учителем. При цьому важливо, щоб учитель максимально використовував різноманітні способи презентації нового матеріалу (візуально-наочні, аудиально-словесні, чуттєво-практичні), створюючи рівновагу дедуктивного, індуктивного і традуктивного способів організації послідовності дидактичних одиниць і визначаючи найбільш підходяще місце для евристичних прийомів, по можливості забезпечуючи вибір змісту і форм різних видів діяльності на уроці. Організація навчання на основі ефективних пізнавальних стратегій. -

Т2 - перевірка. Як досягаються мети? Робота вчителя зі зворотним зв'язком від учнів.

Крім традиційних контрольних та перевірочних робіт, які вже добре розроблені для оцінки ЗУН, необхідна обов'язкова організація індивідуальної та групової рефлексії щодо досягнення особистісних і власне навчальних цілей (у тому числі і вчителем) у формі діалогу, полілогу , письмовій зворотного зв'язку, а також перевірка «вбудований-ності» когнітивних фільтрів.

Організація якісної системи зворотного зв'язку у вигляді аналізу профілю вже розвинених навчальних навичок та вмінь (на зразок коректурних проб) як самими учнями, так і педагогом. Виявлення особистісних стратегій, яких дотримувалися учні в процесі різних видів пізнавальної діяльності, їх аналіз та обговорення для обміну стратегіями. -

Е - підведення підсумків, підстроювання до майбутнього використання знань.

Узагальнення всіх отриманих результатів, організація огляду пройдених знань і визначення подальшого «маршруту проходження». Розгляд питань застосування знань у різних контекстах: для подальшого навчання в даній галузі знань, інших областях, реалізації більш далеких особистісних та професійних перспектив. Використання вчителем позитивних оцінок (вербальних і невербальних) у вигляді похвали, схвалення, вручення перехідного «кубка знань» або грамот і т. п.

Ранжування системи позначок (на оцінювані якісні сторони: освоєння нового способу і стратегії, творче використання навчального матеріалу, власне відкриття знань; і на кількісні - об'ємні показники, особливо дельта між початковим рівнем і даними). Виставлення позначок.

Розглянутий універсальний Т.О.Т.Е. служить в нашій моделі орієнтиром для конструювання особистісно-орієнтованих уроків. Внутрішній дизайн Т.О.Т.Е. уроку може бути різним, що відповідає прийнятій традиційної класифікації уроків по різним типам.

У разі якщо вчитель планує урок-закріплення, то, відповідно, деякі етапи Т.О.Т.Е. будуть організовані в стислій формі або можуть бути відсутні взагалі.

На основі даного Т.О.Т.Е. нами був розроблений запитальник для організації мікродослідження реалізації особистісно-орієнтованого підходу в практиці роботи загальноосвітньої школи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Технологія організаніі лічностнооріентірованного уроку "
 1. Плигин А. А.. Особистісно-орієнтоване освіта: історія і практика. Монографія. - М.: «КСП +», 432 с., 2003

 2. КОРОТКИЙ ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ (2 ГОДИНИ) ПРЕДМЕТ: фізика
  технології: - облік сенсорних репрезентативних систем; - використання логічних рівнів; - питання моделі Т.О.Т.Е. і запис мікростратегій. Місце уроку в навчальній програмі На попередньому уроці проведена інтеграція теоретичних знань з теми, яка включає такі основні розділи: - внутрішня енергія; - робота; - кількість теплоти; - 1
 3. Підготовка уроку
  технологія прогнозування дозволяє виводити кількісний показник ефективності уроку наступним способом. Обсяг знань (умінь), формування яких становить мету уроку, приймається за 100%. Вплив перешкоджають факторів, природно, знижує цей показник. Величина втрат віднімається з нього і визначає реальний показник ефективності уроку з задуманої схемою. Якщо показник
 4. Запитальник для інтерв'ювання вчителів: -
  технологій. А це призводить до відповідних стереотипам вчителів і задає форму педагогічної рефлексії результатів і процесу навчання. Особливо важливо відзначити відсутність рефлексії щодо процесу формування пізнавальної діяльності. Педагоги володіють вузьким спектром мотивації, практично не застосовують способи аналізу навчального профілю класу, не знають і не використовують особистісні
 5. Статті із збірників та журналів 153.
  Технології та культура / / Сб. матеріалів науково-практичної конференції. Педагогічна освіта XXI століття. - М., 1994. - С. 142-144. 159. Берулава Г. А. Новий напрямок у дослідженні проблеми когнітивних стилів. / / Гуманізація освіти. - 1995. - № 4. - С. 54-60. 160. Біблер В. С. Школа «діалогу культур» (О психол. - Пед. Концепції авт. Шк. Та експер. Прогр. «Школа діалогу
 6. Запитання і завдання для самоконтролю
  уроку як основної форми організації навчання в сучасній школі? Сформулюйте основні вимоги до нього. 2. Визначте, що лежить в основі типології сучасних уроків? Якими можуть бути типи та види уроків, якщо поділити їх по основної дидактичної мети? 3. Опишіть основні типи уроків, інші форми навчання л їх структуру? 4. Охарактеризуйте постійну дидактичну структуру
 7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  уроку з обраної теми з його використанням. Методичні рекомендації з виконання завдання: Користуючись навчальними посібниками для початкової школи, виберіть одну з тем шкільної програми з кожного предмету і виконайте логічний аналіз матеріалу. Визначте тип необхідного дидактичного матеріалу та ІТ для його розробки. Складіть ескіз розробляється дидактичного матеріалу. Відповідно до
 8. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  технологія ». Бібліографічний список Автоматизовані системи навчання на базі ЕОМ. - М., 1992. Амонашвілі Ш.А. Особистісно-гуманна основа педагогічного процесу. - Мінськ, 1990. Бабанський Ю.К. Оптимізація процесу навчання: общедидактический аспект. - М., 1977. Беспалько В.П. Складові педагогічної технології. - М., 1989. Беспалько Б.П. Педагогіка і
 9. Підготовка уроку
  технологія прогнозування дозволяє виводити коллічественних показник ефективності уроку наступним способом. Обсяг знань (умінь), формування яких становить мету уроку, приймається за 100%. Вплив перешкоджають факторів, природно , знижує цей ідеальний показник. Величина втрат (вона визначається за спеціальною методикою) віднімається з ідеального результату і визначає реальний
 10. 7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  технології. Розбираються особливості способів навчання: індивідуального, індивідуально-групового, колективного. Дається характеристика класно-урочні форм: традиційного уроку, Бел-ланкастерской, Батавской і маннгеймській систем. Розглядаються основні форми навчальної діяльності учнів, основну увагу приділено типам уроків і позаурочних формам. Наводяться правила виконання домашніх
© 2014-2022  ibib.ltd.ua