Головна
ГоловнаІсторіяСтародавня Русь → 
« Попередня Наступна »
В.Є. Бредихин, А.А. Слезин, Р.Л. Нікулін .. Давня та Московська Русь: навч. посібник В.Є. Бредихин, А.А. Слезин, Р.Л. Нікулін. Тамбов Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2005, 132 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Тема 5 РОСІЯ У XVII СТОЛІТТІ

Робочий лист
Прочитайте документи і дайте відповідь на питання
Документ 1
«. У всіх же городех Московської держави слишахом таке душевредство під Москвою і про те скорботних і плакахом ... а помочи нихто НЕ можаше содеяті. Ото всіх же градів під єдиному граді, РЕКОМ в Нижньому Нове місті, ті ж ніжегородци. НЕ хотяху Видети православної віри в латинст-ве, начаша мисліті, како б допомогу Московської держави. Єдін ж від них нижегородец имеяше торгівлю м'ясну Козма Мінін. взивав в усі люди: «буде нам похотеть помочи Московському державі, іно нам не пожелеті животів своїх, щоб не був токмо животів своїх, іно НЕ пожелеть і двори свої продавати і дружини і діти закладати і бити чолом, хто б заступився за істинну православну віру і був би у нас начальником ». Нижегородцем ж усім ево слово любо бисть, і здумаша послати бити чолом до столніка до князю Дмитру Михайловичу Пожарському. щоб до них їхав в Нижній Нов місто і став би за православну християнську віру і допомогти б учинив Московської держави. Князь Дмитрей ж їх порадою рад бисть і хотяше ехати в той годину, та ведаша у нижегородцев. непослух до воєвод і пісаше до них, щоб вони вибрали у себе ис посацкіе людей, кому бути з ним у така велика справи і скарбницю збіраті, а з Кузма з Мініним бисть у них по слову. Нижньогородці ж тому обрадова-шеся і нача Кузма бити чолом. Він же нача у них прошаті вироком, що їм у всьому бити слухняним. і ратним людем давати гроші. Вони ж даша йому вирок. Нижньогородці ж посланіє до князя Дмитра. щоб шол в Нижній, не зволікаючи. Він же приде. в Нижній.
У Нижньому ж скарбниці становяше мало. Він же нача писати по містом в Поморському і в усі пониззя, щоб їм вони допомагали йти на очищення Московської держави. У містах же слишахом в Нижньому зборів, заради биша і посилаху до нього на пораду. і свезоша до нього з міст многую казну. Слишахом ж в городех ратні люди, що в Нижньому збіраютца все вільний чин, поидоша з усіх міст. Вони ж їм даваша платню.
На утріе ж з річки Яузи поидоша під Москву. І прийшов, ста у Арбацкіх воріт. і зделаша острог і окопаша кругом ровом і ледь укрепітіся успішний до етманского приходу. Князь Дмитрей ж Тимофійович Трубецькой і козаки начаша на князь Дмітрея Михаиловича Пожарсково і на Кузма і на ратних людей нелюбов держати за те, що до них у ТАБАРІ не пішли.
На утріі ж приходу свого під Москву посла. етмана проведиваті по усім містом. І серпня в 21 день прібегоша під Москву і сказаша, що етман, з Вяземи поднявся, йде під Москву. Етман ж, прийшовши під Москву, і ста на Поклонній горі. На утріі ж переліз Москву річку під Новим Дівочим монастирем, і приде поблизу Чертольскіх воріт. Князь Дмитрей ж з усіма ратними людьми виіде про-тіву ево. З етманом же колишній бою кінного з 1-го години до осьмаго, від князь Дмітрея ж Трубецкова ис полку і іс Табар козачі допомогти не учініша ні мало.
І серпня в 24 день. поидоша етман з запасом на прохід до Москви. І бою колишньої Великої з ранку до шестаго годині, етман ж, бачачи проти себе міцне стояння московських людей, і напустив на них усіма людьми, сотні і полки все смяша, і топче до Москви річку. Ледве сам князь Дмитрей з полком своїм стояв проти них. Князь Дмитрей ж Трубецькой і козаки все поидоша в Табарі. Етман ж, прийшовши, ста у Катерини мучениці. і ТАБАРІ постави. І острожок, що був у Климента, папи Римського. литовські люди взята і посадіша своїх литовських людей. Люди ж сташа у великій ужасти і посилаху х козаком, щоб сопча промишляті над етманом. Вони ж аж ніяк не помогаху. У та ж час прилучилися бити в полицях у князь Дмітрея Михаиловича Пожарсково Троїцькому келарю Аврамов Па-ліцину, і пойде в ТАБАРІ х козаком і моляшеся їх і Пообіцяли їм многую монастирьскую казну. Вони ж, ево послушавше. острожок Клементьевской взята і литву побиша: одних венгорей побиша сімсот, і знову седоша в острозі, а інші піхота легоша по ямах і по Кропива на шляху, щоб не пропустити етмана в місто. Дню ж колишній близький вечора. приде. Кузма Мінін ко князя Дмитра Михаиловича і просяще у Нево людей. взя. три сотні Дворянська, і перейшов за Москву річку, і ста проти Кримсково двору. Тут же стояху. рота литовська кінна да піша. Кузма ж з тими сотнями
напустіша випарами на них. Вони ж. побегоша до ТАБАРІ Хаткеевим, рота роту смяху. Піхота ж, бачачи те, з ям і ис Кропив поидоша лещата до ТАБАРІ. Конни же все напустіша. Етман ж, покинувши багато коші та намети, побіжить ис Табар ... На утріе ж побегоша від Москви. прямо в Литву.
Литовським ж людем в місті бисть тіснота велика: нікуди їх не випускаху. Гладія ж уних колишньої Великої. З милості ж всещедраго бога на пам'ять Аверкія Великого поидоша приступом і Китай взяша і багатьох литовських людей побиша.
Литовські ж люди, бачачи своє неізможеніе і глад великої, і град Кремль здаваті начаша. На ут-
23
рії ж Струс полковник з товарищи Кремль місто здаша ».
Про які події розповідається в документі?
Виявіть історичне значення даного етапу Смутного часу.
Яка, на ваш погляд, роль Кузьми Мініна і Дмитра Пожарського в подоланні соціально-політичної кризи в країні?
Документ 2
З Соборної уложення 1649 р.
«1. Котория слободи на Москві Патріаршому та митрополичі. і монастирська, і бояр і околні-чих. і всяких чинів людей, а в тих слободах живуть торгові і ремісничі люди і всякими торговими промисли промишляють і лавками володіють, а государевих податей не платять, і слежеб не служать, і ті всі слободи з усіма людми. взяти за государя в тягло і в служби безлетно і безповоротно, оп-річь кабалних людей. А кабалних людей. отдавати тим людем, чиї вони, і веліти їх свесть на свої двори. А які. кабальні люди, а. батьки їх були посадські люди, або з государевих во-Лост: і тих імати в посади жити. А надалі, опріч государевих слобід, нічиїм слободах на Москві і в городех не бути.
5. А котория слободи Патріаршому та властелінскія, і монастирські, і Боярська, і думних і всяких чинів людей біля Москви, і ті слободи з усякими промисловими людми, опріч кабалних людей, за тим же по розшуку, взяти за государя. А орних селян буде які з'являться по Роспром-су їх поместей і вотчин старовинні селяни, а привезені на ті землі, і з тих слобод велети тим лю-дем, у кого ті слободи будуть взяті, звести в свої вотчини і в маєтку. А буде у тих орних селян на Москві і в городех є крамниці і погреби та соляні варниці, і їм ті. продати государевим тяглих людем, а надалі крамниць і погребів і варниц опріч государевих тяглихлюдей нікому не держати.
13. А які московські і городові посадські тяглі люди самі, або їхні батьки в минулих годех живали на Москві, і в городех на посадех і в слободах в тяглі. а інші жили. у тяглихлюдей в си-
делцах і в наймитів, а нині оне живуть в заклатчіках за патріархом ж, і за митрополити. і за монастирі, і за боярами. і за всяких чинів людми на Москві і в городех, на їх дворах, і в вотчинах, і в маєтках і на церковних землях, і тих всіх сисківаті і свозіті на старі їх посадські місця. без-льотно ж і безповоротно. І в'передь тим усім людем, які взяті будуть за государя, ні за ково в
24
заклатчікі НЕ запісиваті, і нічиїми селян і людми НЕ називат ».
Виявіть зміни в положенні посадських людей з прийняттям Соборної Уложення 1649
м.
З якою метою держава ліквідувало білі слободи і інститут заставників ?
Спробуйте визначити вплив зазначених правових норм на розвиток в країні ремесла і торгівлі.
Дайте визначення таким поняттям: Абсолютизм -
Боярська дума -
Гості -
Земські собори -
Інтервенція -
Мануфактура -
Місництво -
Полиці іноземного ладу -
Накази -
Самозванчество -
Семибоярщина -
Смутний час -
Соборне укладення -
Станово-представницька монархія -
Заповніть таблиці
1 Смутний час рубежу XVI - XVII ст. Дата Подія 2 Соціальні рухи в XVII в.
Рух Причини, цілі, склад учасників, підсумки Соляний бунт 1648
Міські повстання 1648 - 1650 рр.. Мідний бунт 1662 Селян-ська війна під перед-водій-ством С.Т. Разіна 1670 - 1671 рр.. Робочий лист 4
ТЕСТИ
Вкажіть правильні відповіді
До причин Смутного часу не відноситься.
А) господарський криза в країні, викликаний опричних терором і Лівонської війною;
б) установа патріаршества;
в) династичний криза , викликаний припиненням правлячої династії Рюриковичів.
Борис Годунов став в 1598 р. царем.
А) згідно з заповітом Федора Івановича;
б) за рішенням Земського собору;
в) в результаті палацового перевороту.
Однією з цілей руху І.С. Болотникова було.
А) повалення царя Василя IV Шуйського;
б) вчинення в Росії буржуазної революції;
в) вигнання з країни інтервентів.
У інтервенції в Росію на початку XVII в. брали участь.
А) Англія і Франція;
б) хрестоносці;
в) Річ Посполита і Швеція.
В результаті інтервенції Росія.
А) втратила державну незалежність;
б) позбулася виходу до Балтійського моря, Смоленської і Чернігово-Сіверської земель;
в) зміцнила торговельні та культурні зв'язки з європейськими країнами.
Першим російським царем з династії Романових став.
А) Василь IV;
б) Владислав IV;
в) Михайло Федорович.
Батько першого російського царя з династії Романових -
а) Федір Іванович;
б) Федір Борисович;
в) Федір Олексійович;
г) патріарх Філарет.
8 Першою спробою російського уряду повернути території, втрачені в ході Смутного часу, стала ...
А) Смоленська війна;
б) Північна війна;
в) Семирічна війна.
У першій третині XVII в. в державному житті країни посилилася роль центральних станово-представницьких установ:
а) Земських соборів;
б) наказів;
в) колегій.
Про еволюцію державного ладу Росії в XVII в. в сторону абсолютизму не свідчило.
А) падіння до середини сторіччя значення Земських соборів;
б) розширення апарату центральних установ - наказів;
в) заміна виборних осіб місцевого управління - земських старост, котрі призначаються з Москви воєводами;
г) спроби затвердження патріархом Никоном верховенства церковної влади над світською.
В силу численних соціальних потрясінь сучасники назвали XVII в.
А) невиразним;
б) бунташним;
в) темним.
У XVII в. в Росії був складений найбільший пам'ятник феодального права:
а) Укладення Василя Шуйського;
б) Соборне укладення Олексія Михайловича;
в) Руська правда.
13 До найважливіших підсумками складання Уложення 1649 р. не
ставиться ...
А) оформлення станової структури російського суспільства;
б) затвердження в Росії кріпосного ладу;
в) секуляризація церковних земель.
14 Церковний розкол середини XVII в. став наслідком незгоди ряду діячів церкви с.
А) рішеннями Стоглавого собору;
б) змістом проведеної патріархом Никоном церковної реформи;
в) введенням урядом царя Олексія Михайловича свободи віросповідання.
У царювання Федора Олексійовича в Росії.
А) було скасовано місництво;
б) введена подушна подати;
в) державою фактично керувала царівна Софія.
Значною подією в економічному житті країни в XVII в. стало (а).
А) завершення процесу формування всеросійського ринку;
б) організація регулярної балтійської торгівлі з країнами Європи;
в) поява перших мануфактур .
Новоторговий статут 1667
а) захищав російських купців від конкуренції з боку іноземців;
б) створював іноземцям пільгові умови для торговельної діяльності;
в) зрівнював російських купців в правах з іноземними.
18 На Переяславській Раді 8 січня 1654 було прийнято
рішення ...
А) про проголошення незалежності України;
б) про визнання Україною влади польського короля;
в) про входження Лівобережної України в складу Росії.
В результаті російсько-польської війни 1654 - 1667 рр.. до Росії відійшли.
А) Україна і Білорусія;
 б) Лівобережна Україна і Смоленська земля;
 в) Лифляндия і Естляндія.
 Видатним державним діячем XVII в. був.
 а) А.Ф. Адашев;
 б) А.Л. Ордін-Нащокін;
 в) М.М. Сперанський.
 Робочий лист 5
 Встановіть, використовуючи підказки, імена зображених російських монархів і роки їх правління.


 ОСНОВОПОЛОЖНИК ЦАРСЬКОЮ ДІ-настил. БУВ ОБРАНО НА ЦАРСТВО Земського собору 21 ЛЮТОГО 1613 Г. НЕ володіючи державною РОЗУМОМ, фактично надав ДЕЛО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОЮ СПОЧАТКУ своєму батькові ПАТ-РІАРХУ ФІЛАРЕТУ, А ПОТІМ Боярської думи. НЕЗВАЖАЮЧИ НА ЧИСЛЕННІ соціальних потрясінь, що спіткали країну в роки його правління, В ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ ЦЕЙ ЦАР ЗБЕРІГСЯ під прізвиськом «Найтихішого». У ПЕРІОД ЙОГО ПРАВЛІННЯ В РОСІЇ почали складатися АБСОЛЮТИЗМ, був складений великого феодального СВОД ЗАКОНІВ, З'ЯВИВСЯ ПЕРШИЙ ТЕАТР

.


 Є старшим ІЗ живих синів ОЛЕКСІЯ МИХАЙЛОВИЧА. В ЙОГО ПРАВЛІННЯ В РОСІЇ БУЛА ПРОВЕДЕНА ПОДАТКОВА РЕФОРМА, скасовано місництво. У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ПРОВЕДЕНО Чигиринського походу. Він був п'ятою СИНОМ ОЛЕКСІЯ МИХАЙЛОВИЧА ВІД ЙОГО ПЕРШОЇ ДРУЖИНИ. Відрізнити слабке здоров'я, НЕЗВАЖАЮЧИ НА старшинства, був проголошений царем РАЗОМ З ПЕТРОМ ПРИ регентства ЇХ СЕСТРИ СОФІЇ.

 БАТЬКО МАЙБУТНЬОЇ ІМПЕРАТРИЦІ АННИ Іоанну-НИ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Тема 5 РОСІЯ У XVII СТОЛІТТІ"
 1. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    тематизував викладено марксистське вчення про державу, являє собою неперевершене за глибиною і багатогранності наукове висвітлення теорії держави, яскравий зразок партійності в боротьбі з ворогами марксизму ». Як же могло бути інакше, якщо сам Ленін стверджував про рабовласницької основі первинних держав Європи? Але, зрозуміло, прихильники марксистсько-ленінських догм так і не знайшли в
 2. 4.Питання вивчення народних рухів
    тематичного характеру (супровід посольств, добування розвідувальних даних). До службових обов'язків донських козаків у XVII столітті ставилися всі їхні дії, які відповідали інтересам Російської держави. Це боротьба з загонами татар, ногаїв і азовців, які завоювали південні російські повіти, і походи на них за вказівкою Москви; підтримка миру за вказівкою уряду з Азовом
 3. Москва.
    столітті. Саме вивчення території Кремля і публікація матеріалів розкопок і спостережень в кінці 80-х-початку 90-х рр.. дозволили внести уточнення в існуючі гіпотези. У цьому велика заслуга археологів Н.С. Володимирській, Т.Д. Панової, Т.Д. Авдусін. З'ясувалося, що в Кремлі початкові середньовічні відкладення датуються серединою-другою половиною XII в. Друк київського митрополита 1091-1096 рр..
 4. 1. Національний характер
    росіянину. Суперечливість російського характеру, про яку ще пройде мова попереду, позначилася й тут. У зазначеній роботі Н.О. Лоського аналізуються та інші риси народного характеру, в тому числі - здатність до вищих форм досвіду, глибокому сприйняттю чужого душевного стану, шукання абсолютного добра і в зв'язку з цим сенсу життя. Зазначає він притаманну російській людині пристрасність і
 5. 4. Становлення адміністративно-командної системи і режиму особистої влади І В. Сталіна
    тема виражалася насамперед у зосередженні всіх ниток керівництва життям держави в центральних, республіканських і місцевих партійних комітетах, в руках партійно-державної номенклатури. Без дозволу Політбюро не могло бути прийнято і опубліковано жодна постанова СНК, жоден Указ ВЦИК. При обговоренні питань у Політбюро вирішальне слово найчастіше належало Сталіну; нерідко він
 6. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
    темам, іншим головним характеристикам права в цілому як соціального інституту. Походження ж права було розглянуто в главі третій цієї книги. Тривалий час на попередньому етапі вітчизняної юридичної думки право розглядалося в нерозривній єдності з державою як продукт і інструмент держави, як основа здійснення класового панування в державних формах.
 7. Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
    тема про юридичну особу розглядається в науці цивільного права, в рамках теорії права також необхідно розглянути деякі основні характеристики юридичної особи як колективного суб'єкта правовідносин. Насамперед, це - організаційна єдність, тобто наявність в колективному суб'єкті управлінських, організаційних зв'язків, утворених для ведення господарської (комерційної),
 8. ТЕМИ І ПЛАНИ семінарських занять
    тема розвитку. - Свердловськ, 1990. Федоров В.А. Декабристи та його час. - М., 1992. Зорькін В.Д. Позитивістські теорії права в Росії. - М., 1978. Зорькін В.Д. З історії буржуазної ліберальної політичної думки Росії в другій половині XIX - початку XX вв. Б.Н. Чичерін. -М, 1975. Теми контрольних робіт і рефератів Політико-правові ідеї консерватизму (Н. Данилевський, К. Леонтьєв).
 9. 2.3 Росія в XVII столітті
    тематизував закон, розділений на тематичні глави. Хоча в Уложенні немає спеціальних розділів, що характеризують державний лад Росії, воно є важливим історичним джерелом, яке розкриває функції монарха, Боярської думи, Земських соборів, наказів, місцевих органів управління. Покладання закріплює процес посилення царської влади, властивий станово-представницької монархії і
 10. Література для самостійної роботи
    столітті / / Вітчизняна історія. 1998. № 2. С. 163 - 175. Богданов А.П. Федір Олексійович / / Питання історії. 1994. № 7. С. 59 - 78. Борисов Н.С. Іван III. - М.: Молода гвардія, 2000. 643 с. (Життя чудових людей; Сергій Блар; Вип. 776). Буганов В.І. Світ історії: Росія в 17 столітті. М., 1989. 319 с. Гордєєва Л. Великий князь Іоанн III Васильович / / Наука і релігія. 1998. № 1. С. 25 - 33.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua