Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. Основи екології та економіка природокористування: Практикум / Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. - Мн.: БГЕУ. - 105 с., 2003 - перейти до змісту підручника

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ)

1. Діалектика взаємодії суспільства і природного середовища.

2. Основні поняття, закони і принципи загальної екології.

3. Екологія і практична діяльність людини.

4. Характеристика біосфери та її структурних одиниць.

5. Екологічні проблеми індустріалізації.

6. Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва.

7. Транспорт і його вплив на навколишнє середовище.

8. Екологічні наслідки розселення і рекреації.

9. Природні ресурси як фактор розвитку і розміщення продуктивних сил.

10. Екологічні особливості повітряного басейну, основні джерела та види його забруднення.

11. Регламентація якості і контроль за станом повітряного басейну.

12. Стан повітряного басейну в Республіці Білорусь, проблеми його оздоровлення.

13. Водні ресурси як екологічний фактор життя на землі.

14. Водні ресурси світу та країн СНД, їх використання.

15. Водні ресурси Білорусі, проблеми використання та охорони.

16. Еколого-економічні проблеми землекористування.

17. Земельні ресурси світу та країн СНД, їх використання.

18. Основні напрями вдосконалення використання та охорони земельних ресурсів Білорусі.

19. Проблеми збереження біологічного різноманіття рослинного і тваринного світу.

20. Лісовий фонд миру та країн СНД.

21. Основні напрями підвищення ефективності використання лісових ресурсів Білорусі.

80

22. Видобуток і використання корисних копалин, проблеми ресурсозбереження.

23. Найважливіші напрями раціонального використання та охорони ресурсів надр Білорусі.

24. Спостереження, облік і контроль у галузі охорони навколишнього середовища.

25. Основи екологічного нормування і регламентація якості навколишнього середовища.

26. Система фінансування природоохоронної діяльності в Республіці Білорусь.

27. Моніторинг навколишнього середовища Республіки Білорусь.

28. Управління природокористуванням в Республіці Білорусь.

29. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності в Республіці Білорусь.

30. Основні положення екологічної експертизи в Республіці Білорусь.

31. Система планування та прогнозування охорони природи та раціонального використання природних ресурсів.

32. Науково-технічна революція та її вплив на навколишнє середовище.

33. Економічні стимули раціонального природокористування.

34. Економічна та соціальна ефективність природоохоронних заходів.

35. Еколого-економічні проблеми людства, напрямки та механізм переходу до сталого розвитку.

36. Міжнародний досвід і співробітництво у вирішенні екологічних проблем.

37. Міжнародна діяльність Республіки Білорусь в галузі навколишнього середовища.

38. Екологічні проблеми країн СНД та шляхи їх вирішення.

39. Регіональні екологічні проблеми Республіки Білорусь та шляхи їх вирішення (м. Мінськ, інші міста, промислові вузли і окремі регіони).

40. Природокористування в умовах радіаційного забруднення території Білорусі.

81

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (для студентів заочного відділення)"
 1. Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. Основи екології та економіка природокористування: Практикум / Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. - Мн.: БГЕУ. - 105 с., 2003

 2. Гуляіхін В.Н., Васильєв О.Н.
  . Навчально-методичний комплекс «Логіка»: Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів / Наук. ред. А.А. Хачатрян. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003. - 124 с., 2003

  контрольних робіт, питань для самоконтролю і до іспиту. Навчально-методичний комплекс «Логіка» допоможе студентам правильно застосовувати закони і форми мислення, що дозволить їм більш продуктивно освоювати обрану спеціальність. Адресовано студентам гуманітарних факультетів денної та заочної форм
 3. С.І. Колесніков. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ / Навчально-методичний посібник / Ростов-на-Дону, 1999

 4. Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007

 5. ПЕРЕДМОВА
  тематику контрольних робіт для студентів заочного відділення; методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт; додаток; тлумачний словник;
 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  контрольну роботу з дисципліни «Основи екології та економіка природокористування». Мета контрольної роботи - виробити у студентів навички самостійного аналізу основних еколого-економічних проблем. Необхідно засвоїти методику цього аналізу, навички відбору і узагальнення почерпнутого з літератури чи первинних джерел різноманітного матеріалу з обраної теми. В
 7. СТАВРПОЛЬСКІЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Соціальна філософія. Курс лекцій. Навчально-методичний посібник для заочного відділення. - Ставрополь: Вид-во СГУ. - 151, 2005

 8. Герасимов О. В.. Методичні вказівки "Проблеми філософії та методології науки" для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. Самара: СамГАПС. 22 с., 2002
  для студентів другого курсу всіх спеціальностей і форм навчання, які вивчають дисципліну "Філософія". Вказівки містять грунтовний розбір деяких найбільш актуальних і важких для розуміння студентів проблем філософії та методології науки, що дозволяє краще готуватися до семінарських занять, заліків та
 9. Ю.Ш. СТРІЛЕЦЬ. Сенс життя людини у філософсько - антропологічному вимірі: Навчальний посібник. Оренбург: ГОУ ОДУ. - 139 с., 2003
  тематика рефератів, курсових і дипломних робіт, контрольні питання для
 10. 7. Методичні рекомендації ДЛЯ ВИКОНАННЯ контрольної РОБОТИ З АДМІНІСТРАТІВНОГО ПРАВА
  контрольній работе спочатку віконується теоретичне Завдання (згідно з Вимогами), потім - тестових завдань (з Нової сторінки), потім - практичне Завдання (з Нової сторінки). Контрольна робота оцінюється: "Зараховано", "незарахована". У разі незарахування контрольної роботи вказуються причини цього. Контрольна робота может буті незарахована у випадка: - Виконано не тієї вариант контрольної
 11. Заходи
  роботодавцем (враховують у плані кадрових витрат), наприклад навчання на підприємстві, денні курси та семінари поза підприємства, участь у наукових конгресах, систематичне варіювання занять, практика всередині підприємства або асистентська діяльність; співробітників, які приймаються ними у вільний час і повністю або переважно ними фінансуються, наприклад навчання у вечірньому
 12. ВСТУП
  контрольної, курсової, дипломної робіт, наукового проекту і т. п. за темами перерахованих дисциплін, може вибрати той підручник, в якому конкретний питання висвітлено досить повно або в потрібному йому аспекті. Дане навчально-методичний посібник допоможе студентам згадати короткий основний зміст теми, побудувати план відповіді за ключовими словами, виділеним курсивним шрифтом у змісті теми.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua