Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

ТИПИ І СТРУКТУРИ УРОКУ ТА ІНШИХ ФОРМ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основний і провідною формою навчання є урок як головна ланка всієї класно-кабінетної, урочно-поліморфної системи. Інші форми навчання задіюються в навчальному процесі, як правило, в тісному зв'язку з уроком для більш глибокого і повноцінного вирішення задач навчання. Розглянемо більш детально загальні характеристики будь-якого уроку як форми навчання.

По своїй суті і призначенню урок являє собою обмежену-в часі, організовану систему навчання - виховного колективно-індивідуальної взаємодії вчителя й учнів, у результаті якого відбувається засвоєння дітьми знань, умінь і навичок, розвиток їх здібностей і вдосконалення досвіду педагога.

Структура уроку і його тип утворюються з комбінації основних елементів процесу навчання. Структурна побудова уроку залежить від конкретних навчально-виховних завдань, характеру передбачуваної на уроці діяльності і навчального взаємодії вчителя з дітьми. Це особливо яскраво проявляється в досвіді відомих вчителів-С.Н. Лисенкової, Е.Н. Ільїна, І.П. Волкова, В.Ф. Шаталова. Зміст діяльності, види навчальних робіт, спеціально підібрані ефективні методи і прийоми диктують в їх творчості підхід до формування структури, визначенню типу уроку. Не форма веде за собою зміст, а зміст визначає форму.

Найбільш поширеним типом заняття є комбінований урок. У його структурі в тій чи іншій комбінації присутні всі основні елементи навчання. За короткий відрізок часу на такому уроці відбувається повноцінний завершений цикл педагогічної переробки та засвоєння школярами навчального матеріалу. Комбінований урок включає: а) організаційну та змістовну установку; б) перевірку глибини розуміння і міцності знань учнів, вивчених на попередніх уроках, шляхом широкого використання усного та письмового, індивідуального та масового опитування, короткочасних практичних завдань; в) взаємодія педагога і дітей на основі повідомлення-засвоєння нових знань, умінь, навичок; г) закріплення вивченого матеріалу та вправи; д) діагностику міцності засвоєння знань, умінь, навичок з виставленням поурочного балу, оцінки за роботу на уроці;

е) інструктаж з виконання домашнього завдання.

Якщо комбінований тип уроку на практиці стає єдиною, абсолютизації формою навчання, а його структура, незалежно від педагогічних обставин, залишається завжди незмінною, у навчальній роботі виникає шаблон і формалізм. Діалектика навчального взаємодії вчителя і учнів вимагає, щоб структура комбінованого уроку була гнучкою, рухомою. Він дає найбільшу педагогічну віддачу, коли залежно від характеру навчальної ситуації, ступеня активності дітей і творчого підходу педагога до організації пізнавального процесу його структурні компоненти взаємодіють, переходять один в одного. Так, наприклад, в «липецком досвіді» Окремі елементи уроку поєднуються: засвоєння нових знань відбувається в процесі виконання самостійної роботи. Перевірка знань вплітається в організацію занять одночасно як діагностика та облік активності учнів у коментуванні ходу своєї роботи. Діяльність вчителя та учнів на такому уроці характеризується активною взаємодією і різноманітністю видів навчальної діяльності.

Урок може бути побудований і як заняття з передачі-засвоєння нових знань, умінь і навичок. Необхідність в ньому виникає тоді, коли вчителю з учнями належить ізучітз. цільний, логічно завершений навчальний матеріал або зробити грунтовне вступ у нову тему. Урок передачі-засвоєння знань акцентує увагу на структурних елементах навчання, пов'язаних з повідомленням інформації, демонстрацією нових явищ, з початковим осягненням їх сенсу. Закріплення знань на такому уроці використовується попутно, по ходу викладу основного матеріалу, у формі контрольних питань. Діагностика міцності засвоєння може бути проведена шляхом колективної роботи над типовим вправою, завданням, що вимагає застосування тільки що набутих знань.

Структура такого уроку включає: а) організацію введення в урок; б) передачу-засвоєння нових знань, на що використовується найбільша частка корисного часу в цілях чіткого викладу нової інформації вчителем, організації самостійної роботи учнів з підручником , книгою, довідковою літературою, 'комп'ютером, приладом, машиною; в) закріплення - діагностика міцності знань шляхом спостережень вчителя за стійкістю уваги і ступенем активності учнів, а також проведення стислих контрольних бесід; г) інструктаж щодо подальшої роботи над темою і конкретні завдання для самостійної роботи вдома, в бібліотеці, в лабораторії.

Завершення вивчення цілої теми вимагає проведення особливого типу уроку, присвяченого закріпленню знань, відпрацювання в спеціальних вправах умінь і навичок. Його структура включає: а) введення і організацію уроку; б) вправи різних видів і ступеня складності з пройденого матеріалу, виконувані всім класом під керівництвом вчителя в цілях засвоєння буквально всіма учнями принципу виконання шляхом вільної, розкутої діяльності, за допомогою консультацій педагога; в) демонстрація учнями результатів виконаної роботи, їх колективне обговорення, виставлення окремим учням, впевнено впорався із завданням, відміток (поурочного бала); г) коротка заключна частина уроку присвячується підбиттю підсумків роботи вчителем, постановці перспективи шляхом загального введення в нову тему.

Окремі уроки присвячуються обобщающему повторення, органічно сполученого з діагностикою, з перевіркою і оцінкою знань учнів. Таке об'єднання двох дидактичних завдань психологічно спонукає всіх учнів до систематичного повторення великих блоків матеріалу, забезпечує готовність до його відтворення. Структура цього типу уроку включає: а) введення і первинну організацію, що дозволяють вчителю намітити найзагальніші межі повторення матеріалу, б) власне повторення, побудоване як усне опитування, що включає індивідуальне виклад теми учнями та аналіз відповіді учителем і класом, оцінку і виставляння позначки; фронтальний опитування, співбесіда, дискусію і виставляння поурочного бала; виконання короткочасного письмового завдання (наприклад, написання дат, основних подій у житті політичного діяча, письменника, перерахування представників фауни і флори того чи іншого району, розкриття способів вирішення типової задачі); в) посвята частини часу діагностиці та аналізу глибини і міцності знань, рекомендацій учням по самостійній роботі; г) укладення, що використовується педагогом для підведення підсумків і постановки перспектив вивчення нових знань.

Нарешті, урок може бути присвячений контрольної роботи. Вивчення нового матеріалу, повторення його з учнями не виключає, а передбачає загальну об'єктивну перевірку, діагностику стану навченості дітей. Вищою формою заключній перевірки знань, умінь, навичок, ступеня розвитку є іспити. Але і в ході навчального процесу, при завершенні вивчення великих тем, розділів, виникає необхідність контрольних, діагностичних перевірок ефективності роботи вчителя і учнів, отримання об'єктивної зворотної інформації. Це здійснюється на спеціальних контрольних уроках, структура яких включає: а) вступну пояснювальну частина (будь то рішення задач, творча робота, твір, диктант, виклад теоретичного матеріалу), присвячуємо учителем інструктажу і психологічній підготовці дітей, вселення в них впевненості у своїх силах; б) основну частину, власне самостійну роботу учнів, сумлінність виконання якої контролюється вчителем, що дає оперативні консультації, що підтримує в дітях спокійне і впевнене стан духу, в) заключну частину, яка відводиться для орієнтування дітей в майбутньому вивченні нового матеріалу.

Можливі інші типи і структурні комбінації уроків залежно від приватно-дидактичних завдань в результаті методичного творчості вчителя. Особливість уроку як форми навчання полягає в тому, що існує можливість перетворення його в інші, близькі, суміжні, форми. Так, наприклад, спарені уроки перетворюються на лекцію; урок вивчення художніх текстів чи. Історичних документів стає практичним або семінарських заняттям. Застосування того чи іншого типу уроку в навчальному процесі зумовлено віковими особливостями дітей. Молодший шкільний вік вимагає мобільності форми, частої зміни видів діяльності, чому більше відповідає комбінована структура уроку. Старший школяр, що досяг відомої стабільності у своєму розвитку, здатний до тривалого трудового зусилля і систематичній роботі на уроках, присвячених вправам або повідомленням-засвоєння нових знань.

Уроку як основній формі навчання властиві об'єктивні протиріччя. Перше полягає в тому, що урок як форма масового, колективного навчання в основному забезпечує загальний, середній, необхідний всім дітям рівень знань, умінь і навичок. Тим часом діти не однаково обдаровані, у них виявляються різні здібності, у силу чого одні учні рухаються вперед у засвоєнні знань і розвитку швидше, інші - повільніше, одні схильні до посидючості, інші - до зміни діяльності. Важливо, щоб кожна дитина залишався самим собою, не втрачав індивідуальності, мала умови для її розвитку. Це протиріччя і є рушійною силою, що спонукає справжнього вчителя до творчості. Вирішуючи проблему загальної середньої освіти, він не випускає з уваги необхідність розвитку індивідуальності кожного школяра.

Інша суперечність полягає в єдності, взаємодії та протилежності діяльності вчителя та учнів на уроці. Органічна єдність їх діяльності полягає в тому, що вчитель передає знання, вміння та навички, а учень засвоює їх. Але педагог своїми шаблонними стереотипами в передачі готових знань нерідко пригнічує природну активність дітей, обмежує можливості їх розвитку. Водночас абсолютизована самостійна «дослідницька» діяльність дітей, ізольована від навчальної роботи вчителя, не веде до систематичного і міцному засвоєнню основ наук. Знання цього протиріччя також спонукає вчителя до творчості, до пошуків раціонального поєднання своєї активності з пробудженням всебічної самодіяльності дітей.

Ще одне протиріччя виявляється в тому, що учень на уроці сприймає часткову, обмежену інформацію.

Тим часом справжня підготовка до життя, формування світогляду досягається стрункою системою взаємопов'язаних знань, що малюють єдину цілісну картину світу. Це спонукає творчого вчителя до постійних пошуків системних зв'язків між окремими уроками, їх взаємодії з іншими формами навчання.

Істотним також є протиріччя між колективним та індивідуальним характером діяльності учнів на уроці. Колективне пізнання стимулює ініціативу, активність і збагачує знаннями всіх дітей. Однак індивідуальна самостійна робота не тільки поглиблює знання школярів, але і є єдиним механізмом формування пізнавальних, трудових, поведінкових, фізкультурних умінь і навичок. Це протиріччя дозволяється вмілим поєднанням колективних та індивідуальних завдань на уроці.

Чітко організований урок як форма навчальних занять має самоцінне, навчальний розвиваючий, виховне значення. Наприклад, продумана система логічно взаємопов'язаних уроків навчає дітей самоорганізації, умінням і навичкам інтелектуальної праці, її наукову організацію. Змістовно насичена творча робота на уроці утворює у свідомості і організмі дитини звичне робочий стан. Таке психічний стан в умовах уроку постійно відтворюється і стає важливою умовою продуктивного включення в пізнавальну діяльність всіх психічних процесів. Разом з тим напружена діяльність на уроці загартовує волю школярів, виховує у них працьовитість, відповідальність, інші важливі моральні властивості особистості.

Досвідчені вчителі планують кожен урок так, щоб на ньому обов'язково відбулося повне засвоєння навчального матеріалу всіма учнями. У цих цілях необхідні різноманітні уроки, що відповідають особливостям 'змісту, специфіці методів і рівню розвитку учнів. На зміну комбінованому уроку приходить заняття за повідомленням нових знань, відпрацювання навичок і вмінь, повторення, закріплення, виконання творчих робіт. На різних за типом уроках, з урахуванням успішності просування кожного учня, досвідчені педагоги забезпечують школярів диференційованими завданнями в процесі колективної навчальної роботи. Це допомагає дітям засвоювати матеріал на різних рівнях трудності, вчитися переходити від роботи під опікою вчителя до самонавчання та самоосвіти,

Урок є основнойсістемообразующей навчальної формою, з якої взаємопов'язані ведучі, супутні, допоміжні форми навчання. Серед ведугціх - шкільна лекція. Вона являє собою модифікацію уроку передачі-засвоєння нових знань: виклад навчального матеріалу розподіляється на два навчальних години, чим забезпечується розгляд великої теми в єдності всіх її компонентів. Учитель повідомляє учням план викладу, вказує основну і додаткову літературу, урізноманітнює структуру і характер навчально-пізнавальної діяльності: дає учням поради з конспектування, виділенню головного, фіксування виникаючих питань. Він перериває виклад для спільних з дітьми попутних обговорень, узагальнень, аналізу ілюстрацій, відповідей на найбільш суттєві питання. Учні стежать за логікою викладу, що розвиває їх здатність логічного мислення, вміння концентрувати увагу на головному. Лекція спонукає школярів до цілісного осмислення фактів у їх логічного взаємозв'язку. Її структура складається з вступу; оснащеної різноманітними прийомами викладу матеріалу основної частини; укладення-резюме; відповідей на питання і інструктажу з приводу домашнього завдання. Вікові особливості, розвиток дітей дозволяють широко використовувати лекцію в старшому ланці школи.

 Самостійна домашня робота як форма навчання має на меті закріплення отриманих на уроці знань, умінь, навичок; самостійне засвоєння цілком доступного матеріалу і додаткової інформації; виконання творчих робіт. Самостійна пізнавальна, трудова діяльність виховує характер і зміцнює знання. Разом з тим непосильний, що не засвоєне на уроці може сприяти розвитку пристосуванства, обману, списування, формальної зубріння - найнебезпечніших видів відкритого відставання. Досвідчені вчителі не шкодують часу на групові та індивідуальні додаткові заняття, щоб уникнути формального виконання учнями домашніх завдань. Ці заняття проводяться не тільки з відстаючими; але і з тими,-хто, захоплюючись предметом, йде вперед, працює над додатковим матеріалом. На цій основі в старшому ланці школи базується диференційоване навчання за просунутими програмами. 

 Домашня самостійна робота вимагає чіткої організації. Вона займає певне і постійне місце в режимі дня школяра і організовується з дотриманням гігієнічних вимог. У дитини для занять має бути постійне робоче місце. Йому слід пояснити важливість дотримання послідовності за ступенем труднощі у виконанні завдань, перерв для відпочинку. Домашня самостійна робота, організована з урахуванням віку учнів, стану їх потреб та інтересів, є провідною формою закріплення і вдосконалення знань школярів, добування ними додаткової інформації. 

 В ряду провідних форм - шкільний семінар. Він дозволяє включити весь колектив класу в активну самостійну, під керівництвом вчителя, опрацювання матеріалу. В умовах перебудови, ідейно-морального очищення суспільства, розвитку гласності і демократії, посилення ідеологічної боротьби, семінарське заняття набуває особливого значення. Протиріччя сучасного життя полягає в тому, що потік складною і суперечна політичної, культурної, наукової інформації, що надходить до школярів, незмінно зростає, а можливість ідеологічно точного самостійного аналізу і оцінки ними всіх вступників відомостей у переважної більшості хлопців вкрай обмежена. Семінарська форма дозволяє вчителю разом з учнями здійснювати глибокий аналіз, давати вивірені оцінки різноманітної інформації, вчити школярів робити це самостійно. 

 Семінар може бути присвячений обговоренню результатів самостійного вивчення учнями тієї чи іншої навчальної теми. Учитель забезпечує готовність школярів до такої діяльності, інструктує їх з роботи з додатковою і довідковою літературою. На занятті організовується тематичне чи проблемне обговорення питання. Учні викладають свої точки зору, ставлять запитання один одному, беруть участь у дискусіях, відповідають на запитання вчителя. На закінчення педагог підводить підсумки обговорення; розставляє ідеологічні акценти в розглянутих факти, події; оцінює роботу учнів і виставляє позначки. 

 На семінарах піддаються критичному обговоренню творчі роботи учнів; твори, малюнки, продукти технічної творчості, дослідницькі доповіді. Семінарське заняття може носити і репродуктивний, навчально-повторювальний характер. На ньому обговорюються основні положення прочитаної лекції, учні демонструють своє розуміння її основних ідей. Семінар набуває творчий характер, коли для більш глибокого обговорення проблеми учні підбирають матеріали газет, радіо, телепередач, наукових журналів, науково-популярних книг. 

 Деякі семінари присвячуються заслуховування і обговорення одного або декількох навчальних доповідей, підготовлених учнями під керівництвом вчителів, що вводять клас в нову тему. Подібна навчальна робота на семінарі можлива головним чином у старших класах і з підлітками, здатними в окремих випадках приймати участь в обговореннях. 

 Семінарське заняття сприяє міцному засвоєнню знань, умінь, навичок, оскільки вимагає від учнів великої попередньої самостійної роботи та розумової активності в ході обговорення. Воно активізує, розвиває такі психічні процеси, як мислення, пам'ять, мова, почуття, і, що особливо важливо, дає простір застосуванню різноманітних розумових прийомів і операцій. Воно формує такі моральні якості, як відповідальність, самостійність, вміння відстоювати свої погляди і переконання. 

 Провідною формою навчання є також іспит. Він має на меті систематизацію, закріплення, виявлення стану знань, умінь і навичок учнів. Іспит - форма громадської перевірки і визнання успіхів або невдач у навчальній діяльності. Підготовка до нього породжує у школярів стан відповідальності, мобілізує їх духовні сили на переосмислення, повторення та систематизацію вивченого матеріалу, сприяє інтенсивному узагальненню знань. 

 Іспит має різноманітну структуру: відповіді учнів на екзаменаційні квитки; виконання учнями самостійної творчої роботи типу твори; контрольне виконання трудових операцій; участь школярів у різних змаганнях, олімпіадах, у виконанні практичних трудових, фізкультурних завдань. 

 Педагогічно і психологічно важливе використання в навчальному процесі всього різноманіття видів іспитів. Такі з них, як змагання, творчі роботи, залучають хлопців можливістю всерйоз випробувати свої сили. Найбільший обучающе-виховний ефект проведення іспитів дає в роботі зі старшими підлітками, юнаками і дівчатами. В ігровій, завуальованій формі вони допустимі і для молодших школярів. Навчальне значення іспиту - у систематизації та закріпленні знання дітей, в мобілізації та інтенсивному розвитку розумових сил в умовах екстремальної ситуації. Виховне значення іспиту в тому, що для дитини він стає своєрідним етапом самоствердження, сферою прояву особистісних якостей: витримки, вміння мобілізувати духовні та фізичні сили, володіти своїми почуттями і вчинками. 

 До супутніх формам пізнавальної діяльності відноситься екскурсія у всіх її численних модифікаціях (до музею, на виставку, природу, на виробництво, до об'єкта типу верстат, машина, прилад, спорудження та т. п.). Екскурсія об'єднує навчальний процес в школі з живим життям: знайомить учнів з реальними, дієвими і діючими об'єктами в їх цілісності, взаємозв'язках з іншими явищами світу; з трудовими і технологічними процесами. Усім видам екскурсії властива загальна структура. У неї входить підготовка вчителем учнів до сприйняття, формування у них відповідної установки, рекомендації додаткової літератури. Його власна ретельна підготовка: продумування методики показу і розгляду головного об'єкта, способів залучення дітей у активне сприйняття; інструктування залучаються до показу і розповіді фахівців, пошук форм узагальнення побаченого.

 В ході екскурсії вчитель показує, доповнює, уточнює, відповідає на питання учнів і ставить питання сам. На закінчення вчитель пропонує дітям підвести підсумки і сам завершує узагальнення матеріалу. 

 Екскурсія дає не тільки поживу для розуму, але і матеріал для різноманітної подальшої навчальної роботи. Тому педагог формулює дітям загальні та індивідуальні завдання: вдома зробити записи про основні враженнях; підготувати замальовки; використовувати накопичені знання на уроках по суміжних предметів. Екскурсія з успіхом застосовується для навчання всіх вікових груп. Вона сприяє накопиченню школярами наукових, життєвих фактів, збагачує зоровими образами зміст навчального процесу, навчає вмінню помічати, бачити окремий факт, подробиця, деталь, їх місце в загальній системі взаємодіючих явищ і сприяє розвитку емпіричного мислення. Екскурсія виховує допитливість, уважність, візуальну культуру, морально-естетичне ставлення до дійсності. 

 Супутня форма навчання - бригадно-лабораторне заняття. Його використання нерозривно пов'язане з ідеями самостійної роботи учнів та їх взаємонавчання. Клас поділяється на кілька (3-4) груп, які отримують завдання для самостійного виконання. Це може бути опитніческой робота; навчальний експеримент; спільне вивчення теми за підручниками, джерелам, додаткової літератури; колективні творчі твори, звіти. Обирається в групі лідер безпосередньо відповідає за організацію, хід і результати роботи .. 

 Основні структурні елементи бригадно-лабораторної форми: 

 а) обговорення учителем завдання з групою, відповіді на питання її членів; б) самостійне, колективне виконання справи шляхом читання, практичної діяльності, розподілу приватних завдань між учасниками; в) консультації вчителя в процесі роботи; г) обговорення та оцінка отриманих результатів членами групи ; д) письмовий або усний звіт лідера перед учителем і колективом класу; е) контрольне співбесіду вчителя з представниками робітників ipynn за вибором. Робота може виконуватися протягом одного або кількох навчальних годин у класі, майстернях, на ділянці, в лабораторії. Завдання може бути розраховане і на кілька днів. Учні в цих випадках займаються в бібліотеках, кабінетах, працюють на навчально-дослідних ділянках і являють колективний звіт. Учитель і лідер групи відповідають за те, щоб у навчально-пізнавальну діяльність активно включилися всі члени бригади і взаємно контролювали, навчали один одного. Це тим більше важливо, що в умовах бригадної роботи і колективного звіту ослаблений індивідуальний облік знань учнів. Разом з тим групова пізнавальна діяльність розкріпачує духовні сили кожного учня, активно діючого у звичних умовах однорідного середовища, підвищує відповідальність, розвиває самостійність. Вона сприяє інтенсивному засвоєнню дітьми умінь і навичок самостійного навчального праці, сприяє розвитку їхньої творчості та ініціативи в пошуках нової інформації. Бригад-но-лабораторне заняття, з урахуванням особливостей розвитку, придатне для роботи з дітьми будь-якого віку. Старшокласники побригадно здатні виконувати роботи виробничого та дослідного характеру. 

 Супутньої формою є і шкільна навчальна конференція. Вона зосереджує і мобілізує духовні сили школярів, розвиває пізнавальні інтереси, забезпечує повноцінне повторення і закріплення навчального матеріалу. У період підготовки до конференції учні включаються в самостійну роботу, збагачену пошуком і творчістю. Учитель завчасно оповіщає учнів про майбутній конференції з вивченого розділу програми і пропонує окремим учням на вибір добровільно взяти тему для повідомлення чи доповіді. Весь клас готується до обговорення; кожен повинен бути готовий виступити в якості опонента. Доповідачі отримують консультації у вчителя і фахівців по суті питання і з підбору літератури. Конференція проводиться у відведений розкладом час, протягом 1 -2 навчальних годин. Обговорюється 3-4, 5-7 доповідей, послідовно розкривають тему і не перевищують за часом 5-7 хвилин. Учні-слухачі задають доповідачам питання, висловлюють критичні судження і доповнення. На закінчення вчитель підводить підсумки, робить узагальнення, оцінює роботу доповідачів і найбільш активно, творчо виступили слухачів. 

 Підготовка та проведення конференції виховує у школярів самостійність, зміцнює навички та вміння самостійної роботи, впевненість у своїх силах. Підготовка та виклад доповіді, критичні виступи розвивають мислення, будять інтерес, перетворюють обтяжлива і малоефективне повторення і закріплення на уроках в захоплюючу зіставлення точок зору, відстоювання своїх позицій і переконань у вільній дискусії. Шкільна навчальна конференція використовується в основному в роботі з учнями старшого віку. 

 Супутніми формами навчально-пізнавальної діяльності вчителів та учнів є консультації, групові та індивідуальні заняття. Їх призначення полягає в тому, щоб одним школярам допомогти подолати труднощі і перешкоди в освоєнні окремих тем, розділів програми, а іншим - надати підтримку в поглибленому вивченні предмета. 

 У їх структуру входить: задавание учнями питань і відповіді, роз'яснення вчителя або спеціально запрошених фахівців. Консультації бувають общеклассной та груповими, а при підготовці учнями творчих робіт та доповідей - індивідуальними. Консультаційне спілкування розвиває пізнавальний інтерес, підтримує допитливість думки школярів, вчить-їх точності у формулюванні виникаючих проблем і питань. Коли епізодичній консультації виявляється недостатньо для повної ясності в засвоєнні проблеми, виникає необхідність в епізодичних групових чи індивідуальних додаткових заняттях. Вони покликані заповнити прогалини в засвоєнні знань, створити основу для подальшої успішності пізнавальної діяльності школярів. Індивідуальні та групові додаткові заняття сприяють ліквідації труднощів у навчальній роботі. Разом з тим слід пам'ятати, що надмірне зловживання ними таїть небезпеку затвердження в дітях пасивності,. Очікування обов'язкової допомоги, демобілізації власних внутрішніх духовних сил. 

 До допоміжних формам пізнавальної діяльності школярів відносяться форми, що допомагають відстаючим заповнити відсутні знання і дозволяють успевающим рухатися вперед, серед них групи вирівнювання. У них входять відстаючі учні з однієї паралелі і утворюють спеціальний клас, який займається за адаптованою до їх проблем програмі. Успішна ліквідація прогалин дозволяє дітям повернутися в свої колективи. Такі групи дають хороший навчальний ефект і звільняють вчителя від зайвої витрати часу на відстаючих у звичайному класі. Разом з тим очевидно, що об'єднання всіх відстаючих в одній групі морально-психологічно діє на них гнітюче. 

 Допоміжної формою навчання є і репетиторство - систематичні індивідуальні або групові додаткові заняття з теми, розділу або цілому навчальному курсу. Воно має на меті підтягування учня до рівня вимог стандартної програми. Одночасно може бути засобом засвоєння сверхпрограммних знань для успішного складання іспитів у вуз. Поширення репетиторства свідчить про недоробки з учнями в навчальному процесі середньої загальноосвітньої школи. 

 Допоміжної формою просунутого навчання є факультативні заняття, учнівські дослідницькі групи, лабораторії, експедиції. Вони допомагають заповнити, розширити можливості навчального процесу в цілях розвитку індивідуальності, обдарувань, нахилів та інтересів дітей. Ці форми сприяють розширенню кругозору школярів, систематизації вільно надходить до них інформації, задоволенню духовних запитів. З їх допомогою реалізуються спеціальні програми, що поглиблюють знання учнів, що розширюють можливості профоріен-тації, спеціалізації в деяких видах діяльності. 

 Такі найбільш поширені форми організованого процесу навчання школярів. До них пред'являється ряд науково обгрунтованих вимог, дотримання яких забезпечує ефективність навчального процесу: 

 - змістовна наповненість, інформаціонкая насиченість форми, науковість і духовно-моральна спрямованість, переданих дітям знань, міцність відпрацьовуваних навичок; тісний зв'язок змісту навчальних форм з практикою оновлення суспільства, а також опора на інформацію, що отримується школярами по каналах засобів масової інформації; 

 - забезпечення повної ясності, розуміння та засвоєння всіма учнями основних узагальнень, навичок і прийомів розумових дій, методів самостійної роботи; 

 - активно-діяльнісний характер взаємного спілкування, навчального взаємодії вчителя та учнів, що породжує атмосферу творчого пошуку і самостійних відкриттів; 

 - розвиток інтелектуальної сфери і всіх сутнісних сил у процесі навчальної діяльності: відчуттів, уявлень, сприйняття, теоретичного і образного мислення, пам'яті, уяви, мови, почуттів, а також зору, слуху, нюху, глотки, фізичних сил; 

 - емоційна насиченість навчального взаємодії вчителя та учнів, що формує естетичне ставлення до досліджуваного предмета і процесу пізнання; 

 - динаміка структури форм навчання, перехід з однієї форми в іншу залежно від мінливих обставин процесу дізнання, рівня підготовленості, успішності просування учнів у засвоєнні матеріалу; 

 - поєднання колективно-масової, групової та індивідуальної роботи, забезпечення взаимообучения учнів; 

 - поєднання обов'язкових навчальних завдань з добровільною, по інтересам і здібностям колективної, групової та індивідуально-творчою діяльністю дітей; 

 - формування навичок роботи з комп'ютером, самостійної обробки та аналізу потоку наукової, художньої та політичної інформації; 

 - застосування передових, адекватних віковим можливостям дітей, характером наукового матеріалу та обраній формі методів навчання. 

 Виконання цих вимог дає можливість найбільш повно використовувати навчальні та виховують резерви форм процесу навчання. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ТИПИ І СТРУКТУРИ УРОКУ ТА ІНШИХ ФОРМ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ "
 1. Тема 5. Сутність і форми пізнання
    типи раціональності. Роль і значення нераціональних форм пізнання: інтуїція, уява, фантазії, емоції. Поняття «ірраціональне» і два його аспекти. Ірраціональне як джерело нових смислів, ідей і творінь. Основні особливості наукового пізнання. Наука як історично визначена форма пізнавальної діяльності. Етика і наука. Місце пізнання в системі різних способів освоєння
 2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
    структуру майбутньої програми з можливо мінімальною кількістю необхідних слайдів, наявністю меню і можливості навігації між слайдами по керуючим кнопках і гіперпосиланнями. Відповідно до складеного графом і відібраним навчальним матеріалом розробіть і оформите педагогічний сценарій майбутньої програми. Користуючись можливостями PowerPoint, уявіть розроблені кадри у вигляді слайдів.
 3. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОРМ НАВЧАННЯ
    типи уроків, інші форми і їх структуру. 5. Сформулюйте вимоги до пізнавально-навчальним формам. 6. Розкажіть про різноманіття форм трудової, творчо-практичної та фізкультурної діяльності школярів і вимогах до них. 7. Складіть реферат з сучасним педагогічним джерелами, присвячений передового досвіду ефективного використання вчителями різноманіття
 4. 7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
    структури уроків. Аналізуються нестандартні уроки. Характеризуються допоміжні форми навчальної діяльності. П.І. Підкасистий. Педагогіка. Дається поняття про форми організації навчання та підстави їх класифікації (система індивідуального навчання, ін-дивидуально-групова, класно-урочна система, Бель-ланкастерская, Батовська, маннгеймська, Дальтон-план та ін.) охарактеризовані
 5. Проблемні питання 1.
    типи і базові інтерпретації? 2. Які структура і внутрішні компоненти політичного процесу? 3. У чому полягає механізм розробки і здійснення державної політики? 4. Які основні етапи прийняття державних рішень? 5. Хто виступає акторами макрополітичних процесу, якими є типи взаємовідносин між ними? 6. Що таке розстановка і співвідношення соціальних сил
 6. Введення
    уроку з обов'язковим проведенням по закінченні роботи розслаблюючій фізкультхвилинки. Застосування ІТ на уроках у початковій школі дозволяє ефективно формувати стійкий пізнавальний інтерес, уміння і навички розумової діяльності, творчої ініціативи і самостійності в пошуках способів вирішення поставлених завдань. Сучасний вчитель повинен вміти грамотно застосовувати в своїй
 7. § 7. Процес рішення задачі
    структурі навчальних завдань / / Радянська педагогіка. - 1961. - № 3. 2. Загвязинский В.І. Про постановку та вирішенні пізнавальних завдань у навчальному процесі: Метод. реком. - Тюмень, 1973. 3. Лернер І.Я. Досвід застосування пізнавальних завдань в V класі / / Викладання історії в школі. - 1967. - № 1. 4 Див: Міллер Дж. Магічне число сім плюс або мінус два: Про деякі межах нашої
 8. Методика проведення занять в освітніх установах початкової та середньої професійної юридичної освіти
    уроку і методи його проведення Для викладачів навчальних центрів (ліцеїв) і середніх професійних навчальних закладів становлять інтерес: уроки-лекції, уроки рішення «ключових завдань», уроки-консультації та залікові уроки. Для викладачів освітніх установ початкової та середньої професійної освіти може бути прийнятною система модульної побудови уроків
 9. Контрольні питання для СРС 1.
    форм знання і пізнавальної діяльності. 2. Структура знання: а) специфіка і форми чуттєвого пізнання; б) специфіка і форми раціонального пізнання; в) єдність чуттєвого і раціонального. 3. Наукове знання, його специфіка і будова. Теми рефератів 1. Наука класична, некласична, постнекласична. 2. Специфіка соціального пізнання. 3. Основні напрямки
 10. § 2. Система (структура) юридичної психології
    типи злочинців; - психологія скоєння злочинного діяння; - психологія рецидивної та підліткової злочинності; - психологія групової та організованої злочинності; - психологія провини і відповідальності. 4. Психологія кримінального судочинства. - Психологія попереднього слідства: психологія особистості слідчого та інших учасників кримінального процесу; психологія
© 2014-2021  ibib.ltd.ua