Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

ТИПИ І СТРУКТУРА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Група форм навчання знанням, умінням і навичкам в галузі суспільно корисної праці, залучення школярів до продуктивної праці забезпечує в органічній єдності вирішення завдань трудового навчання та морально-естетичного виховання. До провідних серед них відносяться: бригадно-групова, урочна форми, індивідуальне учнівство і наставництво, виробнича та будівельна бригади або загін, різноманітні види підряду і кооперативних об'єднань, шкільне лісництво, навчально-виробничий комбінат, навчально-дослідне господарство. Як супутні форм трудового навчання широко використовуються семінари з обміну досвідом, співбесіди з теорії, практичні заліки. Допоміжними формами організації праці дітей є учнівські об'єднання раціоналізаторів, юннатів, технічні гуртки, робота в експериментальних цехах, заводських лабораторіях, конструкторських бюро. На рівні допоміжних форм трудового навчання здійснюється тісне переплетення обов'язкових і добровільних занять, забезпечується виховання творчого ставлення до суспільно корисної і продуктивної праці.

Дитячому праці з метою ефективного вирішення навчально-виховних завдань необхідно надати яскраво виражений суспільно корисний характер і мати в результаті позитивний економічний ефект. Тому кращі форми організації продуктивної праці дорослих у педагогічно перетвореному вигляді стають і кращими формами колективного, групового та індивідуального трудового навчання, яке прилучає дітей до вирішення завдань соціально-економічного розвитку країни. Школа забезпечує не тільки набуття учнями трудових умінь і навичок, а й про-форіентацію, підведення школярів до вибору професії, а в ряді випадків - початкове професійне навчання. З усього різноманіття форм для кожної школи провідною формою прилучення учнів до продуктивної праці і первісного професійного навчання стає та, яка є найбільш типовою для даних конкретних господарських умов. У районах сільськогосподарського виробництва провідними виявляються орендні та підрядні форми, виробничі механізовані комплексні бригади; в місцях інтенсивного будівництва нових міст і селищ найбільшого поширення отримують форми будівельних загонів і бригад. У великих містах і промислових центрах переважають навчально-виробничі комбінати, навчальні науково-дослідні лабораторії, індивідуально-бригадне учнівство. За допомогою цих форм важливо знайомити школярів з удосконаленням системи планування і всього господарського механізму, передовим досвідом інтенсифікації виробництва, організації та методів праці. Зацікавити дітей працею можна лише за допомогою сучасних, найбільш ефективних форм організації трудової діяльності і досконалих технологій. У такому підході закладена можливість досягнення вищої ефективності навчальних і виховних впливів форм організації трудової діяльності школярів.

Особливість форм трудової діяльності дітей полягає в тому, що їх суспільно корисний і продуктивний працю організовується не тільки в стінах школи, а й на базових підприємствах, фабриках і заводах, полях і фермах, будівництвах і в наукових установах. Зміст трудової діяльності, форма організації праці визначають характер і способи навчання дітей. Виходячи з цього, провідні форми організації дитячої праці та провідні форми трудового навчання можуть бути розглянуті в їх органічній єдності.

Трудове навчання молодших школярів здійснюється на уроках праці за спеціальною програмою. Організаційно вони будуються з урахуванням декількох основних структурних елементів. Спочатку вчитель психологічно мобілізує учнів на роботу, дає установку, пояснює суть завдання і показує способи його виконання. Діти задають питання, просять вчителя повторити той чи інший прийом. Після цього учні приступають до самостійного виконання завдання. По ходу роботи школярі з'ясовують і уточнюють прийоми діяльності, просять про індивідуальну допомогу. Педагог уважно спостерігає за учнями, у разі потреби надає їм допомогу. Наприкінці уроку якість роботи школярів аналізується спільними зусиллями дітей і педагога, організовується виставка дитячих виробів. На уроках праці в початкових класах велике виховне значення має органічне об'єднання трудової та художньої діяльності дітей, організація художньої праці. Це дозволяє одночасно ефективно вирішувати завдання навчання, загального розвитку та морально-естетичного виховання дитячої особистості.

Що стосується уроків з теорії трудової діяльності у середніх та старших класах, то вони за своєю структурою та організації ідентичні з типами і структурою уроків комбінованого, передачі-засвоєння нових знань, закріплення, перевірки та оцінки знань, умінь, навичок.

Суспільно корисний і продуктивний працю підлітків, як більш складний і суспільно значимий за змістом і організації, вимагає близьких до життя, різноманітних форм навчання та участі. Оскільки для підлітків головне завдання полягає в загальнотрудові навчанні (знайомстві з різними матеріалами, верстатами та інструментами, придбанні умінь і навичок обробки дерева і металу, засвоєнні правил техніки безпеки), то і форми організації праці наближені до навчального процесу в школі. Заняття в шкільних або міжшкільних майстерень проводяться у формі уроку. Трудові уроки в майстернях робляться спареними, що дозволяє вчителю праці приділити достатню увагу теоретичним питанням, техніки безпеки, інструктажу, показу трудових операцій. Найбільш значна частина часу витрачається на практичну роботу, в ході якої вчитель, контролюючи весь клас, здійснює індивідуальне навчання. На закінчення педагог оцінює результати дитячої праці, виставляє урочний бал і в окремих випадках дає завдання для теоретичної чи практичної самостійної роботи.

Трудове навчання підлітків, їх трудова практика, особливо в сільській, селищній та приміської школах, організовуються так само, як суспільно корисна, продуктивна праця на пришкільній ділянці, полях і фермах навчального господарства, в орендних або підрядних бригадах. Для освоєння школярами теоретичних знань використовуються уроки, факультативні заняття, гуртки з біології. Трудові заняття з посадки насіння і розсади, обробці грунту, прополюванні, догляду, збирання врожаю, роботи на тваринницькій фермі по догляду за тваринами, санітарній обробці приміщень школярі виконують, розділившись попарно, по групах, по бригадах. У ході роботи вчитель праці, працівник виробництва, використовуючи бригадно-ін-індивідуальну форму навчання, показує дітям окремі раціональні прийоми, розповідає про особливості розвитку рослин або тварин, проводить індивідуальні бесіди, та інструктажі.

До провідних формам трудового навчання та трудової практики підлітків відноситься і робота в кустарних артілях народного промис-. ла. В якості переважної форми навчання тут також використовується бригадно-індивідуальне учнівство, в якому пріоритет залишається за індивідуальними формами передачі тонкощів майстерності та художнього виховання кожного учня.

Трудове і початкове професійне навчання, суспільно корисна, продуктивна праця, трудова практика старшокласників здійснюються найбільш ефективно в умовах реального виробництва, включення юнаків і дівчат у справжній промисловий або сільськогосподарський процеси з їх сучасним оснащенням, обладнанням, планом , передовими формами і методами організації праці. Це не виключає можливість створення спеціально в навчальних цілях таких форм організації праці, трудового навчання, трудової практики старших і середніх школярів, як шкільні заводи, навчально-виробничі комбінати, учнівські виробничі бригади, будзагони, шкільні лісництва. Безпосередню участь юнаків і дівчат у виробничому процесі забезпечують спеціально виділяються на базових підприємствах, заводах і фабриках, в колгоспах і радгоспах ферми, прольоти, зміни, цеху, машини, устаткування, верстати для бригад і спеціалізованих ланок. Органічною частиною цих великих і ефективних форм організації виробничої праці школярів в якості засобів теоретичного і практичного навчання є урок, бригадно-індивідуальне учнівство, наставництво. На уроках учні засвоюють теоретичні знання та правила техніки безпеки. У процесі практичного праці учні всією бригадою, ланкою і в той же час індивідуально опановують найбільш загальними і професійними вміннями та навичками. Для надання допомоги окремим, які гостро потребують школярам використовується така форма навчання, як наставництво - систематичне, виховно і обучающе-ефективну взаємодію наставника-виробничника з учнем в умовах реального виробничого процесу.

Супутніми формами трудового та початкового професійного навчання, продуктивної праці та трудової практики є співбесіди з теорії, практичні заліки, семінари, конференції та зльоти з обміну досвідом. Трудове і професійне навчання вимагає систематичного контролю за ходом засвоєння і закріплення знань, умінь і навичок.

Зворотній інформація, діагностика результатів навчання необхідні, оскільки трудове і початкове професійне навчання вимагає своєчасного корегування дій учнів. Великі можливості для цього мають співбесіди з теорії. У процесі підготовки до нього вчитель-майстер заздалегідь знайомить хлопців з питаннями, що підлягають обговоренню, консультує їх. Учні мислення співвідносять теоретичні відомості з особистою практикою, готуються до відповіді на питання і більш повному з'ясуванню знань, які належить застосувати практично. Співбесіда проводиться у формі вільного спілкування. Учитель-майстер ставить питання, учні добровільно відповідають на них, доповнюють один одного, обмінюються думками. На закінчення педагог, аналізуючи хід бесіди і ступінь активності учнів, дає оцінки і виставляє позначки.

Неодмінно супутня форма трудового навчання - практичні заліки. Для того щоб процес трудового, початкового професійного навчання був чітко організований, сприяв кращому закріпленню навичок і стимулював на працю, учням важливо бачити свої реальні успіхи і недоліки, знати, як оцінюється їх практична діяльність в цілому. У цих цілях проводяться практичні заліки. Комісія з двох-трьох фахівців-практиків уважно вивчає практичні дії, результати трудових зусиль кожного учня і після короткого обміну думками оголошує мотивовані оцінки. Фахівці відповідають на запитання школярів але приводу недоліків у їх трудових діях.

Завершення великих розділів трудового навчання, виконання суспільно значущих виробничих завдань дають можливість використовувати такі масові форми засвоєння школярами соціального досвіду, як зльоти і конференції. На них відбувається обмін досвідом праці. Спеціальна підготовка до їх проведення полягає в тому, що учні в доповідях і виступах узагальнюють свій досвід, оформляються виставки, проводяться репетиції концертів художньої самодіяльності. Зльоти і конференції дають можливість широкої пропаганди передового досвіду, з'єднання навчання з продуктивною працею школярів, стимулюють їх трудову діяльність і ентузіазм.

В організації трудового та початкового професійного навчання старшокласників широко використовуються різноманітні допоміжні форми: гуртки, трудові неформальні об'єднання, секції раціоналізаторів, юннатів, експериментальні учнівські лабораторії, конструкторські бюро, цехи з виготовлення моделей. Широке використання допоміжних форм дозволяє прилучити учнів до вільної, творчої діяльності в умовах науково-технічного прогресу, комп'ютеризації, комплексної механізації, автоматизації, роботизації виробництва. Трудо-, витті початкове професійне навчання в школі озброює учнів готовими знаннями, вміннями та навичками, розвиває їх інтелект, фізичні сутнісні сили, готує до постійного творчого пошуку.

До форм організації трудової діяльності школярів пред'являються науково-педагогічні вимоги:

- відповідність форм організації дитячої праці умов місцевого виробництва і потребам у трудових резервах;

- забезпечення ними політехнізації, профорієнтації, початкового професійного навчання, підведення до вибору професії;

- забезпечення конкретною формою праці школярів економічної ефективності, найважливішої умови дієвості навчання і виховання у праці;

- забезпечення можливості колективного, групового, індивідуального навчання і широкого застосування наставництва;

- використання у формі організації трудового навчання передових методів і способів, новаторського досвіду планування, педагогічного нормування, а також змагання і методів стимулювання;

- забезпечення в будь-якій формі організації дитячої праці, розвитку творчих здібностей, інтелектуальних, моральних, фізичних сил і емоційно-естетичного ставлення до праці;

- виробничі, моральні, ділові відносини школярів у формах трудового навчання необхідно будувати на основі самоврядування.

 Виконання науково-педагогічних вимог, що пред'являються до форм дитячої праці, дозволить їм увібрати в себе основні елементи процесу навчання і виховання, проявити духовно-моральні сили особистості дитини, забезпечити широке поле для здійснення їм вільного вибору поведінки та прийняття відповідальних рішень. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ТИПИ І СТРУКТУРА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ "
 1. Т.Н. Васильєва. Формування саногенного мислення молодшого школяра: Навчальний посібник / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 48 с., 1997
    структурі особистості молодшого школяра, виявляється їх специфіка у світлі педагогічних проблем, міститься програма формування саногенного мислення молодшого школяра. Призначено для студентів педагогічного факультету університету, вчителів та практичних психологів сфери
 2. Які органи розглядають індивідуальні трудові спори?
    форм власності виду діяльності та галузевої належності розглядаються: 1) комісіями по трудових спорах; 2) районними (міськими) судами. Такий порядок розгляду трудових спорів, що виникають між працівником і власником або уповноваженим ним органом, застосовується незалежно від форми трудового договору. Установлений порядок розгляду трудових суперечок не
 3. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОРМ НАВЧАННЯ
    типи уроків, інші форми і їх структуру. 5. Сформулюйте вимоги до пізнавально-навчальним формам. 6. Розкажіть про різноманіття форм трудової, творчо-практичної та фізкультурної діяльності школярів і вимогах до них. 7. Складіть реферат з сучасним педагогічним джерелами, присвячений передового досвіду ефективного використання вчителями різноманіття
 4. Що означає трудовий колектив?
    структурних підрозділів цехів, відділів, факультетів і т.д., тобто окремих частин підприємства, установи,
 5. Як регулюється внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях?
    організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і профсоюзїого комітету на основі типових правил. Іншим способом регулювання внутрішнього трудового розпорядку є встановлення його за допомогою положеній і статутів про дисципліну праці, кото 'Прокопенкі В.І. Трудове право
 6. Зміст
    структура служби маркетингу на підприємстві 41 Розробка бізнес-плану «Організація підприємства громадського харчування» 56 Резюме 56 Опис фірми 57 Товари та послуги 58 Приміщення та обладнання 60 Маркетинг 60 План виробництва 70 Організаційний план 79 Фінансовий план 83 Висновок 90 Список літератури 91
 7. Проблемні питання 1.
    типи і базові інтерпретації? 2. Які структура і внутрішні компоненти політичного процесу? 3. У чому полягає механізм розробки і здійснення державної політики? 4. Які основні етапи прийняття державних рішень? 5. Хто виступає акторами макрополітичних процесу, якими є типи взаємовідносин між ними? 6. Що таке розстановка і співвідношення соціальних сил
 8. Чи всіх працюючих можна вважати членами трудового колективу?
    організації, так як вони перебувають у трудових правовідносинах з іншими
 9. Як організовуються комісії по трудових спорах?
    організації з числом працюючих не менше 15 людей. Порядбк обрання, чисельність, склад і строк. Повноважень комісії визначається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації. При цьому кількість робітників у складі комісії по трудових спорах підприємства повинна бути не менше половини її складу. Комісія по трудових спорах обирає із свого складу
 10. Що слід розуміти під трудовою дисципліною?
    форму суспільної и зв'язку між людьми, яка обумовлена виділенням особливої функції керівництва та нагляду за працею осіб,: підлеглих цього руководству.1 Як фактичне по-; ведення трудова дисципліна З це точне і неукос-> нительно дотримання встановлених на підприємстві, - | в установі , організації правил поведінки. Як со-'вокупность норм дисципліна праці представлена у вигляді
 11. Чи можуть за порушення трудової дисципліни застосовуватися заходи громадського впливу?
    організацій (партії, комсомолу і профспілок) громадські стягнення за порушення трудової дисципліни, що застосовувалися за рішенням виборного органу відповідної громадської організації, і заходи впливу, які не мали правових наслідків (обговорення на зборах, критичні публікації в багатотиражної або стінний друку і т.д.). У чинному трудовому законодавстві заходи громадського
 12. Чи входить керівник підприємства, установи, організації в трудовий колектив?
    організації є членом трудового колективу поряд з іншими працівниками. Однак, у випадках укладення колективного договору з трудовим колективом директор підприємства є стороною колективного договору. В даному випадку він не входить в трудовий колектив, не бере участі в обговоренні та схваленні колективного договору. І не випадково, згідно зі ст. 7 закону України ИО професійних
 13. Що являє собою предмет трудового права?
    організаціями та встановленню умов праці, з нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю та правил з охорони праці, відносини по соціальному страхуванню працівників); З відносини, що виникають в результаті неналежного виконання трудових обов'язків (що виникають при здійснень дисциплінарного проступку, з відшкодування матеріального збитку, заподіяної працівником підприємству,
 14. Тема 5. Сутність і форми пізнання
    типи раціональності. Роль і значення нераціональних форм пізнання: інтуїція, уява, фантазії, емоції. Поняття «ірраціональне» і два його аспекти. Ірраціональне як джерело нових смислів, ідей і творінь. Основні особливості наукового пізнання. Наука як історично визначена форма пізнавальної діяльності. Етика і наука. Місце пізнання в системі різних способів освоєння
 15. § 4. Система проблемних завдань
    типи аспектних проблем, характерних для даної науки і передбачених шкільною програмою, тобто навчальних проблем; 2) утримувати важливі для середньої освіти типи методів даної науки; 3) формувати основні риси творчої діяльності; 4) будуватися за принципом поступового ускладнення; 5) враховувати дидактичну вимога послідовності і повторюваності завдань.
 16. 5.1. Поняття і види трудової адаптації
    формує свої вимоги до трудової організації даного підприємства. Трудова організація, виходячи зі своїх цілей і завдань, висуває свої вимоги до працівника, до його трудовому поведінці. Реалізуючи свої вимоги, працівник і трудова організація взаємодіють, пристосовуються один до одного, в результаті чого здійснюється процес трудової адаптації. Таким чином, трудова адаптація -
 17. Які бувають види трудових спорів?
    трудові спори поділяються на індивідуальні трудові спори та колективні трудові спори. За характером спору трудові спори поділяються на: а) спори про застосування норм трудового законодавства, встановлених ним (а також колективним договором і трудовим договором) прав і обов'язків; б) спори про встановлення нових або зміну існуючих соціально-економічних умов праці та
 18. Чи є профспілки суб'єктом трудового права?
    організаціях, тобто низові первинні
 19. Хто має право на відпустку?
    форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи (далі З підприємство) .1 Іноземні громадяни та особи без громадянства, які працюють в Україні, мають право на відпустки нарівні з громадянами України. Право на відпустки забезпечується: гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на
 20. СПЕЦИФІКА ПРОЦЕСУ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
    формування морально стійкою, цілісної особистості. Це визначає напрямок і організацію всього процесу морального виховання. Специфіка процесу морального виховання зумовлена також і його змістом - суспільною мораллю, необхідністю впровадження норм громадського моральної свідомості в індивідуальну свідомість і поведінку кожного школяра. Моральні норми стосуються
© 2014-2021  ibib.ltd.ua