Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура Україна / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В . Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Як організовуються комісії по трудових спорах?Комісія по трудових спорах обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації з числом працюючих не
менше 15 людей. Порядбк обрання, чисельність, склад
і термін. Повноважень комісії визначається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації. При цьому кількість робітників у складі комісії по трудових спорах підприємства повинна бути не менше половини її складу.

Комісія по трудових спорах обирає із свого
складу голову, його заступників і секретаря комісії. *

За рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу підприємства, установи, організації
можуть бути створені комісії по трудових спорах у
цехах та інших аналогічних підрозділах. Ці комісії обираються колективами підрозділів і діють на тих же підставах, що й комісії по трудових спорах підприємств, установ, організацій.

Комісія з трудових спорів має бути створена
на кожному підприємстві, установі, організації, незалежно від того, виникали суперечки або не виникало.

У комісіях по трудових спорах підрозділів
можуть розглядатись трудові спори в межах повноважень цих підрозділів.

'Організаційно-технічне забезпечення комісій
по трудових спорах (надання обладнаного
приміщення, друкарської та іншої техніки, необхідної літератури, організація діловодства, облік та
зберігання заяв працівників і справ, підготовка та видача копій рішень і т. д.) здійснюється власником або уповноваженим ним органом.

300

Комісія по трудових спорах підприємства, устано, и '
ждения, організації має печатку встановленого зразка. , 'Е "

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Як організуються комісії по трудових спорах?"
 1. 7. Профком і загальні збори (конференція) трудового колективу
  яких питань належить до його компетенції, якими законодавчими актами воно регламентується, хто організовує проведення зборів і т.д. Це свідчить про збільшений значенні в очах профкомів зборів для вирішення актуальних для працівників питань, а також про зацікавленість самих профкомів в їх підтримці при проведенні переговорів з адміністрацією, у повсякденній діяльності
 2. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  як право. При цьому головна увага приділяється закономірного і випадковому в праві, основним правовим системам, іншим головним характеристикам права в цілому як соціального інституту . Походження ж права було розглянуто в главі третій цієї книги. Тривалий час на попередньому етапі вітчизняної юридичної думки право розглядалося в нерозривній єдності з державою як продукт і
 3. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  як относимость потребують державно-владному вирішенні спорів про право та інших справ до ведення різних державних, громадських, змішаних (державно-суспільних) органів і третейських судів, як властивість юридичних справ, в силу якого вони подлежатразрешенію певними юрисдикційних- ми органами. П.С. Дружков визначав підвідомчість як коло спорів про право та інших
 4. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. виключної компетенції. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  яке матеріальне право застосовувати до зовнішньоекономічних операціях: російське, право іноземного контрагента або загальне (міжнародне торгове) законодавство. Стаття 1186 ЦК РФ регулює це питання наступним чином: «Право, підлягає застосуванню до цивільно - правових відносин з участю іноземних громадян або іноземних юридичних осіб або цивільно - правових відносин,
 5. 3. ПОНЯТТЯ ВИКОНАВЧОГО ДОКУМЕНТА. Вимоги, пропоновані до НЬОГО
  якого часу починається протягом терміну дії виконавчого листа. Виконавчий лист підписується суддею і засвідчується гербовою печаткою арбітражного суду. Виконавчий лист на підставі судового акта, прийнятого арбітражним судом першої або апеляційної інстанції, видається тим судом, який прийняв відповідний судовий акт. Виконавчий лист на підставі судового акта, прийнятого
 6. 2. Поняття підвідомчості, її види
  як относимость потребують державно-владному вирішенні спорів про право та інших справ до ведення різних державних, громадських, змішаних (державно- громадських) органів і третейських судів, як властивість юридичних справ, в силу якого вони підлягають вирішенню певними юрисдикційних-ними органами 1. П.С. Дружков визначав підвідомчість як коло спорів про право та інших
 7. 3. Поняття виконавчого документа. Вимоги, що пред'являються до нього
  організації про повне або часткове невиконання стягнення у зв'язку з відсутністю на рахунках боржника грошових коштів, достатніх для задоволення вимог стягувача, якщо законодавством Російської Федерації не встановлено інший порядок виконання зазначених виконавчих документів; постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні
 8. § 4. Результати робіт. Послуга. Нематеріальні блага
  як правило, лише за досягнення кінцевого результату. Характерною ознакою результату роботи як особливого об'єкта діяльність повіреного, комісіонера, зберігача не має матері-лізованного результату, але представляє юридично значимий інтерес для довірителя, комісіонера, поклажодавця. Нематеріальні блага. Особливу групу об'єктів цивільних прав утворюють нематеріальні блага, під якими
 9. 3. Доцільність дії профспілкової організації в закритому акціонерному товаристві
  небудь причин так різко ставити питання, з її боку починається планомірне тиск на профспілкову організацію з метою поступово витіснити її з підприємства. Відомі випадки, коли адміністрація перешкоджає під різними приводами включенню до статуту товариства статті, яка регламентує права і повноваження профспілкової організації на підприємстві. Наступним кроком стає ухилення від
 10. Скликання зборів
  як правило, спільно з профкомами. Нерідко у скликанні зборів бере участь і адміністрація суспільства. Таке положення має місце в тих організаціях, де збереглися традиційні партнерські відносини між цими органами. Там, де рад трудових колективів немає - а їх немає в переважній більшості акціонерних товариств, - можливі різні варіанти скликання зборів. Часто скликання
© 2014-2021  ibib.ltd.ua