Головна
ГоловнаНавчальний процесОсвіта і наука → 
« Попередня Наступна »
М. Л. Аграновіч, О.Н.Кожевнікова, О.В.Зайцева. Проблеми і тенденції розвитку освіти в Російській Федерації, 2003 - перейти до змісту підручника

2.1. Учні і прийом

Охоплення населення початковим професійною освітою (відношення учнів НУО до чисельності населення відповідного віку) істотно варіює по регіонах Російської Федерації - від 4,6% в Дагестані до 20,2% в Архангельській області. При цьому необхідно відзначити, що залежність між економічним становищем регіону і показником охоплення НВО відсутній (Рис.2.1).

Примітка: тут і далі «» відзначені регіони, що фінансують систему НВО з регіонального бюджету

Рис.2.1. Охоплення населення програмами початкової професійної освіти в 2003 р. (%)

Однак на цьому ж графіку видно, що для регіонів, самостійно фінансують систему НВО, спостерігається однозначна залежність - чим вище рівень добробуту регіону, тим вище в ньому охоплення населення початковою професійною освітою (за єдиним винятком у Якутії, де при високому ВРП на душу населення охоплення програмами НВО один з найнижчих в Російській Федерації).

Динаміка цього показника за останні два роки варіює по регіонах досить значно: від 14-процентного приросту до такого ж зниження, хоча динаміка цього показника для більшості регіонів коливається в межах плюс - мінус 7%. при середньому по Росії незначному (менше 2%) зниженні в 2003 р в порівнянні з 2001 р. З регіонів, самостійно фінансують систему початкової професійної освіти, зростання показника охоплення населення цією освітою спостерігався тільки в Новгородській, Вологодській і Кемеровській областях.

Порівняння динаміки охоплення населення програмами початкової та середньої професійної освіти показує, що за останні два роки відбулося незначне зміщення потоків учнів з системи НУО в систему СПО.

Вибір випускниками шкіл освітньої траєкторії наочно демонструє наступна діаграма.

Рис 2.2. Перехід випускників загальноосвітніх шкіл на наступний щабель

освіти в 2003 р.

Після різкого падіння в першій половині 90-их років і деякого зниження в наступні роки, чисельність учнів системи НВО з 2001 р. стабілізувалася, що в умовах демографічного спаду означає фактичне зростання.

Ця динаміка не однакова для всіх регіонів. На рис. 2.3 наочно видно, що поряд з явним розвитком системи в економічно менш розвинених округах (Південному і Далекосхідному) у більш індустріальних і динамічно розвиваються регіонах (Центральний, Північно-західний, Приволзький округу) відбувається згортання системи НПЗ .

? - - Центральний ФО Північно-Західний ФО Південний ФО? Ж-Уральський ФО Сибірський ФО Н-Далекосхідний ФО

Рис.2.3. Динаміка чисельності учнів НУО (число учнів НВО на 10 тис. економічно активного населення)

Поряд із чисто кількісними змінами відбуваються зміни і в структурі контингенту учнів.

По-перше, збільшується частка учнів, що приходять в систему НВО після закінчення 9-ого класу за рахунок зниження частки випускників повної середньої школи, що продовжують освіту в системі НПЗ.

Одночасно знижується і частка учнів системи НПЗ, які не отримують повної середньої освіти.

Як показує динаміка показників контингенту учнів, система НПЗ все більшою мірою проявляє себе як система саме початкової професійної освіти, локалізуючи за тривалістю програм та віком навчаються:

Зростає частка учнів 15-18 років за рахунок скорочення як 14-річних, так і учнів більше віку (без урахування освітніх послуг, які система НПЗ надає дорослому населенню через підвищення кваліфікації та перепідготовку).

Основними програмами, за чисельністю учнів, стають 2-3 літні програми при відповідному скороченні більш коротких програм і стабілізації більш тривалих.

Важливе і, як видається, перспективне явище - зростання зв'язку системи НПЗ, як системи професійної та допрофесійної підготовки , та загальноосвітньої школи. Поки число учнів загальноосвітніх шкіл, що проходять таку підготовку в установах НВО невелика (десяті відсотка від загального числа школярів), але динаміка безумовно позитивна (Мал. 2.4). Враховуючи, що згідно з опитуваннями набуття практичних навичок затребуване учнями старших класів, функція надання освітніх послуг школярам у сфері професійної підготовки представляється для НУО дуже перспективною.

Рис.2.4. Число учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, які отримали

підготовку в системі НПЗ (чол.)

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "2.1. Учні і прийом"
 1. Аналіз завдань: оцінка потреб у навчанні нових співробітників.
  прийоми виконання роботи; вказується частота, з якою здійснюються операції і прийоми виконуваної роботи; відзначаються стандарти виконання операцій і прийомів; вказуються умови, в яких виконуються операції і прийоми; описуються навички та знання, необхідні для виконання кожної операції; 6) зазначається, де краще виконувати роботу: на робочому місці або у відриві від
 2. Тема 10. Слідчі ситуації і тактичні комбінації. Фактор раптовості, тактичне рішення.
  прийоми і рекомендації. Тактичні та оперативно-тактичні комбінації. Поняття, структура і види тактичного рішення. Взаємозв'язок слідчої ситуації і тактичного рішення. Контрольні питання: Сформулюйте поняття: слідчий прийом і рекомендація, слідча ситуація, тактична комбінація і операція. Тактичне рішення і тактичний прем: їх класифікація і джерела формування.
 3. 3.4. Форми навчання (табл. 22)
  учні, які навчаються повний час »і« учні, які навчаються неповний час »). Інтегральну оцінку співвідношення різних форм навчання дає показник середньої очікуваної тривалості навчання за очною і неочной формі. У Росії середня очікувана тривалість навчання по неочной формі становить 2,8 року - один з найбільш високих показників в аналізованому наборі країн (7-е місце). Ще
 4. Філософія життя ефективного людини
  прийоми, але ефективний людина - це більше, ніж сукупність прийомів. Насамперед це філософія життя, і головні її осі задаються двома питаннями. Перший: БАГАТО ЧИ ВАМ В ЖИТТІ ТРЕБА, ЯКА ПЛАНКА ВАШОГО ЖИТТЯ? Другий: ХТО ВІДПОВІДАЄ ЗА ВАШ УСПІХ? А відповідати на ці питання можна ось так - по-
 5. Трудящі
  учні, студенти, курсанти і т.п. Крім того, трудящі традиційно беруть під свою опіку також і тих, хто втратив здатність до праці, - хворих та інвалідів. Трудящі працюють над тим, щоб перетворити природу і суспільство для поліпшення життя людей і майбутніх поколінь. Вони вдосконалюють організацію трудових процесів, шукають нові технології, нарощують і покращують виробництво з метою
 6. Синтез-технологія і психотерапія
  прийомами ні в якому разі не ставить метою зробити з когось скоростиглих психотерапевтів і провокувати їх на проведення не цілком відповідальної професійно психотерапевтичної роботи. Синтез-технологія виходить з того, що психотерапія за складом свого інструментарію - неоднорідна. У великій частині це наука і практика, що розробила свій власний інструментарій для вирішення
 7. Збудження
  прийом яких би то не було збуджуючих речовин предосудителен; принаймні, це слід сказати про щоденному їх споживанні. § 216. Прийняття збуджуючих законно тільки при хворобливому стані і старості, і то тільки в тих межах, які необхідні для посилення відновних процесів. § 217 -218. Крім цього, можна виправдати ті випадкові вживання збуджуючих речовин,
 8. 38. Підстави набуття громадянства Російської Федерації
  прийому до громадянства. Закон містить перелік обставин, які регулюють прийом в громадянство; 3) в результаті відновлення у громадянство. У чинному Законі Російської Федерації передбачені різні форми відновлення в громадянстві: а) в порядку реєстрації; б) визнання факту відновлення; в) за клопотанням особи; 4) в результаті вибору громадянства (оптації). Така форма
 9. 4.3. Професійний відбір персоналу
  прийому та оформлення на роботу на підприємство: листок з обліку кадрів (резюме); особиста заява про прийом на роботу; трудова книжка; рекомендаційний лист (характеристика); копія документа про освіту; фотографії співробітника; бізнес-план роботи на посаді (для керівника). Після оформлення перерахованих вище кадрових документів і здачі їх у відділ персоналу необхідно провести
 10. Зміст підготовки
  прийомами забезпечення безпеки при вирішенні типових завдань, пов'язаних з підвищеною небезпекою; - володіння тактикою , методами і прийомами посилення заходів особистої професійної безпеки при підвищенні небезпеки; - володіння тактикою, методами і прийомами заходу пікового наростання загрози; - вміння підтримувати постійну особисту готовність до негайного реагування
 11. § 1. Проблема. Навчальна проблема
  учні мають справу з проблемами, які об'єктивно перестали ними бути, тому що вже вирішені наукою, суспільством, людиною. Але суб'єктивно навчальні проблеми і для учнів залишаються проблемами, так як їх рішення тільки належить дізнатися. "Рішення" виступають як знання, вміння і навички. "Дізнатися" ж їх учні можуть по-різному. Можуть отримати готові знання - і тоді вчитель вдається до
 12. Глава III. Склад колегії адвокатів
  прийому до колегії адвокатів Порядок прийому до колегії адвокатів визначається цим Положенням та іншими актами законодавства Союзу РСР і РРФСР. Заяви про прийом до колегії адвокатів розглядаються не пізніше місячного терміну з моменту їх надходження до президії колегії адвокатів, як правило, у присутності особи, яка подала заяву. Постанова про відмову в прийомі до
 13. § 7. Значення наслідків у кримінальному праві
  прийом, за допомогою якого створюється формула складу злочину. У конструкції матеріальних складів використані такі прийоми законодавчої техніки, які дозволяють органічно включити у формулювання об'єктивної сторони і діяння, і злочинні з точки зору кримінального закону наслідки. За допомогою законодавчої техніки формулюється v. так званий усічений склад злочину. Ця
 14. Як здійснюється випробування при прийомі на роботу?
  Прийомі на роботу, причому не за розсудом власника, а угодою сторін (ст.26 КЗпП). Якщо працівник представить документи, що свідчать про його здатність виконувати роботу на належному рівні (трудову книжку з записом про виконання даної або аналогічної роботи на попередньому підприємстві, в якій можуть міститися відомості, про заохочення, 89 нагородженнях; документи, що підтверджують
 15. 8. Догматичний (формально-логічний) метод в юр. теорії і практиці.
  прийоми індукції і дедукції. Наслідком застосування прийому індукції явл-ся формування теоретичних положень правової науки. Дедуктивний хар-р носить процес застосування норм права. Метод передбачає вивчення права як такої, в чистому вигляді, поза зв'язку з економікою, політикою, мораллю та ін соціальними явищами. Приклад: поняття «суб'єкт права», «нормативний акт», «гіпотеза»,
 16. 40. Органи, уповноважені вирішувати питання відносин громадянства
  прийому до громадянства Російської Федерації; відновлення у громадянство Російської Федерації; дозволу на вихід з громадянства; дозволу громадянину Російської Федерації мати одночасно громадянство іншої держави; скасування рішення про прийняття до громадянства; надання почесного громадянства. До органів, котрі відають справами про громадянство Російської Федерації, Закон відносить Комісію з
 17. Як бути у випадку, якщо працівник уклав трудовий договір, але фактично до виконання трудових обов'язків не приступив?
  прийомі на роботу, відповідно до ст. 24 КЗпП України, виданий і працівник з наказом ознайомився, однак фактично до виконання трудових обов'язків не приступив. Звільнити такого працівника за прогул не можна, оскільки трудове правовідношення не реалізовано, обов'язки у працівника (у тому числі і підкорятися правилам внутрішнього трудового розпорядку) не виникли. Практичним виходом з цієї
 18. Які особливості має трудовий договір з тимчасовими працівниками?
  прийомі на роботу зазначається строк, на який приймається даний працівник. Особливості трудового договору з тимчасовими працівниками: З тимчасовим працівникам при прийомі на роботу не встановлюється випробувальний термін; З особливі умови розірвання такого трудового договору з ініціативи працівника (повинен попередити власника або уповноважений ним орган у письмовій формі за три дні); З
 19. § 3. Яка роль метафори в пізнанні?
  прийом освоєння реальності дуже близька по своїй ролі з прийомом порівняння. Проте вже Аристотель розрізняє порівняння і метафору по наступному ознакою: якщо в порівнянні додається слово «як», то в метафоричному вираженні потреба в ньому відпадає. Метафора стає методом, заснованим на схожості явищ. Порівнянні предмети в метафорі не відокремлюються один від одного , як в прийомі порівняння, але
 20. Планування освоєння спеціальності.
    прийомі на роботу (первинне навчання) проводиться, як правило, після оформлення документів для прийому на роботу. Тривалість навчання 7-14 днів. Успішне закінчення первинного навчання забезпечує допуск до роботи з конкретної посади або спеціальності відповідно до чинного на підприємстві
© 2014-2022  ibib.ltd.ua