Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
П.С. Самигин. Історія - Вид. 7-е. - Ростов н / Д: «Фенікс». - 478, [1] с. - (Середня професійна освіта)., 2007 - перейти до змісту підручника

Зміцнення станового ладу.

Посилення експлуатації і небачений розгул кріпосництва призвели до того, що в 60-70-ті роки по Росії прокотилася хвиля антифеодальних виступів селян, козаків, робітних людей, найбільшим з яких стала селянська війна під проводом Омеляна Пугачова (1773-1775 рр.).. Це виступ, пригнічений з величезною працею, потрясло кріпосницькі підвалини країни, найбільш наочним чином продемонструвавши силу і нещадність народного бунту. Кре-

'98

стьянская війна показала, що існуюча структура управління на місцях не в силах запобігти соціальні виступи. 7 листопада 1775 - було видано «Установи для управління губерній Всеросійської імперії». Країна ділилася на 50 губерній, в кожній з яких проживало приблизно по 300 - 400 тисяч душ чоловічої статі податного населення. Дані адміністративні одиниці, в свою чергу, складалися з 10 - 12 повітів. На чолі губернії стояв губернатор, призначуваний імператором і контролював діяльність усіх установ та посадових осіб. Губернатору підпорядковувалися всі військові частини і команди. Головним фінансовим установою в губернії була казенна палата, очолювана віце-губернатором. Крім того, в кожній губернії функціонували: «верхній земський суд» - для дворян; «губернський магістрат» для купців і міщан; «верхня земська розправа» - для однодворців і державних селян. Губернська реформа 1775 значно зміцнила владу держави на місцях. Помітно посилився вплив станового дворянства. Дворяни практично безроздільно панували в повітах, вибираючи вигідну їм владу зі свого середовища.

Продовженням продворянской політики Катерини П стала «Жалувана грамота дворянству», дана 21 квітня 1785 Дворяни скаржилися монопольним правом на володіння селянами, землею і надрами, правом засновувати заводи і фабрики, звільненням від податків і тілесних покарань. Крім того, дворянство набувало особливу станову привілей на корпоративне пристрій у рамках губернських і повітових зборів. Ватажки дворянства отримували право заявляти про свої побажання самому імператору. У ранг російського дворянства були включені прибалтійські барони, польська шляхта, козацька старшина, що остаточно консолідувало стан дворян в Росії.

У той же день 21 квітня 1785 уряд опублікував «Грамоту на права і вигоди містам Російської імперії». Відповідно до цього документа, все міське населення ділилося на шість розрядів. У перший розряд, незалежно від станової приналежності, входили люди, що мали в місті нерухому власність, до них ставилися також дворяни і духовенство. Другий розряд

199

складали купці, розділені залежно від капіталу на три гільдії. Цехові ремісники міста комплектували третій розряд. У четвертий розряд увійшли іно-Городці й іноземці, які постійно проживають в місті. П'ятий розряд становили люди «шляхетних» занять - вчені, художники, банкіри, комерсанти і пр. І, нарешті, до шостого розряду належали так звані «посадські люди», які займалися дрібною торгівлею, ремеслом та іншими промислами. Раз на три роки жителями всіх розрядів обиралися органи міського управління: міський голова і шестиглавий Дума (що складалася з шести членів), яка працювала на постійній основі.

В принципі, ці установи представляли собою виконавчі органи міського самоврядування. Проте насправді вся реальна влада в містах залишалася в руках городничого і поліцмейстера. Дума займалася другорядними питаннями благоустрою та санітарного стану. Зміст Жалуваної грамоти містам свідчить про слабкість народжуваної російської буржуазії, відсутність у неї власних специфічних інтересів, прагненні злитися з дворянством шляхом придбання землі та кріпаків. Спочатку Катерина II мала намір завершити звільнення станів наданням Жалуваної грамоти державним селянам. Але на такий ризикований крок уряд не пішов, побоюючись дворянського невдоволення.

Правління Катерини II, таким чином, можна умовно розділити на два етапи, що мали різну соціально-політичну спрямованість. Протягом першого періоду (до повстання Пугачова) продворянскую політика була прикрита ідеями «освіченого абсолютизму»; декларувалася необхідність створення «справедливих» за ^ конів, «рівних» для всіх підданих. Другий період (після селянської війни і до смерті Катерини II) являв собою епоху відкритої дворянської реакції. У цей час дворяни набувають надзвичайно широкі права і привілеї, кріпосне право досягає свого апогею.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зміцнення станового ладу. "
 1. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Зміцненню великого феодального землеволодіння і феодальних форм залежності. Протягом XI-XIII ст. на Русі формується велике землеволодіння князів, бояр і церкви, хоча в домонгольський період процес розвитку вотчинного землеволодіння бояр йшов повільно і велика частина земель ще перебувала в руках вільних общинників. Розвиток феодальних відношенні в усіх сферах суспільного життя як
 2. 5. Вічний інтерес, вічні суперечки Іван Грозний і Петро Великий
  зміцненням самодержавства. Однак, його ставлення до діяльності Івана IV носить двоїстий, складніший, ніж у В.Н.Татищева, характер. Н.М. Карамзін ділить правління Івана IV на дві частини. Початок царювання представляється цього історику часом найбільших успіхів і досягнень, серед яких кращим було зміцнення царської влади. Після смерті Анастасії Романової (1560) в душі государя
 3. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Зміцнення фінансової системи. Недарма К. П. Побєдоносцев не раз звертає увагу Олександра III на необхідність стабілізації рубля, на недопущення «ігор на берлінській біржі», адже Росія щорічно втрачає до 1,5 млн. руб. через «спритною експлуатації нашої простоти». Сприяє він і знаменитому промисловцеві і фінансисту, будівельнику залізниць і банкіру С. С. Полякову, пораючись про його проханнях у
 4. 1.Економіка і соціальна структура
  зміцненні землі в особисту власність: від 14,6 млн. селянських дворів (але перепису 1916 р,) хутора склали 2,3%, а відруби - 9,1%. Дані про зміцнення землі в особисту власність з 1907 по 1915 рр.. Неважко помітити, що крива виходів із громади різко пішла вниз ще задовго до війни. Роки: 1907 1908 1909 1910 1911 Виділилося господарств з общини 48,3 508,3 579,4 342,2 145,6
 5. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Зміцненні союзу зі середняком, зрештою вирішила результат громадянської війни на користь радянської влади, незважаючи на складність взаємовідносин з селянством. До речі, це побічно визнають і вожді білого руху, зокрема Денікін у своїх спогадах про «російської смути», коли він говорить про свої марних очікуваннях (при наближенні його військ до Москви) почала повстання в тилу червоних. Від Москви
 6. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  укріплені «городки», давньоруські гради, розташовані за течією Волхова від Ладоги до Новгорода представляли собою первинні міста-держави Росії. Торгово-ремісниче поселе-ня в Ладозі склалося ще в VII столітті. З XI століття відбувається бурхливий розвиток слов'янських та ін-ших східно-європейських племен. Відбувається виділення нових ранньо-дружинної організації, го-порті державної
 7. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  зміцнення трудової дисципліни на виробництві розглядалося як цілі деяких норм трудового законодавства і передбачалося досягти цих цілей через скорочення числа порушень трудової дисципліни - запізнень, прогулів. Або, наприклад, ефективність закріплення кадрів на Крайній Півночі передбачалося перевірити шляхом вивчення матеріальних та інших стимулів, а вимірювати ефективність цих
 8. Франкская монархія Каролінгів Прискорення процесу феодалізації. Бенефіціальна реформа.
  Зміцненню феодальної земельної власності і селянської залежності. Бенефіціарій зазвичай отримував землю разом з сидять на ній людьми, які несли на його користь панщину або платили оброк. Широкий шар бенефіціаріїв жив цілком експлуатацією залежного селянства. По-третє, бенефіціальное дарування створювали поземельні зв'язки між жалователь і бенефіціарієм і сприяли
 9. 1.4. Соціальна структура суспільства
  зміцненням земельної власності шляхти. Через несумісність двох суперечливих зведень законів - Литовського статуту і магдебурзького права - постійно виникали конфлікти між керуючими маєтками та міськими магістратами. Дійсно, в західноруська суспільстві, особливо в східній його частині, магдебурзьке право приходило в зіткнення з іншими «правами», насамперед із звичайним,
 10. 2.2 Система державної влади і управління
  зміцнення королівської влади, вжиті Августом Другим Саксонським, спиралися головним чином на зовнішні сили. Успіху ці спроби не мали. Модель Речі Посполитої докорінно відрізнялася від того, що було в інших європейських державах. Законодавчу владу король здійснював разом з Сеймом. Королю належало право законодавчої ініціативи і санкціонування постанов Сейму.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua