Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
««   ЗМІСТ  

ВЧЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ ТЕОРІЮ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ П. К. АНОХІНА

У 50-і рр. XX ст. почався інтенсивний розвиток загальної теорії систем і поширення системного підходу. Проникнення системного підходу в фізіологію ВИД і психологію радикально змінило логіку наукових досліджень. В першу чергу це позначилося на вивченні фізіологічних основ поведінки. У руслі системного підходу поведінка розглядається як цілісний, певним чином організований процес, спрямований на адаптацію організму до середовища і на активне її перетворення. Пристосувальний поведінковий акт завжди носить цілеспрямований характер, що забезпечує організму нормальну життєдіяльність. В даний час в якості методологічної основи психофізіологічного опису поведінки використовується теорія функціональних систем П. К. Анохіна (рис. 5.5).

Підхід з позиції теорії функціональних систем (ТФС) відрізнявся від позиції біхевіористів і частково від рефлекторної теорії Павлова тим, що в якості причини поведінки тут розглядався не стимул, а необхідність досягнення корисного пристосувального результату. В результаті сформувалася принципово інша парадигма в науці про поведінку - парадигма активності (рис. 5.6).

Оскільки в реальному поведінковому акті беруть участь різні фізіологічні системи (кровоносна, дихальна, нервова і ін.), Анохін запропонував ввести термін «функціональна система» - об'єднання елементів різної анатомічної локалізації, взаімосодействіе для отримання корисного пристосувального результату. Таким чином, системоутворюючим фактором є саме необхідність досягнення цього корисного пристосувального результату. Прийнято виділяти два типи функціональних систем (ФС): функціональні системи

1-го типу використовують систему саморегуляції, що не виходить за межі організму (наприклад, регуляція артеріального тиску або перистальтики шлунково-кишкового тракту), функціональні системи 2-го типу забезпечують пристосування до навколишнього середовища за рахунок зовнішнього ланки, т. е. через зміну поведінки. Саме з ФС 2-го типу пов'язане формування поведінкового акту, яке в ТФС пропонується описувати наступною схемою (рис. 5.7).

Петро Кузьмич Анохін (1898-1974)

Мал. 5.5. Петро Кузьмич Анохін (1898-1974)

Два підходу до опису причин поведінки

Мал. 5.6. Два підходу до опису причин поведінки: парадигма реактивності і активності1

Схема формування поведінкового акту з точки зору ТФС Анохіна

Мал. 5.7. Схема формування поведінкового акту з точки зору ТФС Анохіна:

ОА - обстановочная афферентация; ПА - пускова афферентація

Отже, в кожному поведінковому акті вироблять наступні етапи: аферентних синтез, прийняття рішення, формування акцептора результатів дії і програми дії, виконання дії, зворотна афферентация, задоволення потреби.

На першому етапі аферентного синтезу відбувається об'єднання інформації з різних джерел: домінуючої мотивації, пам'яті, обстановочной аферентації і пусковий афферентации. В результаті відбувається прийняття рішення про тому, що і як робити. Потім формується конкретна програма дії і найважливіший етап поведінкового акту - акцептор результатів дії - центральний апарат оцінки результатів і параметрів ще не вдіяв дії. Таким чином, ще до здійснення будь-якого поведінкового акту у живого організму вже є уявлення про нього, своєрідна модель або образ очікуваного результату. На цьому етапі в мозку відбувається прогнозування майбутнього результату дії. потім після виконання дії і отримання якихось його результатів параметри реальних результатів за допомогою зворотної аферентації порівнюються з тим прогнозом, який був сформований в акцепторі. Якщо реальні і прогнозовані результати збігаються, то поведінка завершується задоволенням потреби. Якщо збіги не отримано, то змінюється програма поведінки, будуть деякі інші дії та інші результати.

Подібна схема вважається універсальною, що дозволяє описувати не тільки видимі поведінкові акти, але навіть і розумові процеси.

 1. Використання фізіотерапевтичних методів в нефрології - сестринський догляд в фізіотерапевтичної практиці
  Гломерулонефрит. З перших днів захворювання призначають фізіотерапевтичні процедури, які мають протизапальну і десенсибілізуючу дію. Фізичні фактори при гломерулонефриті застосовують з метою поліпшення кровообігу в нирках, зменшення внутрікапіллярного згортання крові, гипосенсибилизации, поліпшення
 2. Використання фізіотерапевтичних методів при захворюваннях органів травлення - сестринський догляд в фізіотерапевтичної практиці
  Гастрит. У хворих на хронічні гастрити основними завданнями фізіотерапії є: надання знеболюючого і протизапальної дії, відновлення функції опального стану шлунка, поліпшення діяльності інших органів травлення. Вони використовуються диференційовано, перш за все відповідно до стану секреторної
 3. Використані скорочення - вікова фізіологія і психофізіологія
  АТ - артеріальний тиск АДГ - антидіуретичний гормон АДФ - аденозиндифосфат АКТГ - адренокортикотропний гормон гіпофіза АТФ - адснозінтріфосфат ВНД - вища нервова діяльність ВП - викликані потенціали ВНСП - збудливий постсинаптичний потенціал ГАМК - гамма-аміномасляна кислота ДНК
 4. Відмороження - сестринська справа в хірургії
  Відмороження - сукупність клінічних симптомів, що виникають під впливом низьких температур і виявляються реактивним запаленням і некрозом тканин. Розвитку холодової травми сприяють зниження опірності організму, погано підігнані одяг і взуття, які здавлюють тканини і порушують в них кровообіг,
 5. Видільна система, розвиток видільної системи - цитологія, гістологія і ембріологія
  Органи виділення служать для очищення крові від шкідливих продуктів, головним чином білкового обміну, і для підтримки постійного складу крові. Продукти розпаду після дисиміляції білків зазвичай шкідливі для організму, їх виділяє за межі організму видільна система. До органів сечовиділення
 6. Види кісток - вікова анатомія і фізіологія. Т.2 опорно-рухова і вісцеральні системи
  Кістки, що входять до складу скелета, складають приблизно 18% загальної маси тіла. Розрізняють кістки: трубчасті, губчасті, плоскі і змішані. трубчастікістки утворюють скелет кінцівок і виконують функції опорно-рухового апарату. Довгі кістки (плечова, стегнова, кістки передпліччя, гомілки)
 7. Відбілювання зубів з дисколорита, причини зміни кольору зуба - стоматологія. Ендодонтія
  Колір зуба змінюється в разі неповного видалення пульпи або продуктів її розпаду під час лікуванні пульпіту і апікального періодонтиту. В результаті ендодонтичного лікування зуб втрачає живий блиск. Травма, підвивих зуба призводять до облітерації пульпової камери і дентинних канальців в коронці
 8. Вегетативна нервова система - нервова система: анатомія, фізіологія, Нейрофармакологія
  Як вже було зазначено в гл. 4, всі функції НС можна розділити на соматичні і вегетативні. Соматичні функції забезпечують рухові відповіді скелетної мускулатури на подразники. Вегетативні функції забезпечують управління внутрішніми органами у відповідь на зміну гомеостатичних параметрів. Мішенню
© 2014-2022  ibib.ltd.ua