Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
««   ЗМІСТ  

ВЛАСТИВОСТІ ОСНОВНИХ НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ: ІРРАДІАЦІЯ, КОНЦЕНТРАЦІЯ, ІНДУКЦІЯ

У нервовій системі співіснують два процеси - збудження і гальмування. Вони постійно змінюють один одного, взаємодіють один з одним, прийнято говорити про динаміку нервових процесів. І збудження, і гальмування можуть піддаватися концентрації, т. Е. Процес захоплює меншу площу і локалізується в якомусь невеликому вогнищі. Можливий також і зворотний процес - іррадіації як порушення, так і гальмування, при якому процес розширюється, захоплює великі площі поверхні кори б. п. Дуже сильні або дуже слабкі подразники при тривалому впливі на організм викликають иррадиацию порушення (цей процес поширюється по значній площі кори б. п.). Іррадіація збудження викликає значне підвищення тонусу кори головного мозку, в результаті чого навіть незначні подразники викликають виражену реакцію. Уявлення про іррадіації збудження були засновані на явищі генералізації, яке спостерігається в процесі вироблення умовного рефлексу (друга стадія). На цій стадії вироблення умовного рефлексу у відповідь реакцію можна викликати не тільки умовним сигналом, а й іншими, схожими на нього подразниками. Таким чином, передбачається, що при дії умовного подразника виникає сильне збудження, яке поширюється (іррадіює) до сусідніх областей кори. В результаті ці задіяні в порушенні області кори беруть участь в утворенні побічних рефлекторних реакцій. Однак оскільки такі реакції не підкріплюються, вони з часом згасають, і залишається реакція лише на один умовний сигнал (відбувається спеціалізація навички, третя стадія формування умовного рефлексу). У цій ситуації збудження перестає віддавати і концентрується в одній локальній області (зоні проекції умовного сигналу). Крім того, концентрація збудження може бути і результатом взаємної індукції процесів збудження і гальмування. Індукція (в даному випадку) це виникнення протилежної за знаком процеси: збудження індукує гальмування і навпаки.

Деякі явища, пов'язані з динамікою нервових процесів, отримали назви законів індукції. Так, на периферії вогнища одного процесу завжди виникає процес з протилежним знаком (рис. 4.1). Якщо в одній ділянці кори сконцентрований процес порушення, то навколо нього індуктивно виникає процес гальмування. Чим інтенсивніше осередок збудження, гем інтенсивніше і ширше поширений навколо нього процес гальмування.

Поряд з одночасною індукцією існує послідовна індукція нервових процесів: послідовна зміна нервових процесів в одних і тих же ділянках мозку.

При дії комплексних подразників в різних областях кори виникають одночасно процеси збудження і гальмування. Спочатку вони іррадіюють, а потім концентруються в місцях первинного виникнення. Взаємна індукція нервових процесів створює в корі мозаїку з порушених і загальмованих ділянок, між якими встановлюється баланс. Тільки оптимальне співвідношення процесів збудження і гальмування забезпечує поведінка, адекватне (відповідне) навколишньому середовищу. Порушення балансу між цими процесами, переважання одного з них, викликає значні порушення в психічній регуляції поведінки.

Закони позитивної і негативної індукції

Мал. 4.1. Закони позитивної і негативної індукції

 1. Вуглеводи - нервова система: анатомія, фізіологія, Нейрофармакологія
  Вуглеводи (цукри) - органічні речовини, до складу яких входять вуглець, кисень і водень. Вуглеводи утворюються в хлоропластах зелених рослин з вуглекислого газу і води в процесі фотосинтезу. Бактерії можуть утворювати вуглеводи не тільки за рахунок фотосинтезу, а й за допомогою хемосинтезу
 2. Вуглеводи - анатомія центральної нервової системи
  До складу організму входить велика кількість органічних речовин, багато з яких відрізняються дуже великим розміром молекул, внаслідок чого їх називають макромолекулами. Вони складаються із сполучених між собою більш дрібних молекул, які називають мономерами , а саму макромолекулу - полімером
 3. Всмоктування і виведення ксенобіотиків - біохімія частина 2.
  Токсичні речовини найчастіше потрапляють в шлунок, і їх всмоктування здійснюється як в самому шлунку, так і в кишечнику. Багато чужорідні сполуки легко всмоктуються зі шлунка шляхом простої дифузії неіонізованих молекул через слизову. Основне всмоктування відбувається в тонкому відділі
 4. Вплив стресу на організм і психіку людини - фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
  Стрес впливає як на фізіологічні процеси, так і на ко- нітівную сферу. Під час стресової реакції активуються захисні механізми і пригнічуються функції, які безпосередньо не пов'язані з життєдіяльністю. Отже, при стресі відбуваються такі фізіологічні процеси: активізується діяльність серцево-судинної
 5. Вплив ксенобіотиків на активність ферментів - біохімія частина 2.
  Багато чужорідні речовини, потрапляючи в організм, впливають на синтез або активність мікросомальних монооксигеназ. Більшість з них є індуцібельная ферментами, які регулюються ендогенними метаболітами. Разом з тим є велика кількість ксенобіотиків, що викликають індукцію їх синтезу. Ефект особливо
 6. Вогнищева вузлова гіперплазія - факультетська хірургія
  Вогнищева вузлова (фокально-нодулярна) гіперплазія - доброякісне новоутворення, що характеризується локальної гіперплазією печінкової паренхіми з фіброзними прошарками. Найчастіше виявляється у жінок, при цьому відзначається зв'язок з вживанням гормональних контрацептивів і підвищенням рівня
 7. Внутрішньопротокові папілярно-муцинозні пухлини підшлункової залози - факультетська хірургія
  Внутрішньопротокова папиллярная муцинозная пухлина (ВПМО) - це рідкісна екзокринна пухлина ПЖ, яка виходить із головного панкреатичного протоку або однієї з його гілок і характеризується секрецією великої кількості позаклітинної слизу, сосочковим типом росту, скупченням слизу в панкреатичних
 8. В-лімфоцити. Принципи гуморального імунітету - біохімія частина 2.
  В-клітини утворюються і розвиваються в кістковому мозку. Цей процес не залежить від антигену, однак диференціювання лімфоцитів у вторинних лімфоїдних органах тісно пов'язана з наявністю антигену, під впливом якого В-клітини синтезують антитіла, що блокують даний антиген. З стовбурових клітин
© 2014-2022  ibib.ltd.ua