Головна
ГоловнаІсторіяСучасна російська історія → 
« Попередня Наступна »
А. С. Барсенков. Введення в сучасну російську історію 1985-1991 рр..: Курс лекцій. - М.: Аспект Пресс. - 367 с, 2002 - перейти до змісту підручника

ВИБІР МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

У нашій літературі досить докладно описані помилки і прорахунки, допущені російськими «реформаторами» 'в 1992-1999 рр.., і міститься в роботах критика в основному справедлива. Але практично ніхто з їхніх опонентів не пише про стан економіки СРСР в середині - другій половині 1991 р. і ступеня керовано сти нею. Тим часом якраз тут найбільш наочно виявлялися наслідки тієї гострої політичної боротьби, яка велася в 1990 1991 рр.. і задавала певні стартові можливості будь-яким ре форматорів незалежно від їх поглядів. Думаю, можна навіть пред покласти, що саме результати передував господарювання ня в деякій мірі визначили вибір команди «рятувальників», теоретичні уявлення яких в даному випадку мали вторинне значення.

Аналіз стану народного господарства країни до середини 1991 р. є важливою частиною обгрунтування тієї моделі перетворень, яка була обрана «Гайдаровци» наприкінці цього року. Тому ситуація другої половини 1991р. розглядається головним чином економістами цього круга1. Багато з їхніх спостережень представляються дуже важливими і вимагають аналізу, тим більше що гайдарівського оточення не можна звинуватити у відсутності симпатій до «борцям» за російський суверенітет в 1990-1991 рр..

Економічний стан до кінця 1991 р. можна охарактеризувати як катастрофічний. За один лише 1991 національний дохід знизився більш ніж на 11%, ВВП - на 13, промислове виробництво - на 2,8, сільське господарство - на 4,5, видобуток нафти і вугілля - на 11, виплавка чавуну - на 17, виробництво харчової продукції - на 10%. Валовий збір зерна скоротився на 24%, а нею державні закупівлі - на 34%. Особливо сильно зменшився зовнішньоторговельний оборот - на 37%, причому обсяг експорту впав на 35, а імпорту - на 46%. Все це відбувалося на тлі відсутності обмежень попиту. Більш того, тривала і навіть підсилю лась накачування економіки грошима. Негативну роль в цьому зіграв *> «змагання» союзних і російських властей у прийнятті все але

Вибір моделі економічного розвитку

вих додаткових соціальних зобов'язань, заохоченні бюджет-I ного дефіциту, фінансування непродуманих інвестиційних програм. У підсумку прибутку підприємств в номінальному обчисленні збільшилися в 1,9 рази, грошові доходи населення - в 2, випуск грошей в обіг - в 4,4 рази. Рівень споживчих цін збільшився більш ніж в 2 рази (101,2%), при тому що роком раніше зростання [склав всього 5% 2.

Різко погіршилася валютна ситуація. Зовнішній борг збільшився До 76 млрд, а внутрішній - до 5,6 млрд дол Різко скоротилися золотовалютні резерви; їх запас на 1 січня 1992 р. було рекордно [низьким: у 1989-1991 рр.. було вивезено понад 1000 т і на 1 січня 1991

р. залишилося лише 289,6 т. Недолік валютних надходжень від іентралізованного експорту на оплату централізованого імпорту та погашення зовнішнього боргу склали за 10 місяців 1991 10 , 6 млрд? олл. У підсумку союзний уряд продало частину золотого запасу на Р> 4 млрд дол і розтратив валютні кошти підприємств, організацій, місцевих органів влади, що зберігалися на рахунках Внешеконом-"нка СРСР, на суму 5,6 млрд долл.3. До осені 1991 г . був повністю ОП-РНН контроль над фінансовими процесами і грошовим звернень-ием, реальністю стала дезінтеграція грошової системи. Її призна - зростаюча доларизація економіки, витіснення товарно-грошових IX відносин бартером, адміністративні обмеження межрег-ального товарообміну. Деякі республіки приступили до введенню Лктіческіх замінників грошей (талонів, карток покупців, ку-онов і т.п.), а в ряді випадків (Україна, Естонія, Латвія, Лит-) - до введення повноцінних національних валют. Це увеличи-о грошову масу в обігу і виштовхувало її на територію осії, посилюючи тут фінансову ситуацію. Дефіцит державного бюджету збільшився порівняно з Запланованим на 1991 р. в 6 разів і склав 20% ВВП4, причому які рили союзні республіки фактично припинили перерахування [Коштів в загальносоюзний бюджет. Відповідно фінансування федеральних служб, зовнішньополітичної діяльності, армії, спецслужб практично повністю перейшло під егіду бюджету Російської Сідераціі5.

Важливим факгором соціальної напруженості стало безробіття. | 1о оцінками соціологів, наприкінці 1991 р. налічувалося 2 млн чол., | ие мали роботи6.

У розряд дефіцитних перейшли практично всі види товарів. Різко знизилася величина співвідношення між товарними запасами V грошовими запасами населення (у 5 разів порівняно з 1970 р. і в 2

265

264

Лекція 10

рази порівняно з 1985 р.). Товарні запаси в роздрібній торгівлі скоротилися до рекордно низькою величини - 32 дні. Причому по м'ясу та рибі вони склали 10 днів, яйцям - 3, тварині маслу -21, одязі - 35, взуття - 29, панчішно-шкарпеткові вироби - 29 днів. Це означало, що рубль не мав не тільки золотовалютного а й товарного обеспеченія7.

В результаті повного паралічу всіх ланок і систем управління продовольче постачання, насамперед міст і армії, ока залось практично порушеним. Так, в січні 1992 ресурси про довольственного зерна (без імпорту) склали близько 3 млн т м місяць при продовольчої потреби країни понад 5 млн т і місяць. Більше 60 з 89 російських регіонів взагалі не мали запасів продовольчого зерна і могли здійснювати вироблення борошна тільки «з коліс», тобто за рахунок негайної переробки поступающе го по імпорту зерна. Мінімальний імпорт зерна для цього повинен був становити близько 3 млн т в месяц8.

За оцінками фахівців, всього для Росії в першому півріччі 1992 мало надійти з -за кордону 8650000 т зерна при потребі в 26 млн, тобто в розрахунку на півріччя дефіцит становив 17350000 т, що за вартістю відповідало більш ніж 3 млрддолл Валютний ж криза призвела до того, що в ряді випадків кораблі з імпортним зерном простоювали без розвантаження в російських портах, оскільки не було коштів розплатитися за нього, за транспортиров ку і за фрахт судів. До кінця жовтня 1991 ліквідні валютні ресурси були повністю вичерпані, і Зовнішекономбанку довелося призупинити всі платежі за кордон (за поставляються товари та послуги, внески в міжнародні організації тощо), за винятком платежів з обслуговування зовнішнього боргу.

Більшість міст країни було охоплено картковою системою. Підлягали нормованої продажу основні види продовольчих ма них товарів - м'ясні та ковбасні продукти, тварина і рости тельное масло, крупи, макаронні вироби, цукор, сіль, сир, молочні вироби, а також алкоголь, сірники, тютюнові вироби та т.зв. Однак навіть мізерні норми, що визначаються місцевою владою, що не забезпечувалися ресурсами , постачання гарантувалося, талонів не отоварювалися місяцями, а реалізація товарів за ним проходила нервово, з величезними чергами. Аналогічна ситуація склади ва лась у постачанні міст електроенергією та паливом, в стані рухомої частини залізничного транспорту, тепло-і водопро водних мереж, комунікаційних ліній , парку міського загально жавного транспорта9.

Вибір моделі економічного розвитку

Все це робить правомірним важливий висновок відомого економіста А. В. Улюкаєва про те, що будь-які реформатори в Росії у другій половині 1991 були зобов'язані виходити з факта.сочетанія «інфляційного (великі макроекономічні диспропорції виражаються в ускоряющейся відкритої інфляції і гострому дефіциті на всіх товарних ринках), платіжного (гострий дефіцит золотовалютних ресурсів і підрив кредитоспроможності країни ведуть до вимушеного різкого падіння імпорту) і системного (втрата органами державної влади на всіх рівнях здатності регулювати ресурсопотоки) криз, зовні виявляються в різкому падінні виробництва * 10.

У літературі виділяють до чотирьох груп оцінок щодо необхідності та форм можливих ринкових реформ в Росії . До першої можна віднести тих, хто заперечував необхідність радикального ринкового перетворення російської економіки і виходив з збереження основ колишньої господарської системи при деякій її модернізації та доданні додаткового динамізму. На думку економістів соціалістичної орієнтації (А. В. Бузгалін, А. Калганова, А. А. Сергєєва та ін.), що пропонувався комплекс реформістських ідей був помилковий і непридатний у російських умовах. Приватизацію, лібералізацію торгівлі (зовнішньої і внутрішньої), боротьбу за фінансову стабілізацію, за конвертованість національної валюти вони вважали руйнівними для вітчизняної економіки та згубними для соціальної ситуації . Вони вважали доцільним зосередити зусилля на «наведенні порядку» за типом андроповських реформ (держриймання, жорсткий контроль якості продукції, посилення відповідальності директорів за роботу підприємств, боротьба з нетрудовими доходами тощо).

У другу групу включають тих, хто поділяв уявлення про необхідність ринкових перетворень, вважаючи при цьому, що вони не повинні бути різкими і радикальними, але вимагали високої частки державної участі в економіці та державної власності, протекціоністської захисту вітчизняних виробників. Цих авторів (Л. І . Абалкін, С. С. Шаталіна, Д. С. Львова, О. Т. Богомолова) вважають прихильниками концепції «особливого російського шляху» в економічній модернізації. На їх думку, слід було проводити не масову приватизацію, лібералізацію зовнішньої торгівлі та валютного обігу, звільнення цін, а робити акцент на створення потужних фінансово-промислових груп і державної селективної підтримки промисловості, на забезпечення додаткового попиту на продукцію російських товаропро

266

267

Лекція 10

изводителей. Прихильники цієї позиції наполягали на поступовості, максимальної зваженості перетворень.

До третьої групи відносили тих, хто вважався послідовними реформаторами- ринковиками, але наполягав на жорсткому порядку проведення перетворень: приватизація, демонополізація, формування ринкових структур і лише потім проведення заходів з фінансової стабілізації та лібералізації економіки. Ці погляди пропагували Г. А. Явлінський, Н. Я. Петраков, А. Ю. Мельников.

До четвертої групи належали економісти-ринковики, що позначили свої позиції в 1990-1991 рр.. - в період наростання господарського кризи в СРСР - і що думали, що необхідне просування реформ в короткі срокі11. Це - стали згодом відомими Е. Т. Гайдар, Є. Г. Ясін, А. Б. Чубайс, Б. Г. Федоров. Свої підходи у дискусіях з іншими економістами вони відстоювали в досить жорсткій форме12.

На вибір моделі економічних перетворень і, відповідно, команди реформаторів величезний вплив зробила боротьба за владу між різними особами та угрупованнями в оточенні російського президента. Ця боротьба проходила на тлі «вмирання * Союзу РСР і спроб створення дієздатних структур державного управління на російському рівні. Всі ці процеси ускладнювалися особистісними амбіціями, в чому предопределившими прийняття наприкінці жовтня 1991 остаточних рішень щодо змісту економічних реформ в Росії і кола тих, хто займатиметься їх втіленням.

Введення президентської влади в Росії пояснювалося необхідністю забезпечення незворотності радикальних реформ. При цьому в конкретно-історичних умовах середини 1991 р. її структура розроблялася і як керуюча, і як опозиційна одночасно. З одного боку, вона була спрямована на подолання суперечностей і нестиковок, що накопичилися у правовій сфері. А з іншого - передбачалося, що президентська влада Росії в недалекому майбутньому буде співіснувати з протистояли їй центром прийняття політичних рішень, що володіє реальними владними повноваженнями та організаційно-силовими структурами і здатним впливати на депутатський корпус Росії з метою блокування намічених в республіці реформ. Цим була обумовлена, по-перше, ускладнена структура президентської влади і, по-друге, порядок її оформлення: не шляхом прийняття законів, а через видання президентських указів.

Насамперед, передбачалося повністю перебудувати всю структуру уряду Росії, створивши не "кабінет при президенті» , а,

Вибір моделі економічного розвитку

«відповідно до світової практики», підлеглий йому напряму «реальний президентський кабінет» 13. Фігура предсовміна при цьому виявлялася «випадковим пережитком колишньої системи влади »і мала грати допоміжне-координуючу роль. Сам же Радмін з його характерною для« тоталітарної держави організаційно-господарської функцією 'було вирішено розглядати в основному як орган господарського управління.

Автори реформи вважали, що, оскільки виражена народом на виборах підтримка президента носила виразно політичний характер і була забезпечена не тільки особистими якостями президента, а й (насамперед) його однозначної самоідентифікацією з певними політичними силами та ідеями, з певною політичною стратегією, то проведення цієї стратегії стає і особистою справою президента, і першочерговим державною стратегією. Цю функцію не можна доручити Раді міністрів у зв'язку з його «хо-I зяйственной спеціалізацією», іншого ж органу виконавчої влади конституцією не передбачено; його установа законодавчим шляхом зайняло б багато сил і часу («і невідомо, вдалося б »). Тому було вирішено міністрів - керівників політич-\ ких відомств, а також інших політичних діячів, що визначають 1та уособлюють, разом з президентом, стратегію і тактику державної політики, об'єднати поза Радміну в рамках Державної Ради, що має статус дорадчого органу при Президентові та відповідального за забезпечення високопрофесійного рівня президентської політікі14. «Державний Рада при Президентові РРФСР * був заснований Указом від 19 липня 1991 р., а [Держсекретарем був призначений Г. Е. Бурбуліс15. Призначення членів Держради були зроблені низкою указів в серпні- вересні 1991 Г.16.

 Вже тоді критики реформи відзначали, що запропонована схема [Помітно нагадувала взаємини між колишніми Політбюро т Радміном. На це автори наміченої перебудови відповідали, що [діяльність Політбюро не залежала від волі громадян, а Держрада буде об'єднувати людей, які проводять політику, за яку проголосували виборці. Зрозуміло, що це спочатку допускало вельми широке тлумачення «волі виборців». 

 Одночасно передбачалося реорганізувати адміністративний Вппарат вищої виконавчої влади, позбавить «самодавлеющая ролі», залишивши за ним «єдину реальну законну функцію» - Ьбслужіваніе відповідних посадових осіб. Для цього автори реформи вважали за необхідне ліквідувати не тільки Управління реламі Радміну, але і апарат Радміну, передавши основну його частину 

 268 

 269 

 Лекція 10 

 у безпосереднє підпорядкування міністерствам, а що залишилися «загальнокорисні» служби об'єднати в рамках апарату президента. Ці апаратні служби організаційно об'єднувалися в рамках створюваної на основі Указу від 19 липня 1991 Адміністрації президента, керівником якої 5 серпня 1991 був призначений Ю. В. Петров17. За задумом реформи, спочатку передбачалося апарат президента недвозначно поставити в службово-підлегле становище стосовно державно-політичним структурам, тобто до Держради. І саме Держрада повинен був за дорученням і уповноваженням президента здійснювати політичну експертизу діяльності всіх структур виконавчої влади (Радміну, політичних міністерств), реалі-зовивая конституційне право президента на здійснення всієї повноти виконавчої влади в Россіі18. 

 Однак, як справедливо зазначав О. М. Попцов, новостворювані структури накладалися на вже існуючі, що ускладнювало держуправління, вносячи в нього сум'яття і неразберіху19. 

 Між обома створеними структурами з самого початку розгорнулася досить жорстка боротьба за апарат державного управління Росії, яка велася приховано і з перемінним успіхом. Йшлося насамперед про оволодіння постами прем'єр-міністра і голови президентської адміністрації, що зумовлювало кадрові призначення в системі виконавчої влади з усіма витікаючими можливостями в умовах «насуваються» ринкових реформ. Фактично вступили в протиборство дві генерації політичної еліти. Держсекретар Г. Е. Бурбуліс уособлював «молодих» управлінців, «які входили у владу» на хвилі демократичних перетворень 1989-1991 рр.. Цю частину еліти називали «політиками». Їм протистояла партія представників колишньої партійно-радянської номенклатури («апаратники»), лідерами якої вважали тодішнього голову президентської адміністрації Ю. В. Петрова20 і главу президентського секретаріату В. В. Ілюшіна2 '. 

 В результаті фактичне співвідношення сил між двома структурами було зовсім не таким, яким воно було задумано. Оскільки статус, повноваження і бюджет Держради були регламентовані законодавчим шляхом, то відведені йому в структурі влади функції виявилися не підкріпленими організаційно. Це не дозволило йому швидко розгорнути роботу, що, в свою чергу, знижувало його запланований статус серед інших президентських структур. Зокрема, не було встановлено порядок, згідно з яким руково дители всіх рангів повинні були проводити через Держрада проекти найважливіших політичних і господарських рішень. Канцелярія гос 

 Вибір моделі економічного розвитку 

 Кретаро була укомплектована необхідними кваліфікований-ими кадрами та інформаційно-обчислювальною технікою. У цих Умовах Адміністрація президента набувала характеру гіпер-«руктури, на яку замикалися не тільки адміністративно-допоміжного огатс Патерналізм служби, а й органи державно-політичного ~ равления. 

 «Політики» були незадоволені тим, що нещодавно створене Кон-ьное управління адміністрації, координує діяльність редставітелсй президента в регіонах - найважливішу сторону поточної президентської політики, - виявилося замкненим не так на Госсо-"т або хоча б Міністерство юстиції, а на керівника Адмі-ісграшш президента; що в умовах організаційно-політич-ой плутанини вироблення і прийняття рішень багато в чому осредоточіваются в Адміністрації та Секретаріаті президента, иль роботи яких вже в вересні 1991 р. піддавався серйозній in ікс «політиками - - соратниками презідента22. Говорили навіть« диктатурі секретаріату », при якій функції політичної Асті присвоюються неполітичними силами, новим адміні-агівно-чіновнічьпм апаратом. Особливе обурення« політиків »изивата діяльність ХОЗУ Адміністрації президента, залежно від якого знаходилися і урядові служби23. 

 Однак при всіх зовні приховані можливості Ю. В. Петрова * ж в Адміністрації його положення не було монопольним. Осе-'ю 1991 р. в структурі апарату президента з'явився інстітуг го-'дарчих радників. Їм дозволялося брати участь у засіданнях равітельство. Формально не маючи права втручатися у справи органів ~ підлогу \ штедиюй влади та видавати обов'язкові для них приписи, радником могли безпосередньо звертатися з пропозиціями до президента, числі радників були: К. І. Кобець (по справах оборони), Ю. В. Скоков (з економічних питань), Н. Г. Малишев (у справах науки і Гсшеі школи), С. Б. Станкевич (по взаємодії з громадськістю-I об'єднаннями), А. Г. Гранберг (з питань економічного пові-«Стаал і міжреспубліканських відносин), Г. В. Старовойтова (по ежнаціональним проблемам), С. М. Шахрай (з правової політи-), А. В. Яблоков (з екології і охорони здоров'я). У своїй повсе-евной діяльності держрадники були пов'язані не з главою Ад-інпстраціі, а з держсекретарем Г. Е. Бурбуліс, хоча це положе-Ії не було нормативно закреплено24. На початку вересня 1991 р. у оточенні Єльцина стверджувалося дставленіе про необхідність корінних перестановок в правлячій оманлс ». і насамперед в уряді. Перепризначений 12 липня 

 271 

 270 

 Лекція 10 

 на посаду предсовміна РРФСР І. С. Силаєв у вересні вже мало кого влаштовував. Вважали, що його уряд не може результативно працювати, оскільки спочатку виконувало не економічне, а політичне задачу25. Фігура самого Силаєва розглядала сь як компромісна в умовах боротьби Росії проти Центра26. Tenepi, ж було необхідно по-справжньому «працюючий уряд» для виведення країни з кризи. Силаєву не забули і те, що в ніч з 20 на 21 серпня 1991 він попросився «переночувати-з сім'єю і залишив Білий дім, що було розцінено Єльциним і його оточенням як« відхід одного з лідерів »,« важкий моральний удар по залишилися -, тобто і по самому презіденту27, а такі речі в першу послеавгустовс-кі тижні не прощалися. Відставку Силаєва «підштовхували» і ті, кого він не хотів вводити в свій уряд, але під тиском Бурбулі са був змушений зробити ето28. У підсумку спочатку Силаєв був призначений керівником Комітету з оперативного управління на рідним господарством СРСР, створеного замість союзного Радміну. Фор мально новий пост означав підвищення, але, по-перше, новий орган не була керуючим, а коордінаціонним29, і, по-друге, було очевидно, що це тимчасовий, а в умовах того, що відбувається розпаду СРСР - вмираючий орган, голова якого - фігура під міо гом номінальна. Тенденцію зміни ролі глави російського уряду позначив і Указ Президента «Про роль Радміну РРФСР н системі виконавчої влади РФ> від 21 вересня 1991 р., де визначалися відносини між президентом і предсовміна. Передбачалося, зокрема, що президент не тільки повинен контролювати вать діяльність Радміну, а й «спільно вирішувати принципові питання організації роботи уряду РРФСР, комісій та інших робочих органів», а при необхідності і голова ствовать на його засіданнях для «забезпечення здійснення прави тельством його повноважень у повному обсязі »30.

 Все це предопреде лило той факт, що відставка 26 вересня 1991 Силаєва з поста прем'єра не викликала серйозного суспільного резонансу, як і пішли потім відставки інших міністрів. Уряд Росії пракгіческі почало розпадатися. Б. М. Єльцин у вересні - першій половині жовтня як би з боку спостерігав за розвитком кризи, а 16 окгября 1991 р. на зустрічі з представниками комітетів і комісій ВР РРФСР назвав стан російського прави - тва «передінфарктним» 31. 

 З відходом Силаєва розгорнулася боротьба за пост глави правитель ства, на який претендували різні політики з єльцинського оточення, а також деякі інші фігури. 

 Вибір моделі економічного розвитку 

 У серпні-жовтні 1991 р. помітно політичну активність виявляв віце-президент А. В. Руцькой, формально що був другою особою в російській владній ієрархії, статус якого, однак, було визначено лише в загальному вигляді. Руцькой намагався запропонувати свою модель державного управління, де саме йому належали б ключові функції в економічній сфері. Він «був готовий» взяти на себе оперативний контроль за ходом реформ, роботою митниці, зовнішньоекономічною діяльністю. Віце-президент мав великі плани проведення реформи Збройних сил, створення Народної гвардії, конверсії військового виробництва, формування «політичного міністерства», яке відповідало б за зв'язок з політичними рухами і громадськими організаціямі32. 

 Спроби віце-президента зосередити в своїх руках такий значний обсяг владних відносин викликали протидію самих різних політиків, і перш за все Бурбуліс, який сам свого часу претендував на пост віце-президента і тепер прагнув «компенсувати» свою невдачу через посилення інших владних інститутів. Тому всі проекти Руцького по створенню контрольних структур виконавчої влади були рішуче відкинуті під тим приводом, що «це буде другий уряд», а прагнення віце-президента грати самостійну роль також постійно пресекалось33. 

 Недовіра до союзному уряду, загострилося після серпня 1991 р., позбавляло Єльцина можливості використовувати управлінців з його складу - адже вони підбиралися Горбачовим не спонтанно. Виникли проблеми і в «своєму» 'економічному оточенні. Голова Вищої економічної ради Росії М. А. Бочаров вважав, що Верховна Рада має затверджувати лише прем'єра, а не втручатися у призначення міністрів, якими прем'єр керуватиме на основі едіноначалія34, що не вписувалося в нову концепцію організації виконавчої влади. Прем'єрство не було запропоновано та заступнику голови Ради Міністрів РРФСР, міністру економіки Є. Ф. Сабурову, який мав репутацію послідовного риночника. Під його керівництвом була розроблена «Програма уряду РРФСР щодо стабілізації економіки і переходу до ринкових відносин» 35, яка була покладена в основу передвиборної президентської платформи Єльцина. Однак, як зазначав Е. Т. Гайдар, Сабуров ще вірив «у можливість укладення працюючого економічного договору між республіками» 36, виступав за проведення реформи на всій території СРСР. Єльцин розглядав і кандидатуру Г. А. Явлінського - само- 

 а - 4733 

 273 

 272 

 Лекція 10 

 го популярного, за словами президента, у той час економіста, а проте і він в результаті не був назначен37. На засіданні Консультативної ради при президентові називалися імена Ю. А. Рижова, Ю. В. Скокова, А. М. Ємельянова, С. Н. Федорова, які, однак, з різних причин відмовилися. Єльцин наполегливо пропонував прем'єрство і найбільш близького йому в той час людині - міністрові друку та інформації Росії М. Н. Полторанін; але той теж відкинув пропозицію, аргументуючи відмову незнанням фінансової та банківської сфер, висловивши, однак, готовність «бути спонукає початком в уряді» 1 *. 

 Невдача з підбором кандидата в прем'єри традиційним шляхом змусила Єльцина звернутися до інших варіантів вирішення цієї проблеми. Нова пропозиція виходило від держсекретаря РРФСР, який запропонував іншу схему, яка в інших умовах, ймовірно, не пройшла б. Підсумковий вибір президента був зумовлений попереднім досвідом політичної роботи Бурбуліс, який був успішним. 

 З майбутнім держсекретарем Єльцин познайомився в 1989 р. під час роботи Міжрегіональної депутатської групи. Їх політичне співробітництво було взаємовигідним: отторгнугий партапаратом Єльцин отримував можливість спертися на допомогу активного представника демократичного руху, який демонстрував свої чималим організаційні здібності і був досить розкріпачений інтеллектуально39. «Вже тоді він справив на мене враження своєю ерудицією професійного філософа ... розмови з Геннадієм Едуардовичем надихали на нові ідеї. Він умів заглянугь далеко вперед. Дати найближчим подіям стратегічну, глобальну оцінку. Концепція нової політики, нової економіки, нового державного та життєвого укладу вимальовувалася все яскравіше, ясніше, виразніше. Я відчував гостру необхідність мати поруч із собою енергійну людину », - пізніше згадував Б. Н. Ельцін40. Тому він «зробив Бурбуліс ключовою фігурою в демократичному процесі» 41. Однак, думається, набагато більше значення, ніж інтелектуальні «знахідки» Бурбуліс, мала його кипуча організаційна діяльність. «Залишаючись довгий час в тіні, він дійсно багато зробив для Президента. Був відданий, терплячий до його капризам. Саме Бурбуліс намацував команду Президента. Перемішуючи чимала кількість інтелектуалів, знайомих і незнайомих, він ліпив тіло влади », - зазначав спостерігав ситуацію« поблизу »О. М. Попцов42. Не випадково в 1990 р. Бурбуліс очолив єльцинський штаб з виборів у народні депутати Росії, за 

 274 

 Вибір моделі економічного розвитку 

 що отримав посаду повноважного представника голови Верховної Ради Росії. Однак, за свідченням того ж Поп-цова, найбільше враження на Єльцина справила діяльність Бурбуліс в ході президентської кампанії 1991 р., якою він керував з боку єльцинського штабу. Йому належали слова: «Перемога в першому турі - іншого не дано. Забороніть собі думати, що буде другий тур »43. Тоді ніхто не сумнівався, що на виборах Єльцин здобуде перемогу, проте їх особливість полягала в тому, що вже в першому турі Єльцин вичерпував «власні» виборчих симпатій до дна. У разі другого туру (якщо б у першому за нього віддали голоси менше половини виборців) ніхто з єльцинських суперників не міг би просто передати йому свої голоси, бо всі вони - хоча і з різних боків і в різному ступені - були його політичними антиподами. При подібному розкладі перемога в другому турі неминуче повинна була стати предметом торгу з ким-небудь з кандидатів - найімовірніше, з В. В. Бакатіним, - що позбавляло б Єльцина ореолу «всенародно обраного Президента», «Президента всіх росіян» і певною міру зв'язало б руки в плані радикалізації проведеної політики. У втіленні задуму перемоги в першому турі фігура Бурбуліс була ключовою. Почасти в подяку за це Єльцин погодився з планом Бурбуліс про створення Держради РРФСР, призначення Г. Е. Бурбуліс держсекретарем РРФСР і доданні йому статусу фактично другої особи в російській політичній ієрархії; деякі політологи стверджують, що аж до весни 1992 р. його реально грав цю роль44. 

 Разом з тим на характер висунутих держсекретарем пропозицій - що мало особливе значення після 21 серпня 1991 - величезний вплив надавали особистісні риси Бурбуліс, серед яких виділяли: величезна марнославство, сверхболезненное самолюбство, претензії стати «сірим кардиналом» при президенті, його «очима і вухами », головним ідеологом нової російський державності. На практиці це набуло, з одного боку, форми боротьби пробивши тих, хто претендував на більший вплив на президента, а з іншого - спроби просунути на ключові пости не просто «своїх» людей, але тих, на кого він міг би впливати, залишаючись непорушним політичним авторітетом45. У цьому плані зроблена Єльциним у вересні - жовтні 1991 р. ставка на Бурбуліс фактично означала вибір і Е. Т. Гайдара. Теоретично на його місці міг опинитися інший економіст, але, думається, висування (Гайдара було значною мірою закономірним, що було обумовлено деякими особливостями його біографії. По-перше, Гайдар 

 Лекція 10 

 вже мав певну популярність у зв'язку з роботою в 1987-1990 рр.. в якості редактора відділів економіки «Правди * і« Комуніста ». Традиційно директивний характер цих видань робив звернення до них обов'язковим - з різних причин - і політиків, і економістів, а отже, забезпечував і знайомство з публікаціями Гайдара. По-друге, працюючи в елітних економічних інститутах, Гайдар у складі різних «команд * - мав досвід роботи над офіційними союзними урядовими документами. По-третє, в 1990-1991 рр.. він очолював Інститут економічної політики Академії народного господарства СРСР, тобто мав за собою колектив молодих честолюбних економістів-однодумців, здатних організовувати «мозкові атаки» і «рвуться в бій» к. По-четверте, Гайдар мав зв'язки з представниками зарубіжної економічної еліти, був знайомий з проблематикою «виходу з соці & тизма», яка в 1990 1991 рр.. активно обговорювалася на міжнародних семінарах і конференціях у зв'язку з реформами в колишніх соцкраїнах (насамперед-Польщі та Угорщини). По-п'яте, Гайдар не належав (принаймні, відкрито) нік однієї з відомих політичних угруповань і міг розглядатися як економіст-«технократ». Думаю, все це, разом з молодістю Гайдара, і привернуло до нього увагу Бурба лисиця. Не випадково пропозицію стати держрадником президента з економічних питань він отримав ще до очного знайомства з держсекретарем РРФСР, яке відбулося 19-21 серпня 1991 г.47. 

 У 1994 р. свої мотиви вибору Гайдара Єльцин пояснював наступним чином: «Гайдар насамперед вразив своєю впевненістю ... Це ... дуже незалежна людина ... Було видно, що він не буде викручуватися ... було важливо, щоб від мене не тільки нічого не приховували, але й не намагалися приховати. Гайдар вмів говорити просто. І це теж зіграло свою роль ... адже рано чи пізно розмовляти з опонентами все одно доведеться йому, а не мені ... Він уміє заразити своїми думками, і співрозмовник ясно починає бачити той шлях, який належить пройти. І нарешті, два останніх вирішальних чинника. Наукова концепція Гайдара збіглася з моєю внутрішньою рішучістю пройти болючий ділянку шляху швидко. Я не міг знову змушувати людей чекати, відтягувати головні події ... на роки. Раз зважилися - треба йти! »(Виділено мною. - А. Б.). Президент зізнавався, що на нього подіяла «магія імені»: «Аркадій Гайдар - з цим ім'ям виросли цілі покоління радянських людей. І я в тому числі. І мої дочки »48. На наш погляд, у цьому «лірико-епічному * 1 визнання виділені нами слова мають ключове значення і для пояснення дій гайдаровской команди восени 1991 р. У 1993 р. один з її 

 Вибір моделі економічного розвитку 

 учасників зізнавався: «Наша команда не претендує на роль ініціаторів або замовників соціальної політики. Замовником реформ є Єльцин. Ми виступили як пожежники - для порятунку економіки і для порятунку влади Єльцина »49. 

 Чому гайдарівська концепція збіглася з «внугреннімі відчуттями-президента? Думається, під цим були глибокі об'єктивні підстави. По-перше, реальні управлінські структури, представлені союзними міністерствами і відомствами, були паралізовані: після серпня 1991 р. був ліквідований Рада міністрів СРСР, ослаблені силові структури, республіки оголошували своєю власністю що знаходиться на їх території майно, явочним порядком йшло перетворення міністерств в концерни та акціонерні суспільства. Формально існували сорок російських міністерств і відомств не могли відразу прийняти на себе функції вісімдесяти восьми міністерств і відомств Союзу. З цього випливав найважливіший теза «реформаторів '! - Про необхідність повного відходу держави з економіки, про нічим не обмеженому ринку, тобто «Любов» до лібералізму грунтувалася на нездатності держави втручатися в господарське управління. А оскільки крім ринку в тих умовах покладатися вже не було на що, то безальтернативне, про суть, рішення стало подаватись як результат усвідомленого вибору, зробленого на базі певної наукової концепції. 

 По-друге, в результаті деструктивних процесів 1990-1991 рр.. після серпня 1991 р. не було ніякої ясності щодо території можливого реформаторства. Прибалтійські республіки і Грузія до того часу вже «пішли» з СРСР; прийняття 24 серпня 1991 в Києві «Акта про державну незалежність України» не залишало сумнівів щодо перспектив цієї республіки. Керівництво республік Середньої Азії ідеологами російських «демократів» кваліфікувалося в кращому випадку як відсталу, непідготовлене до впровадження сучасних політичних та економічних форм. З усього цього випливало, що беззастережно говорити про реформи можна було тільки стосовно до російської території. Звідси витікала і інша базова ідея «риночників»: обгрунтування можливості досягнення успіху реформ лише в тому випадку, якщо Росія буде проводити їх ізольовано. При цьому, природно, курс на остаточну дезінтеграцію СРСР, правове оформлення того, що в серпні 1991 р. відбулося фактично, виглядали цілком логічно, а результати протиборства російських лідерів проти союзного центру в 1990-1991 рр.. розглядалися як однозначно позитивні. 

 277 

 276 

 Лекція 10 

 По-третє, утвердилися при владі російські радикали були прихильниками авторитарно-олігархічної влади в особі президента і його клану, яка височіла б над законодавчою владою і представницькими органамі50. Як ми пам'ятаємо, ще в 1990 р. вони обгрунтовували необхідність перерозподілу владних повноважень щодо чий на користь виконавчої влади, і цю модель стали впроваджувати в політичну практику в 1991 р. Склад ж команди реформаторів-молоді, не політики, не професійні управлінці - і запропонована в зв'язку з цим модель організації роботи уряду дозволяли президенту концентрувати в своїх руках всю повноту виконавчої влади і виступати в ролі вищого арбітра. 

 Конкретизація нової політичної та економічної лінії російського керівництва почалася відразу після кризи 19-21 серпня 1991 р. Як згадував один із соратників Гайдара А. Л. Головкок, «у вересні на дачі команда почала розробляти варіанти дій на випадок, якщо співтовариство не відбудеться. Бурбуліс було очевидно, що курс на міжреспубліканське угоду-курс приречений ». (Виділено мною. - А. Б) Спочатку над стратегією і тактикою російського уряду почали працювати Е. Т. Гайдар, В. М. Машіц, 

 A. А. Нечаєв, А. Л. Головков, К. Г. Кагаловський, А. П. Вавилов; пізніше до них приєдналися Є. Г. Ясін і Л. М. Григор'єв. В обговоренні та підготовці матеріалів в різних формах брали участь А. Б. Чубайс, 

 B. І. Данилов-Данільян, П. О. Авен, Б. Г. Салтиков, С. Ю. Глазьєв, М. Н. Полторанін, В. А. Махарадзе, А. В. Козирєв, Н. В. Федоров, 

 C. М. Шахрай51. Філософія та ідеологія майбутніх перетворень знайшли відображення у двох концептуальних документах, створених групою: перший - «Стратегія Росії в перехідний період» і другий - «Найближчі економічні перспективи Росії». (Перший отримав також популярність під назвою «Меморандум Бурбуліс».) 

 Автори «Стратегії» вважали, що головне питання осені 1991 р. - не відстрочка перетворень чи вибір послідовності реформ, а зовсім інший: чи здійснювати реформування російської економіки, зберігаючи «рудименти союзної держави, інтегрованого господарства, а значить, і рудименти відповідної їм економічної політики , або здійснювати стратегію якнайшвидшого досягнення Росією економічної самостійності і незалежного проведення економічних реформ ». Розробники концепції исхо дили з того, що «Радянський Союз реально розвалився 19-21 серпня 1991 р. і з цього часу існував лише номінально, а насправді не діяв ні як державна машина, ні як орган проведення економічної і який завгодно іншої політики 

 Вибір моделі економічного розвитку 

 До серпня 1991 р. існував якийсь проміжний союз республіканських еліт, які боролися проти союзного Центру. Однак після серпня на перший план вийшли об'єктивні протиріччя Росії та інших республік. Ці протиріччя пов'язували з різницею масштабів економік, ресурсного потенціалу, бачення перспектив історичного розвитку, а також політичної ваги в очах міжнародного співтовариства. 

 Автори концепції вважали, що для колишніх союзних республік збереження сформованих ресурсопотоків та фінансово-економічних відносин відкривало б можливості реконструювати свої економіки за рахунок Росії; для неї ж це означало б додаткове навантаження, що підриває можливості власного соціально-економічного відродження. Росія також не мала серйозних перешкод для встановлення прямих відносин з міжнародними політичними та фінансово-політичними організаціями. Вона стала б природним правонаступником СРСР в сфері міжнародно-правових відносин. Для інших республік це була б серйозна проблема, пов'язана з форсованим здобуттям атрибутів незалежності і дозволом міжреспубліканських проблем. 

 Автори дійшли висновку, що інтересам інших республік відповідала б схема - «економічний союз при негайної політичної незалежності», по суті означала усуспільнення російських фінансово-економічних ресурсів при приватизації союзного політико-правового спадщини. Інтересам Росії відповідала б схема - «якнайшвидше досягнення економічної незалежності при збереженні на перехідний період політичного союзу». При цьому «росіяни-послідовно критикували позицію Явлінського. Вони доводили, що прийняття його схеми - «економічний союз при негайної політичної незалежності * - об'єктивно штовхало б до загострення економічних і соціально-політичних конфліктів (розділ бюджетного пирога, пошук винних за недофінансування тієї чи іншої сфери, прихований протекціонізм, відтворення двовладдя союзних і республіканських органів). Вони переконували, що форсоване здобуття незалежності при неврегульованості взаємних претензій призвело б до створення великих зон політичної напруженості, використанню російської національної меншини в республіках як фактора політичних конфліктів і політико-економічного шантажу Росії, стимулювало б сепаратизм в російських автономіях. 

 «Стратегія» визначила принциповий курс на економічну незалежність при «м'якому» політичному союзі. З неї вите 

 279 

 278 

 Лекція 10 

 калу необхідність створення незалежного російської держави з усіма його атрибутами, включаючи власну валюту, митну та прикордонну службу і т.п. 

 «Найближчі економічні перспективи Росії», складені «Гайдаровци», конкретизували ці установки стосовно її господарській політиці. Це, по-перше, набуття повноцінної економічної незалежності, самостійне проведення реформ, до яких можуть приєднатися (або не приєднатися) інші республіки. По-друге, оскільки саме Росія володіє переважною частиною експортного потенціалу колишнього СРСР, то лише вона може взяти на себе відповідальність за зобов'язаннями за зовнішнім боргом, що дозволяло б їй претендувати на золотовалютні авуари, власність за кордоном і борги іноземних держав Радянському Союзу. Росія стає природним партнером західних держав і міжнародних фінансових організацій. Її привабливість для них обумовлена ємним внутрішнім ринком, потенціалом експортних базових ресурсів, переоріентіруемих на розвинені країни. Це, за поданням укладачів документа, прив'язав би до Росії зовнішньоекономічну політику інших республік. Вважали, що Росія зможе на них впливати й тому, що вона контролює основні компоненти міжреспубліканської виробничої інфраструктури, володіє матеріальної та кадровою базою управління транспортної, комунікаційної та енергетичної систем. Це зумовлювало відмову від довгострокових всеосяжних економічних союзів і створення надреспублікан-ських органів загальноекономічного управління. По-третє, вся держвласність на російській території оголошувалася власністю Росії; державної контроль Росії встановлювався і над всією інфраструктурою емісійного господарства та банківських розрахунків в рублевої зони, поки вона зберігається. Відповідно до цієї логіки пропонувалося піти на консолідацію російського та союзного бюджетів при фінансуванні та контролі армії і зовнішньополітичної діяльності та деяких інших установ, контрольованих Росією. В області ціноутворення була зафіксована необхідність поступового перехідного режиму до системи міжреспубліканських розрахунків за світовими цінами. 

 У «Перспекгівах» вперше був зроблений висновок (потім він варіювався в усіх програмних документах про реформи) про те, що економічну політику на найближчий час буде визначати не ідеальний задум реформаторів, а поєднання трьох криз, залишених Росії у спадок від звалилася економіки СРСР. Це - 

 280 

 Вибір моделі економічного розвитку 

 нфляціонний криза, породжена великими макроекономічними диспропорціями і виявляється в ускоряющейся відкритої інфляції і гострому дефіциті на всіх товарних ринках. Друга криза - платіжний, обумовлений гострим дефіцитом золотовалютних ресурсів і підривом кредитоспроможності країни і веде до різкого падіння імпорту.

 І третя криза - системний, що виявляється у втраті органами державної влади здатності регулювати ресурсопотоки. Саме ці реалії змушували гайдарівського групу виділити фінансово-грошову сферу як первинна ланка стабілізаційних і реформаторських зусиль. 

 «Стратегія» і «Перспективи -? - Це, по суті, маніфести,. Де формулювалися ідеологія і філософія перетворень; послідували за ними документи конкретизували, що і як потрібно робити і які нормативні акти для цього требуются52. 

 Аналіз подій октября-грудні 1991 дозволяє зробити висновок про те, що у своїй практичній діяльності російські політики керувалися тими ідеями, які були сформульовані в двох зазначених документах. 2 жовтня 1991 на зустрічі з російськими парламентаріями держсекретар РРФСР Г. Е. Бурбуліс заявив, що Росія - єдина країна, яка могла б і повинна стати правонаступницею Союзу і всіх його структур53. 16 жовтня Єльцин повідомив, що Росія припиняє фінансування союзних структур, вводить свою національну валюту, буде проводити економічну реформу, яка почнеться з підвищення цен54. Наприкінці жовтня він зустрічається з Гайдаром, де докладно обговорюються особливості майбутніх преобразованій55. 26 жовтня на засіданні Держради РРФСР Єльцин викладає основні тези підготовленої «Гайдаровци і - - програми; поіменним голосуванням приймається рішення про лібералізацію економікі56. Через два дні, 28 жовтня, на V З'їзді народних депутатів РРФСР Єльцин виступає з промовою, основні тези якої також були підготовлені в Архангельському, де він «позначає контури програми реформ». З'їзд схвалює пропозиції президента, погоджується з пропонованими змінами в системі виконавчої влади та правотворчості на період проведення реформ. Рішення з'їзду про самостійне, без узгодження з іншими республіками переході Росії до реформ Горбачов не без підстав розцінив як крок назад від Договору про економічне співтовариство і як загрозу майбутньому договором про ССГ57. 

 На початку листопада 1991 Президент, який очолив уряд реформ, починає практичну підготовку до їх реалізації. 5 листопада був підписаний указ про призначення Г. Н. Бурбуліс першим віце 

 281 

 Лекція 10 

 прем'єром, Е. Т. Гайдара - віце-прем'єром, міністром економіки і фінансів, а А. Н. Шохіна - віце-прем'єром, міністром праці та соціальної защіти58. Звертали на себе увагу додаткові повноваження, отримані держсекретарем РРФСР: Бурбуліс отримав право призначати заступників міністрів, організовувати роботу заступників голови уряду, видавати обов'язкові для виконання розпорядження. Подальший підбір «економічних» міністрів і їх заступників проходив за участю всіх трьох віце-прем'єрів, переважно на основі «архангельській» команди Гайдара59. 

 15 листопада, після формування нового уряду РРФСР, Єльцин підписав пакет з десяти президентських указів та урядових розпоряджень про реальний початок переходу України до ринкової економіки ^ 0, Почався процес злиття російських органів управління з общесоюзнимі61. Всього на союзному рівні було 52 управлінських органу, включаючи 36 міністерств, 10 держкомітетів, 3 міжреспубліканських органу; при Кабінеті міністрів налічувалося ще 32 органу, при Мінекономіки - 3, при Мінфіні - 1. З цих 88 структур до листопада 1991 р. 13 фактично припинили свою діяльність або самоліквідувались; залишилося 75 союзних управлінських установ з 53 тис. працівників у центральних апаратах. Їх функції передавалися відповідним міністерствам Росії, число яких зменшувалася з 41 до 20. Тобто замість 129 союзних і російських структур передбачалося мати лише 20 при скороченні чиновників більш ніж в два раза62. 

 У числі перших був узятий під контроль Держплан СРСР, практичною роботою якого став керувати перший заст. міністра економіки Росії А. А. Нечаєв. Наступним кроком стало об'єднання Мінфінов Союзу і Росії, що мало покласти край бушувала між ними «бюджетної війни». А оскільки гроші HJ інших республік у союзний бюджет перестали надходити, то під <натиском російської сторони було прийнято рішення про консолідації ^ ції союзного і російського бюджетів. Напередодні різкого збіль-/ чення в обігу грошової маси Держзнаку було дано доручений і підготуватися до випуску купюр в 200 і 500 рублей63. 

 Наприкінці листопада 1991 Росія стала поступово заміщати Сою; | на переговорах з представниками Паризького клубу кредиторів. Росія прийняла на себе зобов'язання про солідарну відповідальність колишніх союзних республік за борги СРСР, хоча було очевидно, що ніхто з них платити не буде. Підсумком переговорів стало збереження завищених та завідомо нереальних умов з обслуговування дол- 

 Вибір моделі економічного розвитку 

 1га на 1992 р., на які російське керівництво, тим не менш, кеило змушене піти перед загрозою повного припинення поставок продовольства в країну. Робилися й інші кроки з [метою переконати західних лідерів надати Росії великомасштабну допомогу для проведення реформ, підключити до цього, зокрема, Світовий банк і Міжнародний валютний фонд64. 

 LI З великими труднощами зіткнулися російські влади при спробі скоординувати бюджетну та грошову політику на 11992 р. з союзними республіками - цього зробити не вдалося. Проте після «Біловіжжя» на їх прохання звільнення цін в Росії [було відкладено на два тижні і почалося лише 2 січня 1992 Серед лідерів «суверенних держав» були сильні настрої «доділити» союзну власність: валютний, золотий і алмазний фонди і т.д. Їх позицію відкрито сформулював прем'єр-міністр України В. П. Фокін, який заявив, що союзна власність на території його республіки належить, зрозуміло, Україну, а така ж на території Росії - надбання всіх республік. Однак Росія ці спроби «відбила». Як реальний засоби впливу [на сусідів по що залишається поки неминучою рублевої зони російське керівництво передбачало використовувати регулювання обсягу направляються ним паливно-сировинних товаров65. 

 Новий курс російського уряду знайшов відображення в базових параметрах бюджету на 1992р. Різкого скорочення зазнали державні витрати. Асигнування на закупівлю озброєнь знижувалися в 7,5 рази, централізовані капіталовкладення - в 1,5 рази, цінові дотації - майже в 3 рази. Це гостро відчулося, зокрема, в аграрному секторі, фінансування ж соціальної сфери обмежувалося «реальними доходами бюджету» 66. Ці, хто словами Гайдара, «драконівські заходи» '«давали шанс» уникнути гіперінфляції і «послати імпульс для запуску мотора ринкової економіки» 67. 

 У ході розробки «відповідального * економічного курсу і формування« уряду реформ »питання про їх соціальною ціною став набувати більш реалістичні обриси. На зміну обіцянкам 1990 - першої половини 1991 про проведення реформ без зниження рівня життя прийшли інші підходи. Про «непопулярності» вже фактично схвалених заходів йшлося на першому сстрече Гайдара і Єльцина, в ході якої Гайдар прямо зауважив президенту, що той сам через кілька місяців відправить першу тзеформаторское уряд у відставку. 28 жовтня 1991, виступаючи на V З'їзді народних депутатів, Єльцин вже говорив, що 

 282 

 283 

 Лекція 10 

 «Настав час діяти рішуче, жорстко, без коливань. Стартова база відома всім ... Обстановка не поліпшується. Разовий перехід до ринкових цін - важка, вимушений, але необхідний захід. Гірше буде всім приблизно півроку, потім - зниження цін, наповнення споживчого ринку товарами. А до осені 1992 р., як я обіцяв перед виборами, - стабілізація економіки, поступове поліпшення життя людей. Захистити рівень життя всіх на першому етапі реформ ми не зможемо (виділено мною. - А. Б.) »6 *. Виступав на наступний день майбутній віце-прем'єр А. Н. Шохін в обережних економічних термінах роз'яснював «нетрадиційність * пропонованих урядом рішень і обіцяв, що через рік Росія буде мати бездефіцитний бюджет і максимальну соціальну захищеність населенія69. 

 Напередодні неминучих і очікувалися в нових умовах конфліктів 15 листопада 1991 президент підписав Указ «Про соціальне партнерство», яким засновувалася Російська тристороння комісія з регулювання соціально-трудових відносин. Її координатором був призначений Г. Е. Бурбуліс. Наприкінці листопада відбулися консультації керівників Міністерства праці та зайнятості РРФСР, парламентської комісії з соціальної політики, Пенсійного фонду РРФСР і провідних профоб'єднань з питання про взаємодію при розробці соціальної політікі70. 

 Сам Гайдар свою нелюбов до публічних виступів пояснював відсутністю привабливих аргументів на користь проводиться урядом політики. Цікаво його зізнання про те, що, «взагалі, неможливість сказати правду людям приходить разом з реальною владою. Саме тут добре розумієш точність кан-Котовського принципу: «Все, що ти говориш, має бути правдою, але звідси не випливає, що треба говорити всю правду» 71. 

 Необхідно підкреслити, що члени уряду Гайдара розглядали свою діяльність виключно як стратегічну, спрямовану не стільки на вирішення конкретних соціальних і економічних завдань - хоча і цим вони були змушені займатися, - скільки на зміну історичного шляху розвитку країни, здійснення в ній системної трансформації. У цьому плані розуміння і вірність обраному курсу цінувалися вище навичок професійного управленія72. «Попередній суспільний лад і пов'язані з ним форми державного управління та функціонування суспільства об'єктивно вичерпані. Після серпня я відстоював своє головне світоглядне переконання: цей суспільний лад приречений і повинен припинити своє існування в цілому. 

 Вибір моделі економічного розвитку 

 Реформи не можуть називатися реформами, якщо не охоплять базових структур суспільства і головних атрибутів успадкованого держави. Беручи відповідальність за російські перетворення, слід було в цьому відношенні виключити коливання. Наш непохитний орієнтир - новий суспільний лад, оформлений в новому типі держави », - говорив Бурбуліс73 - головний політичний керівник першого уряду реформ. Економісти гайдарівського кола прямо писали про те, що головна заслуга цього уряду полягала у створенні політичних та економічних передумов розвитку капіталізму в Россіі74. 

 Ще до створення нового уряду в засобах масової інформації воно було названо «кабінетом камікадзе» 75. Фахівцям і тоді було ясно, що воно довго не протримається, тому багато політики поспішили від нього дещо дистанціюватися. Сам глава уряду - президент - перестав бувати на його засіданнях, залишаючи собі простір для майбутнього маневру. «Ображений» віце-президент А. В. Руцькой в числі перших вже в грудні 1991 р. намагався заробляти собі політичні очки на критиці уряду - широку популярність одержало його визначення «Гайдаровци» як «хлопчиків в рожевих штанцях». Були й більш серйозні попередження. Соратник Єльцина, колишній народний депутат СРСР і колишній міністр зовнішньоекономічних зв'язків в колишньому російському уряді В. Ярошенко в грудні 1991 р. в розісланих офіційним особам листах зазначав, що «монополізм однієї точки зору або однієї групи фахівців може привести до такої ситуації, коли до ринку ми підемо помилковим шляхом, шляхом шоку без терапії, і прийдемо до ринку не завдяки, а всупереч зусиллям сьогоднішнього уряду »76. А в січні 1992 до критики «младо-реформаторів» підключилися і російські парламентарії, зовсім недавно підтримали економічні ініціативи президента. 

 -Примітки --- 

 1 Гайдар Е. Т. Держава і еволюція. М., 1995; він же: Дні поразок і перемог. М., 1996; May В. А. Економіка і влада. Політична історія економічної реформи в Росії. 1985-1994. М., 1995; Економіка перехідного періоду. Нариси економічної політики посткомуністичної Росії. М., 1998; Приватизація по-россійскі/Под ред. А. Б. Чубайса. М., 1999; Улюкаєва. В. В очікуванні кризи. Хід і суперечності економічних реформ в Росії. М., 1999. 

 285 

 284 

 Лекція 10 

 I Економіка перехідного періоду. С. 91. 

 3 Гайдар Е. Т. Дні поразок і перемог. С. 134-136. 

 4 Як сума дефіцитів союзного бюджету і бюджету Росії. Див: Улю-каев. В. Указ. соч. С. 24. 

 5 При цьому зазначену оцінку дефіциту консолідованого бюджету в 1991 р. вважали мінімальною. За оцінками ж Світового банку, які виходили з розрахунку джерел фінансування бюджетного дефіциту (кошти на рахунках підприємств, заощадження населення, активний баланс зовнішніх поточних рахунків), бюджетний дефіцит виявлявся жахливим - 30,9% ВВП (див.: Улюкаєв А. В. Указ . соч. С. 25). 

 6 Медведєв Р. А. Капіталізм в Росії? М., 1998. С. 82. 

 7 Улюкаєв А. В. Указ. соч! С. 25. 

 8 Економіка перехідного періоду. С. 92. 

 9 Там же. С. 93. 

 10 Улюкаєв А. В. Указ. соч. С. 35. 

 II В цьому плані характерно вислів Е. Т. Гайдара: «В економіці за все треба платити. Час, коли економіку можна було стабілізувати без важких, непопулярних заходів, пішло. Розморожувати ціни при нинішніх темпах зростання грошової маси страшно. Але це можна зробити разовим рішенням. Треба лише міцно заплющити очі і стрибнути в невідомість »(Правда. 1990. 16 квітня). 

 а Наприклад, Г. А. Явлінського вони вважали популістом. 

 13 Враховувався, насправді, переважно американський досвід. 

 14 Концепція реформи влади докладно викладена в аналітичній записці «Про організаційно-політичні проблеми, що виникли в перші місяці діяльності президентської влади в Російській Федерації», підготовленої Центром «РФ-політика» (див.: Реванш. Недопере воріт: версія Центру «РФ-політика ». М., 1994. С. 8-17. (Далі-Реванш ...)). 

 15 Повна назва Указу - «Про державний секретарі РСФСР-секретар Державної Ради при Президентові РРФСР» / / Ведомос ти З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР. 1991. № 31. Ст. 1029. (Далі - Відомості ...) 

 16 Див: Відомості ... 1991. № 33. Ст. 1116, 1117; № 37. Ст. 1196. 

 17 Відомості ... 1991. № 32. Ст. 1075. 

 18 Реванш ... С. 10. 

 19 Попцов О. М. Хроніка часів «царя Бориса». М., 1995. С. 72. 

 20 Ю. В. Петров викликав особливу неприязнь «демократів» не тільки із за свого партійного минулого - його можна було пробачити за близькість до Єльцина, під «крилом» якого він робив партійну кар'єру, - а й тому, що, будучи першим секретарем Свердловського обкому і членом ЦК КПРС, він на нараді перших секретарів в ЦК в квітні 1988 р. виступив на підтримку листа М. А. Андрєєвої «Не можу поступитися при! i майорця *. Стаття до того моменту вже отримала оцінку як «антіперестроечний маніфест», і проте Ю. В. Петров не вважав за потрібне скри вать свою позицію. Незабаром він був направлений послом на Кубу (Росія 

 286 

 Вибір моделі економічного розвитку 

 000. М., 2000. Т. 2. С. 704). Призначення Петрова на посаду глави президентської Адміністрації цікаво з точки зору аналізу шкали цінностей російського Президента. 

 21 В. В. Ілюшин, якого називали «тінню про Шленте-(більше десяти років - з початку 1980-х рр.. До 1996 р., тобто і в« комуністичні », і в - антикомуністичні 'часи, працював помічником Б. М. Єльцина, впливаючи на складання його робочого розпорядку і, що особливо важливо, на доступ »до нього), також систематично піддавався нападкам з боку« демократів ». Однак Єльцин постійно давав високу оцінку діловим якостям керівника свого Секретаріату {Єльцин Б. Н. Записки президента. С. 403; Коржаков А. В. Від світанку до заходу. М., 1997. С. 49,468). 

 22 Див: Реванш. G. 12-13. 

 23 Там же. С. 22-25. 

 24 Афанасьєв М. П. Правлячі еліти і державність поегтоталі-тарної Росії. М.; Воронеж, 1996. С. 89-91; Піхоя Р. Г. Радянський Союз: історія влади. 1945-1991. М., 1998. С. 616. 

 25 Вже тоді проти призначення Силаєва виступали впливові М. Н. Полторанін і Г. Е. Бурбуліс (див.: Андріянов В., Черняк А. Одинокий цар в Кремлі. Борис Єльцин і його команди. М., 1999. Кн. 1. С. 389). 

 26 Попцов О. М. Указ. соч. С. 72-73; Єльцин Б. Н. Указ. соч. С. 163. 

 27 Єльцин Б. П. Указ. соч. С. 108-109. 

 28 Це були: М. Н. Полторанін, А. В. Козирєв, М. Д. Манею, Н. В. Федоров, Е. Д. Дніпрова, Н. Г. Малишев. 

 29 В його віданні входила координація дій республіканських урядів, питання, пов'язані з діяльністю міністерств фінансів, оборони, внутрішніх справ, закордонних справ, КДБ СРСР, засобів масової інформації (див.: Незалежна газета. 1991. 29 серпня). 

 30 Російські вести. 1991. 21 вересня. 

 31 Независимая газета. 1991. 17 жовтня. 

 32 Див: Гул'бінскій І., Шакина М. Афганістан ... Кремль ... Лефортово ... Епізоди політичної біографії Олександра Руцького. М., 1994. С. 168. 

 33 З цим пов'язували навіть невдачу збройного придушення дудаевского режиму. «У кулуарах Білого дому має ходіння версія, згідно з якою Хасбулатов з Бурбулісом свідомо підставили Руцького, щоб продемонструвати urbi et orbi його державну нездатність». - Зазначалося в «Комерсанті» у листопаді 1991 р. (Коммерсант. 1991. № 44). 

 34 Медведєв Р. А. Капіталізм в Росії? С. 73. 

 35 Див: План дій Ради Міністрів РРФСР, Рад Міністрів республік у складі РРФСР і місцевих Рад народних депутатів з перекладу економіки на ринкові відносини / / Економіка і життя. 1991. № 39. 

 36 Гайдар Е. Т. Дні поразок і перемог. С. 102; позицію самого Сабурова.: Комсомольская правда. 1991. 11 жовтня. 

 37 За версією Л. Ф. Шевцової, Єльцин таку пропозицію Явлінському з ж зробив і отримав позитивну відповідь, проте потім до пропози 

 287 

 Лекція 10 

 жению не повернувся. В. Андріянов і А. Черняк вважають, що Явлінського Єльцину дійсно запропонували призначити, але президент однозначно цю ідею відкинув, оскільки «Явлінський - горбачсвсц». Мемуари са мого Єльцина допускають обидва тлумачення (див.: Єльцин Б. Н. Указ. Соч. С. 165; Шевцова Л. Ф. Режим Бориса Єльцина. М., 1998. С. 16). 

 38 Андріянов В., Черняк А. Указ. соч. С. 391. 

 39 У 1987 р. Г. Е. Бурбуліс був одним з організаторів і керівників першого в країні політклубу «Дискусійна трибуна» в Свердловську, н 1989 обраний народним депутатом СРСР (див.: Барсенков А. С, Корецька Н, А., Остапенко А. І. Федеральне Збори Росії: Рада Федерації, Державна Дума. Біографічний довідник. М., 1995. С. 258-259). 

 40 Єльцин Б. Н. Указ. соч. С. 240-242. 

 41 Попцов О. М. Указ. соч. С. 70. 

 42 Грачов А. С. Кремлівська хроніка. М., 1994. С. 236. Попцов О. М. Ука:. соч. С. 62. 

 «Тамже. С. 63. 

 44 Шевцова Л. Ф. Указ. соч. С. 62. 

 45 Єльцин Б. І. Указ. соч. С. 242; Попцов О. М. Указ. соч. С. 70. 

 46 Сам Гайдар в 1991 р. так оцінював кероване ним установа: «Наш інститут - найсильніше на сьогоднішній день підрозділ, займається не абстрактно-теоретичними дослідженнями або довгостроковим прогнозуванням, а поточної господарської кон'юнктурою, а тому н здатне досить точно передбачати наслідки прийнятих рішень, готувати практичні рекомендації з підготовки та реалі-i ції ринкових реформ »{Гайдар Е. Т. Дні поразок і перемог. С. 103). 

 47 Пропозиція надійшла через А. Л. Головкова - радника держсекретаря Росії Г. Е. Бурбуліс. Головков та Гайдар були раніше знайомі nol спільній роботі в Інституті економіки та прогнозування науково-технічного прогресу АН СРСР (див.: Хто є хто в Росії та ближньому! Зарубіжжі. М., 1993. С. 157, 176). 

 48 Єльцин Б. Я. Указ. соч. С. 164-165. 

 49 Пархоменко І. Епоха реформаторства зверху в Росії закінчи J лась / / Незалежна газета. 1993. 4 лютого. 

 50 Див: Чітко С. В. Розпад Радянського Союзу. М., 1996. С. 190. 

 51 Гайдар Е. Т. Дні поразок і перемог. С. 87, 101. 

 52 Див про це докладніше: Економіка перехідного періоду. С. 93-105.1 

 53 Див: Єльцин Б. Н. Указ. соч. С. 135. 

 54 Там же. 

 55 Гайдар Е. Т. Указ. соч. С. 105. 

 56 Тамже. С. 109. 

 57 Союз можна було зберегти. М., 1995. С. 241. 

 58 Пост першого віце-прем'єра отримав також один з активних прихильників незалежного розвитку Росії М. Н. Полторанін. 

 59 Гайдар Е. Т. Указ. соч. С. 115-121. 

 288 

 Вибір моделі економічного розвитку 

 60 Росія-2000. Сучасна політична історія (1985-1999). Т. 1. ? Сроніка та аналітика. 3-е изд. М., 2000. С. 144. (Далі - Хроніка ..) 

 61 Це робилося на основі президентського указу від 28 листопада 1991 р. 1 ([див: Збірник указів і розпоряджень Президента Російської Федерації. Жовтень-грудень 1991 року. С. 63-67). 

 62 Улюкаєв А. В. Указ. соч. С. 35. 

 63 Гайдар Е. Т. Указ. соч. С. 113-144. 

 64 Тамже. С. 142-144,167-170. 

 65 Там же. С. 146-148. 

 66 Улюкаєв А. В. Указ. соч. С. 38. 

 67 Гайдар Е. Т. Указ. соч. С. 100. 

 68 Російська газета. 1991. 29 жовтня. 

 69 Там же. 1991. 30 жовтня. 

 70 Хроніка ... С. 144, 145. 

 71 Гайдар Е. Т. Указ. соч. С. 138. 

 72 Про це відверто викладено в кн.: Гайдар Е. Т. Дні поразок і побед.С. 116-117. 

 73 Московские новости. 1993. 17 січня. С. 8. 

 74 Улюкаєв А.В. Указ. соч. С. 40. 

 75 Независимая газета. 1991. 29 жовтня. 

 16 Андріянов В., Черняк А. Указ. соч. С. 405-408. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ВИБІР МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ"
 1. Передумови згортання НЕПу.
    виборі моделі економічного розвитку країни. Наприкінці 20-х років вже мало хто сумнівався, що світовий 342 революції найближчим часом не відбудеться, а молода радянська республіка опиниться в атмосфері капіталістичного оточення під тиском швидко зростаючої військової загрози. Курс на світову революцію, первісний революційний романтизм змінюється установкою на прагматизм - лінією на
 2. Лекція 15 ЗАКЛЮЧНА
    вибір раціональних заходів реформування був ускладнений як існуючими ідеологічними обмеженнями, так і різнорідністю самої еліти. Перетворення 1985-1991 рр.. розгорталися на несприятливому міжнародному тлі. На початку 1980-х років на авторитет СРСР негативно впливала радянсько-афганська війна. Підспудно визрівало невдоволення в соціалістичному таборі, що у відкритій формі проявилося під
 3. 1.Економіка і соціальна структура
    вибір історичного шляху («Круглий стіл» істориків Жовтня, 22-23 жовтня 1988 р.). - М., 1989. Соловйов Ю.Б. Самодержавство і дворянство в 1907-1916 рр.. - Л., 1990. Столипін П.А. Нам потрібна велика Росія. 1906-1911. - М., 1991. Семенникова А.І. Росія у світовому співтоваристві цивілізацій: навчальний посібник для вузів. - Брянськ, 1995. Тарновський К.Н. Соціально-економічна історія Росії початку XX в. М.,
 4. 8. Про характер суспільного ладу в СРСР наприкінці 1930-х рр..
    вибори - загальні, рівні, прямі, при таємному голосуванні (незважаючи на формальний характер їх проведення). І хоча було видно неозброєним поглядом, що декларації і реальне життя розходяться, з'явився додатковий імпульс для пропаганди «переваг соціалізму». Наприкінці 50-х рр.. тезу «Короткого курсу історії ВКП (б)« про повну перемогу соціалізму був доповнений поняттям «остаточної перемоги». Ці
 5. Поняття вікової неосудності.
    вибору, тобто здатність і можливість підходити до вибору цілей і способу дій, враховуючи (або усвідомлено відмовляючись від обліку) їх наслідків для інших людей; оцінювати дії з точки зору моральних і правових базових норм, наявних у суспільстві. Звичайно, в реальній дійсності, особливо при ненавмисних діях, така оцінка носить напівусвідомлених, згорнутий характер,
 6. § 2. Кримінальна відповідальність - феномен індивідуального правосвідомості
    вибору своєї поведінки в єдино (бажаному або небажаному) для нього варіанті. Відсутність фатального тиску зовнішніх обставин на поведінку людини вимагає правильної оцінки суб'єктивних факторів у детермінації присмачують суспільством поведінки, так як в реальній дійсності соціальне (об'єктивне) "працює" через особисте (суб'єктивне). В особистісних поняттях громадські
 7. I. Введення. Основні інститути права інтелектуальної власності
    моделі Б. Промислові зразки В. Сорти рослин і породи тварин 1. Загальні принципи 2. Сорти рослин 3. Породи тварин VII. Авторське право А. Теоретичні основи охорони авторських прав Б. Міжнародні договори про охорону авторських прав 1. Бернська конвенція 2. Всесвітня конвенція про авторське право 3 Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності та охорона авторських
 8. 3. Принципи цивільного права
    виборі контрагента та у визначенні умов своєї угоди, а також у виборі тієї чи іншої "моделі" (форми) договірних зв'язків (ст. 421 ЦК). За загальним правилом виключається примушування до укладення договору, в тому числі з боку державних органів. Разом з тим дія цього принципу практично у всіх правопорядках знало і знає певні винятки. Закон передбачає, наприклад,
 9. Введення
    вибору власної моделі поведінки, організаторам виробництва З для виконання функції управління, підприємцям З для встановлення взаємовідносин з найманими працівниками, студентам, аспірантам, магістрам З для майбутньої професійної діяльності, профспілковим активістам. Сучасне законодавство про працю ще не повною мірою відповідає реаліям і потребам практики, і багато його
 10. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
    виборними вищими органами влади, в які входять обрані представники народу. Для республіки характерні і різні полномо-чия, якими ці органи наділяються. Зрозуміло, республіканські, точно так само, як і монархич-ські, форми правління визначаються не тільки співвідношенням класових сил, прагненням тих чи інших соціальних сил панувати, експлуатувати інші класи, а й
© 2014-2022  ibib.ltd.ua