Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

ВведенняТрудове право є однією з найважливіших галузей права, і його норми покликані зіграти істотну роль у формуванні нових соціально-економічних відносин, адекватних ринковій економіці. Знання трудового права необхідно громадянам
для вибору власної моделі поведінки, організаторам виробництва З для виконання функції управління, підприємцям З для встановлення
взаємин з найманими працівниками, студентам,
аспірантам, магістрам З для майбутньої професійної діяльності, профспілковим активістам. Сучасне законодавство про працю ще не повною
мірі відповідає реаліям і потребам практики, і
багато його інститути зазнають часті зміни, що значною мірою ускладнює процес його

вивчення.

Стаття 3 Кодексу законів про працю передбачає,
що законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду
діяльності та галузевої належності, а також
осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Проголошуючи принцип єдності правового регулювання праці працівників усіх підприємств, заснованих на різних формах власності, частина 2 цієї
статті звертає увагу і на особливості в правовому
регулюванні праці членів кооперативів та їх об'єднань, колективних сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств, працівників
підприємств з іноземними інвестиціями.

Ці особливості визначаються законодавством і
статутами підприємств. При цьому гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, інвалідам *
дов надаються в порядку, передбаченому законодавством про працю.

Разом з тим праця в недержавному секторі продовжує залишатися недостатньо врегульованим. Це
стосується в першу чергу акціонерних та інших господарських товариств, приватних підприємств. І не випадково в Указі Президента України ИОб основних напрямках розвитку трудового потенціалу в Україні
на період до 2010 року від 3 серпня 1999 року № 959 /
99 з метою забезпечення захисту прав і гарантій працівників передбачається необхідність розробки
правових норм регулювання соціально-трудових відносин в альтернативних секторах економіки. (Урядовий кур'єр, 19 серпня 1999 року, № 155-156). Відсутність цих норм породжує деякі неясності, суперечності в практиці і створює для студентів труднощі
в процесі вивчення трудового права.

У пропонованому посібнику автори прагнули перш за все дати відповіді на питання, включені в програму, і тим самим надати студентам допомогу в освоєнні
курсу трудового права на рівні державного стандарту знань , самостійно орієнтуватися в нових
правових ситуаціях, обумовлених появою багатоукладної економіки, забороною примусової праці, розширенням договірних засад у регулюванні трудових відносин, впровадженням принципів соціального
партнерства.

Автори використовували нормативно-правові акти, розкриваючи їх зміст, сенс, призначення та умови правильного застосування. У великій мірі зверталося
увагу на нові найважливіші нормативно-правові
акти, такі як Закон ИО професійні спілки, їх
правах і гарантії діяльності, який ще не піддавався науковому аналізу в літературі. Закон ИО державних наградахи, Закон ИО порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) и і
інші акти.

При висвітленні спірних питань автори наводять
думки фахівців, в області трудового права, часом
протилежні, надаючи студентам можливість
зайняти власну позицію, не нав'язуючи своєї думки, тим самим допомагаючи їм творчо підходити до розв'язання складних правових ситуацій.

Зміст трудового договору, трудового правовідносини З цих центральних інститутів трудового права дається в новому трактуванні з позиції оптимального
співвідношення публічно-правових та приватноправових

елементів.

У посібнику роз'яснюється зміст оціночних понять в
трудовому праві, таких як Игрубое порушення трудових
обязанностейи, Иаморальний проступок та ін Студент
відшукає в ньому відповіді на питання про поняття колективного і трудового договорів, сумісництва та суміщення професій, заступництва і тимчасових перекладів на іншу роботу для заміни відсутнього працівника, скороченого і неповного робочого дня,
заробітної плати і гарантійних виплат, колективних
та індивідуальних трудових спорів.

З метою надання допомоги для вирішення казусів, виконання інших завдань, в тому числі написання курсових робіт, підготовки наукових доповідей, в посібнику поміщені найбільш важливі закони та інші нормативно-правові акти, що регулюють різні елементи

трудових відносин.

Авторський колектив сподівається на те, що підготовлене посібник надасть допомогу студентам у процесі
підготовки до заліків та іспитів з трудового права, а практикуючим юристам З в вирішенні справ на
практиці.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Вступ "
 1. 2. Індікатівні Ціни
  Індікатівні Ціни - Ціни на товари, Які відповідають цінам, что склалось чі складаються на відповідній товар на прайси експорту або імпорту на момент Здійснення експортної (імпортної) Операції з урахуванням умів поставки та умів Здійснення розрахунків , визначених згідно з законодавством України, а такоже якісніх Показників товару, и Які затверджено Міністерством ЕКОНОМІКИ України. Контрактні Ціни у
 2. Юридична відповідальність за Порушення ЛІСОВОГО законодавства
  Вступ до експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, что запобігає шкідлівому впліву на Ліси (ст. 71); Пошкодження лісу стічнімі водами, хімічними Речовини, Нафта і нафтопродукти, шкідлівімі Викид, відходамі (ст. 72); засмічення лісів відходамі (ст. 73); знищення або Пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем и Шляхів на землях державного ЛІСОВОГО фонду (ст. 74) ; знищення
 3. Екологічне законодавство України: сучасний етап
  Вступ відповідніх статей у дію. Загаль ж першочергових причина тієї екологічної сітуації, якові мі маємо ніні в Україні, - екологічний та еколого-правовий нігілізм, ігнорування вимог екологічної безпеки у господарській ДІЯЛЬНОСТІ. "Мі повінні пам'ятати, что екологічне майбутнє нашого народу має спиратися на три міцні стовпи: перший - це розвинутості система екологічного права другий - це
 4. Поняття и Особливості Принципів екологічного права
  Вступ відповідніх статей у дію. загаль ж першочергових причина тієї екологічної сітуації, якові мі маємо ніні в Україні, - екологічний та еколого-правовий нігілізм, ігнорування вимог екологічної безпеки у господарській ДІЯЛЬНОСТІ ... "Мі повінні пам'ятати, что екологічне майбутнє нашого народу має спиратися на три міцні стовпи: перший - це розвинутості система екологічного права другий - це
 5. Тема 8. Адміністративно-правові режими
  Вступ назвічайного стану, рядок его Дії, ДІЯЛЬНОСТІ державних органів и органів місцевого самоврядування в его умів передбачені в Законі "Про правовий режим надзвичайного стану" (від 16.03.2000.). Воєнній стан - це особливий правовий режим, что вводитися в Україні або в окрем ее місцевостях у разі збройної агресії чи Загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, ее
 6. Тема 9. Адміністративно-правовий примус
  введення карантину у випадка епідемій та епізоотій; контроль и наглядові перевіркі; Закриття ділянок державного кордону та ін. (дів. закони "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про Адміністративний нагляд за особами, звільненімі з місць Позбавлення волі", наказ Міністерство охорони здоров'я "Про погодження Переліку захворювань и вад, при якіх Особливо не может
 7. Тема 12. Адміністративний процес
  Вступ Переліку предпринимателей, что займають монопольне становище на ринку (затв. розпор. АКУ від 10.03.1994 р.), Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних-51 них посад державних службовців (затв.пост КМУ від 4.10.1995 р.), Правила в'їзду іноземців в Україну, їх віїзду з України и транзитного проїзду через ее теріторію (затв. пост. КМУ від 29.12.1995 р.) та ін. Найчастіше и
 8. Тема 15. Режим законності и дісціпліні у державному управлінні
  Вступ до дію Законів, что регулюють діяльність державних органів Щодо контролю за додержанням Законів). Більш детально див. Закон "Про прокуратуру". Адміністративний нагляд є найбільш об'ємним и різноманітнім. Слід мати на увазі, что ВІН відрязняється від суднового и прокурорсько Нагляду тім, что: 60 - Контролюючим суб'єкт е суб'єктом віконавчої власти; - основною метою є забезпечення
 9. Розділ II. ОСНОВНІ Напрямки РОЗВИТКУ І Реформування АДМІНІСТРАТІВНОГО ЗАКОНОДАВСТВО
  Вступ ДЕРЖАВНОЇ реєстрації таких нормативних АКТІВ в органах Юстиції. Зважаючі на це, слід Суттєво підвіщіті пітому Вагу Законів у регулюванні в сфере віконавчої Влада і до того ж законодавче позбавіті більшість центральних органів віконавчої власти (крім міністерств) права відаваті Нормативні акти, что стосують прав и свобод громадян. 3. Ровиток механізму захисту прав и свобод громадян
 10. Методи здійснення виконавчої влади
  введення карантину, зупинка руху транспор-та на окремих вулицях у разі аварії чи іншого події, за-нення ділянок держ. кордону, перевірка документів і огляд речей, прин-дітельного доставлення фізичних осіб для огляду в міді-цинские установи, примусове виселення громадян з будинків, гро-зящіх руйнуванням, санітарний огляд вантажів, техогляд транспортних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua