Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Анатомія центральної нервової системи
««   ЗМІСТ   »»

ЗАГАЛЬНА БУДОВА

мозочок (cerebellum) - частина заднього мозку, розташована на дорсальній поверхні мозкового стовбура під потиличною долями великих півкуль. Його ширина дорівнює приблизно 10 см, товщина - 3 см. Маса мозочка складає близько 11% маси всього головного мозку. Зверху він покритий корою, під якою знаходиться біла речовина. У товщі білої речовини лежать ядра сірої речовини. Таку ж організацію мають і великі півкулі. Тому мозочок називають іноді «малий мозок».

Основні функції мозочка - організація точних узгоджених рухів, збереження рівноваги, участь у формуванні рухових автоматизмів.

Мозочок складається з двох півкуль (hemispheric,:) і непарної сполучної частини - хробака (vermis). Нижня поверхня хробака є дахом IV шлуночка. Мозочок має три пари ніжок - нижні, середні і верхні. Вони являють собою волокна білої речовини, що з'єднують мозочок з іншими мозковими структурами. На розрізі біла речовина мозочка має вигляд дрібних гілочок. В результаті загальна картина білої і сірої речовини нагадує дерево (її навіть називають «деревом життя»).

Кора мозочка утворює вузькі звивини - листки мозочка, відокремлені один від одного борознами. Великі борозни ділять мозочок на частки і часточки (рис. 7.1).

Частки і часточки мозочка

Мал. 7.1. Частки і часточки мозочка:

а - передня частка; 6 - середня частка; в - задня частка; г - флоккуламі-нодулярна частка; 1-9 - часточки черв'яка (1 - язичок мозочка; 2 - центральна часточка;

Кожній часточці хробака відповідає часточка півкулі (табл. 7.1).

Ядра мозочка добре видно на його горизонтальному розрізі (рис. 7.2).

Найбільш медіально в черв'яка лежать ядра шатра, кілька латераль- неї - кулясті ядра, потім - пробковідпие ядра. Найбільш латерально в центрі півкуль знаходяться зубчасті ядра, кожне з яких за своєю формою нагадує складчасту чашу. У тварин кулясте і пробковидне ядра не диференційовані і являють собою одне ядро, яке називають проміжним.

Таблиця 7.1.

Частки і часточки мозочка

частка

мозочка

часточки мозочка

черв'як

півкулі

Верхня (передня) частка

 • 1. Язичок мозочка.
 • 2. Центральна часточка.
 • 3. Гірка:
  • а) верхівка;
  • б) скат
 • 1. Зв'язка язичка.
 • 2. Крила центральної часточки.
 • 3. Чотирикутна часточка:
  • а) передня частина;
  • б) задня частина

Середня частка

 • 4. Листок.
 • 5. Бугор
 • 4. Верхня напівмісячна часточка.
 • 5. Нижня напівмісячна часточка

Нижня (задня) частка

 • 6. Піраміда.
 • 7. Мова хробака.
 • 8. Вузлик
 • 6. Двочеревцевий часточка.
 • 7. Мигдалик.
 • 8. Клочок
Мозочок (горизонтальний розріз), дах середнього мозку і верхня частина проміжного мозку лярной часткою

Мал. 7.2. Мозочок (горизонтальний розріз), дах середнього мозку і верхня частина проміжного мозку лярной часткою. З кори цієї частини мозочка аксони йдуть до ядер намету. Древній мозочок з'єднаний двосторонні зв'язки з вестибулярними ядрами, за що його називають ще вестібулоцеребеллум. При його пошкодженні порушується здатність підтримувати рівновагу тіла, як і при патологіях вестибулярного апарату. Хода таких хворих стає хиткою, вони часто страждають запамороченням, нудотою і блювотою.

До старому мозочка (paleocerebellum) Відносять майже весь черв'як і верхню частку півкуль. З кори цієї частини мозочка аксони йдуть головним чином до кулястим і пробковидне ядер (проміжним ядер). Його афферентами є спинно-мозочкові тракти і нижня олива, за що він отримав назву спінноцеребеллум. Старий мозочок утворився в зв'язку з розвитком здатності до локомоции. При його ураженні порушується робота мускулатури шиї і тулуба, утруднене підтримання пози. Основні вхідні впливу надходять в старий мозочок по спинно-мозочкового трактах; основні виходи йдуть в РФ і великоклітинна частина червоного ядра.

Велика частина півкуль утворює наймолодший відділ - новий мозочок (neocerebellum). З кори неоцеребеллум волокна йдуть головним чином до зубчастих ядер. Афференти приходять сюди від власних ядер мосту (нагадаємо, що це переключательние ядра між корою великих півкуль і мозочком) і нижньої оливи. У зв'язку з цим ще одне його назва - понтоцеребеллум (Від лат. pons - міст) Він розвивається в зв'язку з удосконаленням тонкої моторики кінцівок. Особливо сильне розвиток новий мозочок отримав у людини в зв'язку з надзвичайно диференційованими рухами кистей рук. Поразка цієї частини відбивається найбільше на рухах пальців верхніх кінцівок, в яких розвивається атаксія - порушення координації і точності рухів, так, наприклад, різко погіршується почерк. Може також змінюватися і мова - вона стає розтягнутої, сповільненої або вибухової.

Новий мозочок через зубчасті ядра і таламус в проміжному мозку пов'язаний з руховою корою великих півкуль. В результаті він здатний регулювати активність кортико-спинального тракту і управляти такими складними руховими навичками, як, наприклад, лист, друкування на клавіатурі, гра на музичних інструментах і т. П. Він бере участь в руховому навчанні і управлінні найбільш складними рухами, зокрема рухами пальців.

Таким чином, основною функцією мозочка є регуляція і корекція рухів в процесі їх виконання, програмування рухів і рухове навчення, т. Е. Переклад довільних рухів в автоматизовані. Запам'ятовування параметрів рухових реакцій в мозочку відбувається за рахунок того, що «копії» всіх програм довільних рухів (т. Е. Рухів, контрольованих свідомістю) через дрібноклітинний частина червоного ядра і ядра оливи надходять на клітини Пуркіньє (див. Нижче). При ураженні півкуль мозочка порушується точність, узгодженість і швидкість виконання рухів, які не виробляються нові тонкі рухові навички, порушуються мова і лист, спостерігається тремтіння в кінцівках.

 1. Запальні реакції - фізіологія людини і тварин
  запалення значною мірою можна розглядати як прояв боротьби імунної системи з антигенами на тканинному і організмовому рівні. Воно супроводжується місцевим почервонінням, розігрівом, болем, набряком. У найбільш простому випадку запальні реакції запускаються травмою (наприклад, порізом пальця)
 2. Залози внутрішньої секреції, загальна характеристика та класифікація - цитологія, гістологія і ембріологія
  Заліза - це структура (клітина або орган), що виділяє специфічні речовини. Розрізняють екзокринні і ендокринні залози (від гр. Ekson - зовні, endon - всередині, krino - виділяю). Ендокринні залози, або залози внутрішньої секреції, не мають вивідних проток і виділяють біологічно активні речовини
 3. Залежність швидкості реакцій від температури - біохімія людини
  Під час обговорення закону діючих мас для швидкості (10.3) спеціально було обумовлено, що константа швидкості є постійна величина, яка не залежить від концентрації реагентів. При цьому передбачалося, що всі хімічні перетворення протікають при постійній температурі. Разом з тим добре відомо,
 4. Закономірності росту і розвитку дитячого організму. Вікова періодизація - вікова анатомія і фізіологія в 2 Т. Т.1 організм людини, її регуляторні та інтеграційні системи
  Формування людського організму триває після народження (постнатальний період) і закінчується до 22-25 років. У періоди зростання організму збільшуються маса і поверхня тіла, що обумовлено розвитком тканин, органів і окремих частин тіла. Одночасно відбувається розвиток функцій органів і систем
 5. Захворювання прямої кишки, короткі анатомо-фізіологічні дані - факультетська хірургія
  Після вивчення глави студент повинен: знати основні захворювання прямої кишки, їх клініку, діагностику та лікування; вміти проводити диференційну діагностику захворювань прямої кишки, призначати хворому необхідна і достатня обстеження; володіти - методами визначення обсягу операції при раку
 6. Загальний огляд будови головного мозку - анатомія центральної нервової системи
  Головний мозок міститься в порожнині черепа. Його верхня (дорсальная) поверхня має опуклу форму, а нижня (вентральна) більш-менш уплощена. Основні структури ГМ, що виникають в процесі його онтогенезу, були описані в гл. 4: це первинний задній мозок, що включає довгастий мозок, варолиев міст
 7. Загальні принципи будови і функціонування сенсорних систем. Різноманітність рецепторів - нервова система: анатомія, фізіологія, Нейрофармакологія
  Організм людини є відкритою системою. Для успішного існування він потребує надходження із зовнішнього світу не тільки поживних речовин, води і кисню, а й постійного припливу інформації. У більшості випадків вона має форму впливають на наш організм і його органи чуття фізичних або хімічних
 8. Загальна будова спинного мозку - анатомія центральної нервової системи
  Спинний мозок (Medulla spinalis) - найдавніший відділ НС. Він з'являється вже у нижчих хордових тварин, які ще не мають головного мозку. Основні функції СМ (як і більшості відділів НС): - рефлекторна - через СМ проходять рефлекторні дуги безумовних (вроджених) рефлексів, які регулюють роботу
© 2014-2022  ibib.ltd.ua