Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В. П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

Висновок за змістом лекцій № 1 і 2

У перших двох лекціях приділено основну увагу двом першорядної важливості питань: поняттю особистості та діагнос-тичному целеобразованию. І це було зроблено не випадково. Обидва ці питання практично залишилися поза увагою в традиційній педагогіці, котра викладається у відповідних вузівських підручниках, а також у численних монографіях з педагогіки і в дис-

71

-е-

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 7-2

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

сертації. Саме відсутність уваги до точного визначення мети освіти є вихідною помилкою традиційної педагогіки і джерелом її непереборної слабкості.

Можна спробувати пояснити цей факт тим, що проблема особистості традиційно вважається полем битви психологів, а педагоги в ці битви не втручаються. Така пасивна позиція педагогів зробила педагогіку «бездітної», а навчання і виховання безадресним. Представляється, що чим краще педагог буде орієнтований в сучасних досягненнях психологічної науки про сутність і властивості людської особистості, тим енергійніше і успішніше буде йти дослідницький процес у цій найважливішій прикордонної галузі психології та педагогіки, а процес освіти в школі тільки виграє, бо «потреба просуває науку швидше, ніж десяток університетів ».

Не випадково тому я відкриваю цикл своїх лекцій з педагогіки розглядом сутності і властивостей особистості. Особистість - це той продукт, який виробляє освіту, і чим краще ми будемо знати його властивості («в усіх відношеннях»), тим якіснішим ми зуміємо цей продукт виробляти.

Настільки ж важливо було обговорити проблему Диагностичность це-леобразованія, яка зяє в педагогіці величезним білим плямою. Відсутність у педагогіці яких би то не було параметрів і критеріїв, щодо яких можна точно задати мета освіти і проконтролювати успішність процесу, пояснюється тим, що традиційній педагогіці вони і не потрібні, оскільки вона зайнята не освіта, а примітивним просвітою навіть у сфері професійної освіти.

Просвітництва чужі точні і чіткі цілі, оскільки завдання освіти - інформувати слухача, а вже там, як вийде: хто як зможе, той так і засвоїть, а не засвоїть, так сам і винен! Традиційна педагогіка, що стоїть на позиціях просвітництва, є опорою репресивної педагогічної практики, знаряддям якої стає абсолютно безглуздий, нічим не обгрунтований, багатогодинний іспит (тест). Інших засобів спонукання учня до навчання і виховання і підтримки сумнівного авторитету педагога традиційна педагогіка не знає. Примітивність освіти як навчального процесу пояснює той факт, що в якості викладачів (вчителів) можуть виступати люди, що не мають жодного уявлення навіть про хрестоматійних педагогічних істинах. Вони задовольняються в

72

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 73

Лекція № 2. Проблема целеобразования в педагогіці

своєї педагогічної діяльності життєвої філософією здорового глузду, століттями обслуговуючої традиційну освіту.

Освіта припускає точну (діагностично) мету та гарантує її досягнення навчальний процес.

Теорія такої освіти і складає зміст нетрадиційної педагогіки, яке викладене в даних лекціях. В освіті, що містить точну (діагностично) мету та гарантують досягнення цієї мети дидактичні (навчальні) процеси, немає необхідності в драконівських підсумкових іспитах після школи і страхітливих прийомних іспитах до вузів. Наступність навчальних ступенів освіти (школа - вуз) і поетапна в ході навчання кваліфікація учнів забезпечать безперервність і бесст-рессовость освітнього процесу.

Тільки що засоби масової інформації повідомили, що у Венесуелі президентом Уго Чавесом скасовані вступні іспити до вузів. На жаль, поки не відомі ті педагогічні міркування, якими керувався президент, але не можна відмовити йому у володінні явною педагогічної інтуїцією. Якщо такий педагогічний експеримент розпочато у Венесуелі, то його результати можуть радикально змінити уявлення про утворення в сучасному світі. Замість відокремлених педагогічних систем загальної та професійної освіти, вперто і штучно утримуваних небезкорисливим керівництвом вищої школи, може скластися успішно функціонуюча природна педагогічна система безперервної освіти.

-Е-

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Висновок за змістом лекцій № 1 і 2 "
 1. Зміст
  Організаційно-методичний розділ 4 Тематичні плани лекцій, семінарських та практичних занять 6 Зміст дисципліни 8 Теми практичних занять 14 Тести 14 VI. Питання для підсумкового контролю 16 VII. Рекомендована
 2. Конспект лекцій з адміністративного права України, 1998
  Конспект лекцій з адміністративного права
 3. Адміністративне право України. Конспект лекцій, 2004
  Адміністративне право України. Конспект
 4. СТАВРПОЛЬСКІЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Соціальна філософія. Курс лекцій. Навчально-методичний посібник для заочного відділення. - Ставрополь: Вид-во СГУ. - 151, 2005

 5. Виробничий інструктаж
  включає визначення всіх кроків, необхідних для виконання тієї чи іншої роботи в потрібній послідовності. Разом з кожним кроком також зазначаються відповідні "ключові моменти» (якщо вони зустрічаються). Ці кроки показують, що повинно бути зроблено, тоді як ключові моменти говорять про те, як це робиться і чому. Лекції. Читання лекцій має ряд переваг. Воно являє собою швидкий
 6. Контрольні питання
  1. Що таке форма (джерело) права? Які їх основні види? 2. Які види джерел права розрізняються в російській правовій системі? 3. Які види норматино-правових актів існують в Російській Федерації? Що являє собою їх іерахія? 4. Яка роль судової практики в Російській Федерації? Список літератури Васильєв А.В. Теорія
 7. Радугин А.А.. Історія Росії (Росія у світовій цивілізації): Курс лекцій. - М.: Центр.-352с., 2001
  Навчальний посібник підготовлено відповідно до «Державними вимогами (Федеральний компонент) до обов'язкового мінімуму змісту та рівня підготовки випускників вищої школи за циклом« Загальні гуманітарні та соціально -економічні дисципліни ». Зміст дидактичних одиниць цих вимог розкривається на основі цивілізаційного підходу. Навчальний посібник дає уявлення про основні
 8. Контрольні питання
  1. Що таке форма держави? 2. Що являє собою форма правління? Які види форми правління розрізняють? У чому основні відмінності монархічної і республіканської форм правління? 3. Що таке форма державного устрою? У чому основні відмінності простих і складних держав? Які основні ознаки федерації? 4. Що характеризує категорія державний
 9. Контрольні питання
  1. Яка сутність права? 2. У чому відмінність основних концепцій соціальної сутності та призначення права? 3. Що таке суб'єктивне право? 4. Що таке соціальне регулювання? Які види соціального регулювання існують в сучасному суспільстві? 5. Які основні характеристики соціальної норми? Які види соціальних норм існують у суспільстві? 6. У чому
 10. Аудіовізуальні засоби
  є дорожчими, ніж звичайні лекції, але дають ряд переваг. Доцільно їх використання в таких ситуаціях: при необхідності проілюструвати деяку послідовність дій у часі або процеси, які не можна показати під час лекцій; при проведенні навчання в масштабах цілої організації, коли переміщення стажерів з місця на місце надто
© 2014-2021  ibib.ltd.ua