Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
Некос В.Е.. Основи загальної екології та неоекології: навчальний посібник. Програмні та проблемні лекції для студентів спеціальності 7.0708 Екологія Частина I, - Харків., 1998 - перейти до змісту підручника

10.1. Програмная лекція 10.1.по модулю 10 "Основи неоекології" - Основні екологічні проблеми України.

Основна мета даного модуля - вивчити екологічну ситуацію в Україні, акцентуючи увагу саме на неоекологіческом аспекті - забрудненні природного середовища і на цій основі визначити основні проблеми та деякі можливі шляхи їх вирішення.

У зв'язку з цим визначається перелік знань, умінь і навичок цій частині модуля, які будуть контроліроваться.Среді них:

1. Основні чинники, що формують екологічний стан території України.

2. Основні забруднювачі території України.

3. Питома вага чорної і кольорової металургії, енергетики, автотранспорту, в загальному обсязі забруднення.

4. Кількість твердих побутових відходів і площа ними займана.

5. Добре знати карту екологічного стану території України.

6. Який відсоток території займають ліси?

7. Перерахувати найбільш важливі екологічні проблеми.

8. Характеристика основних екологічних проблем.

9. Визначити одну з найбільш важливих проблем забруднення повітря.

10. Назвати одну з найбільш поширених груп хімічних сполук, куди входять канцерогени.

11. Привести приклади хімічних сполук, канцерогенних і неканцерогенних.

12. Перерахувати шкідливі наслідки впливу канцерогенів, що забруднюють навколишнє середовище, на людину і інші організми.

13. Що таке трансформер? 14.

Основні хімічні та фізичні властивості ПАУ, в тому числі 3,4-БП. 15.

Що обумовлює збільшення розчинності ПАУ? 16.

Якими фізичними властивостями володіє ПАУ, в тому числі 3,4-БП, і за яких умов окремі з них посилюються (збільшуються)? 17.

Проблема впливу забруднювачів повітря на температурний режим. 18.

Знати забруднення повітряного середовища вірно: окремими елементами. 19.

Назвіть основні закономірності забруднення поверхневих вод. 20.

Чим відрізняється характер забруднення підземних вод від поверхневих. 21.

Назвіть основні області регіонального забруднення підземних вод. 22.

Назвіть основні забруднювачі вод України. 23.

Які способи, на Вашу думку, найбільш ефективні для захисту від забруднення поверхні і підземних вод? 24.

Назвіть основні проблеми збереження земельних ресурсів. 25.

Які добрива найбільше впливають на навколишнє середовище? 26.

Які проблеми виникають при зрошенні та осушенні земель? 27.

Порівняйте лісистість України в даний час і 50 років по тому. 28.

Перерахуйте функціональне призначення лісу. 29.

Назвіть домінуючий фактор, що визначає стан і продуктивність лісу. 30.

Які основні шкідники лісу Вам відомі? 31.

Назвіть основну властивість дикорослих лікарських рослин. 32.

Чому загальмовано озеленення міст і селищ? 33.

Наскільки відсотків забезпечується охорона тварин, занесених до Червоної книги і яким способом? 34.

Яка в порівнянні з іншими країнами ефективність мисливського господарства України? 35.

Чим обумовлено закономірне зменшення вилову риби? 36.

Назвіть особливий вид рекреаційних ресурсів України. 37.

Які родовища лікувальних грязей знаходяться під екологічною загрозою? 38.

Перерахуйте головні причини кризового техногенно-екологічного стану в Україні.

39.

Що збільшує вплив аварій на навколишнє середовище?

40. Перерахуйте основні надзвичайні ситуації технічного і природного характеру.

41. Назвіть країни, які найбільше "експортують" NО2 в Україну.

42. Чим обумовлено загальна кількість мігруючих забруднюючих речовин в Україні?

43. Як повинна регулюватися проблема транскордонного перенесення забруднюючих речовин.

44. Перерахуйте АЕС України.

45. Чим визначається радіаційний стан техногенно-напружених регіонів?

46. Перерахуйте захворювання питома вага яких перевищує 20%.

47. Назвіть хвороби, кількість яких збільшилася за рік майже на 10%.

48. Назвіть хвороби, розповсюдження яких, неухильно зростає на 1,0-1,5% на рік.

49. Перерахуйте хвороби, рівень захворюваності по яких знизився в 1996 р.

50. Назвіть регіон України з найвищим рівнем народжуваності і найменшою смертністю.

51. Назвіть регіон України з максимальним рівнем смертності та мінімальним рівнем народжуваності.

52.Назовіте причини, що викликають катастрофічний стан юговосточной регіону України.

53. Перерахуйте першочергові заходи щодо стабілізації стану навколишнього середовища.

Література:

1.Некос В.Є. Основи екології та неоекології. Навчальний посібник. Частина II.Харьков 1998 р. - 156 стор

2.Національна Доповідь по охороні довкілля за 1993, 1994-1995,1996 роки.

3.Станіслав Зємба. Ділема єкологічної безпеки. Словенська заклад.-Люблін, 1998, - С.125-253.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Програмная лекція 10.1.по модулю 10 "Основи неоекології" - Основні екологічні проблеми України. "
 1. Модуль 10 "Основи неоекології" - Основні екологічні проблеми України.
  Модуль 10 "Основи неоекології" - Основні екологічні проблеми
 2. Модуль 7 "Основи неоекології"-Проблеми екологічної безпеки.
  Модуль 7 "Основи неоекології"-Проблеми екологічної
 3. Модуль 5 "Основи неоекології" - Основні закони, закономірності, правила і принципи в екології та неоекології.
  Модуль 5 "Основи неоекології" - Основні закони, закономірності, правила і принципи в екології та
 4. Модуль 6 "Основи неоекології" - Глобальні проблеми життя.
  Модуль 6 "Основи неоекології" - Глобальні проблеми
 5. Модуль 4 "Основи неоекології" - Концептуальні засади неоекології.
  Модуль 4 "Основи неоекології" - Концептуальні засади
 6. 1.2. Програмна лекція 1.1 за модулем 1 "Вступ"
  Основна мета модуля 1 - вивчення структури навчального курсу, згідно програми, засвоєння і знання даної програми, вміння викласти цілі і завдання курсу, актуалізація раніше засвоєних в курсі " Вступ до спеціальності "основних понять і подальший розвиток знань з понятійно-термінологічний апарат. 1.1. Структура курсу "Основи загальної екології та неоекології". 1.2.
 7. Модуль 8 "Основи неоекології" - Геоекологія. Забруднення навколишнього середовища
  Модуль 8 "Основи неоекології" - Геоекологія. Забруднення навколишнього
 8. Модуль 9 "Основи неоекології"-Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) Контроль і управління якістю середовища
  Модуль 9 "Основи неоекології"-Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) Контроль і управління якістю
 9. Некос В.Е.. Основи загальної екології та неоекології: навчальний посібник. Програмні та проблемні лекції для студентів спеціальності 7.0708 Екологія Частина I, - Харків., 1998

 10. 2.8. Програмна лекція 2.4. по модулю 2 "Основи традиційної екології": - Різноманітність і основні типи взаємодії живих організмів
  Основна мета розділу модуля - вивчити все розмаїття вивчити безпосередньої взаємодії між живими організмами: конкуренцію, хижацтво, паразитизм, мутуалізм і детритофагами . Основні знання, вміння та навички, які є обов'язковими для засвоєння даного розділу модуля "Основи традиційної екології". 2.4.1. Коли вважається, що організми дійсно
 11. . 8.1. Програмна лекція 8.1. по модулю 8 "Основи неоекології" Геоекологія - як невід'ємна частина неоекології; Забруднення - основні поняття, класифікація, наслідки.
  Основна мета модуля - розкрити основні риси геоекології в аспекті невід'ємною складовою неоекології (об'єкт, предмет дослідження), виразно визначити відмінності між поняттями "екосистема" і "Геосистема", освоїти основні поняття неоекології, насамперед у геохімічному аспекті. У зв'язку з поставленими завданнями необхідно придбання наступних знань, умінь і навичок. 1.
 12. Г) ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ.
  ОВНС не є особливим видом діяльності і її результати відображаються нарівні з іншими в складі проектної документації. Вони можуть бути представлені таким чином: * у вигляді "укладення про вплив на ОС до розділу проекту "Охорона ОС" (при невеликому очікуваному впливі); * у вигляді "Заяви про вплив на ОС" у формі спеціального додатку до розділу "Охорона ОС" (при
 13. 6.1. Програмна лекція 6.1. по модулю 6 "Основи неоекології: - Глобальні проблеми неоекології"
  Основна мета розділу - актуалізувати і розширити знання глобальних проблем, викладених у першій частині курсу, вивчити основні неоекологіческіе глобальні проблеми, висвітлені на міжнародній конференції в Ріо- Де-Жанейро, розглянути окремі неоекологіческіе проблеми характерні в цьому аспекті для України. У зв'язку з поставленою метою, в результаті освоєння даного розділу модуля
 14. ВИСНОВОК
  Першою, серед безлічі держав, Україна "екологію" ввела в якості самостійного наукового напрямку, нарівні з фізикою, хімією, біологією, географією та іншими науками, тим самим віддавши належне однією з найактуальніших, перспективних і життєво необхідних наук. Але такої честі була удостоєна НЕ геккелевская (традиційна) екологія, чисто біологічна наука, а зовсім інша -
 15. 7.1. Програмная лекція 7.1 за модулем 7 "Основи неоекології": - Проблеми екологічної безпеки.
  - Основна мета розділу модуля - вивчення основних проблем, які порушують екологічно безпечну життєдіяльність в умовах максимально можливого пресингу на живу і неживу природу, систематизація даних з найбільш актуальних проблем забруднення та їх впливу на формування екологічно здорового середовища. У зв'язку з поставленою метою необхідно актуалізувати
 16. 15.2. Екологічна освіта
  Освіта завжди відображає соціальне замовлення і забезпечує отримання тих знань, які корисні для життя в тих чи інших конкретних історичних і географічних умовах. На межі третього тисячоліття соціальне замовлення - підготовка екологічно освіченої людини. Сьогодні знати екологію також необхідно, як свою мову, основи математики, фізики, хімії, біології чи історії. У РФ і РБ
 17. 5.1 Програмна лекція 5.1 по модулю 5 "Основи неоекології" - Основні закони, закономірності, правила і принципи в екології та неоекології.
  Основна мета модуля - створення фундаментальної бази шляхом освоєння основних законів, закономірностей, правил і принципів, що існують в екології, для виявлення і глибоко наукового розуміння сучасного функціонування та змін до антропосфере під впливом життєдіяльності. У зв'язку з цим необхідно освоєння таких основних знань які забезпечать вміння вирішувати певні
 18. Основними ЛІТЕРАТУРА
  1. Бигон М. Харпер Дж., Таунсенд К. Екологія. Особини, популяції і спільноти: в 2-х т. Т.1. Перс анг. - М6 Світ: 1989.-667 с. 2. Бигон М., Харпер Дж, Таунсенд К. Екологія . Особини, популяції і спільноти, в 2-х томах, т.2. Пер. з англ. - М.: Світ, 1989. - 447 с. мул. 3. Білявський Г.О. та інш. Основи Загальної екології. Підручник,-К, Лібідь, 1995, 368 с. 4. Будико М.І. Глобальна
 19. КОРОТКИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ
  Тематичний план лекційного курсу ЛЕКЦІЯ 1. ПОЛІТИКО- ПРАВОВІ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК ЛЕКЦІЯ 2. ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ ЛЕКЦІЯ 3. Політичні та правові вчення Стародавньої Греції та Стародавнього Риму ЛЕКЦІЯ 4. політичних і правових вчень ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ЛЕКЦІЯ 5. політико-правової думки ВІДРОДЖЕННЯ І НОВОГО ЧАСУ ЛЕКЦІЯ 6. КОНЦЕПЦІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА
 20. 2.1. Програмна лекція 2.1. по модулю 2 "Основи традиційної екології": Теоретична екологія. Круговороти
  Розділ. Теоретична екологія Основна мета модуля 2 - вивчення теоретичних основ екології з акцентуванням уваги на центральному понятті теоретичної екології-екологічної ніші, ролі екологічних факторів і ретельному вивченні фундаментальних питань класичної екології, заснованої на екосистемному і популяційному підходах. У зв'язку з цим необхідно
© 2014-2022  ibib.ltd.ua