Головна
ГоловнаНавчальний процесТеорія і методика фізичної культури → 
« Попередня Наступна »
І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004 - перейти до змісту підручника

11.6.3. Методика розвитку комплексних форм прояву швидкісних здібностей

Велика частина рухових дій вимагає прояву всіх швидкісних здібностей (у бігу, стрибках, веденні і кидку м'яча та ін.) Методи тренування включають в себе не тільки роздільне розвиток швидкісних здібностей, а й комплексне їх застосування.

138

При розвитку комплексних швидкісних здібностей провідним є повторний метод з проявом у вправах максимальної швидкості і «повним» інтервалами відпочинку між ними.

Не менш важливе значення має ігрової та змагальні методи, використання яких створює додатковий стимул для граничного прояви швидкісних здібностей за рахунок підвищення інтересу, мотивації, емоційного підйому.

Ефективним методом підвищення швидкісних здібностей є варіативний метод, що припускає чергування швидкісних вправ в ускладнених, полегшених і звичайних умовах.

У практиці нерідко доводиться спостерігати зупинку в зростанні результатів - «швидкісний бар'єр».

Однією з причин цього явища слід вважати застосування одних і тих же методів, методичних прийомів, засобів і умов занять. В результаті виникають умови до утворення рухового динамічного стереотипу, тобто стійкою системності нервових процесів в корі великих півкуль головного мозку. Це призводить до стабілізації швидкісних параметрів рухів.

Для попередження «швидкісного бар'єру» на заняттях з дітьми не слід поспішати з вузькою спеціалізацією і використовувати засоби і методи при їх широкій варіативності.

Для подолання швидкісного бар'єру створюють полегшені умови, в яких би спортсмен перевищив свою найвищу швидкість. У ряді випадків доцільним виявляється припинення на деякий час занять в обраному виді спорту і перемикання на інші види фізичних вправ, за допомогою яких можна підвищити рівень швидкісних здібностей.

Контрольні питання:

1. Дайте визначення швидкісних здібностей.

2. Які різновиди швидкісних здібностей існують?

3. Перерахуйте механізми, що забезпечують прояв швидкісних здібностей?

4. Назвіть групи вправ, які використовуються для розви

139

ку швидкісних здібностей?

5. Дайте коротку характеристику методів розвитку швидкісних здібностей.

6. Наведіть приклади типових тестів і контрольних вправ, які використовуються для контролю: «простий реакції», «складної реакції», «швидкості одиночного руху», «максимальної частоти рухів у різних суглобах», «швидкості, що проявляється в цілісних рухових діях».

7. Опишіть методики розвитку основних компонентів швидкісних здібностей (швидкість простої та складної рухової реакції, швидкості одиночного руху, комплексних форм прояву швидкісних здібностей).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.6.3. Методика розвитку комплексних форм прояву швидкісних здібностей "
 1. 11.3. Засоби розвитку швидкісних здібностей
  розвитку швидкісних здібностей є вправи, що їх з граничною або околопредельной швидкістю (тобто швидкісні вправи). Їх можна розділити на три основні групи (В. І. Лях, 1997). 1. Вправи, направлено впливають на окремі компоненти швидкісних здібностей: а) швидкість реакції, б) швидкість виконання окремих рухів; в) поліпшення частоти рухів; г)
 2. 11.2. Механізми, що забезпечують прояви швидкісних здібностей
  розвитку швидкісних здібностей як у хлопчиків, так і у дівчаток вважається вік від 7 до 11 років. Кілька в меншому темпі зростання різних показників швидкості продовжується з 11 до 14-15 років. До цього віку фактично настає стабілізація результатів у показниках швидкості простий реакції і максимальної частоти рухів. Цілеспрямовані дії або заняття різними видами спорту
 3. 11.4. Методи розвитку швидкісних здібностей
  формі різних тренувальних змагань (прикидки, естафети, гандикапи - зрівняльні змагання) і фінальних змагань. Ефективність даного методу дуже висока, оскільки спортсменам різної підготовленості надається можливість боротися один з одним на рівних підставах, з емоційним підйомом, проявляючи максимальні волі 133 ші зусилля. Ігровий метод передбачає
 4. 12.6. Методика розвитку спеціальної витривалості
  методика виховання різновидів спеціальної витривалості орієнтована, насамперед, на підвищення потужності і ємності біохімічних і фізіологічних процесів, які обумовлюють якісні характеристики певного виду діяльності. На основі аналізу залежності між інтенсивністю діяльності і можливим часом її виконання були виділені зони відносної потужності, в яких
 5. 12.1. Поняття про витривалості, її види
  розвитку спеціальної витривалості. Витривалість стосовно певної діяльності, обраної як предмет спеціалізації, називають СПЕЦІАЛЬНІЙ. (Наприклад, спеціальна витривалість бігуна, боксера, ігровикам). Спеціальна витривалість класифікується: - За ознаками рухової дії, за допомогою якого вирішується рухова завдання (стрибкова витривалість) - За ознаками
 6. Лабораторія судово-хімічних та фізічніх ДОСЛІДЖЕНЬ
  методику макрокрісталооптічного Дослідження речових доказів и методику визначення класу, виду и роду фармакологічніх препаратів. Розробляється нова методика комплексного Дослідження на Рівні мікротрасології різніх нашарувань мікрочасток на тканини
 7. Оцінка результатів дослідження
  методик, в яку включався і ТВП. Характерно: 1) ТВП успішно функціонує як нова проективна методика вивчення особистості. Про це свідчать побудова розповідей хворими від першої особи, відображення епізодів свого життя обстежуваними в цих оповіданнях, часті спонтанні зауваження про те, що розповідається відбувалося з самими випробуваними. Набагато рідше не вдається встановити зв'язки
 8. ВСТУП
  методика фізичної культури - основна общепрофілірующая дисципліна, яка включає в себе великий комплекс знань, які є теоретичним фундаментом професійної освіти фахівців з фізичної культури і спорту. Дана дисципліна є основною (базовою) і при підготовці фахівців з адаптивної фізичної культури. В даному випадку «Теорія і методика фізичної культури»
 9. Методи контролю
  методики проведення перевірок, ревізій. Методика встановлює порядок перевіркі: з чого ее почінаті и чім закінчуваті. Розроблено методики перевіркі зберігання готівкі в касах, Збереження и витрат матеріальніх цінностей на підпріємствах и організаціях, виплата з фонду заробітної плати та ін. Методика контролю розробляється з урахуванням форми власності, організаційної структури, теріторіального
 10. Основні етапи вирішення проблеми підбору персоналу виходячи з моделей робочих місць
  комплексної оцінки персоналу на основі моделі робочого місця в оціночних центрах із залученням фахівців. Технологія роботи з непрацюючим або вивільняються персоналом в центрах зайнятості населення на основі результатів комплексної оцінки кадрів на вакантні посади. Технологія роботи з персоналом на підприємствах і в організаціях (атестація кадрів, планування кар'єри, підвищення
 11. Тема 17. Загальні положення криміналістичної методики розслідування окремих видів злочинів.
  Методики розслідування окремих видів злочинів. Поняття і зміст основних елементів загальних положень криміналістичної методики. Криміналістична характеристика злочинів. Структура приватноїкриміналістичної методики. Контрольні питання: Яка наступність і взаємозв'язок існує між криміналістичною технікою, тактикою і методикою розслідування окремих видів
 12. 5 . Оцінка якостей керівника.
  методики "Прогноз", тесту Шуберта, оцінки комунікативних і організаторських здібностей (КОС), опитувальника вольового самоконтролю (ВСК). Тест "Рівень придатності до керівної роботи" включає 25 тверджень і має наступні шкали: обов'язок і відповідальність, вміння керувати людьми, самовладання і врівноваженість, бажання працювати з людьми, самостійність мислення, сумісність,
 13. Погодинна тематичних планів КУРСУ
  Кількість годин Найменування теми Лекції Практичні Всього заняття 1. Предмет і завдання курсу «Методика пре 4 квітня подавання філософії» 2. Гуманітаризація освіти і препо-4 квітня давание філософії 3. Викладання філософії як вид про 4 квітня фессиональной діяльності 4. Побудова освітнього простору 4 квітня 8 ства в процесі викладання філософії 5. Державний
 14. СПИСОК
  методика фізичного виховання. Підручник. М.: Просвещение, 1990. 287 с. 2. Балихін Т. М. Словник термінів і понять тестології. М.: МГУП, 2000, 160 с. 3. Берштейн Н.А. Про спритність і її розвиток. М.: Фізкультура і спорт, 1991. 228 с. 4. Боген М.М. Навчання руховим діям. М.: Фізкультура і спорт, 1985. 193 с. 5. Курамшін Ю.Ф. Теорія і методика фізичної культури. Підручник. М.:
© 2014-2022  ibib.ltd.ua