Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

Методи контролю


- це прийоми і засоби його здійснення. На сьогодні в наукових колах триває дискусія, що саме належить до методів контролю, а що - до його форм. Думки розійшлися, тому перевірку та ревізію відносять як до методів, так і до форм.
Методи вельми різноманітні і залежать від об'єкта контролю, мети і завдань, які стоять перед перевіряльниками, та від інших факторів. Методи фінансового контролю слід відрізняти від методики проведення перевірок, ревізій. Методика встановлює порядок перевірки: з чого її починати і чим закінчувати. Розроблено методики перевірки зберігання готівки в касах, збереження і витрат матеріальних цінностей на підприємствах і організаціях, виплат з фонду заробітної плати та ін. Методика контролю розробляється з урахуванням форми власності, організаційної структури, територіального аспекту.
Тому можна твердити, що взагалі метод контролю - це сукупність прийомів і способів дослідження розширеного відтворення суспільно необхідного продукту й додержання вимог його (відтворення) законодавчого регулювання.
У процесі функціонування господарський контроль сформував свій метод у системі прикладних економічних наук. Метод характеризується використанням загальнонаукових і власних методичних прийомів і способів контролю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Методи контролю"
 1. 41. Виды контрольных полномочий парламен-та.
  методы контроля над деятельностьюправительства. 1. Постановка вопроса о доверии, приме-няемая лишь в парла ментарных странах, где правительство несет ответственность перед парламентом (обычно перед нижней палатой) за свою деятельность. 2. Резолюция порица-ния, которая в отличие от вотума недоверия вносится не по инициативе правительства, а по предложению палаты. 3. Интерпелляция, т.е. обращенное
 2. 17. Види,методи та організація фінансового контролю.
  методи контролю, тобто конкретні способи та прийоми здійснення контрольних функцій. Методами фінансового контролю та перевірки, обстеження, моніторинг і ревізія. Перевірки виконуються за окремими напрямами фінансове-господарської діяльності. Обстеження охоплює окремі сторони діяльності підприємства, Моніторинг передбачає постійне здійснення фінансового контролю за дотриманням господарськими
 3. 68. Фінансові ресурси підприємств
  методи контролю та управління. Побудова ефективної системи розроблення І прийняття управлінських рішень за всіма аспектами формування і розподілу фінансових ресурсів на підприємстві є визначальною для забезпечення ефективності його господарської і фінансової
 4. 71. Фінансовий контроль:призначення,зміст та принципи.
  методи контролю, тобто конкретні способи та прийоми здійснення контрольних функцій. Методами фінансового контролю та перевірки, обстеження, моніторинг і ревізія. Перевірки виконуються за окремими напрямами фінансове-господарської діяльності. Обстеження охоплює окремі сторони діяльності підприємства, Моніторинг передбачає постійне здійснення фінансового контролю за дотриманням господарськими
 5. функцій контролю
  метод контролю. Метод (від грец. methodos - спосіб пізнання) - це спосіб дослідження або практичного виконання чого-небудь, спосіб наукового пізнання й установлення
 6. Тематична перевірка
  методи контролю, які застосовує Національний банк України. НБУ провадить контроль у формі інспектування комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ, що підпадають під його компетенцію. Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок № 276 регулює процес планування та проведення інспектування службою банківського нагляду НБУ банків та інших осіб, які охоплюються
 7. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  метод визначення умовної кількості днів, період розрахунку тощо), а також неустойки в разі порушення боржником зобов'язання визначаються договором між банком і контрагентом згідно з вимогами законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України. Розрахунковий період для нарахування процентних доходів (витрат) визначається договором відповідно до вимог
 8. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
  методу подвійного запису, зумовленого бухгалтерським рівнянням А = П = 3 + К, Використання цього бухгалтерського рівняння також дозволяє візуально, за загальними даними балансового звіту, визначити платоспроможність банку. Свідченням того, що банк платоспроможний,є превалювання його сукупних активів над сукупними обов'язками. Різниця між банківськими активами і зобов'язаннями складає реальну
 9. 3.Види обліку в комерційних банках.
  метод обліку затрат та калькулювання собівартості послуг (робіт), визначають зміст внутрішньої звітності, а також строки її подання на різні рівні управління. При організації управлінського обліку повинна забезпечуватися ідентичність інформації і розрахунків, здійснених на основі фінансового обліку. Податковий облік ведеться з метою накопичення даних про валові доходи та валові витрати відповідно
 10. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  методи: витратний, аналоговий, дохідності. Після детального вивчення документів та висновків до них юридичного управління служби безпеки банку і фахівець готують експертний висновок для винесення питання про надання кредиту на Кредитний комітет банку. Висновок містить: короткий опис позичальника; аналіз фінансового стану: аналіз обороту коштів за рахунками; аналіз основних показників діяльності
© 2014-2022  ibib.ltd.ua