Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФундаментальна філософія → 
« Попередня Наступна »
Н.В. Андрейчук. Матеріали до курсу «Методика викладання філософії» - Калінінград: Изд-во КДУ. , 2003 - перейти до змісту підручника

Погодинна тематичних планів КУРСУ

Кількість годин Найменування теми Лекції Практичні Всього заняття 1. Предмет і завдання курсу «Методика пре 4 квітня подавання філософії» 2. Гуманітаризація освіти і препо-4 квітня давание філософії 3. Викладання філософії як вид про 4 квітня фессиональной діяльності 4.
Побудова освітнього простору 4 4 8 ства в процесі викладання філософії 5. Державний освітній стан 2 лютого дарт і викладання філософії 6. Викладання філософії і профіль ву 2 4 6 за (факультету, спеціальності) 7. Методика підготовки та читання лекцій 4 4 8 з філософії 8.
Методика підготовки та проведення се-2 4 6 мінарского заняття 9. Форми контролю знань студентів 4 - 4 жовтня. Методика керівництва самостійної 2 лютого роботою студентів 11. Методична робота кафедри 2 1 3 Разом 34 17 51
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Погодинний тематичних планів КУРСУ"
 1. Зміст
  план 9 Плани лекційних занять 14 Методичні рекомендації з підготовки до семінарських, практичних (лабораторним) занять 26 Плани семінарських, практичних (лабораторних) занять 27 Методичні рекомендації з написання курсових робіт 79 Тематика курсових робіт з криміналістики 82 Словник найбільш часто зустрічаються криміналістичних термінів 84 Методичні рекомендації з підготовки та
 2. Загальні вимоги, пропоновані до вивчення курсу «Криміналістика»
  план № Тема Всього Лекції Семінари 1. Предмет, завдання, система і методи криміналістики 2 квітня 2 лютого. Криміналістична іден-тифікації і діагностика 4 лютого 2 березень. Загальні положення криміналістичної техніки 2 квітень 2 квітня. Криміналістичне дослідження 12 квітня 8 наступна (трасології). 5. Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв, вибухових речовин
 3. Доржиев Ж.Б., Хлистов Е.А., Мадай Е.О., Ускеев С.Ш.
  . Історія політичних і правових вчень. Навчально-методичний посібник для студентів, що навчаються за спеціальністю «Юриспруденція». - Улан-Уде: Видавництво ВСГТУ, 2004. - 124 с., 2004

  тематичний план, методичні рекомендації, програма курсу, короткий курс лекцій, теми та плани семінарських занять, списки рекомендованої літератури, питання і завдання для проміжного контролю, питання для підсумкового тестування і контролю (іспиту). Посібник призначений для студентів юридичного профілю денного
 4. КОРОТКИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ
  план лекційного курсу ЛЕКЦІЯ 1. Політико-правові вчення У СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК ЛЕКЦІЯ 2. Політичні та правові вчення СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ ЛЕКЦІЯ 3. Політичні та правові вчення Стародавньої Греції та Стародавнього Риму ЛЕКЦІЯ 4. Політичні та правові вчення ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ЛЕКЦІЯ 5. Політико-правової думки ВІДРОДЖЕННЯ І НОВОГО ЧАСУ ЛЕКЦІЯ 6. КОНЦЕПЦІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА І РОЗПОДІЛУ
 5. ЗМІНА ВМІСТУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  плані саморозвитку, так і в плані взаємодії з іншими учасниками освітнього процесу. Основними категоріями в цьому випадку є: інтерес; особистісна і соціальна значимість, важливість; корисність та ін Блок ресурсного забезпечення процесу пошуку (створення) рішення. Цей блок призначений для того, щоб найбільш повно забезпечити учня інформаційними ресурсами, що забезпечують
 6. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  тематичних семінарів з проблеми «Використання нових інформаційних технологій у викладанні шкільних предметів ». В останні роки вже накопичено певний досвід організації мережевої навчальної роботи: - телекомунікаційних вікторин, олімпіад, турнірів і нарад - мережевих навчальних проектів; - телекомунікаційних навчальних курсів, які не отримали поки ще широкого поширення
 7. Олександр II
  планами В. А. Жуковського, головну виховує роль повинна була зіграти вітчизняна та світова історія, яку спадкоємець щиро полюбив. Правознавець ж М.М. Сперанський намагався вселити великому князю: «Усяке право, а отже, і право самодержавний, бо є право, оскільки воно грунтується на правді. Там, де закінчується правда і починається неправда, кінчається право і починається
 8. 1.Сущность і уроки НЕПу
  плану ГОЕЛРО методи планування господарського розвитку. Цей план, який Ленін називав другою програмою партії, став яскравою сторінкою світової економічної думки і практики. Це був не тільки грандіозний план електрифікації, але проект гармонійного з'єднання землеробства, промисловості, енергетики та транспорту; по суті справи це комплексна програма розміщення і розвитку продуктивних сил
 9. 2. Індусгріалізація: здобутки та витрати
  план ГОЕЛРО. Мова в 1920 р. йшла не просто про електрифікацію народного господарства, до чого деколи зводять істота плану, а й про те, щоб на цій основі перевести економіку на шлях інтенсифікації: передбачалося першочергове розвиток машинобудування, металургії, паливно-енергетичної бази і хімії. У постанові VIII з'їзду Рад РРФСР (1920 р.) «Про важкої індустрії» було поставлено питання про
 10. Драма «розселянення»
  план і політика партії на селі (С . П. Трапезников, В.М. Селунс-кая), почалося вивчення розвитку кооперації в 20-і роки і її ролі у підготовці колективізації (І.Г. Булатов, В.А. Голіков), піднімалися питання характеру соціальних відносин всередині селян - ства (В.П. Данилов), аналізувалася матеріально-технічна база сільського господарства (М.А. Вилцан), з'явилися перші монографічні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua