Головна
ГоловнаЕкологіяЕкологія міста і регіону → 
« Попередня Наступна »
Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Ибатуллин У.Г.. Екологія Башкортостану: Підручник для середніх професійних навчальних закладів. Вид. 2-е, додатк. - Уфа., 2005 - перейти до змісту підручника

13.4. Екологічний реалізм

Екологічний реалізм - це світогляд, що спирається на позитивний досвід екологізації виробництва, який накопичено в останні десятиліття в господарствах розвинених країн. Найбільший внесок у розвиток цього світогляду вніс американський інститут "Worldwatch", директором якого протягом 25 років був еколог-економіст Л. Браун (два роки тому він очолив новий Інститут політики Землі).

Інститут "Worldwatch" щорічно випускає спеціальні огляди ("State of the World") стану проблем екології в світі. (Щорічники за 1992, 1993 та 1999 роки переведені на російську мову. Ряд статей з "State of the World" опубліковані в щорічниках "Росія в навколишньому світі", 1998-2000.)

Екологи-реалісти сформулювали концепцію сталого розвитку світового співтовариства. До складу цієї концепції входять:

- регулювання зростання народонаселення;

- забезпечення продовольчої безпеки;

- вирішення енергетичної проблеми;

- ресурсозбереження;

- контроль забруднення біосфери;

- збереження біологічного різноманіття;

- підвищення екологічного самосвідомості людей (включаючи подолання споживацького підходу);

- підвищення ефективності міжнародного співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища.

При такому варіанті розвитку людства чисельність народонаселення може досягти 8-12 млрд. чоловік, будуть збережені і навіть дещо збільшені обсяги промислового та сільськогосподарського виробництва. Енергетика базуватиметься на збереженні традиційних галузей (теплоенергетика, атомна енергетика) і нетрадиційних способів отримання енергії (з часткою до 30% в енергетичному бюджеті світу, а в ФРН планують до 2050 г довести цю цифру до 50% повністю відмовившись від використання АЕС). Вторинні ресурси значною мірою замінять первинні. Сільське господарство буде вестися на компромісній основі при помірному використанні добрив і пестицидів, але при збереженні агроресурсів, в першу чергу грунтів. Забруднення навколишнього середовища при цьому має значно знизитися внаслідок модернізації виробництва, а головне - будуть скорочені викиди в атмосферу вуглекислого газу, що зніме загрозу небезпечних змін клімату під впливом парникового ефекту.

Близько 1/3 території планети буде перетворена на особливо охоронювані природні території, що дозволить зберегти основну частину біологічного різноманіття.

На сьогоднішній день контури сталого розвитку тільки намічаються і навіть міжнародні домовленості про спільну охорону навколишнього середовища порушуються (в США продовжується зростання викидів діоксиду вуглецю, більше того, вони відмовилися від раніше взятих зобов'язань щодо зниження викидів, мотивуючи свою відмову тим, що це завадить економічному розвитку країни).

Ускладнює вирішення завдання переходу на сталий розвиток глобалізація. Наприкінці ХХ століття у світі склалася єдина соціально-економічна система з «транскордонним перенесенням» мільйонів людей, у багато разів активніше стали міжнародна торгівля і переміщення капіталів. Сталося віртуальне «стиснення» планети, викликане розвитком комп'ютерних технологій, стільникового зв'язку та іншими технічними атрибутами інформаційного століття. Все це разом узяте називається глобалізацією. Глобалізація неминуче веде до певної уніфікації рівня життя, науково-технічного забезпечення господарства і культури (приклад - поширення американської мас-культури).

В результаті глобалізації багаті країни стають ще багатшими, а бідні ще біднішими. За словами великого російського вченого академіка Н.Н.Моисеева, у світі сформувався «диявольський насос», за яким «прославило» країни «золотого мільярда» викачують ресурси (включаючи інтелектуальні) з бідних країн і закачують в них забруднення (в тому числі і культури). Різницю в річному середньодушове доході між Швейцарією (близько 30 тис. дол) і Ефіопією (трохи більше 100 дол) інакше як кричущою не назвеш - 250 разів. Сьогодні 225 найбільш багатих людей світу мають більше багатства, ніж 3 млрд. бідних людей планети. Більш того, у трьох перших магнатів в «ряду багатства» дохід більше, ніж сукупний валовий продукт 48 найбідніших країн. Ця зростаюча прірва між багатими і бідними в усьому світі стала сприятливим грунтом для розвитку екстремізму.

У той же час, глобалізація допомагає розвитку бідних країн за рахунок передачі їм технологій від більш розвинених країн. При цьому технології передаються по естафеті. Так, Японія за рахунок прямих інвестицій сприяла підвищенню рівня промисловості і відповідно життя населення Південної Кореї, Тайваню, Гонконгу і Сінгапуру, які в свою чергу інвестували підвищення рівня технологій Малайзії, Таїланду, Індонезії, Філіппін і Китаю. Тепер ці країни підключилися до освоєння африканських країн - Ботсвани, Гани, Зімбабве та ін

Одночасно прокладаються шляху до Латинської Америки. Число транснаціональних корпорацій (ТНК) з 1990 по 2000 р. збільшилося незначно - менш ніж у 2 рази (з 36600 до 64000), зате число їх зарубіжних філій зросла більш ніж у 5 разів. Ці філії сприяли зміцненню економіки країн третього світу.

Зрозуміло, навіть при самому сприятливому сценарії розвитку процесу глобалізації, виключається ситуація, при якій середній індус буде жити так само, як середній американець. І все-таки, процес вирівнювання економік різних країн буде відбуватися, і темпи відносного зростання ВВП (внутрішнього валового продукту) в країнах, що розвиваються в майбутньому будуть неминуче вище, ніж у країнах «золотого мільярда».

Від впливу глобалізації не ізольований і Башкортостан: з республіки відбувається відтік фахівців високої кваліфікації, в республіку «закачуються» мас-культура (телебачення) та імпортні товари, що стримують розвиток легкої промисловості.

Для того, щоб послабити негативні і підсилити позитивні сторони глобалізації світової спільноти необхідна Всесвітня екологічна організація (ВЕО), яка повинна бути настільки ж авторитетної, як СОТ.

О.К. Дрейер і В.А. Лось (1997 р.) порівнюють концепцію сталого розвитку з філософським каменем. Алхіміки його не знайшли, але в процесі пошуку створили хімію. У процесі розробки концепції сталого розвитку світове співтовариство екологізірует всі сфери свого життя, що забезпечить збереження людства на планеті.

Контрольні питання до розділу 13

1. Що таке екологічний світогляд?

2. У чому сциентизм поглядів В.І.Вернадського?

3. Перерахуйте основні принципи, яких дотримуються корнукопіанци?

4. Який авторитет «Римського клубу» сьогодні?

5. Наскільки реальна депопуляція населення планети до 0,5-1,5 млрд. людина?

6. Чим небезпечний заклик "Назад в природу"?

7. Розкажіть про інститут "Worldwatch".

8. Наведіть приклади, що ілюструють технократичний підхід в історії розвитку народного господарства РБ.

9. Дайте характеристику процесу глобалізації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.4. Екологічний реалізм "
 1. Контрольні питання
  екологічного права Російської Федерації? 2. Які основні методи правового регулювання, що застосовуються галуззю екологічного права Росії? 3. Які основні джерела екологічного права Російської Федерації? 4. Які розрізняють підгалузі екологічного права Російської Федерації? 5. У чому полягає поняття та зміст екологічного правовідносини? У чому
 2. V. Негативне виправдання реалізму
  реалізму мається на увазі доказ того, що він грунтується на свідченнях, що мають більше значення, ніж ті свідчення, на яких грунтується яка б то не була інша гіпотеза. Перш ніж приступити до кінцевого аналізу, ми посунемо вперед наше дослідження на один щабель, зробивши найближчий
 3. 40. * Скласти тезу на запропоновану тему, обгрунтувати його (до 6-7 речень).
  Злочинність. Дружба. Чесність. Благородство. Людяність. Співчуття. Агресія. Справедливість. Носії зла. Відповідальність. Краса. Порядок. Виховання. Суперництво. Співпраця. Екологічна ситуація в місті Улан-Уде. Екологічна культура жителів Бурятії. Люди без певного місця проживання. Безпритульні діти. Мудрість. Фізичне здоров'я. Душевне здоров'я.
 4. Тема 26. Методика розслідування екологічних злочинів.
  Екологічних злочинів. Особливості проведення первинних слідчих дій по справах про екологічні злочини. Взаємодії слідчого з фахівцями на початковому етапі розслідування. Особливості проведення подальших слідчих дій по справах про екологічні злочини. Контрольні питання: У чому полягає роль спеціальних пізнань у розслідуванні
 5. § 2. Суб'єкти та об'єкти екологічного права
  екологічних правовідносин можуть бути громадяни, юридичні особи, публічні суб'єкти. Громадяни мають право на охорону здоров'я від несприятливого впливу навколишнього природного середовища. Це право забезпечується заходами щодо запобігати-394 Суб'єкти та об'єкти екологічного права щенію екологічно шкідливої діяльності, спеціальним державним страхуванням громадян та іншими заходами.
 6. VII. Доказ із простоти
  § 407. Розумовий процес, що призводить до Реалізму, безмірно відрізняється відносно своєю тривалістю від того розумового процесу, який нібито призводить до ідеалізму або скептицизм. Перший настільки простий і безпосередній, що, з першого погляду, здається нерозкладним; другий тривалий, заплутаний, косвен і не тільки легко розкладемо, але навіть вимагає великого мистецтва, щоб скласти
 7. Суспільство і природа
  Поняття природи. Природа і суспільство. «Перша» та «друга» природи. Ставлення людини до природи в історії. Примат природного в античній філософії. Природа як результат гріхопадіння людини. Пантеїзм і гилозоизм епохи Відродження. Становлення наукового аналізу природних явищ в епоху нового часу. Взаємодія природи і суспільства в сучасності. Концепція ноосфери. Екологічна культура
 8. V. Координація Загальних Аналізів
  реалізм, що випливає з досліджень способу, за допомогою якого з'єднуються стану свідомості, цілком узгоджується з реалізмом, постулював в семи попередніх розділах. Головні істини щодо будови та відправлення нервової системи та щодо природи і розвитку розуму отримують вищу роз'яснення в освіті того незруйновного свідомості, яке визнається реалізмом. віра в зовнішній світ
 9. А.А. Девяткин. Явище соціальної установки в психології ХХ століття: Монографія / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 309 с., 1999
  екологічна концепція соціальної установки, розроблена автором на базі екологічного підходу до зорового сприйняття Джерома
 10. Екологічний моніторинг
  Екологічний
 11. Міжнародне співробітництво у вирішенні екологічних проблем
  екологічних
 12. Глава IX Основи екологічного права Російської Федерації
  екологічного права Російської
 13. Раціональне природокористування - основа екологічної безпеки людства. Природоохоронне законодавство
  екологічної безпеки людства. Природоохоронне
 14. В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004
  екологічних проблем, визначено показники ефективності природокористування і охорони навколишнього середовища з урахуванням факторів стану компонентів природи та екологічного мислення людини. Наведено методологія визначення капітальних вкладень в природоохоронні заходи, методологія експлуатаційних витрат средозащіт-ного призначення, основні принципи визначення плати за користування
 15. XIV. Позитивне виправдання реалізму
  § 442. Реалізм отримає позитивне виправдання, якщо виявиться, що він є показання свідомості, який діє згідно своїм власним законам. Коли нормальні акти думки, на кшталт тих, які встановлюють істини, раховані нами за самі достовірні, виявляться такими актами думки, які призводять до антитезі Суб'єкта і об'єкта, тоді ніяких інших доказів не можна буде і запитувати. §
 16. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Екологічна (за ознаками вичерпності і відновлюваних); із взаємин видів використання. 14. Класифікація ПР: по можливості господарського використання; приватнікласифікації. 15. Сутність антропогенного впливу. Антропогенне навантаження. 16. Забруднення і його види. 17. Нормативи якості навколишнього Середовища: поняття, види. 18. Методи регулювання взаємовідносин
© 2014-2022  ibib.ltd.ua