Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

14.1. Кримінологічна педагогіка Мета і завдання кримінологічної педагогіки

У попередньому розділі було показано вплив безлічі чинників на правомірну поведінку і діяльність громадян. Зусилля по право-вихованню населення дають свої позитивні результати, і чим вони ефективніше, тим вище рівень законності і правопорядку в країні, тим більше захищені життя і майно громадян. Проте ніколи і ніде ще не вдавалося поставити цю роботу на рівень, що виключає зовсім злочинність з життя суспільства. Тому необхідні й інші заходи, в тому числі і педагогічного порядку. Серед них виявлення і подальше усунення причин і умов, що породжують злочини.

У юриспруденції це завдання, як відомо, виконує кримінологія. У десятках проведених різними авторами (Г.А. Авані-совим, А.І. Алексєєвим, Ю.М. Антоняном, І.П. Башкатова, Л.І. Бєляєвої, А.В. Будановим, В.Н. Герасимовим, СІ. Денисенко, В.К. Єфремової, А.В. Піщелко, А.Р. Ратінова, М.П. Стурова, Л.А. Токарєвої, Н.А. Тюгаева, А.А. Федотовим та ін.) - юристами, психологами та педагогами - кримінологічних досліджень безперечно доведено, що причини зародження і розвитку відхиляється окремої особистості, що завершується злочином, майже завжди пов'язані з її соціальної, психологічної, педагогічної занедбаністю та умовами, її породжують.

Кримінологічна педагогіка, як розділ юридичної педагогіки, що знаходиться на стику з кримінологією, займається вивченням саме педагогічних причин і умов, їх недоліків як передумов скоєння злочинів.

Мета кримінологічної педагогіки - виявити педагогічні причини і умови вчинення злочинів, щоб забезпечити спеціально орієнтовану роботу з їх попередження та усунення. До завданням кримінологічної педагогіки відносяться виявлення та оцінка:

- ролі недостатнього розвитку педагогічних властивостей особистості - вихованості, навченості, освіченості і розвиненості-в її криміналізації та вчиненні злочинів;

- конкретних недоліків у вихованості, навченості, освіченості і розвиненості особистості, що грають домінуючу роль в її криміналізації та вчиненні злочинів;

- спеціальної ролі в девіантну поведінку недоліків у правовій культурі особистості, її правової вихованості, правової навченості , правової освіченості та правової розвиненості;

- недоліків у політичних, соціально-економічних, моральних, культурних факторах життя суспільства, регіону, місця проживання, мають криміногенно-педагогічне значення;

- недоліків способу життя, роду занять, способів дозвілля, найближчого оточення, шкідливих звичок частини громадян в їх криміналізації та вчиненні злочинів;

- недоліків у стан та розвиток законодавства та окремих правових актів, що не відповідають рівню загальної і правової вихованості, навченості, освіченості і розвиненості громадян та їх культурно-історичному досвіду, менталітету, традиціям і соціальним очікуванням;

- недоліків у діяльності правоохоронних органів, що ускладнюють формування правової культури населення і викликають деформації в його правовій вихованості;

- недоліків, що мають криміногенної значення, у функціонуванні педагогічних систем в сім'ях, освітніх установах, на виробництві, у сфері культури, дозвілля, сервісу, побуту.

Кримінологічна педагогіка має недовгу історію. Хоча згадка про педагогічні факторах (насамперед вихованості людини) зустрічалося в кримінологічних роботах, але ніякої системи знань про них не було. Те, що робилося і робиться з дослідження психологічних причин злочинності та їх експертизі в конкретних випадках розкриття і розслідування злочинів, затьмарило інтерес до їх педагогічному аспекту. Вперше грунтовно підійшов до цього питання А. І. Алексєєв у своїй монографії «Педагогічні основи попередження злочинів органами внутрішніх справ» (М., 1984), а в 1997-1999 рр.. A.M. Столяренко і А.А. Федотовим було поставлено питання про кримінологічної педагогіці (і запропоновано її назва) і зроблена первісна розробка низки її наукознавчих вопросов243.

Кримінологічна педагогіка відкриває безліч наукових Проблем, які потребують детальному науковому дослідженні, які пов'язані з очікуванням багатьох корисних практичних результатів, а педагогічний моніторинг кримінальної обстановки та педагогічна експертиза, безсумнівно, будуть скоро користуватися підвищеним попитом.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.1. Кримінологічна педагогіка Мета і завдання кримінологічної педагогіки "
 1. Напрями правовиховної роботи
  кримінологічного освіти, розуміння громадянами ролі різних факторів у стан законності та правопорядку, причин і умов злочинності та різних видів злочинів, вдосконалення, локалізація або усунення недоліків у цій галузі здатні забезпечити криминологическую безпеку громадян, у тому числі визначити і ті якості і недоліки поведінки, які перетворюють
 2. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогіки? 2. Які недоліки особистості, які мають педагогічну походження, можуть виступати причиною відхиляється? 3. Які недоліки в навколишньому середовищі людини, викликані упущеннями у вихованні людей, можуть стати причиною криміналізації особистості? 4. Які способи використовує кримінальний світ, щоб залучити молодь у злочинну діяльність і «прив'язати» її
 3. Основні напрямки досліджень юридичної педагогіки
  кримінологічна педагогіка, превентивна педагогіка, юридична педагогіка як навчальна дисципліна і частина інших. Розширення фронту досліджень з охопленням всіх розділів юридико-педагогічного знання при підвищенні їх науковості, більш глибокого розкриття юридико-педагогічної специфічності, практичної опрацьованості (яка доходить до розробки методик і технологій
 4. Правовоспітаніе в роботі засобів масової інформації, друку , культури
  кримінологічні дослідження в зарубіжних странах228. За даними опитування учнів, найбільш популярними джерелами правової інформації для них є передачі телебачення (70%), навчальні заняття (33%), тексти законів (31%) , кінофільми (29%), розмови в сім'ї (20%) 229. За даними ряду досліджень, у нас більше 62% неповнолітніх правопорушників вказує на телебачення і
 5. Практична значимість знання педагогічних криміногенних факторів
  кримінологічної, оперативної, службової, управлінської інформації, потрібної і співробітникам правоохоронних органів для підвищення успіхів у роботі; - виступають особливим предметом впливу і оптимізації при вирішенні завдань зміцнення законності та правопорядку; - є потужним резервом вдосконалення діяльності правоохоронних органів, недооцінювати і
 6. Засоби і методи кримінальної Антипедагогіка
  кримінологічної значимості належить жаргону, який виконує кілька функцій: комунікативну, конспіративну і міровоззренческую260. З його допомогою закріплюються і передаються «з покоління в покоління »правила поведінки, норми, встановлені в кримінальному середовищі. Жаргон консолідує мовців, підкреслює їх спільність, приналежність до єдиного братству і в той же час
 7. Основи педагогічної системи профілактики
  кримінологічної педагогіки умовно можна розділити на дві групи: - принципи, що визначають зміст педагогічного процесу, спрямованого на попередження злочинів; - принципи, що визначають педагогічну діяльність суб'єктів попередження злочинів. До принципів, що визначає зміст педагогічного процесу, спрямованого на попередження
 8. Середа функціонування виховної системи органів, що виконують покарання
  криминологическую ситуацію в зазначених регіонах. 17.3. Об'єкт, предмет, основні категорії та гносеологічні джерела виправної (пенітенціарної) педагогіки Об'єкт і предмет виправної педагогіки вичленення самостійної галузі знань виправної педагогіки викликано в першу чергу особливістю її об'єкта і предмета, а
 9. Явище організованої злочинності.
  кримінологічної науки особливого значення набуває завдання вивчення взаємного зв'язку і зумовленості економічної та організованої злочинності. Цій проблемі російські фахівці стали приділяти увагу не так давно. У числі перших вітчизняних дослідників, хто звернув на неї увагу, були юристи А.І. Долгова, Я.І. Гилинский, А.І. Гуров, В. В. Місяці, В.С. Овчинский, Ю.Г. Козлов, А.М.
 10. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
  кримінологічної літературі також терміном "гангстерська злочинність" 2. Сіндікалізірованная організована злочинність (злочинний синдикат). Основна мета - перманентне отримання максимального прибутку шляхом незаконного виробництва товарів і послуг та здійснення економічних злочинів з використанням мафія-методу. Даний вид організованої злочинності позначається в
 11. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  кримінологічних значущих законодавчих та інших правових актів з метою недопущення в них положень (пропусків , виключень і інших недоліків), прямо або побічно сприяють вчиненню злочинів у сфері економіки. Проект положення про кримінологічної експертизи був розроблений за розпорядженням Ради безпеки РФ кілька років тому, але так і не був прийнятий. Необхідна практична
 12. Поняття вікової неосудності.
  кримінологічного ризику). Раніше відповідно до КК РРФСР (1960 р.) частина цих підлітків засуджувалися і містилися в місця позбавлення волі. А ті, хто в місця позбавлення волі не вміщалися, кому визначалася умовна міра покарання, або (у відповідності з рекомендацією Пленуму Верховного Суду СРСР від 3.07.1963 р. N6 у редакції постанови Пленуму від 21.03.68 N 1) примусові заходи
 13. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ З ПІДГОТОВКИ ТА складання іспиту
  педагогіки. Саратов, 1984. - С.
 14. А. В. ЛогіновК історико-філософський ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕРМІНА "АНТРОПОЛОГІЯ"
  педагогіка і теологія, біблійне і світське тлумачення діалогічного ситуації найчастіше також відносяться до антропології. В даний час можна зафіксувати існування біологічної, філософської, соціальної, історичної, психологічної та низки інших "антропології". Німецька антропологія так чи інакше, як було показано, завжди була філософської, що включає окремі аспекти емпіричних
 15. § 3. Дидактичні можливості проблемної ситуації та умови її застосування
  педагогіка. - 1967. - № 8. Поклавши в основу класифікації прийоми, що визначаються логікою розумової діяльності, до якої залучаються учні на уроці, Ю.К. Бабанський виділяє такі "логічні прийоми" створення проблемних ситуацій: аналітичний, синтетичний, використання порівняй-17 ня, класифікації та систематизації. Такий підхід орієнтує педагога на навчання
 16. проблемного викладу
  педагогіці: перші спроби обгрунтувати правила монологічного мовлення належать Арістотелем. У своїй "Риториці" (335 р. до н.е.) він розглядає, поряд з іншими прийомами, використовуваними в мові, постановку в найбільш важливих місцях ораторського монологу риторичних питань, які він називає "ефектними" і "викликають інтерес і увагу" 2 і які сьогодні можна визначити як проблемні.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua