Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

14.3. Облік і аналіз природокористування і охорони навколишнього середовища

Для обліку кількісних, якісних та інших характеристик природних ресурсів, а також обсягу, характеру та режиму їх використання ведуться державні кадастри природних ресурсів. Оцінка раціонального природокористування та природоохоронної діяльності, прийняття управлінських рішень грунтуються на статистичному і бухгалтерському обліку.

Кадастрова форма надання природно-економічної інформації про природні ресурси є загальновизнаною у світовій практиці. Кадастр природних ресурсів-це систематизований звід відомостей кількісних, якісних і територіально-адресних показників про природно-фізичних, екологічних, господарських, економічних характеристиках і правовий статус природних ресурсів. Крім того, кадастр відображає характер змін стану ресурсів під впливом природних і антропогенних факторів, рекомендації по раціоналізації використання ресурсів і необхідним заходам їх охорони.

Основними принципами формування системи природно-ресурсних кадастрів є забезпечення вимог комплексного природокористування, повної достовірності кількісного та якісного обліку природних ресурсів, розподілу їх по користувачам і території, оцінка фактичного стану природно-ресурсного потенціалу. Відомості, що становлять кадастри, можуть збиратися, зберігатися і використовувати

200

ся в текстовому, графічному та електронному вигляді. Постановою уряду Республіки Білорусь "Про державні кадастри природних ресурсів" (1993) передбачені кліматичний, земельний, водний, лісовий кадастри, кадастр тваринного, рослинного світу, торф'яного фонду, кадастр відходів (характеристика окремих видів природно-ресурсних кадастрів дана в розділі 2).

Розвиток ринкових відносин значно розширює сферу використання кадастрової інформації, пред'являє до неї підвищені вимоги. Так, виходячи з встановленої в кадастрах цінності можуть визначатися вартість і купівельна ціна об'єктів кадастрів, податкові платежі і пільги за такими платежами, а також розмір шкоди, збитків або шкоди, що завдані порушенням правил користування цими об'єктами і вимог їх охорони.

Балансовий облік у сфері природокористування ведеться з метою виявлення та визначення масштабів і якісних характеристик природних ресурсів, призначених для господарського використання. Облік природних ресурсів, з різних причин випадають з господарського обороту, є позабалансовими. У практиці балансового обліку складаються баланси надр, включаючи баланси корисних копалин, а також водогосподарські баланси

Формування загальнодержавної системи спостереження і контролю стану природного середовища тісно пов'язане з економіко-статистичним обліком і аналізом природокористування та природоохоронної діяльності. Вперше система показників статистики навколишнього середовища вводиться в 1973 р. Вона була покликана забезпечувати контроль виконання плану природоохоронних заходів. Розробляються і впроваджуються форми статистичної звітності підприємств:

ф. № 18-КС "Звіт про капітальні вкладення на заходи з охорони і раціонального використання природних ресурсів";

ф. № 4-ОС "Звіт про поточні витрати на охорону природи"; ф.

№ 2-тп (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря"; ф. № 2-ТП (водгосп) "Звіт про використання води" і деякі ін

Створена звітність з'явилася свого роду статистичними моніторингом, що забезпечує збір відомостей про найбільш гострі проблеми, пов'язаних з впливом антропогенної діяльності на окремі елементи навколишнього середовища. В даний час система показників статистики навколишнього середовища та природних ресурсів включає розділи:

? охрша та раціональне використання водних ресурсів;

? забруднення, охорона і стан атмосферного повітря;

т

? стан і охорона земельних ресурсів;

? охорона і раціональне використання лісових ресурсів;

? наявність, стан і охорона заповідних територій, охорона тварин;

? освіта, видалення та утилізація відходів виробництва та споживання;

? витрати на природоохоронні заходи і введення в дію природоохоронних потужностей;

? радіоактивне забруднення території, проведення заходів з ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.3. Облік і аналіз природокористування та охорони навколишнього середовища "
 1. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни« Природокористування »1.
  Природокористування. 3. Поняття про раціональному природокористуванні. 4. Принципи раціонального природокористування. 5. Поняття про охорону навколишнього Середовища. 6. Біосфера, як область взаємодії суспільства природи. 7. Поняття «ноосфера» та її специфіка. 8. Поняття екосистеми. Класифікація екосистем за ступенем господарського впливу. 9. Принципи взаємодії суспільства і природи. 10.
 2. Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002

 3. 17.2. Система законодавства в галузі використання і охорони природного середовища
  природокористування (п. 5 ст. 2), тобто обгрунтовано розглядає законодавство про окремі природних ресурсах підгалузями законодавства про охорону навколишнього середовища. На відміну від інших законів він не тільки стосується всіх природних ресурсів, а й встановлює загальні правила проведення екологічних заходів (наприклад, екологічної експертизи). Відповідно до ч. 1 ст. 72 Конституції
 4. Глава 14. СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ОБЛІК І КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО НОРМУВАННЯ
  Глава 14. СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ОБЛІК І КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО
 5. ЛІТЕРАТУРА
  природокористування. - Пенза: МНЕПУ, 2000 - 90 с. 7. Арбузов В.В. Онов економіки природокористування та природоохорони. - М.: Екологія, 2003 - 261 с 8. Арский Ю.М., Данилов-Данільян В.І. та ін Екологічні проблеми: що відбувається, хто винен, що робити? - М.: МНЕПУ, 1997 - 329 с. 9. Бобильов С.М., Ходжаєв. Економіка природокористування. - М.: ТЕИС, 1997 - 273 с. 10.
 6. ВИСНОВОК
  природокористування лежать платність природокористування та екологічно орієнтовані інвестиції держави в промисловість і сільське господарство. При платному природокористуванні зменшення споживання ресурсів (води, пального, руди тощо) і викидів в навколишнє середовище (її очисна здатність теж є товаром) буде вигідним для виробника. Держава полегшує виробникам
 7. В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004
  урахуванням факторів стану компонентів природи та екологічного мислення людини. Наведено методологія визначення капітальних вкладень в природоохоронні заходи, методологія експлуатаційних витрат средозащіт-ного призначення, основні принципи визначення плати за користування водою, землею і за викиди забруднюючих речовин. Даються методи визначення шкоди від забруднення середовища і
 8. ВИСНОВОК
  природокористування, які зроблять істощітельное використання ресурсів невигідним. Потрібно виховати нового екологічно грамотного росіянина, який буде відповідально ставитися до навколишнього середовища і робити все можливе для її збереження. Поліпшити екологічну ситуацію повинна допомогти екологія - комплекс наук, що включає біологічну дисципліну «загальну екологію», багато прикладних наук,
 9. СПИСОК аналізований ЛІТЕРАТУРИ
  природокористування. Ростов-на-Дону: Видавництво «Фенікс»,
 10. § 2. Суб'єкти та об'єкти екологічного права
  облік і соціально-економічну оцінку природних ресурсів, видає ліцензії на комплексне природокористування та виконує інші владні повноваження. Об'єктами екологічних правовідносин є природні екологічні системи, озоновий шар атмосфери, земля та її надра, поверхневі і підземні води, атмосферне повітря, ліси та інша рослинність, тваринний світ, мікроорганізми, генетичний
 11. ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА
  природокористування під час ведення сільськогосподарських робіт, порушення землі в процесі будівництва і гірських виробок. Забруднення вод відбувається в результаті скидання в річки, озера і моря стічних вод. Забруднення Світового океану відбувається під час попадання у води нафти і нафтопродуктів. Вважається, що 1/3 поверхні Світового океану покрита масляною плівкою. Забруднення атмосфери
 12. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  природокористуванням. У процесі виробництва природокористування може бути раціональним і нераціональним. У першому випадку воно забезпечує нормальні умови життєдіяльності людини, запобігає можливі шкідливі впливи на навколишнє природу і розумно регулює освоєння її ресурсів. Нераціональним природокористування виявляється тоді, коли природне середовище під впливом
 13. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  урахуванням перспективних інтересів розвивається народного господарства і збереження здоров'я людей; воно складається з вивчення , охорони, освоєння і перетворення природних ресурсів (схема 3). Схема 3. Основні принципи раціонального природокористування У поняття раціональне освоєння природних ресурсів входить найбільш повне використання переваг середовища і економічне отримання
 14. ГЕОГРАФІЧНА середу ТА ЇЇ РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ
  природокористуванням. Раціональне природокористування - це система, за якої досить повно використовуються природні ресурси, забезпечується відновлення природних ресурсів, організовано безвідходне виробництво. Раціональне природокористування можливо в інтенсивному господарстві, яке розвивається на основі науково-технічного прогресу при високій продуктивності праці. СЛОВА
 15. Р а з д і л 2 ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  Р а з д і л 2 ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
 16. Розділ 4 ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ І НОВІ СТРАТЕГІЇ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  Розділ 4 ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ І НОВІ СТРАТЕГІЇ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
 17. § 3. СТРУКТУРА ЕКОЛОГІЇ
  природокористування та охорони природних ресурсів. Головними науками прикладної екології є такі: - лісова екологія вивчає способи використання ресурсів лісів (деревина, промислові тварини, ягоди та ін.) при їх постійному відтворенні і роль, яку відіграють ліси в підтримці водного режиму ландшафтів; - екологія тундр вивчає шляхи раціонального
 18. ПИТАННЯ З ЕКОЛОГІЇ
  природокористування. Кадастри земельні та лісові. Бонітет. 50. Методи в екології. Математичні моделі в
 19. ВСТУП
  урахування дії, який він справляє на стан навколишнього середовища (ОС). З іншого боку, стан навколишнього середовища та її компонентів все в 163 більшою мірою впливає на економічний розвиток, здоров'я і тривалість життя. Подальше неконтрольоване зростання антропогенного навантаження на природні ресурси може призвести до глобального порушення природної рівноваги, що
© 2014-2022  ibib.ltd.ua