Головна
ГоловнаЕкологіяЕкологія міста і регіону → 
« Попередня Наступна »
Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Ибатуллин У.Г.. Екологія Башкортостану: Підручник для середніх професійних навчальних закладів. Вид. 2-е, додатк. - Уфа., 2005 - перейти до змісту підручника

14.4. Екологічна безпека РБ

Екологічної безпекою називається стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і навколишнього природного середовища від загроз, що виникають в результаті антропогенного впливу.

Важливим параметром оцінки екологічної безпеки є якість життя, яке може бути оцінено величиною валового національного продукту (ВНП), що припадає на душу населення. За цим показником наша країна відрізняється від США майже в 5 разів і відноситься до країн з низьким рівнем якості життя (як Панама, Бразилія або Білорусь).

Перша республіканська програма "Екологічна безпека Республіки Башкортостан на період 1996-2000рр." Була прийнята Урядом республіки в 1996 р. Нею метою була розробка комплексної системи екологічної безпеки. У складі програми було 11 підпрограм, що охоплюють найширший спектр питань раціонального використання та охорони природи:

- формування нормативно-правової бази;

- створення єдиної державної системи екологічного моніторингу РБ;

- діоксин;

- попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

- чиста вода;

- оздоровлення екологічної обстановки в гірничо-уральських районах РБ;

- екологічна освіта і виховання;

- утилізація промислових і побутових відходів;

- створення та розвиток мережі особливо охоронюваних природних територій РБ;

- чисте повітря;

- охорона та використання ресурсів тваринного світу РБ.

В результаті реалізації цієї програми був розроблений і прийнятий ряд нормативно-правових документів, створений Башкирська республіканський екологічний центр, оснащений сучасним обладнанням для аналізу змісту діоксинів в різних середовищах життя, включаючи організм людини.

Створені міські системи екологічного моніторингу в містах Уфа, Стерлітамак, Салават, включаючи 6 станцій автоматичного контролю забруднення атмосфери і поверхневих вод і відповідні інформаційні центри. Організовано республіканський центр оперативного прийому і обробки космічної інформації. Почала функціонувати інформаційна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій. Складено державні кадастри особливо охоронюваних природних територій.

У 2001 р. була прийнята друга програма - "Екологічна безпека Республіки Башкортостан на 2001-2005 рр..". У ній отримали розвиток основні напрямки формування екологічної безпеки першої програми, однак поряд з заходами державного регулювання природокористування більше уваги приділено ринковим механізмам.

Як вже зазначалося, 2004 р був оголошений в республіці Роком навколишнього середовища, що дозволило здійснити ряд серйозних і значущих природоохоронних проектів. Наприклад, був заснований республіканський знак "Екологічно чиста продукція", в Уфі спорудили кілька транспортних розв'язок, почали діяти Проспект Салават Юлаєв, снегоплавільной пункт та ін

Особливе значення надається створенню економічних умов для впровадження ресурсо-і енергозберігаючих екологічно чистих технологій і виробництв, активізації та підвищення ефективності інвестицій в охорону навколишнього середовища. Поставлено завдання формування ринку екологічних робіт і послуг як економічного механізму раціонального використання та охорони навколишнього середовища.

Виконання програми має підвищити ефективність природоохоронної діяльності підприємств республіки за рахунок повернення бюджетних коштів, що спрямовуються на охорону природи, стимулювання активності підприємств щодо зниження негативного впливу на навколишнє середовище, збільшення обсягів інвестицій з "подвійний вигодою", т .

е. дають економічний і екологічний ефект.

Контрольні питання до розділу 14.4

1. Що таке екологічна безпека?

2. Які програми екологічної безпеки були прийняті в РБ?

Контрольні питання до розділу 14

1. За якими критеріями проводиться оцінка вартості ресурсу?

2. Що таке квота на забруднення?

3. Наведіть приклад ефективних державних інвестицій в екологічні заходи.

4. Що таке державна екологічна експертиза?

5. Що таке екологічний аудит і екологічне страхування?

6. Що таке ОВНС?

7. Які варіанти моніторингу ви знаєте?

8. Чим відрізняються екологічні проступки від екологічних злочинів?

9. Перерахуйте основні закони РБ з охорони навколишнього середовища.

10. в чому головна відмінність першої і другої Програм екологічної безпеки РБ?

Питання для обговорення

1. Наскільки ефективні інвестиції в охорону навколишнього середовища в РБ?

2. Наведіть приклади великих правопорушень, які завдали істотної шкоди навколишньому середовищі і були приводом для судового розгляду.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.4. Екологічна безпека РБ "
 1. Раціональне природокористування - основа екологічної безпеки людства. Природоохоронне законодавство
  екологічної безпеки людства. Природоохоронне
 2. Контрольні питання
  екологічного права Російської Федерації? 2. Які основні методи правового регулювання, що застосовуються галуззю екологічного права Росії? 3. Які основні джерела екологічного права Російської Федерації? 4. Які розрізняють підгалузі екологічного права Російської Федерації? 5. У чому полягає поняття та зміст екологічного правовідносини? У чому
 3. § 2. Рада Безпеки Російської Федерації
  екологічної та інших видів безпеки, прогнозування надзвичайних ситуацій, вжиття заходів щодо їх запобігання та подолання їх - наслідків (п. 6 Положення про Раду Безпеки Російської Федерації). До складу Ради Безпеки РФ входять: голова, секретар, постійні члени та члени Ради Безпеки. Головою Ради Безпеки є за посадою Президент
 4. § 1. Поняття і види органів забезпечення безпеки
  екологічної та інших видів безпеки, прогнозування надзвичайних ситуацій, вжиття заходів щодо їх запобігання та подолання їх наслідків. Рада Безпеки організується і діє відповідно до Конституції РФ, Законом "Про безпеку" та Положенням про Раду Безпеки Російської Федерації, затвердженим Указом Президента РФ. Завданнями Ради Безпеки є:
 5. 40. * Скласти тезу на запропоновану тему, обгрунтувати його (до 6-7 речень).
  Злочинність. Дружба. Чесність. Благородство. Людяність. Співчуття. Агресія. Справедливість. Носії зла. Відповідальність. Краса. Порядок. Виховання. Суперництво. Співпраця. Екологічна ситуація в місті Улан-Уде. Екологічна культура жителів Бурятії. Люди без певного місця проживання. Безпритульні діти. Мудрість. Фізичне здоров'я. Душевне здоров'я.
 6. Тема 26. Методика розслідування екологічних злочинів.
  Екологічних злочинів. Особливості проведення первинних слідчих дій по справах про екологічні злочини. Взаємодії слідчого з фахівцями на початковому етапі розслідування. Особливості проведення подальших слідчих дій по справах про екологічні злочини. Контрольні питання: У чому полягає роль спеціальних пізнань у розслідуванні
 7. § 2. Суб'єкти та об'єкти екологічного права
  екологічних правовідносин можуть бути громадяни, юридичні особи, публічні суб'єкти. Громадяни мають право на охорону здоров'я від несприятливого впливу навколишнього природного середовища. Це право забезпечується заходами щодо запобігати-394 Суб'єкти та об'єкти екологічного права щенію екологічно шкідливої діяльності, спеціальним державним страхуванням громадян та іншими заходами.
 8. 17.2. Система законодавства в галузі використання і охорони природного середовища
  екологічних заходів (наприклад, екологічної експертизи). Відповідно до ч. 1 ст. 72 Конституції природокористування, охорона навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки, земельне, водне, лісове законодавство, законодавство про надра, про охорону навколишнього природного середовища перебувають у спільному віданні РФ і її суб'єктів. За предметів спільного ведення
 9. Суспільство і природа
  Поняття природи. Природа і суспільство. «Перша» та «друга» природи. Ставлення людини до природи в історії. Примат природного в античній філософії. Природа як результат гріхопадіння людини. Пантеїзм і гилозоизм епохи Відродження. Становлення наукового аналізу природних явищ в епоху нового часу. Взаємодія природи і суспільства в сучасності. Концепція ноосфери. Екологічна культура
 10. 23. КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
  безпеку »безпека визначається як стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. Основними об'єктами безпеки є, таким чином, особистість, суспільство і держава. Суб'єктами забезпечення безпеки є насамперед держава, а також (у міру своїх повноважень) громадяни, громадські та інші організації і
 11. А.А. Девяткин. Явище соціальної установки в психології ХХ століття: Монографія / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 309 с., 1999
  екологічна концепція соціальної установки, розроблена автором на базі екологічного підходу до зорового сприйняття Джерома
 12. Екологічний моніторинг
  Екологічний
 13. Міжнародне співробітництво у вирішенні екологічних проблем
  екологічних
 14. Глава IX Основи екологічного права Російської Федерації
  екологічного права Російської
 15. 4. Комп'ютерна безпека
  безпека стала важливою складовою частиною охорони комерційної таємниці. Хороші заходи комп'ютерної безпеки попереджають несанкціонований доступ до комерційної інформації з боку як третіх осіб, так і неуповноважених на те працівників усередині компанії. Ще більш складним і важким є питання про комп'ютерної інформації при роботі в Інтернеті. Сам по собі Інтернет - це важливе
© 2014-2022  ibib.ltd.ua