Головна
ГоловнаНавчальний процесТеорія і методика фізичної культури → 
« Попередня Наступна »
І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004 - перейти до змісту підручника

14.6. Методи розвитку координаційних здібностей

Для розвитку КС використовують різноманітні методи. Першими з них слід назвати методи строго регламентованого вправи (або скорочено - методи вправи), засновані на рухової діяльності. Ці методи використовуються в різних варіантах. Їх різноманітність залежить від того, який ведучий ознака (принцип) покладений в основу угруповання.

Зокрема, за ступенем вибірковості впливу на КС можна говорити про методи вибірково спрямованого вправи з впливом переважно на подібні КС, наприклад, на КС, які проявляються в циклічних локомоціях чи які стосуються метальним рухам з акцентом на влучність і про методи генералізованого вправи (із загальним впливом на дві і більше КС).

За ознаками стандартизації або варіювання впливів виділяють методи стандартно-повторного і варіативного (змінного) вправи. Перші використовують для розвитку КС при розучуванні нових, досить складних у координаційному відношенні рухових дій, оволодіти якими можна лише після низки повторень їх у відносно стандартних умовах. Другі, на думку більшості дослідників і

164

практиків, взагалі є головними методами розвитку КС. Зупинимося на них докладніше.

Методи варіативного (змінного) вправи для формування КС можна представити у двох основних варіантах: методи строго регламентованого і не строго регламентованого варіювання.

До методів строго регламентованого вправи можна віднести (зрозуміло, умовно) 3 групи методичних прийомів.

1-а група - прийоми строго заданого варіювання окремих характеристик або всієї форми звичного рухової дії:

а) зміна напрямку руху (біг або ведення м'яча зі зміною напрямку руху , їзда на лижах у вправі "слалом", стрибки "з купини на купину" і т. п.);

б) зміна силових компонентів; чергування метань при використанні снарядів різному маси на дальність і в мета; стрибки у довжину або вгору з місця на повну силу, упівсили, в одну третину сили і т. п.);

в) зміна швидкості або темпу рухів (виконання загально-розвиваючих вправ у звичайному , прискореному і уповільненому темпі; стрибки з розбігу в довжину або через планку з підвищеною швидкістю; кидки в корзину в незвичному темпі - прискореному або сповільненому і т. п.);

г) зміна ритму рухів (розбігу в стрибках у довжину або висоту, кидкових кроків у метанні малого м'яча або списи, в баскетболі або ручному м'ячі та ін.);

д) зміна вихідних положень (виконання загальнорозвиваючих і спеціально-підготовчих вправ в положенні стоячи, лежачи, сидячи, в приседе та ін; біг обличчям вперед, спиною, боком у напрямку руху, з положення приседа, з упору лежачи і т. д.; стрибки у довжину або глибину з положення стоячи спиною або боком у напрямку стрибка і т. п.);

е) варіювання кінцевих положень (кидок угору зі і. п. стоячи, ловля - сидячи; кидок угору зі і. п. сидячи, ловля - стоячи; кидок вгору з і. п. лежачи, ловля - сидячи або стоячи і т. п.);

ж) зміна просторових кордонів, в яких виконується вправа (ігрові вправи на зменшеній майданчику, метання диска,

165

штовхання ядра з зменшеного кола; виконання вправ в рівновазі на зменшеній опорі і т. п.);

з) зміна способу виконання дії (стрибки у висоту і довжину при використанні різних варіантів техніки стрибка; вдосконалення техніки кидків або передач м'яча при цілеспрямованому зміну способу виконання прийому і т. п.).

2-а група - прийоми виконання звичних рухових дій в незвичних поєднаннях:

а) ускладнення звичного дії додатковими рухами (ловля м'яча з попередніми плескання в долоні, поворотом кругом , стрибком з поворотом та ін; опорні стрибки з додатковими поворотами перед приземленням, з бавовною руками вгорі, з колом руками вперед та ін; підскіки на двох ногах з одночасними рухами рук і т. п.);

б) комбінування рухових дій (об'єднання окремих освоєних загальнорозвиваючих вправ без предметів або з предметами в нову комбінацію, виконувану з ходу; з'єднання добре освоєних акробатичних або гімнастичних елементів у нову комбінацію; включення знову розученого прийому єдиноборства або гри в склад вже розучених технічних або техніко-тактичних дій і т.

п.);

в) "дзеркальне" виконання вправ (зміна поштовхової і махової ноги в стрибках у висоту і довжину з розбігу; метання снарядів "неведущей" рукою; виконання "кидкових" кроків у баскетболі, ручному м'ячі з іншої ноги; передачі, кидки і ведення м'яча "неведущей" рукою і т. п.).

3-тя група - прийоми введення зовнішніх умов, суворо регламентують напрям і межі варіювання:

а) використання різних сигнальних подразників, що вимагають термінової зміни дій (зміна швидкості або темпу виконання вправ по звуковому або зорового сигналу, миттєвий перехід від атакуючих дій до захисних за звуковим сигналом, і навпаки, і т. п.);

б) ускладнення рухів за допомогою завдань типу жонглювання (ловля і передача двох м'ячів з відскоком і без відскоку від стіни; жонглювання двома м'ячами однаковою і різної маси двома і однією рукою і т. п.);

166

в) виконання освоєних рухових дій після "роздратування" вестибулярного апарату (вправи в рівновазі відразу після перекидів, обертанні і т. п., що впливають на вестибулярний апарат; кидки в кільце або ведення м'яча після акробатичних перекидів або обертанні і т. п.);

г) вдосконалення техніки рухових дій після відповідної (дозованої) фізичного навантаження або на тлі втоми (вдосконалення техніки ходьби на лижах, ковзанах на тлі втоми; виконання серії штрафних кидків у баскетболі після кожної серії інтенсивних ігрових завдань і т. п.);

д) виконання вправ в умовах, що обмежують або виключають зоровий контроль (ведення, передачі і кидки м'яча в кільце в умовах поганої видимості або в спеціальних окулярах; общеразвівагощіе вправи і вправи в рівновазі з закритими очима; стрибки у довжину з місця на задану відстань і метання на точність з закритими очима і

т. п.);

е) введення заздалегідь точно обумовленого протидії партнера в єдиноборствах і спортивних іграх (відпрацювання фінта тільки "на прохід вправо" або "на кидок - прохід" до щита праворуч або ліворуч від опікуна; заздалегідь обумовлених, індивідуальних, групових чи командних атакуючих і захисних тактичних дій у спортивних іграх; заздалегідь прийнятої та обумовленої тактики в єдиноборствах і т. п.).

Методи не строго регламентованого варіювання містять такі приблизні прийоми:

а) варіювання, пов'язане з використанням незвичайних умов природного середовища (біг, ходьба на лижах, їзда на велосипеді та ін по пересіченій і незнайомій місцевості; біг по снігу, льоду, траві, в лісі та ін; періодичне виконання технічних, техніко-тактичних дій та проведення гри у волейбол, баскетбол , ручний м'яч, футбол в незвичних умовах, наприклад, на дерев'яній або піщаному майданчику, а також в лісі; виконання вправ, наприклад стрибкових, на незвичній опорної поверхні і т. п.);

б) варіювання, пов'язане з використанням у тренуванні незвичних снарядів, інвентарю, обладнання (технічні прийоми гри різними

167

м'ячами; стрибки вгору через планку, мотузочку, гумку, "паркан "тощо; гімнастичні завдання на незнайомих снарядах і т. п.);

в) здійснення індивідуальних, групових і командних атакуючих і захисних тактичних рухових дій в умовах не строго регламентованих взаємодій супротивників або партнерів. Це так зване вільне тактичне варіювання (відпрацювання технічних прийомів і тактичних взаємодій, комбінацій, що виникають у процесі самостійних і навчально-тренувальних ігор; виконання різних тактичних взаємодій з різними суперниками та партнерами; проведення вільних сутичок в боротьбі і т. п.);

г) ігрове варіювання, пов'язане з використанням ігрового і змагального методів. Його можна назвати змаганням в руховому творчості (суперництво в оригінальності побудови нових рухів і зв'язок у акробатів, гімнастів, стрибунів у воду і на батуті та ін; "гра швидкостей" - фартлек; ігрове суперництво в мистецтві створення нових варіантів індивідуальних, групових і командних тактичних дій у спортивних іграх; вправи на гімнастичних снарядах в порядку обумовленого суперництва з партнерами і т. п.).

При застосуванні методів варіативного (змінного) вправи необхідно враховувати такі основні правила:

- використовувати невелику кількість (8-12) повторень різноманітних фізичних вправ, що пред'являють схожі вимоги до способу управління рухом;

- багаторазово повторювати ці вправи, як можна частіше і цілеспрямованіше, змінюючи виконання окремих характеристик і рухової дії в цілому, а також умови здійснення цих дій.

Рекомендацій про те, які методичні прийоми, що відносяться до методів варіативного (змінного) вправи, є найбільш ефективними для розвитку і вдосконалення КС школярів , немає. Мабуть, одні з прийомів більш адекватні одним умовам, інші - іншим. Це залежить від завдань, що вирішуються на уроці, можливостей школи і вчителі, підготовленості учнів, їх віку, статі, індивідуальних особливостей та інших факторів. Однак важливо в протягом навчального року і всього

168

періоду навчання дитини в школі забезпечити всебічне та цілеспрямоване використання цих прийомів при освоєнні всіх розділів навчальної програми. Методи строго регламентованого варіювання повинні займати більше місця при формуванні КС в молодшому і середньому шкільному віці, не строго регламентованого - у старшому. Останні слід широко використовувати в заняттях з юними та кваліфікованими спортсменами.

Методом, що робить істотний вплив на прояв КС, можна назвати "метод (або принцип) спрямованого сполучення" (В. М. Дьячков). Направлене поєднане вдосконалення КС і фізичних здібностей, КС і фаз техніки та техніко-тактичних дій, технічної та фізичної підготовки, як показали результати досліджень насамперед у великому спорті, є дуже перспективним. Однак цей метод недостатньо цілеспрямовано використовується в практиці фізичного виховання школярів і юних спортсменів.

Широке застосування в розвитку і вдосконаленні КС займають ігровий і змагальний методи. По суті кажучи, більшість вправ, рекомендованих для розвитку КС, можна провести цими методами.

Для розвитку КС (особливо специфічних, що відносяться до конкретних видів спорту) у сучасній практиці фізичного виховання школярів все ширше застосовують так звані спеціалізовані засоби, методи і методичні прийоми. Основне їх призначення полягає в тому, щоб забезпечити відповідні зорові сприйняття і уявлення; дати об'єктивну інформацію про параметри виконуваних рухових дій; сприяти виправленню окремих параметрів рухів по ходу їх виконання; впливати на всі органи чуття, які беруть участь в управлінні і регулюванню рухів.

До названих спеціалізованим засобам і методам можна віднести:

- кошти відеомагнітофонної демонстрації, що дозволяють аналізувати техніку спортивних рухів;

- метод ідеомоторного вправи, що складається в спробах уявного відтворення або відтворення чітких рухових відчуттів і сприйнятті рухової дії в цілому або окремих його характеристик

169

(наприклад, просторових параметрів, вирішальних ланок, фаз цих дій) перед виконанням руху;

- засоби та методичні прийоми лідирування, виборчої демонстрації та орієнтування, що дозволяють виконувати вправи під звуко-або светолідер, відтворити просторові, часові та ритмічні характеристики рухів і сприйняти їх візуально , на слух або тактильно і

т. д.;

- прийоми та умови спрямованого "прочувствования" рухів, засновані на застосуванні спеціальних тренажерних пристроїв, які дозволяють відчути окремі параметри рухів (наприклад, просторові, динамічні, тимчасові або їх сукупність).

- деякі методи термінової інформації, засновані на застосуванні технічних пристроїв, автоматично реєструючих параметри рухів і терміново сигналізують про порушення окремих з них (В . С. Фар-картоплю, 1975).

Дані спеціалізовані засоби і методи розвитку КС слід розглядати як підлеглі основним.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 14.6. Методи розвитку координаційних здібностей "
 1. 14.1. Загальне поняття координаційних здібностей
  методикою фізичної культури довгий час застосовувався термін« спритність ». Починаючи з 70-х років для їх позначення все частіше використовують термін «координаційні здібності» За визначенням Берштейна (1947), СПРИТНІСТЬ - це єдність взаємодії функцій центрального та периферичного управління руховою системою людини, що дозволяють перебудовувати биомеханическую структуру дій в
 2. 14.3. Фактори, що визначають розвиток координаційних здібностей
    розвиток координаційних здібностей, є: - здатність людини до точного аналізу рухів; - діяльність аналізаторів, і особливо, рухового; - складність рухового завдання; - рівень розвитку інших рухових здібностей; - сміливість і рішучість; - вік; - рівень загальної підготовленості що займаються. 14.4. Віково-статеві та індивідуальні особливості
 3. 14.2. Види координаційних здібностей
    розвитку спеціальних і специфічних КС, свого роду їх узагальнення, складає поняття «загальні координаційні здібності». У практиці фізичного виховання можна спостерігати дітей, які однаково добре виконують завдання на орієнтування, рівновага, ритм, т.е мають хороші «загальні» координаційні здібності. Або частіше зустрічаються випадки, коли учень має високі координаційні здібності
 4. 11.3. Засоби розвитку швидкісних здібностей
    розвитку швидкісних здібностей є вправи, що їх з граничною або околопредельной швидкістю (тобто швидкісні вправи). Їх можна розділити на три основні групи (В. І. Лях, 1997). 1. Вправи, направлено впливають на окремі компоненти швидкісних здібностей: а) швидкість реакції, б) швидкість виконання окремих рухів; в) поліпшення частоти рухів; г)
 5. 65. Російська Федерація і країни СНД
    розвиток; забезпечення прав людини, сприяння громадянам держав у вільному спілкуванні та контактах. Статут СНД передбачає вісім сфер спільної діяльності держав-членів: 1) забезпечення прав і свобод людини; 2) координація зовнішньополітичної діяльності; 3) співробітництво у формуванні загального економічного простору; 4) співробітництво в розвитку систем транспорту та
 6. 14.5. Засоби розвитку координаційних здібностей
    розвитку КС можна використовувати різноманітні рухові дії (фізичні вправи) якщо вони відповідають таким вимогам: - пов'язані з подоланням координаційних труднощів; - вимагають від виконавця правильності, швидкості, раціональності при виконанні складних у координаційному відношенні рухових дій; - є новими і незвичними для виконавця; - хоча і є
 7. 12.1. Поняття про витривалості, її види
    розвитку спеціальної витривалості. Витривалість стосовно певної діяльності, обраної як предмет спеціалізації, називають СПЕЦІАЛЬНІЙ. (Наприклад, спеціальна витривалість бігуна, боксера, ігровикам). Спеціальна витривалість класифікується: - За ознаками рухової дії, за допомогою якого вирішується рухова завдання (стрибкова витривалість) - За ознаками
 8. 11.4. Методи розвитку швидкісних здібностей
    методами виховання швидкісних здібностей є: методи строго регламентованого вправи; змагальний метод; ігровий метод. Методи суворо регламентованого вправи включають в себе: а) методи повторного виконання дій з установкою на максимальну швидкість руху, б) методи варіативного (змінного) вправи з варіюванням швидкості і прискорень за заданою програмою
 9. 6.2.3. Методи оволодіння руховими вміннями та навичками
    методи поділяються на: - метод розучування вправи частинами (расчлененно-конструктивний); - метод розучування вправи в цілому (цілісно-констректівний); - метод сполученого впливу. Метод расчлененно-конструктивний передбачає розучування готельних частин руху з подальшим їх з'єднанням (наприклад, гімнастичні комбінації). Цей метод застосовується в наступних
 10. 11.6.3. Методика розвитку комплексних форм прояву швидкісних здібностей
    метод з проявом у вправах максимальної швидкості і «повним» інтервалами відпочинку між ними. Не менш важливе значення має ігрової та змагальні методи, використання яких створює додатковий стимул для граничного прояви швидкісних здібностей за рахунок підвищення інтересу, мотивації, емоційного підйому. Ефективним методом підвищення швидкісних здібностей є
 11. § 2. Класифікація методів кріміналістікі та їх види
    методи кріміналістікі - суттєвій елемент ее методологічних основ, Розділ Загальної Теорії кріміналістічної науки. Методи кріміналістікі могут буті класіфіковані за різнімі підставамі. Найбільш Визнання є Класифікація методів кріміналістікі за трьома рівнямі: 1) методи діалектічної та формальної логікі; 2) загальнонаукові методи; 3) СПЕЦІАЛЬНІ методи
© 2014-2022  ibib.ltd.ua