Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
А.В. Гапоненко. Загальна екологія. Лекції для студентів I курсу, 2006 - перейти до змісту підручника

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА РОСІЇ

Демографічна ситуація в Росії близька до катастрофічної, про що свідчать наступні цифри. Двоє з кожних трьох російських громадян - чоловіків вмирають п'яними (чи не від п'янки, а у п'яному стані). Тривалість життя (середня) чоловіків - 58,5 року, у жінок - 71,7 року (у США ці цифри становлять 72,9 і 79,6). Тільки 10-15% дітей народжуються здоровими. Дві третини всіх вагітностей закінчуються абортами, 75% вагітних жінок мають ті чи інші патології. За останнє десятиліття анемія у вагітних зросла в чотири рази. Сифіліс серед дівчаток від 10 до 14 років зріс у 40 разів. Серед юнаків від 15 до 17 років тільки 3 0% володіють хорошим здоров'ям. Героїн з Афганістану продається дешевше марихуани. Число хворих на СНІД дійшло до 500 000. Половина росіян живе нижче прожиткового мінімуму з доходами, складовими лише 40% від рівня 1991 року.

Рік Народжуваність Смертність

(на 1000 чол) 1980 15,9 11 1985 16,6 11,3 1990 13,4 11,2 1991 12,11 11 , квітень 1992 10,7 12,2 1993 9,4 14,5 1995 9,3 15 1996 8,9 14,3 2000 9,02 13,8

Таблиця 8 Малюнок 12

З рис. 12 і табл. 8 ясно видна фігура «російський хрест», що свідчить про несприятливу демографічну ситуацію.

Незважаючи на те що в межах Росії знаходиться найбільший в світі Північний Євроазіатський центр стабілізації навколишнього середовища, завдяки якому природні екосистеми збереглися на 2/3 її території, Росія була і залишається країною з дуже складною екологічною ситуацією . У першу чергу це відноситься до Головної смузі розселення. На початку 2002 р. на Всесвітньому економічному форумі в Нью-Йорку був охарактеризований екологічний рейтинг 142 країн світу. Росія опинилася в ньому на 74 місці.

Причини виникнення подібної екологічної ситуації в Росії, та й в інших країнах СНД сягають корінням в епоху існування Радянського Союзу, так що екологічні деформації накопичувалися в них протягом десятиліть. Серед головних причин загального екологічного неблагополуччя зазвичай називають ресурсну марнотратність надцентралізованою економіки; гіпертрофований розвиток галузей важкої промисловості, включаючи потужний ВПК; надмірну концентрацію «брудних» виробництв в окремих районах і центрах; гігантоманію, тобто захоплення будівництвом величезних індустріальних комплексів - особливо великих руйнівників природних екосистем.

Здавалося б, що в незалежній Росії з переходом до ринкової економіки екологічна ситуація мала змінитися на краще. Дійсно, за всіма даними в 1990-х рр.. забруднення атмосфери, гідросфери, літосфери в країні помітно зменшилася. Однак це відбулося не в результаті прийняття необхідних і дієвих природоохоронних заходів, а на 4/5 в результаті падіння виробництва. З іншого боку, збереглися і навіть ще більше посилилися багато негативні тенденції, характерні для минулого. До них відноситься дуже велика частка ресурсномістких галузей гірничодобувної промисловості та обробної промисловості «нижніх поверхів» у структурі промислового виробництва, орієнтація на вивезення природних ресурсів з країни, яку Н. Н. Клюєв образно охарактеризував як нарощування експорту вітчизняних ландшафтів. Більше того, до багатьох старим додалися і нові фактори, які ускладнюють екологічну ситуацію. Такі, наприклад, як економічна дезінтеграція на території колишнього СРСР, виникнення вогнищ політичної та соціальної напруженості, ще більший знос основних фондів, відсутність необхідних коштів для проведення природоохоронних заходів, споживацьке ставлення до природи з боку значної частини «нових росіян» підприємців.

В результаті, на думку найавторитетніших вітчизняних екологів і географів, Росія фактично вже вступила в стадію жорстокого екологічної кризи. Перші правдиві дані про дійсний рівень екологічної кризи в СРСР стали надбанням громадськості в 1989 р., коли був опублікований державний доповідь Держкомприроди про стан навколишнього середовища. Воістину шокове враження справили відомості про те, що в умовах несприятливої екологічної обстановки проживає більше 20% всього населення країни, т.

е. 50-55 млн. чоловік, у тому числі 39% городян. Як виявилося, в 103 містах рівень забруднення атмосфери в 10 разів і більше перевищував гранично допустимі норми.

Всього в країні виявилося близько 300 ареалів зі складною екологічною ситуацією, які займали 4 млн. км2, або 18% її загальної площі. А з урахуванням деградованих тундрових, степових і напівпустельних пасовищ цей показник зростав до 20%.

На порозі XXI в. в Росії налічувалося 195 міст (із загальним населенням в 65 млн. чоловік!), в атмосфері яких середні за рік концентрації одного або декількох забруднюючих речовин перевищували ГДК.

Г. М. Лаппо пише про те, що в список особливо неблагополучних в екологічному відношенні міст входять всі 13 міст-«мільйонерів», всі 22 великих міста з населенням від 500 тис. до 1 млн. осіб, переважна більшість обласних, крайових і республіканських центрів (63 з 72), майже 3/4 великих міст з населенням від 100 тис. до 500 тис. чоловік (113 з 165). Серед міст з найбільшими викидами в атмосферу різного роду забруднюючих речовин переважають центри чорної і кольорової металургії, хімічної та целюлозно-паперової промисловості. Саме тому в першу десятку найбільш забруднених міст країни потрапляють (за зменшенням): Норильськ, Новокузнецьк, Череповець, Липецьк, Магнітогорськ, Нижній Тагіл, Красноярськ, Ангарськ, Новочеркаськ, а замикає цей список Москва.

До категорії районів з катастрофічною екологічною ситуацією в межах країн СНД віднесені дві території - район впливу аварії на Чорнобильській АЕС та район Аральського моря.

До категорії районів з кризовою екологічною ситуацією нині відносять 18 районів країн СНД, з яких 12 знаходяться на території Росії.

Виходячи з першопричини екологічної кризи в цих районах і їх народногосподарської спеціалізації, їх правомірно підрозділити на три групи.

Першу і найбільшу групу утворюють промислово-міські райони з переважанням галузей важкої промисловості і особливо її найбільш «брудних» виробництв. Для них характерно сильне забруднення атмосфери, водного басейну, грунтового покриву, вилучення з обігу продуктивних сільськогосподарських земель, втрата грунтової родючості, деградація рослинності і тваринного світу та, як наслідок, загальне сильне погіршення екологічної обстановки, чревате негативними наслідками для здоров'я людей.

До категорії таких районів у Росії ставляться: Кольський півострів, Московський столичний регіон. Середнє Поволжя і Прикамье, Північний Прикаспий, промислова зона Уралу, Норільський промисловий район, Кузбас, нафтогазоносний район Запасний Сибіру, пріангарскіх і Байкальський райони.

До другої групи районів з кризовою екологічною ситуацією в СНД можна віднести такі переважно сільськогосподарські райони, як Калмикія, Молдавія, Фергана. Особливо загрозлива обстановка створилася в Калмикії, де інтенсивна пастбищная навантаження, що перевищує нормальну в три-чотири рази, привела до різкого збільшення площ, зовсім позбавлених рослинного покриву. Нині процесами опустелювання охоплено понад 4/5 території республіки, причому сильне і дуже сильне опустелювання виявлено вже на 1/2 її площі, а рухомими пісками зайнято більше 500 тис. га. Вчені вважають, що тут утворилася перша антропогенна пустеля в Європі.

До третьої групи районів з кризовою екологічною ситуацією слід, мабуть, віднести природно-рекреаційну зону, протягується уздовж побережжя Чорного та Азовського морів і в Росії, і на Україні, і в Грузії. У цій зоні рекреаційна функція давно вже увійшла в суперечність з промисловим розвитком, яке призвело до сильного забруднення морського середовища, та й узбережжя. В результаті був порушений екологічний режим і втрачений природно-рекреаційний (і ширше - природно-ресурсний) потенціал на великих територіях. При цьому до промислового додалося і сільськогосподарське забруднення середовища.

Кілька особливе місце в реєстрі кризових районів Росії займає Нова Земля, де основною причиною різкого загострення екологічної ситуації стали випробування ядерної зброї, які проводилися тут з 1957 р.

Всього на Новій Землі було здійснено більше 130 вибухів (до 1963 р. в атмосфері, а потім під землею).

Останнім часом у вітчизняній географії стали використовувати порівняно нове поняття про еколого-географічному. положенні Росії. Н. Н. Клюєв відзначає, що хоча в цілому для неї характерна відносна природно-географічна ізольованість, Росія має досить тісні екологічні зв'язки з багатьма своїми сусідами. Ці зв'язки знаходять вираження в першу чергу в транскордонному перенесенні забруднень повітря і води. Баланс такого перенесення в цілому для Росії невигідний, оскільки «імпорт» забруднень в країну значно перевищує їх «експорт». При цьому основна екологічна загроза виходить від сусідів Росії на Заході: тільки Україна, Білорусія і Естонія поставляють 1/2 всіх транскордонних речовин, що забруднюють атмосферу, з території України до Росії надходить у 1,5 рази більше стічних вод, що йде у зворотному напрямку. На еколого-географічне положення Росії впливають і вогнища транскордонного перенесення, що виникли у її південних кордонів - в китайському Приамур'ї, прііртишскіх, Павлодарско-Екибастузськом і Усть-Каменогорськ районах Казахстану.

Перспективи розвитку екологічної ситуації в Росії залежать в першу чергу від того, буде чи не буде слабшати антропогенне навантаження в районах з гострою екологічною ситуацією, будуть чи не будуть впроваджуватися у виробництво природоохоронні технології.

На думку вчених, поняття екологічної безпеки повинно входити важливою складовою частиною в більш широке поняття національної безпеки Росії. З цього виходить і Екологічна доктрина Росії, розробка якої була закінчена в 2000 р. На початку 2002 р. був прийнятий федеральний закон «Про охорону навколишнього середовища».

На території Росії, що відрізняється величезними розмірами і, отже, надзвичайною різноманітністю природних умов, спостерігається більше 30 видів небезпечних природних явищ. Основний збиток зазвичай приносять повені (близько 30%), зсуви, обвали і лавини (21), урагани і смерчі (14,), сіли (3%). Велику загрозу представляють і землетруси, які час від часу відбуваються в Камчатському-Курильської, Прибайкальском і Північно-Кавказькому районах. За рік у країні трапляється від 350 до 400 таких несприятливих і небезпечних явищ, в результаті яких часто виникають дійсно надзвичайні ситуації.

Ще більше виникає надзвичайних ситуацій техногенного характеру, пов'язаних із залізничними аваріями і катастрофами, аваріями на трубопроводах і на шахтах, авіакатастрофами, пожежами і т. п. При цьому їх кількість останнім часом має тенденцію до збільшення (у 1998 р. порівняно з 1991 р. воно зросло у вісім разів), що багато в чому пояснюється великим зносом основних фондів. У федеральному законі «Про охорону навколишнього середовища» є глава VIII, в якій розглядаються зони екологічного лиха і зони надзвичайних ситуацій. Крім того, в 1994 р. був прийнятий федеральний закон про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

До основних напрямів екологічної політики зазвичай відносять: 1) оптимізацію використання природних ресурсів у процесі суспільного виробництва, 2) охорону природи від негативних наслідків людської діяльності; 3) екологічну безпеку населення. Можна додати, що здійснення всіх цих напрямків багато в чому залежить від загального рівня розвитку тієї чи іншої країни, від того, як у ній вирішуються головні соціально-економічні проблеми.

У територіальному аспекті екологічну політику можна поділити на глобальну і державну (національну).

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН МОСКОВСЬКОГО РЕГІОНУ. 4.3.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА РОСІЇ "
 1. Контрольні питання
  екологічного права Російської Федерації? 2. Які основні методи правового регулювання, що застосовуються галуззю екологічного права Росії? 3. Які основні джерела екологічного права Російської Федерації? 4. Які розрізняють підгалузі екологічного права Російської Федерації? 5. У чому полягає поняття та зміст екологічного правовідносини? У чому
 2. Раціональне природокористування - основа екологічної безпеки людства. Природоохоронне законодавство
  екологічної безпеки людства. Природоохоронне
 3. § 94.ЕКОЛОГІЧЕСКОЕ ПРАВО
  екологічного права в Росії лежить закон "Про охорону навколишнього природного середовища" (1992 р.). Екологи-юристи захищають природу від споживацького ставлення до неї окремих особистостей (фізичних осіб) і підприємств (юридичних осіб). Всі екологічні правопорушення, при яких наноситься збиток природі, поділяються на екологічні проступки і злочини. Провини наносять
 4. § 2. Рада Безпеки Російської Федерації
  екологічної та інших видів безпеки, прогнозування надзвичайних ситуацій, вжиття заходів щодо їх запобігання та подолання їх - наслідків (п. 6 Положення про Раду Безпеки Російської Федерації). До складу Ради Безпеки РФ входять: голова, секретар, постійні члени та члени Ради Безпеки. Головою Ради Безпеки є за посадою Президент
 5. 14.4. Екологічна безпека РБ
    екологічної безпеки є якість життя, яке може бути оцінено величиною валового національного продукту (ВНП), що припадає на душу населення. За цим показником наша країна відрізняється від США майже в 5 разів і відноситься до країн з низьким рівнем якості життя (як Панама, Бразилія або Білорусь). Перша республіканська програма "Екологічна безпека Республіки
 6. § 1. Поняття і види органів забезпечення безпеки
    екологічної та інших видів безпеки, прогнозування надзвичайних ситуацій, вжиття заходів щодо їх запобігання та подолання їх наслідків. Рада Безпеки організується і діє відповідно до Конституції РФ, Законом "Про безпеку" та Положенням про Раду Безпеки Російської Федерації, затвердженим Указом Президента РФ. Завданнями Ради Безпеки є:
 7. § 100. РОЛЬ громадський екологічний рух
    екологічної самосвідомості населення сприяє діяльність неурядових громадських екологічних рухів, які називаються «зеленими». Зелені - політичні партії та громадські рухи, що ставлять завданням поліпшення екологічної ситуації на планеті. Зелені є в більшості європейських країн, в США, Японії. Найбільш авторитетна міжнародна організація,
 8. § 101. «Концепція переходу України до сталого розвитку»
    екологічного комфорту для життя нинішнього і майбутніх поколінь і підкреслює важливість екологічного нормування антропогенних навантажень для підтримки нормального функціонування природних екосистем. Складнощі переходу РФ до сталого розвитку полягають в несприятливої економічної ситуації, яка поставила країну на грань екологічної кризи. Однак реалізацію
 9. 15.3. Громадські екологічні рухи ("зелені")
    екологічної ситуації на планеті. "Зелені" є в більшості європейських країн, в США, Японії. Найбільш авторитетна міжнародна організація, що об'єднує "зелених" різних країн, "ГРИНПИС" організована в 1971 р. "Зелені" ставлять завданням шляхом організації мітингів і пікетів впливати на рішення урядів і муніципальних властей з метою змусити їх проводити послідовну
 10. § 87. ЩО ТАКЕ СУСПІЛЬСТВО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
    екологічного благополуччя - безліч важко вирішуваних проблем: регулювання зростання народонаселення, забезпечення продуктами харчування, ресурсами і енергією, контроль рівня забруднення, збереження біорізноманіття. Необхідно формування нової людини - «Homo ecologicus» - з обмеженими потребами, підвищення ефективності міжнародного співробітництва та активізація громадських
 11. 16.9. "Концепція переходу України до сталого розвитку"
    екологічного комфорту для життя нинішнього і майбутніх поколінь і підкреслює важливість екологічного нормування антропогенних навантажень для підтримки нормального функціонування природних екосистем. Складнощі переходу РФ до сталого розвитку полягають в несприятливої економічної ситуації, яка поставила країну на грань екологічної кризи. Однак реалізацію Концепції
 12. 15.2. Екологічна освіта
    екологічно освіченої людини. Сьогодні знати екологію також необхідно, як свою мову, основи математики, фізики, хімії, біології чи історії. У РФ і РБ прийняті відповідні закони про політику в області екологічної освіти. У 2002 р. прийнята «Концепція розвитку екологічної освіти в РБ». У цьому документі система екологічної освіти визнана завданням державного
 13. ВИСНОВОК
    екологічно доцільному поведінки, то є і відповідальному відношенню до навколишнього середовища. В основі економічних важелів раціонального природокористування лежать платність природокористування та екологічно орієнтовані інвестиції держави в промисловість і сільське господарство. При платному природокористуванні зменшення споживання ресурсів (води, пального, руди тощо) і викидів
© 2014-2022  ibib.ltd.ua