Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
А.В. Гапоненко. Загальна екологія. Лекції для студентів I курсу, 2006 - перейти до змісту підручника

Рівні моніторингу навколишнього середовища та його організація

Ефективність будь-якої системи (виду) моніторингу багато в чому визначається його організацією, що являє собою складну, багатопланову задачу.

Насамперед, складність організації моніторингу залежить від його рівня. Моніторинг навколишнього середовища може охоплювати локальні території (район, область) - локальний рівень, окремі регіони (округи) - регіональний рівень, а земну кулю в цілому - глобальний рівень. При цьому з урахуванням рівня моніторингу має бути створена достатня мережу станцій, пунктів, постів спостереження, оснащених найсучаснішим обладнанням, що використовують новітні технології.

Так, наприклад, система гідрометеорологічного моніторингу донедавна налічувала понад 1800 гідрометеостанцій, близько 3500 спостережних постів, 42 гідрометеорологічні обсерваторії, більше 190 авіаметеорологічних і близько 150 аерозольних станцій.

У системі використовуються для отримання необхідної інформації як національні («Метеор», «Океан», «Прогноз» тощо), так і міжнародні космічні комплекси і апарати. Важливим питанням організації та функціонування системи моніторингу є її фінансове забезпечення.

У Росії поряд з бюджетним фінансуванням різних служб і відомств, які здійснюють моніторинг навколишнього середовища, функціонує Федеральний екологічний фонд Російської Федерації (ФЕФРФ).

ФЕФРФ здійснює фінансування за напрямками природоохоронної діяльності та Федеральним цільовими екологічним програмам, у тому числі, в його завдання входить розвиток системи екологічного моніторингу та його забезпечення.

Водночас ефективність моніторингу навколишнього природного середовища в чому залежить від наукового обгрунтування його теоретичних і методологічних основ, критеріїв оцінки різних факторів і показників антропогенних змін і порушень у біосфері. Вирішення цих питань суттєво підвищить рівень практичної значущості результатів, отриманих у процесі реалізації програм моніторингу навколишнього природного середовища.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РІВНІ МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ "
 1. ДИНАМІКА СТАНУ рослинного і тваринного світу, СУШИ, РИБНИХ РЕСУРСІВ. МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  рівнях. Першим кроком у цьому напрямку стала конференція ООН з охорони навколишнього середовища в Стокгольмі в 1972 році. Одним з важливих рішень Стокгольмської конференції була рекомендація щодо створення глобальної системи моніторингу навколишнього середовища (YEMS). У 1974 році в Найробі була утворена міжурядова комісія з системі глобального моніторингу, розроблена перша схема
 2. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Рівні, механізми реалізації, інструменти. 31. Правові основи природокористування. 32. Державний інституційний механізм управління природокористуванням. 33. Адміністративне регулювання: сутність та основні інструменти. 34. Екологічна експертиза: поняття, принципи, види. 35. Природні кадастри: поняття, предмет, види. 36. Оцінка впливу на навколишнє Середу:
 3. § 95. ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ
  моніторингу. Екологічний моніторинг (від латинського слова монітор - той, хто нагадує, попереджає) - це система стеження за процесами, що відбуваються в екосистемах, популяціях і організмах (включаючи і людини) під впливом зміни середовища проживання. В даний час основними об'єктами екологічного моніторингу є атмосфера, вода, грунт, стан
 4. 14.4. Екологічна безпека РБ
  рівнем якості життя (як Панама, Бразилія або Білорусь). Перша республіканська програма "Екологічна безпека Республіки Башкортостан на період 1996-2000рр." Була прийнята Урядом республіки в 1996 р. Нею метою була розробка комплексної системи екологічної безпеки. У складі програми було 11 підпрограм, що охоплюють найширший спектр питань раціонального
 5. Екологічний моніторинг
  моніторинг
 6. 4. Право на здорове навколишнє середовище і обов'язок берегти її
  довкілля, якого вона внаслідок економічної діяльності людини досягла в другій половині XX століття. Протиріччя, принаймні зовнішнє, між економікою та екологією спонукало сучасні держави використовувати механізм правового регулювання, включаючи конституційний його рівень, для захисту середовища проживання людства і тим самим порятунку його від обострившейся загрози самому його
 7. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
  рівня: глобального, національного, регіонального, місцевого, рівня окремого підприємства або людини, що піддаються екологічним загрозам, під якими розуміють «прогнозовані наслідки або потенційні сценарії розвитку подій катастрофічного характеру, які обумовлені змінами стану навколишнього середовища і здатні завдати шкоди життєво важливим інтересам особистості, суспільства,
 8. 17.2. Система законодавства в галузі використання і охорони природного середовища
  навколишнього середовища », оскільки, як випливає з його преамбули, він регулює відносини у сфері взаємодії суспільства і природи, що виникають при здійсненні господарської та іншої діяльності, пов'язаної з впливом на природне середовище як найважливішу складову навколишнього середовища, що є основою життя на Землі, в межах території РФ, а також на континентальному шельфі та у виключній
 9. Вимоги до подібної інформаційної системі
  моніторингу, можуть бути визначені через наступним чином: Повнота - кількісний показник, який передбачає, по-перше, охоплення достатньої кількості об'єктів, по-друге, необхідних для проведення аналізу сукупності показників і, по-третє, ретроспективного накопичення інформації. Достовірність - якісний показник, визначає ступінь об'єктивності інформації про об'єкти моніторингу.
 10. ГЕОГРАФІЧНА середу
  рівнем розвитку
 11. біотичного ПРОЦЕСИ В БИОСФЕРЕ.
  Рівні, а не здатність до безперервної адаптації до мінливих умов цього середовища. Біотична регуляція навколишнього середовища можлива завдяки скореллірованному взаємодії між організмами і середовищем. Еволюція біосфери переконливо свідчить, що за будь впливі на біосферу - природному або антропогенному - її гомеостаз забезпечується за рахунок збереження біологічного
 12. ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА
  навколишнього середовища - це зміна її властивостей в результаті життєдіяльності людини. Джерелом забруднення є повернення в природу великої кількості відходів, які утворюються в процесі виробництва і споживання людського суспільства. Забруднення землі відбувається в результаті нераціонального природокористування під час ведення сільськогосподарських робіт, порушення землі в
 13. 2.2. Стан екологічних досліджень
  навколишнє середовище, включаючи нові методи аналізу токсичних забруднювачів навколишнього середовища. В інституті досліджуються можливості розширення ринку екологічних послуг: рециклінгу та переробки відходів, екологічного менеджменту, аудиту, страхування та сертифікації. Створюються системи щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Облікові інституту беруть
 14. ВИСНОВОК
  рівня соціальної організації популяцій і здібності до накопичення знань він не тільки адаптується до зовнішнього середовища, а й адаптує навколишнє середовище, роблячи її більш зручною для свого життя. При цьому адаптація людиною навколишнього середовища в більшості випадків носить руйнівний характер, і її масштаби в ХХ столітті досягли рівня глобальних процесів руйнування біосфери. Людина
 15. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  довкілля безпосередньо або в прямому опосередкованому реальному прояві до них. Конституція РФ від 12.12.1993 року в ст. 42 вперше закріплює право громадян на сприятливе природне середовище. Крім того, у ст. 58 міститься положення про обов'язок кожного громадянина «зберігати навколишнє природне середовище, дбайливо ставитися до її природним багатствам». Забезпечення екологічної
 16. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  рівнем економічного розвитку, в яких заходи по боротьбі з деградацією навколишнього середовища зовсім або майже зовсім не здійснюють насамперед з причини надзвичайної бідності; 2) країни з низьким рівнем економічного розвитку, в яких природоохоронні заходи якщо і проводяться, то тільки за допомогою міжнародних організацій та зарубіжних інвестицій; 3) країни з середнім
© 2014-2022  ibib.ltd.ua