Головна
ГоловнаЕкономікаРегіональна економіка → 
« Попередня Наступна »
Мишуров С.С., щукові В.Н.. Основи регіоналістики., 2003 - перейти до змісту підручника

Вимоги до подібної інформаційної системі


враховуючи завдання суб'єктів моніторингу, можуть бути визначені через наступним чином:
Повнота - кількісний показник, який передбачає, по-перше, охоплення достатньої кількості об'єктів, по-друге, необхідних для проведення аналізу сукупності показників і, по-третє, ретроспективного накопичення інформації.
Достовірність - якісний показник, визначає ступінь об'єктивності інформації про об'єкти моніторингу.
Доступність - виступаючи в якості додаткової умови, передбачає забезпечення доступу до інформаційної бази суб'єктів моніторингу відповідно до колом їх повноважень.
Одним з можливих шляхів створення повноцінної інформаційної бази економічного моніторингу промислових підприємств регіону є формування єдиної системи щодо їх обліку, доповнену економічно змістовною і достовірною інформацією.
Ключовими компонентами подібної системи є:
інформаційна структура Єдиного реєстру господарюючих суб'єктів регіону (табл. 5.2)
система інформаційної взаємодії при проведенні обліку господарюючих суб'єктів (рис. 3)
Таблиця 5.2
Інформаційна структура реєстру господарюючих суб'єктів регіону
Назва об'єкту
Повне найменування об'єкта
Скорочене найменування об'єкта
Назва об'єкту англійською мовою
ОКПО
Місцезнаходження об'єкту 2.1 СОАТО
Найменування органу управління (угруповання) 3.1 СООГУ
Види діяльності
Основний вид діяльності 4.1.1 ЗКГНГ
Інші види діяльності 4.2.1 ЗКГНГ
Форма власності 5.1 ОКФС
Організаційно-правова форма 6.1 ОКОПФ
Адреса місцезнаходження
Телефон
Телетайп
Телекс
Телефакс
Назва вищестоящої організації 12.1 ОКПО
П.І.Б. керівника
П.І.Б. головного бухгалтера
Засновники підприємства
Найменування засновника
ОКПО
Частка в статутному фонді
в тис. руб.
У%
Дані державної реєстрації
Реєструючий орган
Реєстраційний номер
Дата реєстрації
Економічні показники
17.1 Дані регулярної бухгалтерської звітності
Дані бухгалтерського балансу
Дані звіту про фінансові результати
Дані звіту про рух грошових коштів


Рис. 3 Схема інформаційної взаємодії в рамках реєстру господарюючих суб'єктів регіону


система організаційної взаємодії при проведенні обліку господарюючих суб'єктів (рис. 4)
Подібний підхід до організації обліку господарюючих суб'єктів дозволяє:
по-перше, створити інтегрований в масштабах регіону реєстр господарюючих суб'єктів, наповнений економічно змістовною інформацією;
- по-друге, уникнути дублювання окремих функцій органів державної влади і управління , а також органів місцевого самоврядування щодо збору та обробки інформації;
- по-третє, оптимально вирішити питання, пов'язані з виконанням вимог, що пред'являються до інформаційної бази регіонального економічного моніторингу.


Рис. 4 Схема організаційної взаємодії в рамках реєстру господарюючих суб'єктів регіону


.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Вимоги до подібної інформаційної системі"
 1. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
  Вимогам ринку. Пізніше були запропоновані й інші підходи до виділення трансактной витрат. Ерроу розглядав їх як витрати, пов'язані з функціонуванням економічної системи. Специфіка конкретного підходу не коливає фундаментального висновку Р. Коуза, про те, що ділове підприємство (фірма) виникає, якщо свідоме регулювання економічної діяльності підприємцем дозволяє
 2. Введення
  вимоги зміни структури суспільства, а об'єктивні діалектичні процеси, в яких особистості чи політичні партії виступають лише виразниками закономірних процесів. Ці закономірності привели спочатку частини, а потім все більші і більші страти суспільства до розуміння необхідності радикальної зміни організації суспільства. Необхідно було від ірраціонального ідеологічного суспільства і
 3. Б. Промислові зразки
  вимог щодо їх реєстрації або експертизі, і спосіб охорони скоріше схожий на охорону авторських прав, ніж на патентну охорону. Критерій новизни так само варіюється від країни до країни. В одних країнах потрібно, щоб даний промисловий зразок не був до цього використаний ніде в світі. У інших потрібно, щоб він не був використаний в який-то конкретній країні або не використовувалася протягом
 4. 3. Об'єкти авторського права
  вимога творчої самостійності в порівнянні з оригіналом. Як правило, це виражається в доданні твору нової форми, що відбиває оригінал. Так, при перекладі літературного твору на іншу мову відбувається творче відтворення перекладного твору в новій мовній формі. Рівень перекладу визначається в першу чергу вмінням перекладача максимально точно передати
 5. § 1. Поняття юридичної особи
  вимоги, ні тим більше зобов'язань. Вся майнова відособленість таких юридичних осіб полягає лише в їх здатності в принципі володіти відокремленим майном, тобто в їх здатності бути єдиним носієм єдиного самостійного нерозчленованого майнового права того чи іншого виду. Ступені майнової відокремленості майна у різних видів юридичних осіб можуть
 6. § 1. Загальна характеристика галузі цивільного права. Предмет і метод регулювання
  вимогою до локальних і індивідуальних актів є їх відповідність нормам цивільного законодавства. По-друге, дозволительного цивільного права забезпечується реалізованим в нормах початком диспозитивності. Під диспозитивностью розуміється свобода вибору варіанта поведінки в цивільному обороті. Межею такої свободи є вимога правомірності акту поведінки, яка в самому
 7. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  вимоги прогресивної буржуазії, пе-ревести їх на строгий політико-правової мову, довести ці вимоги до чітких юридичних притому-заний. По суті, він дав правову основу буржуазної революції в сфері державності і винайшов тим самим сучасну форму демократії. Чому? Та тому, що ідея поділу влади означала створення у сфері організації держави систему «стримувань і
 8. Глава сьома. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
  вимоги, домагатися їх здійснення. Держава - це якраз той соціальний інститут, де партійні інтереси, цілі, ідеали можуть виступати як громадські інтереси, забезпечуватися владної підтримкою, супроводжуватися механізмами їх реалізації. Тому держава і виступає найважливішим і дуже цінним об'єктом політичної боротьби, визначає участь партій у завоюванні державної влади.
 9. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  вимоги, дотримання яких веде до появи необходимою рослинного, тваринницького продукту. Тому об'єктивної необхідності в поділі і, відповідно, усуспільнення праці селянина не існує. Сімейно-господарська кооперація хліборобів є історично найбільш ефективною і об'єктивною формою організації праці, зрозуміло, на базі відповідної техніки,
 10. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  вимогу однієї з мусульманських правових систем: «суддя не повинен розглядати справу натщесерце». Проте в цілому для соціології права дійсно стає характерним підхід до права як до суспільного явища, схильному впливу соціальних факторів, що задовольняє реальні конкретні інтереси. І провести при цьому грань між предметом соціології права та теорії права не так-то просто.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua