Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Ш.М.Мунчаев, В.М.Устінов. Історія Росії. - Видавнича група ИНФРА - НОРМА. 592с., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 2. Форсування соціалістичного будівництва і його політичні наслідки

1929 в історії країни прийнято вважати переломним. У 30-і рр.. його навіть називали роком великого перелому, пов'язуючи з цією назвою рішучий перелом в ході індустріалізації і успіхи в культурному розвитку країни.

Дійсно, в 1929 р. відбувається істотне зрушення в процесі індустріалізації. У ці ж роки країна зіткнулася з великими труднощами. Економіко-фінансовий стан країни, її ізольоване становище в світі гостро ставили питання про джерела, темпи і методи індустріалізації. Ці проблеми повинен був дозволити перший п'ятирічний план на 1928/29 - 1932/33 рр.. Було визначено три головних напрямки мобілізації капіталів: накопичення в самій промисловості, перерозподіл через державний бюджет доходів інших галузей народного господарства і використання заощаджень населення. Найважливіше значення набували питання підвищення продуктивності праці та найсуворіший режим економії.

В основу п'ятирічного плану була покладена ідея оптимального поєднання важкої і легкої промисловості, сільського господарства, підвищення життєвого рівня та культури народу. У плані знайшли відображення і соціальні завдання: намічалося промислове будівництво в національних районах країни, що повинно було сприяти їх розвитку. План був, як відзначають економісти, збалансованим і реальним.

Однак незабаром почався відступ від планових завдань в бік їх збільшення. Обгрунтування цього давалося в статті І. Сталіна "Рік великого перелому" (1929 р.), в якій така політика пояснювалася необхідністю швидкого розвитку економіки, і особливо її оборонних галузей. "Підхльостування" розвитку економіки підігрівалося ще й тим, що в другій половині 1929 вибухнула світова економічна криза, що охопила всі капіталістичні країни.

З метою форсованого розвитку промисловості були підвищені планові показники по ряду видобувних галузей. Середньорічний приріст продукції, наприклад на 1931 р., був піднятий до 45% замість 22% по п'ятирічному плану.

В результаті проводилася перекачування коштів з фонду споживання в промисловість. Так, протягом першої п'ятирічки частка накопичень, яка становила до революції не більше 10% національного доходу, зросла приблизно до 29% в 1930 р., 40% - в 1931 р. і 44% - в 1932 р.

Однак загального прискорення економічного зростання не відбулося. Навпаки, відбувалося зниження темпів зростання в промисловості. Перший п'ятирічний план не був виконаний за найважливішими показниками: з виробництва електроенергії, по вугіллю, нафти, чавуну, мінеральних добрив, тракторів, автомашинам. Замість намічених 103% фактичне зростання його стався на 60-70% (Гордон Л.А., Клопов Е.В. Що це було? М., 1989. С. 53, 55). Поліпшення відбувається пізніше, до кінця другої п'ятирічки. До 1937 р. була вирішена найважливіша задача індустріалізації - ліквідація експортної залежності від зовнішнього світу.

Величезні труднощі довелося випробувати селі в роки форсованого стрибка її до соціалістичного перевлаштування. Наприкінці 1929 р. у порушення раніше прийнятих рішень була проголошена політика суцільної колективізації сільського господарства. Що проводилося до цього в умовах непу кооперування селянства було орієнтоване на поступову еволюцію села до соціалізму з урахуванням і світового досвіду та досягнень вітчизняної науки. У працях видних вітчизняних вчених А.В. Чаянова, Н.Д. Кондратьв, Н.П. Макарова, А.А. Рибникова та ін було обгрунтовано доцільність розвитку різноманітних форм кооперування, корисність з'єднання індивідуально-сімейної та колективної форм організації виробництва.

У 1926 р. виникли труднощі з державною заготівлею зерна. Почалися перебої з хлібом, підскочили ціни. Для країни, що вступила на шлях індустріалізації, виникла складна проблема. Становище ще більше загострилося в 1928 р. Чи впливали і соціальні процеси, що відбувалися в селі, які характеризувалися дробленням селянських і збільшенням числа середняцьких господарств. Багато в чому дроблення селянських господарств було наслідком розпочатої в 1927 р. політики обмеження куркульства. Кулаками не продавалася велика сільськогосподарська техніка, зросли податки і т.д. У цих умовах частина куркулів, розпродавши своє майно, виїжджали в міста, а інші ділили своє господарство між членами родини, щоб перейти в розряд середняцьких господарств. За даними комісії РНК СРСР, в 1927 р. серед селянських господарств було 3,9% куркульських, 62,7% - середняцьких, 22,1% - бідняцьких і 11,3% - батрацьких. Основну масу становили середняки (Данилов В. Колективізація: Як це було? Сторінки історії КПРС. М., 1988. С. 334). Ці господарства не могли виробляти велику кількість товарного зерна. Низький матеріально-технічний і культурний рівень села вів до зниження врожайності і товарності сільськогосподарського виробництва.

Проте з цього не випливає, що дрібне селянське господарство до 1927 повністю вичерпало себе. Наприклад, якщо виробництво зерна з 1925 по 1929 р. коливалося на рівні трохи вище довоєнного, то поголів'я худоби збільшувалася приблизно на 5% на рік. Можливості розвитку дрібного селянського господарства були обмежені тільки з точки зору потреб розвитку великої індустрії. У ході її розвитку різко зростав попит на продукцію сільського господарства як з боку швидко зростаючого населення міст, так і з боку промислових підприємств, які потребували сировину.

Невдоволення значної частини селянства і проблеми подальшого розвитку індустріалізації викликали розбіжності і всередині політичного керівництва країни. Сталін бачив причину труднощів, що виникали в період 1926-1928 рр.. з хлібозаготівлями і зниженням товарності сільськогосподарського виробництва, в опорі внутрішніх ворогів і пропонував застосовувати адміністративні заходи боротьби і прискорене створення колгоспів і радгоспів. Заперечувати йому державні та політичні діячі країни Н.І. Бухарін, А.І. Риков, М.П. Томський, Н.А. Угланов бачили причину кризи в недосконалості управлінської системи і пропонували відмовитися від надзвичайних заходів, підвищити ціни на хліб, розвивати кооперативний рух, враховувати реальні можливості селянського господарства і психологію селянина. Однак цей варіант не був прийнятий, а його прихильники згодом були відсторонені від керівництва.

З кінця 1929 р. був узятий курс на форсування соціалістичної перебудови села, конкретним вираженням чого стала масова колективізація.

5 січня 1930 було прийнято постанову уряду "Про темп колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництву", в якому за темпами колективізації країна була розділена на три групи районів: Північний Кавказ, Нижня і Середня Волга повинні були в основному завершити колективізацію восени 1930 р. або навесні 1931; в другу групу входили всі інші зернові райони країни - Україна, Центрально-Чорноземна область, Сибір, Урал, Казахстан, де колективізацію намічалося закінчити восени 1931

або навесні 1932; в інших краях, областях та національних республіках намічалося завершити колективізацію в основному до кінця п'ятирічки, тобто до 1933

У результаті вжитих заходів відсоток колективізації стрімко зростав. Якщо в червні 1927 питома частка селянських господарств, залучених в колгоспи, дорівнювала 0,8%, то до початку березня 1930 р. вона склала понад 50%. Темпи колективізації стали обганяти реальні можливості країни у фінансуванні господарств, постачанні їх технікою і т.д. Декретування зверху, порушення принципу добровільності при вступі до колгоспу і інші партійно-державні заходи викликали невдоволення селян, що виражалося у виступах і навіть у збройних зіткненнях.

Однією з головних причин форсування колективізації було те, що створення колективного сільського господарства стало розглядатися як засіб, що дозволяє домогтися в можливо більш короткі терміни вирішення завдань конкретної політики: хлібної проблеми, отримання валютних коштів та імпортного промислового устаткування . Перекачка коштів негативно виявлялася в економіці села, особливо в період голоду, в 1932-1933 рр.. Це відбилося і на індустріалізації, і в цілому на соціально-економічному розвитку країни.

Особливе місце в процесі колективізації займає питання про кулаці. Відомо, що боротьба проти куркулів як експлуататорів почалася ще в ході Жовтневої революції і особливо посилилася в наступні роки. Проте в роки революції та громадянської війни, в період непу перед кулаком не закривалася дорога в сільськогосподарські кооперативи всіх типів, включаючи колгоспи. У роки непу помітний був ріст куркульських господарств: в 1927 р. їх налічувалося близько 900 тисяч. У процесі проведення політики обмеження куркульства відбулося різке скорочення чисельності куркульських господарств. Влітку 1929 р. політика щодо кулака посилилася: було заборона приймати в колгоспи куркульські сім'ї, а з 30 січня 1930 після постанови ЦК ВКП (б) "Про заходи щодо ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації" почалося проведення великомасштабних акцій, що виразилися в конфіскації майна, в примусовому переселенні і т.д. Нерідко в розряд куркулів потрапляли і середняки. У літературі наводяться різні цифри розкуркулених. Один з фахівців з історії селянства В. Данилов вважає, що в ході розкуркулення було ліквідовано не менше 1 млн. куркульських господарств.

У зв'язку із здійсненням колективізації тривали зміни і в положенні самих колгоспів. У 1933 р. були введені обов'язкові поставки колгоспами продукції державі за низькими цінами. Машинно-тракторні станції (МТС) отримували натуральну оплату з колгоспів за обробку полів, а колгоспники мали здавати податок і в натуральному, і в грошовому вираженні. При цьому допускалися порушення принципів колгоспної демократії.

Зрештою колгоспи виявилися одержавленими. Лише до 1935 р. в колгоспному селі стали помітні ознаки зростання, зміцнилася матеріально-фінансова база колгоспів, впорядкувалася система оплати праці, піднявся рівень його організації.

До 1937 колективізація в цілому завершилася. У країні налічувалося понад 243 тис. колгоспів, які об'єднували 93% селянських господарств.

Характеризуючи процес колективізації в нашій країні, необхідно враховувати всі труднощі і протиріччя, пов'язані з цим процесом. З одного боку, оновився і розширився виробничий потенціал сільського господарства. Колгоспи витримали найтяжчі випробування Великої Вітчизняної війни. З іншого боку, в ході його здійснення ми спостерігаємо ігнорування об'єктивних законів, що виразилося у форсуванні колективізації, в порушенні принципу матеріальної зацікавленості селянства, що призводило часом до уповільненого розвитку сільського господарства, загострення продовольчої проблеми.

Форсованими методами в ці роки вирішувалися і соціальні проблеми, включаючи і проблеми культурного будівництва. Будівництво нового суспільства вимагало зміни не лише економічного і політичного вигляду, а й світоглядного, духовно-морального розвитку людини, її культурного рівня.

Культурне будівництво в СРСР у 30-і рр.. передбачало здійснення безлічі взаємопов'язаних між собою завдань, включаючи в тому числі й ідеологічні аспекти.

Відносна відсталість Росії від розвинених капіталістичних країн, розрив у рівні культури між соціальними верствами населення, між різними народами країни наклали відбиток на хід культурного будівництва, визначили його особливості.

Ще в перші роки Радянської влади було зроблено багато позитивного в поширенні культури в маси народу.

Великим завоюванням було підвищення рівня грамотності населення. Досить відзначити, що до Жовтневої революції більше 70% дорослого населення країни не вміло ні читати, ні писати. Неграмотність сільського населення досягла 85%, багато народності взагалі не мали писемності. У результаті вжитих заходів вже в 1927/28 навчальному році грамотне населення міст становило близько 80%, села - більш 43,3%.

З 1930 р. вводиться обов'язкове початкову освіту. У цих умовах різко зріс попит на вчительські кадри. Розширювалася мережа педагогічних інститутів і технікумів, були створені короткострокові курси з підготовки педагогів початкових шкіл. Організувалися дострокові випуски в педагогічних навчальних закладах. Все це не могло не позначитися на якості навчання. Досить сказати, що в 30-і рр.. більшість вчителів старших класів не мали вищої освіти.

Розгортання мережі вищої і середньої спеціальної освіти супроводжувалося зміною соціального складу студентства. Це досягалося шляхом додаткової загальноосвітньої підготовки робітничо-селянської молоді до навчання у вузах через робітфаки. Перший робітфак країни був відкритий в 1919 р. в Московському інституті народного господарства (нині Російська економічна академія ім. Г.В. Плеханова).

Радянська інтелігенція формувалася з трьох джерел: фахівців старої школи, висуванців з середовища робітників і селян і шляхом підготовки фахівців вузами і технікумами. У ці ж роки відбувалося організаційне становлення радянської науки. У 1934 р. Академія наук була переведена з Ленінграда до Москви, створювалися нові науково-дослідні інститути та філії АН в республіках.

 Відзначаючи значні успіхи в культурному житті суспільства, в той же час слід зазначити, що в умовах формується адміністративно-командної системи, поступового впровадження культу особи Сталіна набули поширення авторитарність суджень та оцінок, грубе втручання у творчу діяльність. Деякі твори роками не могли вийти в світ, осідали в столах авторів, в запасниках музеїв. Чимало культурних цінностей в ці роки було знищено, продано за кордон. 

 В цілому система, що склалася в 30-40-і рр..

 , Була, з одного боку, системою мобілізаційної, а з іншого - внутрішньо суперечливою. 

 1929 був певною мірою переломним і в політичному розвитку країни. 

 Як і раніше існувала однопартійна система влади. Але в цей період спостерігаються і процеси, що характеризуються помітним зрощенням партійних керівних органів та державних структур влади. Одночасно зміцнюється адміністративно-командна система управління і формується база для виникнення культу особи Сталіна. Для правильного розуміння цих явищ необхідно враховувати наступні обставини. Вихідний рівень соціально-економічного розвитку країни в той період, коли було розпочато соціалістичне будівництво, не забезпечував необхідних об'єктивних передумов для побудови соціалізму. Тому надавалося величезне значення суб'єктивних чинників, серед яких відповідну роль грала діяльність партійних структур правлячої Комуністичної партії. Під керівництвом партійних органів працювали і профспілкові, і комсомольські органи та організації. Тим самим у партійних органах концентрувалася реальна політична влада. До того ж нормативних документів, що регламентували відносини партії і держави, не було. 

 Потрібно враховувати і такий момент. В умовах нерозвиненості демократії, монопольної влади однієї партії приналежність до неї була єдиним засобом для багатьох просунутися по службі, зробити кар'єру. 

 Соціальний і кадровий склад партії перебував у прямого зв'язку з виникненням адміністративно-командної системи і культом особи Сталіна ще й тому, що форсування індустріалізації викликало приплив на виробництво величезної маси селян. Вирвані зі звичного середовища, ставши "новими робочими", вони відчували себе в місті невпевнено, були не захищені соціально. Певною мірою і вони стали соціальною основою адміністративно-командної системи і культу особи Сталіна. Будь адміністратор (майстер, начальник цеху і т.д.) був у поданні цих робочих людиною, від якого багато в чому залежала їх доля. Це породжувало психологію сильної особистості, звичку до дії на основі командних методів, робило їх керованими. 

 Цій категорії робітників, що складали в 30-і рр.. значну частину робочого класу в країні, відповідав і тип політичного керівництва, що сформувався в ті роки. У своїй більшості ці керівники формувалися в роки громадянської війни: для них прикази методи керівництва були звичними. 

 Важливе значення для формування політичного режиму в країні мали і особливості характеру самого Сталіна. У ньому сильна воля, величезні організаторські здібності поєднувалися з необмеженим владолюбством, грубістю, болючою підозрілістю і т.д. 

 З кінця 20-х рр.. змінюється внутрішньопартійний режим у бік посилювання дисципліни і згортання демократії. Помітно знижується рівень інформованості низових партійних ланок: припиняється розсилка на місця стенограм пленумів ЦК, припиняється видання журналу "Известия ЦК ВКП (б)", все рідше і нерегулярне проходять партійні з'їзди, конференції та пленуми ЦК ВКП (б). Все це призводило до згортання гласності, демократії. 

 Ці та інші зміни, що відбулися в партії, відображаються на всьому політико-економічному механізмі країни. На зміну політичним та економічним методам роботи приходять адміністративно-командні методи керівництва. Суспільство не пройшло справжньої школи демократії. У країні, де століттями існувало кріпосне право, де до 1917 р. зберігалося самодержавство, були відсутні демократичні традиції. Росія була багатонаціональною країною, населеною більше ста націями і народностями. Для неї були характерні гострі класові, національні і релігійні протиріччя. Мала значення і живучість принципів "воєнного комунізму", які реанімувалися в нових умовах. 

 Необхідно враховувати також, що важливою особливістю розвитку країни було те, що вона тривалий час розвивалася в екстремальних умовах капіталістичного оточення. У суспільній свідомості став затверджуватися "образ ворога", який десятки років формував психологію "обложеної фортеці". 

 Чималу роль в утвердженні адміністративно-командної системи зіграло теоретичне обгрунтування політичним керівництвом країни курсу на форсований перехід до соціалізму, що вимагає жорсткої централізації. Конкретним вираженням всіх якісних змін політичного режиму в країні стало затвердження культу особи Сталіна. Він стояв на вершині піраміди влади. Всі нижчестоящі ланки в цій піраміді мали лише виконавчі функції стосовно вищим. 

 Сталін вміло використав не тільки віру людей в соціалізм, а й той авторитет, який мав Ленін, домагався зростання свого авторитету як його соратника. 

 Велику роль в ідеологічному обгрунтуванні культу особи Сталіна зіграв підручник "Історія Всесоюзної Комуністичної партії (більшовиків). Короткий курс", опублікований в 1938 р. У ньому Сталін зображувався вождем партії з моменту її заснування, створювалася теорія двох вождів - Леніна і Сталіна. 

 В умовах культу особи постраждали десятки тисяч чесних громадян, в числі яких чимало видатних діячів партії і Радянської держави. У серпні 1936 р. пройшов процес троцькістсько-зінов'євського центру; всі обвинувачені були розстріляні. Незабаром застрелився М.П. Томський, який очолював раніше профспілки країни. У січні 1937 р. - процес троцькістського центру, за яким проходили видні керівники партії і держави: Г.Л. П'ятаков, К.Б. Радек, Г.Я. Сокільників, Л.П. Серебряков та ін Всі вони були розстріляні. У лютому 1937 пішов з життя нарком важкої промисловості Г.К. Орджонікідзе. У червні 1937 застрелився начальник Політуправління Червоної Армії Я.Б. Гамарник. У червні 1937 проходить суд над М.Н. Тухачевським та іншими видатними військовими. Всі були розстріляні. У березні 1938 р. - процес антирадянського "правотроцькістського блоку". За процесу проходили Н.І. Бухарін, А.І. Риков, М.М. Крестинский, Х.Г. Раковський, A.І. Ікрамов, Ф.У. Ходжаєв та ін Всі обвинувачені раніше займали високі партійні та державні посади. В даний час всі вони реабілітовані. 

 Підсумком політичного розвитку країни в ці роки стало формування тоталітарної держави. 

 Слід зазначити, що подібна система держави була характерна не тільки для нашої країни. У 30-і рр.. в усьому світі діяла тенденція посилення ролі держави у всіх сферах життя. Певною мірою це була реакція на світову економічну кризу 1929-1933 рр.., Зростання впливу соціалістичних і комуністичних партій і т.д. 

 У СРСР певну роль у виникненні такої держави, крім уже зазначених причин, зіграла гостра боротьба за владу, що розгорнулася в політичному керівництві країни. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Форсування соціалістичного будівництва і його політичні наслідки"
 1. 2. Індусгріалізація: здобутки та витрати
    форсованого розвитку важкої промисловості. Поступово ця тема стала в літературі єдиною, процес індустріалізації в її первісному, ленінському розумінні став істотно збіднюватися. Таке уявлення стало хрестоматійним, увійшло в підручники та посібники. Ця теза фактично ілюструвався в працях істориків другої половини 40-х - початку 50-х рр.. (Е.Ю. Локшин, І.М. Бровер, К.А.
 2. § 2. Перетворення в промисловості
    форсований створення соціалістичної промисловості. Найбільш повний розвиток ця політика отримала в п'ятирічних планах розвитку народного господарства. У 1929 р. (квітень - ХУІ партконференція, травень - V з'їзд Рад) затверджено I п'ятирічний план (1928/1929 - 1932/1933 роки), в якому містилася цільна комплексна програма прискорення розвитку країни, що передбачає оптимальне поєднання
 3. § 3. Колективізація сільського господарства
    форсування колективізації. В основних зернових районах приймалися рішення про виконання завдань п'ятирічки за рік. 5 січня 1930 вийшла Постанова ЦК ВКП (б) «Про темп колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництву». У ньому намічалося в основному завершити колективізацію на Північному Кавказі, Нижній Волзі восени 1930 р. «або, у всякому разі по-чаї», навесні 1931 р., а в
 4. 2. Індустріалізація: здобутки та витрати
    форсованого розвитку важкої промисловості. Поступово ця тема стала в літературі єдиною, процес індустріалізації в її первісному, ленінському розумінні став істотно збіднюватися. Таке уявлення стало хрестоматійним, увійшло в підручники та посібники. Ця теза фактично ілюст-лися в працях істориків другої половини 40-х - початку 50-х рр.. (Е.Ю. Локшин, І.М. Бровер, К.А.
 5. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
    соціалістичними. Тим часом, ні за кількістю учасників, ні за розмахом, ні за впливом революційний напрямок не було таким. Мало того, той екстремізм, який призвів до початку збройної боротьби і політичного терору проти уряду і царя, лише обурював основну масу населення і відштовхував від революціонерів найбільш передову і морально чисту частину суспільства. Революційний
 6. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
    соціалістичного перевороту, для порушення бідного класу проти багатих ... для нової, жахливої, може бути, пугачовщини ». Мабуть, К.Н. Леонтьєв зумів у найбільш яскравому вигляді подати консервативний світогляд, протиставляючи ідеї прогресу неминущі ідеали, традиції нації та релігії, критикуючи утопічні і шкідливі для Росії (у чому щиро був упевнений) соціалістичні, ліберальні і
 7. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
    соціалістичної революції, окрім бажання більшовиків захопити владу для соціалістичного експериментування. Причому передумови Жовтня та передумови соціалізму навмисно не розрізняються в обох варіантах. У той час, як ще Ленін стверджував, «в Росії соціалізм не може перемогти безпосередньо і негайно», та Жовтневий переворот стався в дрібнобуржуазної країні саме завдяки
 8. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
    форсування класової боротьби на селі, класового розшарування, створення комнезамів, насильницьке вилучення хліба, репресії до основних масам козацтва. У числі перших, найбільш істотних причин громадянської війни слід назвати прагнення повалених революцією класів суспільства - поміщиків і буржуазії - до реставрації колишніх порядків. Це цілком зрозуміло і природно. Адже вони втратили не тільки
 9. 1.Сущность і уроки НЕПу
    соціалістичного ідеалу за Марксом - націоналізація всієї економіки, банків, злам старого державного апарату і т.д. - Не привела до підйому економіки, розвитку самоврядних почав, засвоєнню соціалістичної ідеології не тільки селянами, але навіть робітниками. Введена система робітничого контролю себе не виправдала. Але найбільшим мінусом стало різке падіння продуктивності праці в
 10. Драма «розселянення»
    соціалістичного перетворення сільського господарства: кардинальна перебудова його по типу промисловості. Її рішення стало здійснюватися на шляхах насильницької ломки виробничих відносин, ліквідації всіх видів власності, включаючи і кооперативний тип, їх одержавлення, створення сільськогосподарських фабрик по типу індустріальних підприємств. Це вело до корінної зміни класового
© 2014-2022  ibib.ltd.ua