Головна
ГоловнаІсторіяВсесвітня історія (підручники) → 
« Попередня Наступна »
І.О.Змітровіч, Г.М.Крівощекій, М.Я. Колоцей та ін. Всесвітня історія новітнього часу: Учеб. посібник: У 2 ч.ч. 2 - 1945 - початок XXI в. І.О.Змітровіч, Г.М.Крівощекій, М.Я. Колоцей та ін / Відп. ред. Л. А.Колоцей. - Гродно: ГрГУ, 2002. - 207 с., 2002 - перейти до змісту підручника

Інтернаціоналізація виробництва.


Якісні зміни відбуваються у розвитку економічних та інших зв'язків між країнами Заходу. Під впливом ІТП створені нові систе-ми зв'язків, сформовано практично єдиний інформаційний простір, яке стало найпотужнішим чинником зростання світової торгівлі. Наприклад, за сім років, з 1982 по 1988 р., вона зросла на 1/3. Провідну роль у світовій економіці і світогосподарських зв'язках стали грати транснаціональні корпорації (ТНК), що розташовують виробничої і збутової базою відразу в багатьох країнах. Ядро ТНК становлять великі американські компанії.
В останнє десятиліття швидко розвивається специфічний варіант інтернаціоналізації господарського, політи-чеський і культурного життя людства - неоліберальна глобалізація. У першу чергу це пов'язано з масштабним зростанням ролі науково-технічного прогресу та інформаційних технологій, фінансової діяльності.
Формою погодження та вирішення економічних і політичних проблем провідних країн стали щорічно проводяться з 1975 р. наради «великої сімки».
У післявоєнні роки функціонують спеціалізовані установи ООН - Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) і Міжнародний валютний фонд (МВФ),
членами яких є переважна більшість країн світу. З 1961 р. існує міжурядова Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), в яку входять 30 промислово розвинених держав.
Формування унікальної розгалуженої системи світогосподарських зв'язків відображає все різноманіття світу, як суперечливість, так і його цілісність. В орбіту цих зв'язків втягуються Росія, інші країни СНД, країни Східної Європи, багато що розвиваються. Від США надійшла ініціатива створення Світової організації торгівлі (СОТ). В даний час до неї входять 135 держав. Загальна цивили-заційного основа розвитку сприяє розширенню взаємовигідного співробітництва, дає надію всім народам на краще майбутнє.
Під впливом НТР стали більш важливі духовні цінності, знання, рівень розвитку освіти, науки і техніки. Все більш помітною стає взаємозв'язок вищої освіти, всебічного науково-технічного, економічного і соціального прогресу і національного добробуту. У провідних розвинених країнах Заходу постійно зростає частка осіб з вищою освітою серед основної маси працездатного населення віком 25-60 років. Так, на початку 90-х років їх кількість склала (у%): у США - 35, Канаді - 30, Японії - 21, Німеччині - 17, Англії - 15, Франції - 14, Італії - 6. До початку 90-х років середня підготовка робочої сили у провідних країнах Заходу піднялася до рівня молодшого коледжу. Вища і середня спеціальна освіта стає базовим для більшості професій.
Сучасне виробництво провідних західних країн переживає етап зрілості науково-технічної модернізації. Провідну роль у збільшенні суспільного багатства грають нові знання та інформація. Виробництво проходить через новий етап соціального і культурного прогресу, сприяючи швидкому підвищенню професійного та соціокультурного рівня трудових ресурсів.
Висококваліфіковані робітники, техніки, інженери, фахівці з управління стали головною цінністю будь-якого виробництва, а вкладення в людину стали давати найвищу віддачу. У країнах Заходу якісним чином змінилася соціальна і професійна структура населення. Все більшу роль у житті суспільства стала відігравати інтелігенція. Різко зросла кількість «білих» і «золотих» комірців.
Такі якісні зміни сформували і новий спосіб життя сотень мільйонів людей. З'явилася нова шкала цінностей. Для багатьох працюючих матеріальну винагороду вже не є головним, на передній план вийшла можливість творчо трудитися, здійснювати свої мрії, реалі-вивать свої можливості.
Можливим результатом цих змін стало зміна суспільної свідомості. Все більшого значення набуває розуміння необхідності еволюційного шляху розвитку. У цьому зв'язку в провідних країнах Заходу політичні ідеології правлячого класу і робочих організацій завершили перехід від конфронтації до соціального компромісу. Загальнолюдські інтереси, збереження та збагачення культурної спадщини всіх народів, вирішення глобальних проблем сучасності виходять на перший план. У першій половині 90-х років відбулися три світових форуму з глобальних питань: «Екологія і людина» (Ріо-де-Жанейро, 1992), «Народонаселення та розвиток» (Каїр, 1994), «Соціальні питання життя людства» (Копенгаген, 1995). Все це говорить про вступ західних суспільств в якісно новий етап свого розвитку.
У розвитку економіки країн Західної Європи велику роль зіграла інтеграція. Початок цьому процесу було покладено створенням європейського об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС) в 1951 р. Воно інтегрувало кам'яновугільну, залізорудну і металургійну промисловість шести країн. Пізніше до ЄОВС приєдналися ще 6 країн, і зараз воно контролює 100% видобутку кам'яного вугілля, понад 90% виплавки сталі і виробництва чавуну, близько 40% видобутку залізної руди в Західній Європі.
У 1957 р. було підписано угоду про створення об'єднання атомної промисловості цих країн - Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратом). У цьому ж році в Римі ФРН, Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди і Люксембург підписали договір про утворення Європейського економічного співтовариства (ЄЕС). Мета його - усунути обмеження в торгівлі між країнами-учасницями, забезпечити вільне пересування людей, капіталів, товарів і послуг. Передбачалися також вироблення загальної політики в галузі транспорту та сільського господарства, створення валютного союзу, уніфікація податкових систем. Мова йшла про те, щоб в значній мірі передати економічну політику під контроль наднаціонального об'єднання.
У лютому 1992 р. в нідерландському місті Маастрихті міністри закордонних справ і фінансів 1 лютого держав - членів Європейського Співтовариства підписали Договір про Європейський Союз, який передбачає трансформацію ЄС в економічний, валютний і політичний союз. Договір є одним з найбільших політичних і правових актів у більш ніж 40 - річної історії європейської інтеграції, рівним за свого потенційного значенням Паризькому і Римському.
Він відкриває новий етап у розвитку європейської інтеграції. У разі його здійснення до кінця ХХ століття Європейський Союз перетвориться, по суті, в економічну «наддержаву», рівну США і значно переважаючу Японію, політично великою мірою реалізує ідею Сполучених Штатів Європи. Процес ратифікації в країнах ЄС пройшов досить успішно, і Договір з 1 листопада 1993 вступив в силу.
Інтеграційні процеси в Західній Європі справили величезний вплив на інші регіони планети. У 1988 р. був підписаний двосторонній договір про вільну торгівлю між США і Канадою. 17 грудня 1992 укладено угоду між США, Канадою і Мексикою про створення Північноамериканської асоціації вільної торгівлі (НАФТА). Реалізація цієї угоди почалася з 1 січня 1994 р. на перших порах угода передбачає демонтаж торговельних бар'єрів, лібералізацію режиму іноземних інвестицій, вільну міграцію робочої сили. США активно залучають до НАФТА Чилі і виступають з ініціативою створення до 2005 р. зони «вільної торгівлі», до якої б увійшли 34 країни Північної та Південної Америки і Карибського басейну.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Інтернаціоналізація виробництва. "
 1. Глава 3.5. Формування кадрового резерву
  інтернаціоналізації виробництва і збуту продукції значною мірою визначаються рівнем роботи з персоналом, насамперед, з керівниками та фахівцями. На сучасному етапі реалізації кадрової політики та організації кадрової роботи особливого значення набуває спирається на сучасну наукову основу діяльність з формування резерву кадрів, планомірна і копітка робота з ним.
 2. 4. Розвиток правового регулювання інвестиційної діяльності
  інтернаціоналізації економіки, за допомогою якого відшукуються вільні "ніші" в країні інвестора і по всьому світу. Примат економіки диктує політиці забезпечувати умови в тій чи іншій країні для розвитку об'єктивного процесу дифузії капіталів і науково-технічного прогресу. Історія показує, що неринкові держави, держави з "перехідною економікою" і держави, що розвиваються
 3. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  виробництва », рабовласницькому, феодальному) одні функції втрачають своє значення, інші, навпаки, розростаючись, наповнюються новим змістом, стають основними. Наприклад, основними функціями у держави «азіатського способу виробництва» стають функції захоплення чужих територій, жорсткого захисту державної власності при допущенні приватної власності, організації
 4. Глава 1.4. Основні фактори, що впливають на управління кадрами. Принципи управління кадрами
  інтернаціоналізація, розробка нових проектів та ін.); потреби персоналу (диверсифікація систем цінностей, перехід особистісних орієнтирів з вибору компанії у бік вибору роботи тощо); структура трудової системи (класифікація персоналу по статевою ознакою, середній вік працівників, середній показник вислуги років, коефіцієнт штатного персоналу тощо); особливості галузі та форма підприємства
 5. § 2. Розвиток науки і культури в другій половині ХХ в.
  Інтернаціоналізації економічного життя першорядне значення. Персональні комп'ютери якісно піднімають творчий потенціал інтелектуальної праці. Корінні зміни відбуваються в способі життя і думках людей. Електронні засоби масової інформації, супутниковий зв'язок, забезпечуючи практично миттєву передачу інформації в усі куточки земної кулі, створюють відчуття одночасності і
 6. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  Спеціальна література: 1. Альохін А.П., Козлов Ю.М., Кармолицкий А.А. Адміністратив ве право РФ. Підручник. - М., 1998. 2. Атаманчук Г.В. Теорія державного управління. Курс лек цій. - М., 1997. 3. Авер'янов Б.В. Функції та організаційна структура органу державного управління. - К, 1984. 4. Авер'янов В.Б. Апарат державного управління: содер жание діяльності та організаційні
 7. Суб'єкти адміністративного процесу
  виробництва гл. 20 Кодексу про адміністративні правопорушення. 1. Суб'єкти адміністративного процесу - це сторона в про-процесі, що займає свій законний інтерес, своє право, оспорюване або нарушаемое іншою стороною. Одним із суб'єктів адміністративного процесу є компетентний орган або посадова особа, які наділені правом прини-мати владні акти, складати правові
 8. Види і стадії адміністративного права
  виробництва по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має притаманні тільки їй за-дачі, інші
 9. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  виробництво). На наш погляд, і перерозподіл додаткового продукту частково також йшло через галузь, пов'язану з економікою, - торгівлю, безумовно мала місце в місті. Заслугою А.В. Кузи є винесення на наукове обговорення переліку археологічних ознак давньоруського міста Х-ХШ ст. (1983 р.) Пізніше набір ознак уточнювався дослідником (1985 р.). Важливо, чому
 10. Москва.
  Виробництва, а в північній частині Соборної площі - найдавніше в Кремлі кладовищі. Під залишками кріпосного валу другої половини XII в. була відкрита невеликий прошарок культурного шару. Ці відкриття не виключають того, що надалі в Кремлі можуть бути виявлені шари першої половини XII в., Але поки для такої гіпотези мало підстав (Т.Д. Панова). «Шукати Москву в XI столітті не доводиться», -
© 2014-2022  ibib.ltd.ua