Головна
ГоловнаІсторіяВсесвітня історія (підручники) → 
« Попередня Наступна »
І.О.Змітровіч, Г.М.Крівощекій, М.Я. Колоцей та ін. Всесвітня історія новітнього часу: Учеб. посібник: У 2 ч.ч. 2 - 1945 - початок XXI в. І.О.Змітровіч, Г.М.Крівощекій, М.Я. Колоцей та ін / Відп. ред. Л. А.Колоцей. - Гродно: ГрГУ, 2002. - 207 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 1. Загальні тенденції економічного та соціально-політичного розвитку провідних індустріальних країн у другій половині ХХ в.


Друга світова війна стала найтрагічнішою подією XX століття. Вона докорінно змінила співвідношення сил на планеті. Німеччина, Японія та Італія вийшли з війни переможеними, економіка і фінансова система цих країн були підірвані. Позиції Великобританії і Франції, раніше провідних країн Заходу, були сильно ослаблені.
Розгром основних центрів фашизму і мілітаризму зробив величезний вплив на розвиток демократичних процесів у країнах Заходу. Швидко росла політична й соціальна активність широких народних мас. Широко розгорнулися громадські рухи, підвищилася активність політичних партій і демократичних організацій. Поява ядерної і термоядерної зброї, інших видів зброї масового знищення, постійні війни і конфлікти в різних регіонах планети викликали зростання масового руху за мир і запобігання нової світової війни. У політичній історії країн Заходу провідним напрямком став розвиток ліберальної демократії. В основних країнах Західної Європи відбулося затвердження демократії. У 1970-ті роки впали останні фашистські режими. У 1974 р. відбулася революція в Португалії, що відкрила дорогу демократії, упав військовий режим в Греції. У 1975 р. після смерті Ф. Франко розпочався і успішно завершився демонтаж фашистського режиму в Іспанії. У 1989 р. почалися реформи в ПАР, що призвели згодом до усунення режиму апартеїду.
У 80 - 90-ті роки в ряді розвинених країн Заходу в політичному житті отримав розвиток неоконсерватизм. Він сприяв ослабленню державного втручання в економіку, розвитку соціального партнерства, розширення міжгосподарських зв'язків.
У другій половині 90-х років ліві сили почали повертати втрачені позиції. Після весняних 1997 парламентських виборів в Англії, а потім і у Франції ліві сили в Західній Європі ще більше зміцнили свої позиції. У 1997 р. в загальній складності з 15 країн-членів Європейського Союзу в 13
біля керма виконавчої влади виявилися лівоцентристські партії або коаліції за участю соціалістів і комуністів.
Все повоєнні роки в країнах Заходу йшов процес розширення виборчого права. Були скасовані всі види політичної дискримінації негрів в США. Складалися нові принципи взаємовідносин між владою і опозицією, які характеризуються не протиборством, а конструктивним діалогом.
Важливою особливістю післявоєнного економічного розвитку країн Заходу є швидкий і динамічний прогрес у всіх сферах господарства. Середньорічні темпи зростання ВНП (валового національного продукту) у Німеччині та Італії виросли в 4 рази, Франції - більш ніж удвічі, Великобританії - майже вдвічі. «План Маршалла», розширення внутрішнього ринку, зміна структури споживання, бурхливе зростання міжнародної торгівлі - все це було важливими факторами економічного підйому.
Величезне вплив на повоєнний розвиток надав науково-технічний прогрес. Йшла якісна перебудова всіх галузей господарства на основі впровадження новітніх досягнень науково-технічного прогресу. Почалося масове виробництво виробів радіоелектроніки, нових засобів зв'язку, пластичних мас і штучних волокон. Швидкими темпами розвивалися реактивна авіація і атомна енергетика, турботою держав і урядів була підтримка інвестицій в новітні галузі промисловості. Особлива увага приділялася розвитку фундаментальної та прикладної науки. Стимулювався споживчий попит.
Швидкий економічний прогрес в 50-60 роки якісно змінив вигляд західних країн. Вони стали високорозвиненими індустріальними державами з інтенсивним сільськогосподарським виробництвом. Помітним явищем післявоєнної економічного життя країн Заходу стало швидке розвиток виробничої сфери. Значно збільшилася кількість державних службовців та торгових працівників, йшов процес зникнення багатьох професій і появи нових, пов'язаних, насамперед, з НТП.
Нерівномірність економічного розвитку призвела до зміни у співвідношенні сил. Зробивши потужний ривок в економічному розвитку, на друге місце в світі вийшла Японія. Першою державою в Європі стала ФРН. На рубежі 70-80-х років почалася зміна економічних пріоритетів. Ще більш значи-
тільні зміни в країнах Заходу пов'язані з технологічною революцією. З середини 70-х років на перший план вийшла проблема здійснення глибоких якісних змін у структурі економіки, технологічного переоснащення виробництва на базі новітніх досягнень НТР. Цей процес продовжується і в даний час, однак, розвинені країни Заходу зробили потужний ривок, перш за все, наприкінці 70-80-х років.
Структурна перебудова супроводжувалася швидким впровадженням наукомістких технологій, що дозволяють зберігати матеріали, енергію і працю, використовувати робототехніку, організовувати в передових галузях унікальні автоматизовані виробництва. Досягнення новітньої техніки увійшли в побут і життя людей. Масове виробництво комп'ютерів і зниження ціни на них дозволили зробити їх доступними для багатьох сімей. Почався справжній комп'ютерний бум. Це дозволило отримати доступ до будь-якої інформації величезній масі людей. Технологічний та інформаційний вибух якісним чином змінив функції людини, його місце і роль в системі виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Загальні тенденції економічного та соціально-політичного розвитку провідних індустріальних країн у другій половині ХХ в. "
 1. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  загальні рамки вільної конкуренції між виробниками, умови економічного життя. Воно ж виступає і в якості арбітра при вирішенні між ними суперечок. На пізніх стадіях лібералізму правомірне державне втручання в економічні та соціальні процеси набуває суспільно-орієнтований характер, що обумовлюється багатьма факторами: необхідністю раціонально розподіляти
 2. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  загальні схеми і догми марксистсько-ленінської доктрини. Панувала юридична парадигма про розрив того нового типу держави - соціалістичної держави, який виник після жовтня 1917 року, з усім попереднім державно-правовим розвитком Росії, про протиставлення і протистоянні цього типу держави всім попереднім типами та формами Російської держави. Прийшов час
 3. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  загальні для всіх правових систем, узагальнення правового розвитку всього людства. Походження права, його структура, ідеї правової держави, юридична відповідальність, теорія доказів - це і багато іншого входить у загальну теорію права, є предметом її описів і пояснень. Друге, юрідізірованное поняття загальної теорії права, сформулював ще в XIX столітті видатний англійський
 4. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
  загальні риси взаємодії громадянина і держави. Насамперед, це обов'язок держави перед лич-ностью-громадянином завжди соціально і юридично захищати громадянина, де б він не знаходився, в яку б біду ні потрапив. Зокрема, такий обов'язок виникла у Російської держави перед те-ми мільйонами її громадян, які після розпаду СРСР опинилися за межами Росії, в інших
 5. ГЛОСАРІЙ
  загальні (валові) витрати, а також альтернативні (змінні) витрати. Дивись також - точка беззбитковості. Зміна персоналу - необхідний захід при кількісному або якісному неспівпаданні наявності персоналу і потреби в ньому, реалізована у вигляді: залучення персоналу, вивільнення персоналу та / або розвиток персоналу. Надлишок робочої сили - ситуація, коли у виробничому процесі
 6. § 3. Головні риси соціально-економічного та політичного розвитку країн Європи та США в 1924 - 1929 г.
  тенденцією в політичному житті країн Заходу. Такий союз допомагав робітникам партіям отримати місця в уряді. В Англії в 1924 і 1929 р. до влади приходили лейбористи. У Франції після виборів 1924 року було сформовано уряд «лівого блоку». У Швеції також у 1920 - 1926 р. при владі кілька разів перебувало робочий уряд. Соціал-демократи входили до складу урядів Бельгії,
 7. Югославія: боротьба за подолання соціальних та національних протиріч.
  Тенденцій. У квітні 1981 р. в Косово почалися масові мітинги під гаслом надання краю статусу союзної республіки. Для нормалізації становища Президія СФРЮ оголосив у Косово надзвичайний стан. Сюди були введені частини ЮНА (Югославської народної армії) і загони федеральної міліції. Одночасно все більш відчутними ставали кризові явища в економіці СФРЮ. У числі причин було і
 8. § 1. Китайська Народна Республіка в 1949-1990-ті р.
  тенденцій - помірно-прагматичної і радикально-утопічною. Орієнтація на дружбу з СРСР стала головною рисою зовнішньої політики Китаю. У 1950 р. підписані договір про дружбу, союз і взаємну допомогу, угоду про безоплатну передачу прав СРСР з управління КВЖД. Допомога СРСР відіграла велику роль у будівництві нової держави і у відбудові народного господарства. Наприкінці 50-х років країна
 9. § 2. Японія в 1945-1990-ті р.
  тенденцій. У 1964 р. висунулася партія Комейто з політикою «справедливого суспільства», розрахованої на дрібнобуржуазні верстви міста. Це завершило складання багатопартійної системи. «Нафтовий шок» 1973 р. прискорив наступ економічної кризи 1974-1975 р. Він був породжений загостренням протиріч в результаті однобокого швидкого зростання економіки і проявився в нерівномірності розвитку галузей.
 10. § 3. Індія в 1947 - 1990-ті р.
  тенденцією до самостійного розвитку Індії та колоніальним пануванням Англії, що викликало підйом потужного антиімперіалістичного руху з літа 1945 р. У ньому об'єдналися основні верстви населення, а на чолі в силу історичних обставин опинилася національна буржуазія, інтереси якої представляв Індійський національний конгрес (ІНК). Незважаючи на його прагнення обмежити виступи
© 2014-2021  ibib.ltd.ua