Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

1. Особистість

еСвойства: 2. Генетичні 3. Соціальні 4. Досвід 5. Психологічні --- V --- V --- --- V --- V --- --- '

Якості:-х --- --- х --- х-х-х-х --- х --- х --- х -х-х-х-

6. Задатки 9. Ідеологія 13. Обсяг 15. Сприйняття

7. Характер 10. Мораль 14. Якість 16. Пам'ять

8. Інтелект 11. Естетика 17. Увага

12. Трудові 18. Свідомість

19. Мислення

Рис. 1

Тільки генетичні властивості особистості є вродженими, інші формуються і розвиваються прижиттєво, тобто в процесі утворення. Однак те, що буде сформовано в процесі утворення, визначається особливостями вроджених генетичних властивостей. Ця істина довго замовчувалася теоретиками традиційної педагогіки, оскільки не вписувалася в їх «теорії», збочені спочатку під впливом релігійних догм, а потім у Росії - під тиском сталінського марксизму-ліні-

28

-е-

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 29

Лекція № 1. Людина, її освіту і навчання

нізма. Для сталінської репресивної системи було зручно розглядати людей як «чоловіків», як легко взаємозамінні гвинтики, і вкручувати і викручувати їх за примхою диктатора. Це справедливо і для сьогоднішнього стандартизовані освіти в єдиному освітньому просторі: дійсно, гвинтики повинні бути стандартними, де б вони не відбувались.

Інша справа - установки нетрадиційної педагогіки, яка проголошує, що освіта людини полягає в тому, щоб відповідати генетичними властивостями кожного індивіда:

а) формувати його соціальні якості на рівні вищої загальнолюдської моралі і моральності;

б) навчати деякої конкретної професійної діяльності (досвід), маючи на увазі її кінцеву мету як рівень експерта і творця;

в) розвивати його психологічні задатки до рівня обдарованості.

Щоб успішно впоратися з таким завданням, необхідно, як цілком справедливо підкреслював К.Д. Ушинський, вивчити людини у всіх його відносинах.

Що нам відомо сьогодні про генетичні властивості людини, крім того, що це вроджені властивості, передані кожній людині у спадок його батьками? Як це не здасться дивним, але у людства до останнього часу не знаходилося часу і грошей зайнятися вивченням самого себе. Успіхи в пізнанні природи і винаході на цій основі різноманітних машин, приладів і все більш смертоносної зброї настільки поглинули весь людський інтелект, що нічого не залишилося для вивчення самого інтелекту. А адже інтелект - це той самий процес, яким керується вся життєдіяльність людини від її народження, в ході його становлення та розвитку і до самої смерті.

Тільки лише в середині вісімдесятих років минулого століття стартував, нарешті, справді грандіозний міжнародний проект під назвою «Геном людини» («Human Genome»), що ставить перед собою глобальну мету розкриття природних механізмів функціонування людського організму. Вже давно було відомо, що в клітинах живих організмів містяться особливі хімічні сполуки, так звані гени, які керують "будівництвом" людського тіла і його органів від

29

- е-

Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 30

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

зародка до дорослості і подальшим їх функціонуванням. Невідомим залишався склад і число генів в організмі людини, а також їх робоча спеціалізація. Проект «Геном людини» ставив перед собою завдання відповісти на ці питання. Об'єднані зусилля багатьох і багатьох учених різних країн виявилися вельми плідними, і до 2005 року 92% людських генів були виявлені і їх функції щодо точно позначені. Хоча до повної картини людського генома міжнародної наукової спільноти ще належить грунтовно попрацювати, але вже сьогодні накопичені відомості про геном дозволяють стверджувати про вроджену зумовленість багатьох характеристик людини, як фізичних, так і фізіологічних, і інтелектуальних. Це поки ще початкове знання все ж дозволяє по-новому поглянути на старі проблеми в різних областях організації та регулювання людського життя і насамперед у медицині, соціології та педагогіці.

Оскільки педагогіка має справу з формуванням людського інтелекту, подивимося в узагальненому вигляді, що на сьогоднішній день нам говорить про нього генетика.

2. Генетичні властивості людського інтелекту

Відомо, що інтелект - це функція людського мозку, що дозволяє людині пізнавати навколишній світ, орієнтуватися в ньому і будувати його.

Оскільки за генетичними властивостями люди настільки ж різняться між собою, як і відбитки їхніх пальців, різні люди досягають різних успіхів в їх короткого життєдіяльності на Землі. Представляється, проте, що більшість людства далеко не повністю використовують свої генетичні інтелектуальні задатки через поганий постановки справи їх розкриття і розвитку, тобто справи освіти та виховання людей. Традиційну педагогіку, схоже, це питання навіть не цікавить: ні в одному підручнику педагогіки не згадується про генетичні властивості людського інтелекту, як якщо б вони взагалі не існували. І цілком зрозуміло дуже емоційне висловлювання одного анонімного автора в Інтернеті в дискусії про сенс людського життя: «Кожна людина - занадто унікальний набір генів, щоб можна було закатати його катком в асфальт банальності, сірості і однотипності». І проте традиційна педагогіка катає одне поко-

30

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 3 ^

31

Лекція № 1. Людина, її освіту і навчання

ня за іншим своїм важким катком і закочує їх у «асфальт банальності, сірості і однотипності». Щоб переконатися в цьому, досить пильно подивитися результати фінального іспиту в США та Єдиного державного іспиту в Росії. Там і тут більше 90% «сірості і однотипності». І це в двох суперразвітих державах! Що чекає світ з таким населенням?

Нетрадиційна педагогіка в основі своїй спирається на природу людини, на його вроджені задатки, і ставить своєю метою їх розкриття і розвиток до того «стелі», який зумовлений природою, створюючи таким шляхом систему природосообразного освіти і виховання підростаючих поколінь. Головними в цьому сенсі генетичними коренями людини є її темперамент і задатки його майбутнього інтелектуального розвитку, які для освітньої роботи мають особливе значення.

2.1. Коротка довідка про темперамент особистості

Ще дві з половиною тисячі років тому була запропонована досі неперевершена класифікація людських темпераментів. Були названі і до цих пір використовуються наступні чотири типи темпераментів, що розрізняються характером зовнішніх реакцій людини на впливи його найближчого оточення:

- холеричний темперамент характеризується підвищеною фізичної та інтелектуальної активністю його носія, зосередженістю на собі, прагненням до лідерству з елементами диктатури, підкреслено миттєвою реакцією на ситуацію, рішучістю в діяльності та ініціативою, нетерпимістю до опозиції. Холерик, як правило, емоційно нестійкий і схильний до неадекватних емоційних реакцій і зривів. Холеричним темпераментом відрізняються різні диктатори і маніяки, хоча деякі з них прекрасно грають сангвініків. Холерик створює враження швидкості навчання (швидко «схоплює»), але його засвоєння найчастіше поверхово й нестійка;

- сангвінічний темперамент характеризується помірною активністю, обачною реакцією на ситуацію, товариськістю і доброзичливістю, схильністю до кооперації, взаємодопомоги і дружбі. Сангвінік емоційно стійкий і успішно адаптується до мінливих ситуацій, добре навчається, посидющий і грунтовний в засвоєнні, здатний до гли-

31

-е-

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 32

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

Бокому розумінню засвоєного і довготривалого його утриманню в пам'яті;

- флегматичний темперамент характеризує людину з уповільненими реакціями на зовнішні стимули, млявим виконанням діяльності, відсутністю зовнішнього прояву почуттів та емоцій. Флегматики непогано вчаться, але їм протипоказані швидкісні тести;

- меланхолійний темперамент проявляється в майже повній загальмованості індивіда та видимому відсутності його зовнішньої життєдіяльності, спрямованості в себе і самоспогляданні. Навчати меланхоліка може лише сангвінік.

Зрозуміло, що чисте прояв того чи іншого темпераменту зустрічається досить рідко. Найчастіше темперамент людини - це химерна суміш різних темпераментів з домінуванням одного з них, за яким людині і дається та чи інша характеристика. У сучасній психології стверджується, що людина, вихована певним чином, може свідомо придушувати, коли це потрібно, прояв домінантною компоненти свого темпераменту і таким чином до пори приховувати свій справжній темперамент. Однак у різних за інтенсивністю стресових ситуаціях людина не завжди в змозі управляти своїм темпераментом, і тоді він проявляється у своїй природній даності. Наведу лише один приклад, як відсутність обліку темпераменту людини позбавляє його можливості скласти кваліфікаційний іспит, а суспільство залишається без кваліфікованого лікаря.

Це відбувається в Америці з лікарем-іммігрантом з Росії. Високоосвічений і кваліфікований лікар з міцною минулого репутацією - явно виражений флегматик. Це аніскільки не заважало, а може бути, і було корисним якістю в його вдумливої терапевтичній практиці. В Америці для доступу до медичної практиці потрібно здати багатоступінчастий і екстенсивний тест, який не становить серйозної труднощі для нашого лікаря. Однак час, що відводиться на виконання тесту, ніяк не відповідає його вродженому темпу діяльності, і він щоразу на іспиті просто не встигає опрацювати всі тести і вже не перший раз провалює іспит. Якби час, відпускається на іспит, враховувало індивідуальний темп діяльності, характерний для флегматика, американська медицина давно вже користувалася б послугами висококваліфікованого і неординарного лікаря.

32

-е-

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 33

Лекція № 1. Людина, її освіту і навчання

Психологи та педагоги схиляються до думки про те, що немає гірших і кращих темпераментів - все залежить від обставин і видів діяльності, яку виконує людина. Облік цієї обставини суттєво впливає на підсумки діяльності та на долі людей. Введений в даний час Єдиний державний іспит покликаний перевіряти якість засвоєння учнями різних навчальних предметів. Об'єктивність його оцінок, крім інших педагогічних вад, істотно спотворюється відсутністю обліку індивідуального темпу діяльності учнів, безпосередньо пов'язаного з темпераментом особистості. Чи не тому так великий розкид в результатах ЄДІ?

За останні століття і тисячоліття робилися неодноразові спроби знайти додаткові характеристики людського темпераменту. І це зрозуміло, так як вплив темпераменту людини на характер його життєдіяльності та життєдіяльність інших людей має величезне значення. Це вплив (позитивне чи негативне), ми добре знаємо, може проявлятися як у найближчому оточенні людини, так і іноді у світовому масштабі, трансформуючи життя цілих народів.

Одним з примітних вторгнень в цю область психології людини можна назвати книгу американського психолога Д. Белла «Творці» (Bell, D. The Achievers, 1973). Відповідаючи на потреби бізнесу в методиці відбору менеджерів, Д. Белл і його співробітники виявили серед діючих в американському бізнесі менеджерів наступні шість психологічних типів: деспот, організатор, творець, виконавець, ухильник і підлабузник. За назвами цих типів можна легко здогадатися про особливості їх генетичних задатків. Так, деспот це найчастіше холерична особистість, яка сповідує культ сили, необмеженої влади, повністю ігнорує цінність людської особи і життя людини. Гарну характеристику деспота-капітана шхуни представив читачеві Джек Лондон у своїй знаменитій новелі «Морський вовк». Не менш яскраво написаний тип деспота в образі Троєкурова в романі А.С. Пушкіна «Дубровський». Деспотами були багато правителі давнину (Калігула), середньовіччя (єзуїти) і сучасності (фашисти, комуністи, ісламісти).

Організатор на противагу деспоту може бути сангвініком або навіть флегматиком. Творець і виконавець можуть мати будь-яким темпераментом, як і ухильники з підлабузником.

33

-е-

Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 34

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

Це, скоріше, не стільки вроджені, скільки виховані якості особистості, на можливість розвитку яких можуть впливати властивості флегматичного і холеричного темпераментів.

 Але повернемося до освіти. Чи впливає темперамент людини на процес його навчання? Безумовно, впливає і не тільки в сенсі наведеного прикладу з лікарем, змагаються з часом, а не з вмістом предмета. Основний вплив, який чинить темперамент людини на організацію його навчання, мабуть, полягає в обліку того, що І.П. Павлов назвав «індивідуальним темпом» життєдіяльності людини. Відмінності в темпераменті учнів можуть зажадати гомогенізації за цією ознакою навчальних груп. У наступних лекціях буде показана відповідна методологія обліку темпераменту учня в організації процесу навчання. 

 Незважаючи на безумовне вплив темпераменту особистості на успішність його навчальної діяльності в сенсі самої можливості її здійснення, від темпераменту не залежить якість засвоєння знань. Якість навчання - це похідна інтелектуальних задатків особистості і самого процесу навчання. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Особистість"
 1. ФІЛОСОФІЯ особистості
    Предметом філософії особистості можна назвати закони і чинники формування, розвитку та руйнування людської особистості в певних історичних умовах. У сучасній філософії концентрується увага на дослідженні формування і функціонування людини як «універсальної» цілісної особистості, як суб'єкта історії та творчої діяльності. Філософсько-психологічне дослідження
 2. Основний економічний закон соціалізму
    - Закон розвитку соціалістичної економіки, змістом якого є забезпечення добробуту і всебічного розвитку в с е х членів суспільства за допомогою якнайповнішого задоволення їх постійно зростаючих матеріальних і культурних потреб. Слід однак розрізняти задоволення зростання потреб особистості і суспільства. Пріоритетне задоволення потреб особистості призводить до
 3. Комуністична ідеологія
    ідеологія передової частини населення при соціалізмі та ідеологія переважної частини населення при комунізмі. Економічною основою комуністичної ідеології є єдина комуністична власність, яка забезпечує пріоритет суспільних інтересів над особистісними та груповими і заперечення експлуатації і гноблення людини людиною в будь-яких формах. Основними рисами комуністичної
 4. Теми для рефератів 1.
    Ноопсіхологіческій підхід до процесу розвитку особистості. 2. Психологія взаємодії особистості в сучасному соціокультурному просторі. 3. Діалог як форма взаємодії в гуманістично-орієнтованої соціокультурному середовищі. 4. Психологічні умови розуміння і взаєморозуміння суб'єктів у процесі спілкування. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
 5. Проблема людини в філософії
    Поняття людини. Критерії відрізняють людину від тварини. Біологічне і соціальне в людині. Теорії походження людини. Натуралістичний антропологізм і еволюціонізм про походження людини. Релігійно-філософська концепція людини. Психофізична концепція. Трудова теорія походження людини. Поняття особистості. Співвідношення понять «індивід», «індивідуальність», «особистість».
 6. 31. Правосвідомість і правова культура особистості. Правова активність особистості.
    Правосвідомість - категорія ТГП, що означає сферу суспільного, групового та індивідуального свідомості, яка відображатиме правозначімие явища і обумовлену правозначімимі цінностями, наданням належного правопорядку. Визначається соціально-економічними умовами життя суспільства, його культурно-правовими, демократичними або авторитарними традиціями. Правова культура особистості - це обумовлені
 7. 26. ІНСТИТУТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
    Правам і свободам людини і громадянина присвячена гл. 2 Конституції РФ, внесення поправок в яку неможливо без перегляду всієї Конституції РФ. Глава 2 Конституції РФ визначає конституційно-правовий статус особи в Росії, виражений через його права, свободи, а також обов'язки. Загальний правовий статус - всі права та обов'язки - єдиний для всіх людей, що перебувають у сфері дії
 8. 1. Особистість і громадянська правосуб'єктність
    Одним з найважливіших понять науки цивільного права та цивільного законодавства є поняття суб'єктів права, тобто осіб, які виступають в якості учасників майнових та особистих немайнових відносин, що регулюються цією галуззю права. Поняття особи родове. Воно відноситься до всіх суб'єктів цивільних прав. У ДК РФ підрозділ другого розділу першого іменується "Лица" і включає три розділи,
 9. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
    Тема 1. Полісуб'єктний взаємодію як основа розвитку особистості в сучасному глобальному співтоваристві 1. Ноопсіхологіческая характеристика сучасної епохи суспільного розвитку. 2. Соціально-психологічна сутність позитивного полісуб'єктний взаємодії. Тема 2. Психологічні умови включення особистості в процес гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний
 10. Теми для рефератів 1.
    Психологічна готовність особистості до професійної діяльності (на прикладі педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісного
 11. Контрольні питання для СРС
    1. Homo homini lupus est - лат., Людина людині вовк. Як ви розумієте це знаменитий вислів давньоримського поета Плавта і повторене англійським філософом Гоббсом? 2. Різниця в поглядах на людину: а) Античність, б) Середньовіччя; в) Новий час. Складіть таблицю. 3. Проблема людини в буддизмі та християнстві. У чому подібність? 4. Розкажіть про роль особистості і народних мас в
 12.  5.7. Педагогіка самовдосконалення особистості
    5.7. Педагогіка самовдосконалення
© 2014-2021  ibib.ltd.ua