Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

31. Правосвідомість і правова культура особистості. Правова активність особистості.


Правосвідомість - категорія ТГП, що означає сферу суспільного, групового та індивідуального свідомості, яка відображатиме правозначімие явища і обумовлену правозначімимі цінностями, наданням належного правопорядку. Визначається соціально-економічними умовами життя суспільства, його культурно-правовими, демократичними або авторитарними традиціями.
Правова культура особистості - це обумовлені правовою культурою суспільства ступінь і характер прогресивно-правового розвитку особи, що забезпечують її правомірну діяльність.
Правова культура особистості включає:
1) знання законодавства (інтелектуальний зріз). Інформованість була і залишається важливим каналом формування юридично зрілої особистості;
2) переконаність в його необхідності і соціальній корисності законів і підзаконних актів (емоційно-психологічний зріз);
3) вміння користуватися правовим інструментарієм - законами та іншими актами - у практичній діяльності (поведінковий зріз).
Культура особистості означає не тільки знання і розуміння права, а й правові судження про нього як про соціальної цінності, і головне - активну роботу з його здійснення, зі зміцнення законності і правопорядку.
Змістом правової культури особи є:
1) правосвідомість і правове мислення. Правове мислення має стати елементом культури кожної людини;
2) правомірна поведінка;
3) правомірної поведінки і правового мислення.
Показником правової культури особи є правова активність особистості як вища форма правомірної поведінки, яка передбачає:
1. Наявність високого рівня правосвідомості; готовність до ініціативної правомірної діяльності в правовій сфері на основі шанобливого ставлення до права, переконаності в необхідності і справедливості правових норм, в добровільному їх здійсненні, доброму знанні права (внутрішній аспект);
2. Цілеспрямовану, ініціативну, позитивну соціально корисну діяльність особистості, що перевершує звичайні вимоги до можливого і належного поведінці, спрямовану на розвиток демократії, зміцнення законності та правопорядку (зовнішній аспект).
Культура особистості (загальна і спеціальна - професійна) сприяє виробленню стилю правомірної поведінки, який формується залежно від:
- ступеня засвоєння і вияву цінностей правової культури суспільства;
- специфіки професійної діяльності;
- індивідуальної неповторності творчості кожної особистості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 31. Правосвідомість і правова культура особистості. Правова активність особистості. "
 1. 17. Соціологія права. Правова соціалізація. Громадська думка про право.
  Правосвідомості, соц. структури. Сфера дослідження соціології права - аналіз механізмів соціальної дії права та обгрунтування напрямів практичної діяльності з удосконалення правотворчості і правозастосування, а також по зміцненню законності. При цьому СП відштовхується від того, що право явл-ся системою соц. норм і відносин, охоронюваних силою д-ви, кіт. Надає відповідним
 2. 38. Загальносоціальні та спеціальні функції права. Функції права і функції правосвідомості.
  Правосвідомості - основні напрямки її впливу на правові явища, правову систему в цілому. Правосвідомість - елемент правової системи який знаходиться в глибокій єдності з її іншими елементами: системою права, системою законодавства, юридичною практикою, правовою культурою тощо Основні функції правосвідомості: Когнітивна (пізнавальна, інформаційна) - припускає знання права,
 3. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Правовому положенню з феодальною знаттю, брали участь у підготовці законодавчих актів та вироблення внутрішньої і зовнішньої політики, то середнє і нижча ланка наказного дьячества і московські піддячі були слухняними виконавцями і повністю залежали від верховної влади. Місцеві піддячі були близькі за становим і майновим інтересам до служивим або посадским світам своїх міст і
 4. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Правознавства), на початку своєї кар'єри займав кафедру цивільного права в Московському університеті, був відомий своїми працями з історії права. У 1859 році його статтю про графа В. Н. Паніна (міністрі юстиції) А. И. Герцен помістив у своєму «Колоколе», в ній учений критикує всю систему судочинства в Росії, вимагаючи гласності в суді, вважаючи, що вона допоможе вилікувати хвороби російської бюрократії.
 5. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  правової держави при неодмінно мирному реформістському подоланні кризи в країні. Для марги-налізірованние і люмпенізованих верств Установчі збори мало задовольнити, головним чином, соціальні потреби, зазвичай розуміються як просте зрівняльний перерозподіл життєвих благ. Ставши символом радикального оновлення країни та подолання її історичної відсталості, при
 6. 2. Проблеми науки і культури
  правова державність. На відміну від А.І. Солженіцина, А. Д. Сахаров ні антирадянщиком, він вірив у можливість конвергенції капіталізму шляхом повільного зміни обох систем в процесі взаємного зближення, що видно з складеної А. Д. Сахаровим «Конституції». У цьому академік бачив гарантію збереження миру на землі і вирішення найбільш гострих екологічних проблем. Таким чином, можна
 7. 24. Правосвідомість: поняття, структура, види.
  Правосвідомості включає дві взаємопов'язані і взаємодіючі складові - правову ідеологію і правову психологію. Правова ідеологія - праворозуміння, що включає правові знання, ідеї, концепції, теорії, уявлення. Це раціональний рівень правосвідомості, що формується в процесі інтелектуального осмислення права. Можна назвати його юридичним світоглядом. При цьому правова ідеологія
 8. 25. Правова культура: поняття, структура, функції
  правової системи. Правова культура показує правові цінності, результати та досягнення суспільства у правовій сфері, ступінь розвитку юридичної теорії і практики. Йдеться про юридичну досвіді і практиці народу в конкретний історичний період. Структура правової культури багатошарова. Вона складається з якісної оцінки наступних інститутів: Позитивне право (чинне законодавство)
 9. 18. Діалог правових культур. Правова аккультурация. Правова декультурація. Рецепція права.
  Правосвідомістю, є не тільки правовою, а й моральною їх оцінкою. Тому, порушення законності, ігнорування законних прав та інтересів особистості завжди розглядаються як аморальні явища. Правова культура відображає такі зрізи правової системи: - структурно - функціональна - розкриває статику і динаміку ПК. Статика характеризує склад ПК, внутрішню будову, а динаміка -
 10. 30. Правова культура суспільства та її компоненти. Призначення професійної правової культури.
  Правосвідомості та правового розвитку особистості;-ступені свободи особистості та відповідальності держави і особистості;-рівні позитивного впливу права на суспільні відносини та їх регулювання; Структура правової культури суспільства: культура правової свідомості; культура правової поведінки; культура юридичної практики. Функції правової культури: - пізнавальна - освоєння минулого і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua