Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Методика формування та вдосконалення професійних умінь

Це самий відповідальний момент в практичній підготовці, бо більшість професійних дій має виконуватися співробітниками правоохоронних органів з повним розумінням особливостей обстановки , індивідуальних особливостей людей, з якими вони мають справу, з гнучким пристосуванням наявних професійних навичок до конкретної ситуації. Нерозумно питати у чемпіона світу з шахів, який хід найкращий, - все залежить від ситуації. Цю функцію і виконують професійні вміння - керувати використанням всіх знань і навичок для дій у конкретній ситуації - найважливіший компонент практичної майстерності.

Формування умінь має не тільки багато спільного з формуванням навичок, а й багато суттєвих особливостей. Основні відмінності такі:

- більшість умінь за своєю структурою багато складніше навичок. Найчастіше навички входять в неї. Наприклад, вміння спілкуватися передбачає наявність навичок слухання, спостереження за співрозмовником, оцінки особливостей і психічних станів співрозмовника, володіння голосом та ін Тому відпрацювання навичок, що входять в структуру вміння, передує відпрацювання вміння в цілому. Можна довести формування таких навичок до середини етапу автоматизації, а завершувати їх у комплексі з оволодінням умінням в цілому;

- етапу автоматизації у формуванні вміння немає. Аналітичний етап доповнюється відпрацюванням деяких операцій і прийомів, що входять в структуру вміння, виконання частини яких доводиться до автоматизму (навички).

Так, вміння здійснювати огляд місця події передбачає наявність у співробітника навичок користування слідчим валізою, і їх треба відпрацьовувати окремо;

- етап структурування потребує підвищеної уваги. Комплекс операцій і прийомів, що входять в дію, яку повинен вміти виконувати співробітник, має гнучкий алгоритм, що відображає пристосування дії до особливостей ситуації. Тому підвищена увага повинна приділятися осмисленості, обгрунтованості всіх дій учнів співробітників і з'ясуванню ними алгоритму вміння, який більш складний і гнучкий, ніж у навичок. У 9 з 10 випадків, якщо навчається до початку дій про щось не може розповісти або забуває це зробити, під час дій він робить ті ж помилки або пропуски;

- відпрацьовуються основні компоненти будь-якого вміння: спостереження за обстановкою, виявлення її особливостей, що мають значення для дій в даній ситуації; аналіз і оцінка обстановки, її вимог до зміни дій, відпрацьованих раніше, до навику; прийняття рішення на зміну раніше відпрацьованого дії і його елементів у зв'язку з вимогами місця і моменту ; гнучкість і корекція дій по ходу їх за будь-яких можливих змінах обстановки;

- найважливіше значення надається етапу гнучкості та надійності вміння. Це найбільш специфічний і важливий для формування вміння етап, коли треба постійно міняти і урізноманітнити умови на заняттях, поступово ускладнюючи їх і максимально наближаючи до реальних - найскладнішим.

Додаються всіляких зусиль для різноманітності умов і обстановки, в тому числі до найскладніших і незвичайних. Навчаються вчать вирішувати одну і ту ж задачу у мінливих умовах, видозмінювати порядок дій, виключати одні способи та операції і замінювати їх іншими;

- ускладнення навчальної обстановки ведуться по наростаючій, характеризуються новизною змін, їх несподіванкою, швидкістю змін, комплексністю, значущістю, підвищеною відповідальністю, ризиком, небезпеками, підвищенням ймовірності невдач, протидією та ін;

- підвищено важливі розбори навчальних дій. При формуванні навичок вони зводяться до вказівок з приводу відхилень від відпрацьовують стандарту (жорсткого алгоритму). Тут мова йде про навчання спостерігати, мислити, оцінювати, виявляти винахідливість, розумність. Стиль розборів - групові обговорення, дискусії, спільний пошук оптимального варіанту для кожної ситуації з обгрунтуванням його правильності.

Розглянута загальна методика формування знань, навичок і умінь лежить в основі відпрацювання всіх інших видів підготовки, видозмінюючись залежно від їх специфіки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методика формування та вдосконалення професійних умінь "
 1. ГЛОСАРІЙ
  Адамецкі Кароль (1866 - 1933) - закінчив Технологічний інститут у Петербурзі; в лютому 1903, який на місяць раніше Ф. Тейлора, виступив з публічною доповіддю застосування наукового методу у виробництві (в Південно-російському центрі гірничометалургійної промисловості). Адаптація працівника (в управлінні персоналом) - процес пристосування працівника до нового місця роботи (при переході в нову фірму, на
 2. 1.1 ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ освітніх організацій ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМОЮ
  В даний час вища професійна освіта являє собою сформувалася громадську структуру, що виконує певну функцію в суспільстві та освіті. Для розгляду економіки та управління вищим навчальним закладом як організаційної системи необхідно дати визначення і охарактеризувати поняття «організація», «система». Так що ж таке організація ? Організація (від
 3. ЗМІНА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  Орієнтація на розширення і активізацію самостійної пізнавальної діяльності учнів, на розвиток комунікативних навичок, на формування вміння робити усвідомлений і відповідальний вибір вимагає часткового виходу за рамки традиційної класно-урочної системи, за рамки переважно замкнутої шкільної системи освіти. Тому в якості варіанту вдосконалення процесу навчання
 4. ЗМІНА ФОРМ ДІАГНОСТИКИ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ШКОЛЯРІВ
  Зміна оцінки досягнень учнів виходить з розуміння, що сучасний процес навчання не може бути монооценочним. З одного боку, він повинен припускати оцінку різних досягнень школяра (множинність об'єктів оцінки), з іншого боку, оцінка не може здійснюватися тільки учителем, в процес оцінювання повинні залучатися самі школярі (множинність суб'єктів оцінки).
 5. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  Під самоосвітою традиційно розуміють здійснювану людиною пізнавальну діяльність, яка: під -перше, здійснюється добровільно, тобто з доброї волі самої людини, по-друге, управляється самою людиною, по-третє, необхідна для вдосконалення яких-небудь якостей людини або придбання навичок, і сама людина це усвідомлює. Що набуває людина в результаті
 6. Про гуманітарну ролі математичних дисциплін у сучасній гімназії
  І.М. Власова, вчитель математики-е--Q-В природно-науковій освіті намітилася чітка тенденція його гуманізації. Математична освіта несе в собі потужний гуманітарний потенціал, що дозволяє вирішувати світоглядні, естетичні, моральні завдання виховання особистості гімназиста. Можна виділити два аспекти реалізації гуманітарної спрямованості навчального процесу: гуманітарну
 7. Комплексний підхід до художньо-естетичному утворенню у гімназії № 11 ім. С.П. Дягілєва
  Т.А. Сайдашева, вчитель дизайну Стрімке хід історії, глобальні зміни в суспільно-політичному житті країни на рубежі століть вимагають прийняття кардинальних рішень задач, здатних здійснити перехід Росії до демократичного і правової держави, до ринкової економіки, подолати небезпеку відставання від світового співтовариства. У зв'язку з цим - (; ;) - зростає роль
 8. БІБЛІОГРАФІЯ 1.
  Абульханова-Славська К. А. Соціальне мислення особистості: проблеми і стратегії дослідження / / Психологічний журнал, 1994, т. 15, № 4, С. 39-55. 2. Агєєв В. С., Базаров Т. Ю ., Скворцов В. В. Методика складання соціально-психологічних характеристик для атестації кадрів. Спецпрактикум з соціальної психології. - М.: МГУ, 1986. 3. Активні методи навчання або ділові ігри (огляд
 9. Список літератури 1.
  Абдулліна О. Л. Особистість студента в процесі професійної підготовки / / Вища освіта в Росії. 1993. № 3. С.165. 2. Абрамова Г.С. Введення в практичну психологію . - Брест: БГПІ ім. А.С. Пушкіна, 1993. 3. Абульханова-Славська К.А. Стратегія життя. - М., 1991. 4. Абульханова-Славська К.А. Соціальне мислення особистості: проблеми і стратегії дослідження / / Психологічний журнал. 1994.
 10. Технології евристичного навчання
  Ці технології розраховані на гарантоване і ефективне досягнення педагогічних цілей та інтелектуальний розвиток учнів. У педагогічному процесі їх часто називають активними , оскільки їх використання призводить до високого рівня внутрішньої і зовнішньої активності учнів. Однак і описані вище методи і технології розраховані на таку активність. Більш точно називати їх
 11. 4.3. Педагогічний аналіз
  Аналіз - розкладання цілого на частини. Він нерозривно пов'язаний з синтезом - з'ясуванням того, як ціле складається з частин і як відбувається їх взаємодія в рамках цілого. Педагогічний аналіз - методологічно і теоретично коректно здійснюваний процес пізнання структури, елементів і функціонування цікавить педагога педагогічного об'єкта, явища, проблеми. За
 12. Дошкільна педагогіка
  Відповідаючи на запити педагогічної практики, теоретична думка про дошкільну навчанні і вихованні дитини оформилася в самостійний науковий напрям - дошкільну педагогіку . Це галузь педагогіки, що вивчає закономірності розвитку, виховання і елементарних форм навчання дітей у віці, що передує вступу в школу61. У дошкільній педагогіці виділяють два напрямки: ясельна
 13. Предмет і завдання шкільної педагогіки
  Шкільна педагогіка, або, як її ще називають педагогіка школи, являє собою одну з найбільш повно і глибоко розроблених галузей педагогічної науки. Сторіччя її існування у світовій історії дозволили накопичити величезний досвід керівництва розвитком, формуванням підростаючих поколінь в різних соціально-економічних умовах. Дослідження освітніх моделей різних
 14. Педагогіка вищої школи як галузь педагогічної науки
  Рішення завдань, що стоять перед вищою школою, покликане забезпечуватися рекомендаціями відповідної галузі педагогічної науки - педагогікою вищої школи , яка вивчає теоретичні, і практичні проблеми розвитку особистості студентів та їх професійної підготовки у вузі. Предметом педагогіки вищої школи є освітній процес у вищій школі, шляхи його прогресивного
 15. Самоосвіта особистості
  Як було показано вище, на людину в усі періоди його життя діє безліч факторів. Але все ж те, ким він став, залежить вирішальною мірою від нього самого, його самостійності, самооцінки, самокритичності, вимогливості до себе, бажань, активності, цілеспрямованості, волі, наполегливості, працьовитості, від того, що він робить, щоб стати тим, ким він хоче бути, тобто від його безперервного
© 2014-2021  ibib.ltd.ua