Головна
ГоловнаНавчальний процесІнформаційні технології в навчальному процесі → 
« Попередня Наступна »
Федяінова Н.В.. Використання інформаційних технологій в учебномпроцессе початкової школи: Навчальний метод, посібник. - Омськ: Омськ, держ. ун-т, 2004. - 71 с., 2004 - перейти до змісту підручника

1.3. Основні напрямки використання ІТ у навчальному процесі

Застосування ІТ дозволяє здійснювати інтенсифікацію навчального процесу та організувати різні види діяльності учнів:
інформаційно-навчальну;
навчально-ігрову;
експериментально-дослідницьку;
самостійну.
Ці види діяльності орієнтуються на активне використання ІТ вчителем і учнями в якості інструмента пізнання і самопізнання, на самостійне представлення та вилучення знань, вчинення «мікрооткритія» в процесі вивчення навколишнього світу. Використання ІТ у навчальному процесі необхідно не стільки для підтримки традиційних форм і методів навчання, скільки для створення варіативних методик, що сприяють лич-ностно-орієнтованого розвитку учнів.
Організація вчителем перерахованих видів діяльності із застосуванням ІТ вимагає його спеціальної професійної підготовки в області практичного користування ІТ і їх методичного застосування в навчальному процесі.
Зупинимося на основних напрямках використання ІТ у навчальному процесі з урахуванням методичної доцільності та можливостей ІТ:
1) здійснення цілеспрямованого пошуку інформації різних форм в глобальних і локальних мережах, її реєстрації, збору, накопичення, зберігання, обробки і передачі;
обробка результатів експерименту;
здійснення управління реальними об'єктами (навчальними роботами);
організація та проведення комп'ютерних експериментів з віртуальними моделями;
здійснення автоматизованого контролю організації навчальної діяльності;
розробка педагогічних програмних засобів (1111С) різного призначення;
розробка методичних та дидактичних матеріалів;
розробка web-сайтів навчального призначення;
організація інтелектуального дозвілля учнів.
У навчальному процесі початкової школи всі перераховані напрями використання ІТ в тій чи іншій мірі мають місце. Найбільш широко використовуються ІТ для розробки методичних (розробки уроків, методичні рекомендації і т. д.) і дидактичних (ілюстративний, цікавий матеріал, картки-завдання і т. д.) матеріалів, організації інтелектуальних ігор та вікторин, розробки ППС різного призначення. Зупинимося детальніше на видах дидактичного матеріалу, що розробляється з використанням ІТ, і типах 1111С.
Найбільш широко використовуваний у початковій школі дидактичний матеріал і необхідні для його розробки ІТ корпорації Microsoft ® представлені в таблиці 2.
Таблиця 2 № п / п Вид дидактичного матеріалу Програмний продукт и 2 3 1 Друкований роздатковий матеріал (карточ-ки-завдання, кросворди, ребуси, схеми, таблиці, інструкції, пам'ятки тощо) MS Word, MS Publisher, Paint 2 Друкований ілюстративний матеріал MS Word, MS Publisher, Paint 3 Друкований бланковий тест (відкритий, закритий) MS Word
Закінчення таблиці 2
1 2 3 4 Електронний тест (відкритий, закритий), кросворд, ребуси без автоматичної обробки результатів MS Word 5 Електронний тест (закритий), кросворд, ребуси з автоматичною обробкою поточних результатів MS PowerPoint 6 Електронний тест (відкритий, закритий), кросворд, ребуси з автоматичною обробкою поточних і підсумкових результатів MS Excel 7 Електронний дидактичний матеріал на класифікацію запропонованих об'єктів, конструювання об'єктів з готових елементів MS Word, Paint 8 Електронні шаблони для обробки результатів експерименту, спостережень, анкетування і т. д. MS Excel 9 Мультимедійний демонстраційний матеріал MS PowerPoint 10 Електронні довідники, довідкові таблиці MS Excel, MS Access 11 Електронні мультимедійні посібники для самостійного вивчення матеріалу MS PowerPoint Розробка друкованого роздаткового матеріалу завжди була для вчителя однієї з найбільш трудомістких, а часом і рутинних завдань, якщо мова йшла про копіювання однотипних варіантів завдань. Це сприяло швидкому освоєнню вчителями технології роботи в текстовому процесорі Word.
Текстовий процесор Word в даний час є найпопулярнішим і найбільш освоєним програмним засобом з усього пакета MS Office.

Незважаючи на це, вчителями використовується лише мала частина його найширших можливостей. Це відноситься до розробки індивідуальних карток-завдань (рис. 2) та бланкових тестів (рис. 3).


Варіант 1
Склади завдання з малюнку і виріши її.
Склади зворотну завдання й якби її.


80 к.
70 к.
Всього 2 р. 80 к.
1) Назви кожну з незакрашенних часткою прямокутника.

Рис. 2. Приклади індивідуальних карток-завдань


г


Який інструмент Гаврило Романович Державін назвав «тіхогромом»?
А) баян б) скрипка в) барабан с) фортепіано.
Хто склав

компанію козлу, ослу, ведмедеві? а) мавпа б) слон в) папуга с) верблюд.
Тема: Cpedenwa художньої еьіраішіельносіш
Тест J4bl
Ф.І. ученіка_ Запитання Відповідь 1 «Зелений вал ...» Автор І і 2.Літературний прийом у вірші «Зелений в? с. Єсенін 3. Чим краще доповнити чт (М. Волошин вірші О. Пушкін 4. Автор картини «Дев'ятий вал» 5. Художник, що малює море б. Автор музичного твору «Ранок» РІС. 3. ПРИКЛАДИ бланкові І ЕЛЕКТРОННОГО ТЕСТІВ
РІДШЕ вчитель використовує ЕЛЕКТРОННІ ТЕСТИ (РИС. 3), РОЗРОБЛЕНІ В WORD. ВОДНОЧАС ЕЛЕКТРОННІ ТЕСТИ мають ряд переваг, основними з яких є МОЖЛИВІСТЬ їх багаторазового використання. ЕЛЕКТРОННІ ТЕСТИ ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДОЦІЛЬНО оснащує КНОПКАМИ ВИБОРУ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ (кнопковий ФОРМА) З метою скорочення часу ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ.
ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ кнопкової форми [1] НЕОБХІДНО АКТИВІЗУВАТИ ПАНЕЛЬ ФОРМИ, ДЛЯ ЦЬОГО СЛІД ВИКЛИКАТИ КОМАНДУ МЕНЮ ВИД - ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ - ФОРМИ (РИС. 4):
FTU I ЗАЛИШИВ
ETR. ІЧТО Q-PSWA NEI «
A & US
-ЕЛ Ч [І] М-Щ Ш І = І = У? - Д. -
И
Т «
ДП І ^ ВІ?" І. ™
ПИТАННЯ І. ПЕРЕНЕСЕННЯ ЧЕЛОПЕЧЕСІ НА ПРЕДМЕТИ Н ЯВЛЕНІ
LTOCRPOA «Нюбро ET + TI
CR« MM «CIPYKLYM
2. ОБРАТНОЕ ОІ ІРЕД T ПРЕДМЕТА. З. співзвучний РЕШТ СТІЇХОТВОРЕНІЯ. 4. «ЧОРНИЙ ВОРОН СНІГУ.» ЯКОЮ літе ПРИЙОМ НСПШІЬЧУЕІ
Й0Я * |
Й. '= | - В.
Ш
Д * Й; (ІМ * ВДТАІЧЯ * "' \ ЧАС
СТР. І РАЙ 1 ЦІ IU *, (КМ

B VPV ^ V Ж UIL / I 111
ВІДПОВІДЬ
ПИТАННЯ
І. ПЕРЕНЕСЕННЯ ЛЮДСЬКИХ ЯКОСТЕЙ НА ПРЕДМЕТИ І ЯВИЩА.
2. ОБРАЗНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА.
3.СОЗВУЧІЕ РЕШТ ВІРШІ.
РІС. 4 . АКТИВІЗАЦІЯ ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ ФОРМИ
ПОТІМ НЕОБХІДНО КУРСОР ВСТАНОВИТИ В ТО МІСЦЕ ДОКУМЕНТА, ДЕ МАЄ БУТИ КНОПКА ВИБОРУ варіанти відповідей і НА ПАНЕЛІ ФОРМИ ВИБРАТИ ПОСЛІДОВНО Поле зі списком І ПАРАМЕТРИ ПОЛЯ ФОРМИ (рис. 5).
IF 11 "IJI1-- | | '| |
ЗІ« У 6ІІ ВСТУКВ ІІ «ЩІТ СВ» 4Ш ІА & ММ' JO ® ^ I ^ HASLI Д ЗІ? .!. «Й FT <* І О. Г. | FC ЇЙ Н ЇЇ? IIЕД ® листопада 1004 - VB Ф, FA СЕТКВ ТЛЧІШ - TNEINE ^ ROOEI-IS. [X | * 4 | B-| S | J3 - | = | = L | C & -,
L
ВІДПОВІДЬ
BONPOC
1.ПЕРЕНОС ЛЮДСЬКИХ ЯКОСТЕЙ НА ПРЕДМЕТИ Н явищем.
ОБРАЗНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА.
співзвучний РЕШТ
CTHXOTBOPEI шя.
ОБРА-ШОЕ OIQ ПКЛ ПРЕДМЕТА . FJ «
співзвучний КОН Р ВІРШІ.
4.« ЧОРНИЙ ВОРОН НА БІЛОМУ СНІГУ, »ЯКОЮ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРИЙОМ ВИКОРИСТОВУЄ АВТОР?
Ч Q О І 41 Про ® ВЗ: 3 * Т UI - Д.Т = "Стор. 1 Рам 1 1/1 h 7,001 Ст 9 Кі г DAT ИСПР Di Ук № Й (Р0 Ш J ГЕусі Н] ЦТ в; мв.і. .. | Я] | «Тв .. И1« о6смюст Я] Гйлгст-го '.. 11Щ ІЬт ^ рятур-ЙОЙЛ ^ Ч »... Ш« 0:14? * ti gJif. Естусл Фс BftlT C (JJMK ТлЬНЦ Ijoe typtmt Г '. и ft j Г »-. | ft Япе II F ^ i too * - д, fa С * 1К« тВіш - T "m« Nbh Рігч - ю | «] лг' В "* | :: -! =: = ^ ГРІ-- IJC
ЛїІ
J
ЛІ
|" IsJ'-iJ
ДГА ЩЛ - [. 'AlUrtfctrfM -
% з і о ш 41 про зо а * - мй - д.' =
Стор. t Рам 1
ІЦІТ
РІС. 5. Результат вибору Поле зі списком і Параметри поля форми
У вікні Параметри поля зі списком послідовно внести пропоновані варіанти відповідей до даного питання, набираючи варіанти відповідей в поле Елемент списку і натискаючи кнопку Додати (рис. 6). Першим елементом списку завжди необхідно ставити «пропуск» або знак «?», так як перший елемент завжди відображається в тісті.
Own |) »м Й> 1Л кТ | М Свял
| Е Е" G3 І IS ГОЦ] »» * 'Я QJ.
І О & 9шд М & а 9 * «л ®
Література-2і"
ч
ТесгМй'1 Питання | азпя J ГТТІІІІ zi привели 1 ill 3 ПЩнет & х Жгія угіідіг IWTpCintMxl jj
1.1 Іереї юс человс na предмети і яп 2-Образне * on] предмета "
З. С09ВуЧ1Ю 'решт - сшхотііореш ія про
и аЩдjJ
я ** »* -1» АМІ ** ОШ-\ чаоа ^ оаза ^-ii-g'sifc '.
Стор І Рпь s 1ft ні 7.9СТ Ст?> п і 'ругріДірд Щ
* ft »
J Пуск j BjHTi - «небно ... І ftjMf в> ч« & *> ... І ЙЦоспбмдсг .. [Й] ґУідгог «сі. 11І] ур-_ studantjic ... | J
про * іп до> a "" «*:« * '<н »ОФМ **
D с * н dl щ ф & 9 * чь в 4 , | TwiNwtw. - № - [Ж] / С И gj «Д | 1 = - 1;
Лнтерат \ гра'2класс (1-4 | ^ |
Тема: - І зобразив нтсл ьн и с-ере детва-яз ь и кл% 1
Тест № 2І питання Відповіді l. Перенесення-чоло неческі іх-кач ести - на -1 ір СДмети нив Ленш, і: 3 л = 2.-С) брЕГН юеог іреде леї ІІІЄ "
Предмета.» Iа 3. Співзвуччя-решт-стнхотвореї ІІЯ.О 1 Iа чі Ю § <| про ВО У
На 7.SCM Ст 9 коп 1 WWOrtff * Ш
І] ІТіуб »і> ... [Й] ІТ в навчально ... | Й] оса6аіхі ... | Й] Ґїмготчіс * ... | | jgl] _ student. | Д
Рис. 6. Приклад заповнення Списку відповідей і установки Захисту форми
Після внесення варіантів відповіді на кожне питання необхідно захистити форму для функціонування кнопкової форми відповіді, для цього на панелі Форми натискається кнопка Захист форми (рис. 6). Бланкові і електронні тести, створені в Word, припускають подальшу їх обробку учителем, що вимагає додаткового часу і не дозволяє організувати експрес-тестування.
Цікавим для вчителів початкових класів є розробка в Word електронного дидактичного матеріалу з елементами конструювання і класифікації: Склади схему, Збери картинку, Що чому відповідає й т . д. (рис. 7) Робота з таким дидактичним матеріалом є для молодшого школяра своєрідною грою, підвищує інтерес до досліджуваного предмета.

У технологічній основі виконання таких завдань лежить вміння дитини управляти курсором миші. Дане вміння легко набувається і сприяє розвитку координації рухів руки дитини.-У. НУ, Ім'я
Які вди інструментів ви знаєте?
Духові
Клавішні
А.
JV
V '
IQiщ
-I
'7
год:
м
"і"
Рис. 7. Приклад електронного дидактичного матеріалу на конструювання та класифікацію, розробленого в Word
Табличний процесор Excel є потужним інструментальним засобом, що надає сучасному вчителю широкі перспективи в плані підвищення ефективності навчального процесу , контролю якості навчання. Можливості Excel в обробці текстової та числової інформації дозволяють розробляти на його базі різні дидактичні матеріали з автоматичною перевіркою введених даних і візуалізацією результатів їх обробки у вигляді графіків і діаграм: тести, кросворди, ребуси, ана-політико-довідкові таблиці і пр. (табл. 2) [13, 14].
В основному вчителі знайомі з застосуванням табличного процесора Excel в якості засобу для створення односторінкових та багатосторінкових електронних тестів. Це обумовлено тим, що тестування останнім час стає дуже поширеним методом контролю засвоєння знань учнів. І якщо традиційна бланкова форма проведення тесту вимагає досить великої кількості часу як на етапі підготовки тесту, так і на етапі його обробки, то використання Excel значно скорочує час проведення тесту, дозволяючи вчителю здійснювати оперативний контроль знань на уроці. Графічна візуалізація результатів тестування дозволяє поряд з детальним кількісним аналізом тесту проводити і його якісну експрес-оцінку (рис. 8).
У той же час необхідно відзначити, що з іншими формами використання Excel в навчальної процесі вчителя (за винятком вчителів інформатики) практично незнайомі. Розглянемо основні особливості створення в середовищі табличного процесора часто використовуваних на уроках у початковій школі щоденника спостережень, довідкових таблиць і ребусів. Відзначимо переваги електронних варіантів розробки зазначеного дидактичного матеріалу.
Розглянутий варіант електронного щоденника спостережень окрім традиційної таблиці з результатами вимірів температури протягом доби (комірки стовпців C, D, E), тиску (стовпець G), спостережень за опадами (стовпець Н), напрямком вітру (стовпець I), містить розділ «Висновок» з підсумковими значеннями середньої температури, тиску, кількістю ясних, дощових, вітряних днів і т. д. для даного місяця. Для підрахунку значень середніх температур можна використовувати як арифметичні, так і статистичні функції Excel.

 Наприклад, для визначення середньої денної температури формула може мати вигляд: = СУМ (С16: Е16) / 3 (за умови трьох вимірів протягом дня). результати тесту
 визначення темпераменту


 ? ХОЛЕРИК? САНГВІНІК
 | ФЛЕГМАТИК
 ШГ
 МЕЛАНХОЛІК
I
 / Опади / осадкі2 / t
 ік спостережень _ша6лон /
 / T = c, \ t1
 сред.темпер. / Опади
 -Результат fi,
 Рис. 8. Приклад якісної обробки тесту
 Для визначення середньої температури місяця: = CP3HA4 (F16: F46) (діапазон комірок F16: F46 містить формули для визначення середньої денної температури). Підрахунок кількості днів, що задовольняють заданій умові ведеться з використанням статистичної функції СЧЕТЕСЛІ ().
 Наприклад, для визначення кількості ясних днів формула має вигляд: = СЧЕТЕСЛІ (Н16: Н45; «Я»), визначення кількості днів з північним вітром: = СЧЕТЕСЛІ (116:145; «С»). В обох формулах в якості умови відбору виступають умовні позначення, які використовуються в електронному щоденнику спостережень (рис. 9).
 З | D | Е F Т ^ (Р
9
 ЩЩ ^ шшт спостережень
 МІСЯЦЬ: | ВЕРЕСЕНЬ
 ДОСЛІДНИК: | НВАН0В Серга
 ПОЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКИ ВІТРУ:
 ПОЗНАЧЕННЯ ОПАДІВ:
 С - північний; С-В - північно-східний; С-3 - північно-західний; Ю - південний; ЮВ - південно-східний; Ю-3 - південно-західний; В - східний; 3 - західний; Б - безвітряно. Я - ясно; П - похмуро; Т - туман; Д - дощ; С - сніг, ДАТА ТЕМПЕРАТУР А, 'С СЕРЕДНЯ ТЕМПЕРАТУРА тиск, мм.рт.ст. ОПАДИ НАПРЯМОК ВІТРУ РАНОК ДЕНЬ ВЕЧІР 1 18 28 24 23,3 780 Я Ю 2 16 26 22 21,3 703 я Ю 3 19 29 24 24,0 700 я Ю 4 17 26 22 21,7 780 я Ю S 15 2 + 20 19,7 778 я ПдЗ 6 13 22 19 19,0 776 я Ю-3 7 14 24 20 19,3 776 я Ю-3 8 10 29 16 16,3 760 п 3 9 8 19 16 14,3 765 А С-3 1П А 1Я 15 13.7 760 і С-3 / Осадкі2 / Щоденник спостережень "шаблон / сі
 НІГ
 е / тест І Тит-рі
 Hl
 тх
 ВИСНОВОК:
 30
 У МІСЯЦІ ВЕРЕСЕНЬ ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ДНІВ
 Безвітряна ДНІВ:
 Вітряних днів: У ТОМУ ЧИСЛІ:
 Північного вітру - північно-східного вітру - північно-західного вітру | ПІВДЕННИХ ВІТРІВ - південно-східні вітри - південно-західні вітри - східному вітрі - західного вітру -
 0.0
 СЕРЕДНЯ ТЕМПЕРАТУРА МІСЯЦЯ: В ТОМУ ЧИСЛІ: СЕРЕДНЯ ТЕМПЕРАТУРА РАНКУ СЕРЕДНЯ ТЕМПЕРАТУРА ДНЯ СЕРЕДНЯ ТЕМПЕРАТУРА ВЕЧОРА -
 Середній тиск МІСЯЦЯ:
 Ясних днів / '| d

 Похмурих днів дощових днів Туманного ДНІВ е / тест 7 т
 [Щоденник спостережень / [[
 / Опади / опади? ^ Щоденник спостережень _ша6пон | _
 Рис. 9. Приклад електронного щоденника спостережень
 Підготувавши попередньо шаблон такого щоденника спостережень в Excel, вчитель акцентує увагу учнів на спостереженні за змінами, в природі та аналізі отриманих результатів, виключивши при цьому рутинну обробку статистичних даних, яка часом зводить до нуля мотивацію молодших школярів до даного виду дослідницької роботи. Заповнення та використання на уроках природознавства такого щоденника спостережень сприяє створенню творчої атмосфери в класі, формуванню креативного поля учнів. Робота в креативному поле створює можливості для здійснення двох різних видів діяльності.
 Один з них - діяльність з виконання власне навчального завдання, причому в максимально короткий термін з урахуванням вимог вчителя, орієнтована на отримання позначки.
 Інший - діяльність з аналізу отриманого матеріалу, виявленню «невиявлених» ще закономірностей, ініційована внутрішньою потребою учня в пізнанні нового [9, с. 196].
 Результати даної дослідницької діяльності учнів можна візуалізувати у вигляді графіків і діаграм, наочно от-ражаем хід експериментальної роботи (рис. 10).
 СЕРЕДНЯ ТЕМПЕРАТУРА У ВЕРЕСНІ
 30,0 25,0
 ? 20,0
 I-

 ш 15,0
с
5
 ш 10,0
 / Тест /
 I / Щоденник спостережень Усред. темпер. / Опади / осадкі2 / Щоденник спостережень _шаблон /
 - ^ ЕРМ РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА опади у 'I; ВЕРЕСНІ


 ? Ясних ДНІВ
 | Похмурих днів
 дощових днів
 туманних днів
 шп
 Рис. 10. Приклад візуалізації результатів спостережень
 Вбудовані функції Excel для обробки текстової інформації можна широко використовувати для створення електронних довідників і довідкових таблиць, наприклад для створення довідкової таблиці зміни відмінкових закінчень іменників 1-го відмінювання (рис. 11).
 НЦ Щоденник спостережень / середовищ, темпер, / опади) .. <Зсадкі2 j Щоденник спостережень шаблон /
 I F I I. I
 I I I °
 ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
 Відмінкові закінчення іменників 1 схилені
 ] СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 1 схилені


 ВВЕДІТЬ виділять
 Схиляли СЛОВО: ОСНОВУ СЛОВА:] ІЦАПЛ
 1 N1 / Щоденник спостереженні. / Середовищ, тенпер / осадт / есадісн2 / Дневнніс спостережень шаблон X
X
 І "
 ZI
 ЦДПЛЯ Відмінках словами ІМЕНІТЕЛЬНИІ ЦАПЛЯ РОДІТЕЛЬНИІ чапля Давальний чапля ВІНІТЕЛЬНИІ чапля ТВОРІТЕЛЬНИІ чапля Предложном чапля 
 ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
 Відмінкові закінчення іменників 1 схилені
 ВВЕДІТЬ виділять
 Схиляли СЛОВО: ОСНОВУ СЛОВА:
 ВЕСНА |
 Весну
 Виділити закінчення:
 ^ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 1 схилені

  Відмінках словами ІМЕНІТЕЛЬНИІ ВЕСНА РОДІТЕЛЬНИІ ВЕСНИ Давальний ВЕСНІ ВІНІТЕЛЬНИІ ВЕСНУ ТВОРІТЕЛЬНИІ НАВЕСНІ Предложном ВЕСНІ 
  Рис. 11. Приклад електронної довідкової таблиці
 - ІГ
 Дана таблиця має наступну структуру: в комірці А8 знаходиться схиляємо слово, в комірці D8 - виділена основа даного слова, G8 - закінчення, в осередках Е12: Е22 - знаходяться логічні формули, обробні текстові дані.
 Так, наприклад, для визначення належності введеного слова до 1-го склонению можна використовувати логічну формулу: = ЕСЛИ (АБО (08 = «А»; 08 = «Я»); «СУЩЕСТВІТЕЛЬН0Е 1 СКЛО-нання»; «СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ НЕ 1 схилені ») (попередньо в осередок G8 заноситься закінчення слова).
 Для виведення слова, зміненого за відмінками, в розглянутому прикладі використовується наступна складна формула: = ЕСЛИ ($ І $ 8 = «СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 1 схилені»; ECHH ($ G $ 8 = «А»; СЦЕПИТЬ ($ В $ 8; «И»);
 ЕСЛИ ($ 0 $ 8 = «Я»; СЦЕПИТЬ ($ В $ 8; «І»))); «»), при цьому в комірці 18 знаходиться формула визначення відмінювання слова, а в комірці G8 - закінчення введеного слова. Текстова функція СЦЕПИТЬ () з'єднує основу слова (D8) і відповідне падежное закінчення.
 Таким чином, використання даного довідника, з одного боку, розвиває вміння учнів виділяти основу слова і закінчення, а з іншого - надає інформацію про зміну відмінкових закінчень іменників. Розглянута довідкова таблиця може бути використана вчителем на уроці при вивченні нового матеріалу і при вивченні даної теми учнями самостійно.
 Надана табличним процесором Excel можливість незалежного від осередків розміщення графічних об'єктів (малюнків, слайдів, об'єктів WordArt), звукових файлів, гіперпосилань може бути використана для створення ребусів, містять звукові підказки. Обробка введених відповідей учнів в розглянутому прикладі (рис. 12) ведеться на тому ж аркуші робочої книги, причому підрахунок правильних і помилкових відповідей здійснюється диференційовано.
 Кількість правильних відповідей визначається за допомогою логічних формул: = ЕСЛИ (Е11 = "вісім"; 1; 0), де за вірну відповідь дається один бал, невірний - нуль балів. Потім визначається загальна сума балів: = CYMM (A26: D26) і кількість невірних відповідей, в даному випадку: = 4-Е26.
 Кількість вірних і невірних відповідей є основою для побудови стовпчастий діаграми, візуалізуючої результат і надає якісну характеристику виконання роботи учнем.
 З I D I E I Г I fr
 про m я
 f h I
 анг


 Н | / Щоденник спостережень _ша6лом / схиляння / тест / тест-результат / тест _ша6лом \ ребуси / "ребус-відповідь / ребус вісім гра 


 вірно
 невірно
 / Щоденник спостереженні _шаблон / схиляння / тест 7 тест-результат / тест _шаблсн / ребуси ^ ребус-відповідь / ре
 Рис. 12. Приклад розробки ребуса в Excel
 ІНГ
 Розробка ребусів в Excel припускає творчу діяльність вчителя, активізує його розум, кмітливість. Вміле використання даного роду дидактичного матеріалу на уроці значно підвищує мотивацію учнів до навчання, знімає напругу під час занять, активізує розумову діяльність.
 Як ми бачимо, використання табличного процесора Excel у навчальному процесі не обмежується тільки електронними тестами. Можливості, що надаються табличним процесором, значно ширше.
 Для розробки демонстраційного матеріалу доцільно використовувати можливості програмного засобу для створення презентацій MS PowerPoint. PowerPoint дозволяє розміщувати на слайдах не тільки малюнки, відскановані фотографії, а й відеоролики, звуковий супровід. Анімаційні можливості PowerPoint роблять демонстрацію відібраного текстового і графічного матеріалу найбільш яскравою і такою, що запам'ятовується. Для демонстрації таких слайдів (рис. 13) на уроці краще використовувати проекційну систему, а не окремі комп'ютери.

 Ф.Магеллана (1480-1521). У 1519-1522 роках було здійснено перше кругосвітню подорож під командуванням Фернана Магеллана. Воно дока'іадо всім, | але Земля має форму кулі.
К


 Рис. 13. Демонстраційні слайди з навчальної презентації «Подорож навколо світу з Ф. Магелланом»


 Крім розробки дидактичного матеріалу останнім часом вчителі використовують ІТ для створення авторських 1111С. Під 1111С будемо розуміти програмний засіб, в якому відбивається деяка предметна область, в тій чи іншій мірі реалізується технологія її вивчення, забезпечуються умови для здійснення різних видів навчальної діяльності [11].
 Типологія використовуються в освіті 1111С досить різноманітна. У загальному випадку можна виділити наступні типи 1111С [5]:
 навчальні;
 тренажери;
 диагностирующие;
 контролюючі;
 моделюють;
 ігрові.
 Функціональне призначення 1111С - надавати навчальну інформацію і направляти навчання, враховуючи індивідуальні можливості і переваги учня. Причиною створення авторських 1111С є невідповідність повною мірою наявних на ринку готових програмних засобів, орієнтованих на початкову школу, вимогам, що висуваються вчителями. Тому виникає необхідність у створенні власних програмних засобів, що відповідають рівню навчання конкретного учня, класу.
 Як правило, 1111С припускають засвоєння нової інформації при наявності зворотного зв'язку між учнем і програмою. При цьому 1111С передаються в якійсь мірі навчальні функції, тому кожна програма повинна будуватися відповідно дидактичним принципам навчання.
 Разом з тим методика викладання кожного навчального предмета, в свою чергу, враховує своєрідність і особливості відповідної науки, тому необхідно говорити і про методичних вимоги до програмних засобів, які враховують специфіку та своєрідність кожної конкретної науки та відповідного їй навчального предмета [11]. Особливостями 1111С для початкової школи є їх наочність, неперенасищенность теоретичними відомостями, доброзичлива форма ведення діалогу, індивідуальний режим роботи (рис. 14, 15).
 Вчені вважають, що життя на Землі приблизно 3500 років тому і що з тих живі організми повільно змінювалися до їх нинішнього стану. У різний час в історії Землі з'являлися і зникали рас генія і тварини.
 Докази їх
 існування підлозі чаї при вивченні


 скам'янілостей
 Ш Словничок;
 ОКЛМММУКМТП (або КОПАЛИНИ) - це залишки або сліди колись жили організмів.
 К'РІШЛОІІТЬЬ це тварини, схожі на сучасних кішок, вовків і ведмедів
 HOMO SAI'IKXS - це сучасна людина
 Рис. 14. Слайди з навчальної навчальної презентації «Подорож у минуле нашої планети» Проводиться себе
 А ^ мЙ А
 кожного спсговнка у них пішло 3 год - J снігових кулі. Скільки всього
 снігових куль знадобилося-лл
 JSL дітям? А
 ю про ф т а а
 J Ш9ШЩ
 Розглянь малюнки і 2 +2 +2 +2 =
 ВВВ Rib шшшш
 закінчи записи: 2-4 =
 В В В Рис. 15. Слайди з навчальної презентації для організації самоконтролю з вивченої теми
 Існує безліч інструментальних засобів і програмних середовищ, що відрізняються за своїми функціональними можливостями і способам роботи, що дозволяють створювати різноманітні програмні засоби. У цьому посібнику розглядається методика розробки навчальних програм засобами PowerPoint.
 PowerPoint є додатком стандартного пакета MS Office. За допомогою засобів, що надаються PowerPoint, нескладно освоїти методику створення навчальних програм з використанням елементів самоконтролю (рис. 15), звукових і анімаційних ефектів, слайдів [15]. Створені таким чином навчальні про-
 грами можна використовувати в початковій школі при вивченні всіх предметів на уроках викладу нового матеріалу, узагальнення та систематизації, комбінованих уроках для організації інфор-маційно-навчальної, навчально-ігрової та самостійної діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1.3. Основні напрямки використання ІТ у навчальному процесі"
 1. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
    основні риси митної справи в 67 Україна / / Актуальні проблеми Держава і права: 36. наук. пр. - Одеса, 1997. 68 Ківалов С.В. Вища юридична освіта на півдні України: вчора, сьогодні, завтра: 36. наук. пр. ОДЮА. - Одеса, 1998. 69. Ківалов С.В. Митне право України: Учеб. пособ. - Одеса, 1997. 70. Ківалов С.В. Парламентський контроль в умів державно-правової реформи в Україні / /
 2. 5. Декабристи
    основному, і це накладало на них незгладимий відбиток «почвенности». У них було дві особи: «один раціоналістичний, інтернаціонально-революційний, карбонарського. Інший - релігійний, патріотичний, побутової ». Останній із зазначених ликів декабристів приходив у суперечність з першим і найчастіше перемагав. Причому не тільки після, але і до повстання 14 грудня. Цікаві висновки К. Г. Межова,
 3. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
    основну масу населення і відштовхував від революціонерів найбільш передову і морально чисту частину суспільства. Революційний терор, до того ж, давав можливість уряду широко використовувати репресивні заходи і сприяв ідейно-моральному обгрунтуванню реакції. Відразу ж треба підкреслити, що і уряд не виявляло мудрості, використовуючи свій каральний апарат не тільки проти
 4. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
    основному це була війна трудящих класів Росії, які повірили більшовикам і Радянської влади у справедливість їхніх ідеалів, проти повалених в 1917 році експлуататорів і їх прихильників. Громадянська війна проходила при активному втручанні іноземних держав, приймала різні форми: збройне повстання, заколоти, розрізнені зіткнення, великі військові операції за участю регулярних
 5. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
    основних види фінансового аналізу: аналіз чистої вартості, аналіз витрат і аналіз банківських вкладів. Їх мета - визначити загальний стан або розмір витрат будь-якої особи в порівнянні з його оголошеними доходами. Методом аналізу чистої вартості з будь-якого збільшення чистої вартості відраховуються доходи, які не підлягають оподаткуванню, і оголошений дохід, а в залишку виходить неоголошений
 6. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
    основні права і обов'язки суб'єктів правовідносин або посилання, нечітко регламентують правомочні акти; - враховуючи многосуб'ектной правовідносин, договори повинні бути багатоваріантних; представляється доцільним розробити такі види (форми) договорів, що встановлюють різні рівні правовідносин (залежно від значущості в системі категорії суб'єкта), певні
 7. Тема 2. Система правоохоронних та інших органів, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю
    напрями боротьби з організованою злочинністю на сучасному етапі. Особливості роботи з попередження та припинення злочинів, скоєних організованими злочинними групами. Основні форми розкриття злочинів, скоєних організованими групами. Правоохоронні органи, що у боротьбі з організованою злочинністю. Оперативно-розшукові підрозділи і їхні можливості в
 8. Тема 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними групами
    спрямованих проти особистості, державного устрою та громадської безпеки. Організація і тактика виявлення зазначених злочинів, їх розкриття та розслідування. Організація взаємодії служб та підрозділів органів внутрішніх справ з іншими правоохоронними органами, державними і громадськими організаціями в процесі попередження та розкриття злочинів, скоєних
 9. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні функції Радянської держави, їх еволюція. Форма правління, національно-державний і адміністративно-територіальний
 10. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
    основним правовим системам, іншим головним характеристикам права в цілому як соціального інституту. Походження ж права було розглянуто в главі третій цієї книги. Тривалий час на попередньому етапі вітчизняної юридичної думки право розглядалося в нерозривній єдності з державою як продукт і інструмент держави, як основа здійснення класового панування в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua