Головна
ГоловнаНавчальний процесСоціальна педагогіка (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Василькова Ю.В.. Методика й досвід роботи соціального педагога: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. - М., Видавничий центр «Академія». - 160 с., 2001 - перейти до змісту підручника

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА У МІКРОРАЙОНІ

Розглядаючи роботу соціального педагога, слід враховувати, що формування особистості, виховання дитини відбувається не тільки в сім'ї, школі, в дошкільних та позашкільних установах, а й у дворі, серед однолітків.

Слід пам'ятати, що і в школі, і в родині дитина перебуває під контролем, точніше, підпорядковується встановленим правилам поведінки. На вулиці ж, у дворі з однолітками він наданий сам собі, і цей некерований процес в його розвитку може бути головним. Тому роботу з дітьми за місцем проживання слід починати не з підлітками (уже важкими), а з дошкільнятами, з організації їх вільного часу, розвитку їх задатків і способностей1.

У роботі соціального педагога в мікрорайоні склалася практика, коли він закріплюється за певною ділянкою - районом, будинком, під'їздом. На базі колишніх клубів за місцем проживання він ініціює створення спортивних баз, культурних та реабілітаційних центрів, різних об'єднань для спільного проведення часу дітей і батьків у вихідні дні. Він організовує походи, спортивні змагання, проведення ранкової зарядки дітей і дорослих, створення різних дворових команд та секцій, ремонтних бригад з дітей і підлітків, клубів за інтересами, спортивних майданчиків і стадіонів, майданчиків для малюків, домовик бібліотеки.

У сучасних умовах починає складатися система спільної діяльності соціальних служб і школи за єдиним планом виховної роботи та захисту дитинства. Це так звані соціально-педагогічні комплекси. Робота за таким планом докорінно змінює навчально-виховний процес у школі. Педагоги включаються в роботу позашкільних дитячих закладів, класні керівники та вихователі груп продовженого дня тісно співпрацюють з соціальним педагогом.

Комплекси створюються з метою об'єднати різні організації мікрорайону, в яких поряд з загальною освітою учні отримують можливість розвивати свої здібності в естетичній, спортивної, трудової, технічної та інших видах творчої діяльності. Комплекси включають загальноосвітні, музичні, художні та спортивні школи, станції юних техніків та інші дитячі творчі організації та об'єднання, а також РЕУ, ДЕЗи, військові частини та відділення міліції. Фінансування комплексів здійснюється за рахунок бюджету та спонсорства.

1 Див: Закатова І.М. Соціальна педагогіка в школі. - М., 1996. - С. 5.

Головним у цьому єднанні є дитина, її особистість, його сьогодення і майбутнє - серед однолітків, в сім'ї, в суспільстві.

Експеримент зі створення соціально-педагогічних комплексів у Росії був початий ще в кінці 60-х років. Це були пошуки нових форм виховання, залучення до турботи про дітей всього суспільства, які очолили вчені, контролюючи і направляючи всі його етапи. Експериментом були охоплені школи м. Свердловська, Нижнього Тагілу, Первоуральска Свердловської області.

У м. Свердловську територію Жовтневого району розділили на мікрорайони, в які входили 2-3 школи. Комплексом керував Рада, який координував роботу всіх підприємств, навчальних закладів, організацій, залучених до виховання підростаючого покоління. До Ради входили науковці та вчителі, вихователі та представники виробничих підприємств, партійних і комсомольських організацій, які бачать свою роль у створенні сприятливого середовища для виховання дітей і підлітків.

Сім'ї брали активну участь у всіх виховних заходах комплексу. Виробничі колективи вели трудове і економічне виховання, профорієнтаційну роботу. Члени депутатської комісії райради допомагали у вирішенні організаційних питань. Ідейно-політичним, моральним, трудовим вихованням займалися комсомольські організації підприємств. Установи культури (Палаци та Будинки культури, кінотеатри та клуби, бібліотеки) вели виховну роботу спільно зі школою. Викладачі та студенти вузів займалися створенням і підготовкою педагогічних загонів.

Співробітники лікарень і поліклінік надавали медичну допомогу, стежили за здоров'ям дітей і підлітків, займалися медичним просвітництвом. Адміністративні органи мікрорайону (ДАІ та пожежний нагляд) брали участь у роботі Ради, проводили бесіди з дітьми та підлітками. Військкомат залучив до роботи в комплексі офіцерів запасу, демобілізованих солдатів, які готували підлітків до служби в армії, проводили військово-спортивні ігри «Зірниця» та «Орлятко». Житлово-комунальне управління (ЖЕК) брало участь у створенні матеріальної бази виховної роботи комплексу з дітьми та підлітками за місцем проживання в клубах, на дитячих і спортивних майданчиках.

Особлива роль у Комплексі відводилося школі. Вся робота Комплексу, всі його заходи включалися в плани школи: річні, класних керівників, учительських та учнівських громадських організацій.

Зв'язок педагогічного колективу та колективів інших соціальних інститутів і підприємств, що працюють в Комплексі, відрізнялася неформальними відносинами. Взаємодія школи з установами культури розширювало можливості школи в естетичному вихованні, створювало реальні можливості для всесторон

66

67

нього розвитку здібностей дитини , вирішувало проблеми взаємодії дитини з навколишнім середовищем. У роботі клубів «Гномик» і «Малишок», створених зусиллями школи і ~ закладів культури, брали участь діти та батьки.

Робота комплексу давала добрі результати: у районі виконувався закон про всеобучу, вирішувалася проблема повного працевлаштування молоді, серед неповнолітніх не було правопорушень, діти і підлітки брали участь у різних видах суспільно-корисної праці, в тому числі по благоустрою района1.

Цікавий сучасний досвід зі створення соціально-педагогічного комплексу в школі № 59 м. Ярославля.

Школа побудована в 1984 р., розрахована на 1600-1800 учнів в V-VI класах і роботу в дві зміни. У школі обладнано 10 предметних кабінетів, 15 кімнат для занять музикою, актовий та спортивний зали, майстерні, бібліотека, їдальня, читальний зал, тренажерний і гімнастичний зали, 5 додаткових спеціалізованих кабінетів: психології, соціальної педагогіки, логопедичний, екологічний, кабінет прикладної творчості, швейний цех.

Педагогічний колектив - 170 фахівців: 8 заступників директора, 25 соціальних педагогів, 17 педагогів додаткової освіти, 3 психолога, 3 педагога-організатора2.

Вивчення сімей показало, що в більшості з них вихованню дітей не приділяється належної уваги. Було поставлено завдання перетворити школу на виховний центр, об'єднавши у вихованні дітей всі сили школи, сім'ї і соціальних, спортивних, культурних установ мікрорайону. В основу всієї навчально-виховної роботи школи була поставлена особистість дитини, її право на повноцінний розвиток і освіту.,

Здійснення цього завдання зажадало перегляду всієї роботи школи, що передбачало:

зміна змісту освіти з урахуванням соціального замовлення батьків і дітей;

створення системи виховної роботи, здійснюваної разом з батьками;

створення в школі соціально-педагогічної служби.

Опитування батьків виявив близько 50 напрямків додаткової освіти. Виходячи з цього, в школі було створено 8 відділень диференційованого навчання, комплектованих при вступі дітей до школи, а також при переході учнів в V, VIII і XI класи:

музично-естетичне;

образотворчого мистецтва;

прикладної творчості;

1 Див: СеменовВ.Д. Взаємодія школи та соціального середовища. - М., 1986. - С. 43-45.

2 Див: Закатова І.М. Указ соч. - С. 15.

Мовної культури; моральної культури; екології; валеології;

математичної культури.

Для кожного відділення був розроблений навчальний, план з I по XI класи, заняття з цим планам дають учням досить високий рівень підготовки, що дозволяє їм по закінченні школи продовжувати освіту в середніх та вищих професійних навчальних закладах.

Експериментальні навчальні плани передбачали при збереженні базового ядра освіти насичення програм гуманітарної складової, що дозволяє розвивати емоційну (есте-I тическую і моральну) сферу особистості, творчі здібності дітей, подолати інформаційний підхід у навчанні, перейти до розвиваючої педагогіці.

Соціальна служба комплексу складається з декількох підрозділів:

територіальна соціальна служба, яку здійснюють соціальні педагоги;

внутришкольная служба соціального піклування про дітей (59 класних керівників, 6 вихователів груп продовженого дня, 3 організатора позакласної роботи);

психологічна служба (3 психолога і логопед);

медична служба (лікар, медсестра).

Розроблена в комплексі програма взаємодії школи та сім'ї включає роботу соціального педагога, складання паспорта мікрорайону, анкетування батьків і дітей, вивчення інтересів дітей, складання програм соціальної адаптації («Сім'я», «Важкий підліток», « Здоров'я »і т.д.)

Для вивчення особистісних особливостей підлітків педагог пропонує їм відповісти на наступні питання анкети« Кругозір »1:

1. Назви в порядку переваги шкільні предмети, які здаються тобі найцікавішими: 1._2._3._.

Шкільні предмети самі полезние_, найважчі для тебе

2. Назви найважчі шкільні уроки, якщо такі у тебе є: 1. _; 2._; 3._.

3. Допиши незакінчені пропозиції:

- Найбільш охоче я зустрічаюся в школі ...

- Найменше в школі мені хотілося б зустрічатися ...

- Після шкільні уроків я найохочіше займаюся ...

- У вільний час я найбільше цікавлюся ...

1 Див: Маслова Н.Ф. Робоча книга соціального педагога. - Орел, 1995. - С. 63 -

68

69

64.

- Моє улюблене заняття вдома ...

- З однолітками мені цікавіше всього ... "- <«

- Мені подобаються такі люди ...

- Мені подобаються телепередачі ... *

- Головною подією мого життя в цьому році бишо ...

- Свій вільний час я віддаю перевагу витрачати ...

- У моєму житті мене засмучує ...

- У майбутньому я хотів би ...

Для бесіди з батьками можна використовувати наступну анкету (у ній пропонується підкреслити відповідну відповідь) 1.

I. Відомості про особливості дитини, її стосунки з оточуючими

1. Комунікабельний з дорослими, нетовариський, замкнутий.

2. Комунікабельний з дітьми, воліє грати один, з дітьми.

3. Чи вміє організувати дітей у грі, інших заняттях, лідер чи підпорядковується іншим,

4. Чи вміє дружно грати з іншими, конфліктує чи.

5. Чи охоче ділиться з іншими іграшками, солодощами і т.д.

6. Співчуває чи іншому, якщо він засмучений, чи намагається втішити.

7. Ображає дітей, як часто, спокійний або б'ється.

8. Образливий, не дуже, зовсім образливий.

9. Скаржиться чи дорослим: часто, рідко, зовсім не скаржиться.

10. Чи справедливий у відносинах з однолітками: розбирає конфлікти, мирить, справедливий, несправедливий.

11. Чи говорить правду: завжди, іноді, часто обманює.

12. Намагається чи бип' ввічливим: іноді, буває грубим, забуває «чарівні слова».

13. Слухняний чи що, не слухняний, впертий.

14. Чи любить робити самостійно, воліє, щоб за нього робили інші.

15. Доводить Чи розпочату справу до кінця, не доводить.

16. Як виконує доручення: охоче, не любить трудитися.

17. Впевнений, рішучий, невпевнений, чи не дуже впевнений.

18. Придумує чи цікаві ігри, вміння грати не розвинене.

19. Чи виділяється кмітливістю, чим відрізняється, відстає чи від однолітків.

20. Добре малює, ліпить, ці навички недостатньо розвинені.

21. Добре танцює, співає, музичні здібності: середні, слабо розвинені.

22. Добре розповідає історії, казки, погано, мова не розвинена.

23. Чи любить будувати, не любить займатися будівництвом з кубиків.

24. Спритний, любить рухливі ігри, фіззанятія.

Див: Овчарова Р.В. Психологічний портрет соціокультурно і педагогічно запущеного дитини. - Архангельськ, 1994. - С. 170-173.

25. Добре їсть, швидко з аііиітом, погано без апетиту.

26. Як засинає, швидко, довго без сну в ліжку.

27. Чи вміє одягатися, роздягатися, кладе чи речі на місце.

28. Переважна настрій: веселий, життєрадісний, смішить чи інших, часто плаче, плаксивий. *

29. Володіє гарним здоров'ям, здоровий середньо, слабкий, болючий.

 II. Які якості слід виховувати (пронумеруйте за ступенем важливості) 

 1. Моральні: чуйність, доброта, справедливість, дружелюбність, чесність, ввічливість. 

 2. Емоційно-вольові: дисциплінованість, послух, ініціативність, самостійність, працьовитість. 

 3. Інтелектуальні: допитливість, творча активність, якості, що забезпечують успішність у навчанні, праці, грі. 

 Внеучебная внутришкольная робота зосереджена в центрах, де створено близько сотні гуртків, студій, секцій, що охоплюють дві третини учнів школи. Так, в екологічний центр входять шкільне лісництво «Сосонка», кілька лекторіїв для учнів різного віку, гуртки орнітологів, акваріумістів, любителів кімнатних рослин, клуб «Екологія та культура». Тільки в роботі лісництва беруть участь від 400 до 600 хлопців. 

 Керують центрами фахівці, багато гуртки ведуть родітелі1. 

 У центрах створюються різновікові загони, в які входять вчителі, діти та батьки. 

 У школі розроблена програма виховної роботи, якою керуються і класні керівники, і батьки. Організаційно ця програма здійснюється в «річних циклах загальношкільних творчих справ»: «Істина», «Краса», «Інтелект», «Добро», які передбачають здійснення виховної роботи в певних напрямках. 

 Так, цикл «Краса» об'єднує всі заходи з естетичного виховання. Заняття проводять фахівці. У святах, фестивалях російської національної культури, у загальношкільних справах приймають участь вчителі, діти, батьки, випускники школи. 

 У програмі соціальної роботи передбачена система заходів, спрямованих на розвиток якостей особистості учнів, які сприяють їх соціалізації, таких, як працьовитість, товариськість, доброзичливість, ввічливість, охайність та ін У цій програмі постійно вдосконалюється методика педагогічної діагностики, що дозволяє фіксувати ступінь, рівень вихованості дитини на кожному етапі його развития2. 

 1 Див: Закатова І.М. Указ соч. - С. 18. 

 2 Див: Тихомирова Н.К. Система виховної роботи в середній школі на основі програми. - М., 1996. 

 70 

 71 

 Соціальному педагогу може бути корисний також досвід роботи школи № 26 м. Ставрополя. 

 У школі 43 гуртка, створених вчителями та батьками, в яких займаються 370 учнів. Крім секцій, гуртків, що працюють в школі, окремі гуртки батьки організували на дому (макраме, в'язання, вишивки, «Умілі руки»). Батьки займаються англійською мовою з відстаючими учнями, організували домашній театр. У школі регулярно проводяться педагогічні ради, де про результати спостережень за дітьми доповідають психолог і логопед, обговорюються можливі шляхи корекції педагогічного впливу на дітей і підлітків «групи ризику». 

 У ряді шкіл і гімназій існує практика підготовки соціальних педагогов1. У школі № 206 м. Москви хлопців знайомлять з професією соціального педагога, намагаючись прищепити інтерес до цієї роботи. У школі створено клас, в програму якого включається участь хлопців у соціально-педагогічній роботі. Хлопці знайомляться з основами соціальної педагогіки, проходять соціально-педагогічну практику, попередню самостійній роботі, коли вони, разом з інспекцією у справах неповнолітніх ведуть роботу з профілактики правопорушень серед підлітків. 

 Міжнародна служба «Дитина на вулиці» 2 

 У 1997 р. реабілітаційний благодійний фонд «Ні алкоголізму і наркоманії» і гуманітарна асоціація «Екі либр» (Франція) підготували спільну програму «Діти московських вулиць», по якій досліджувалася проблема безпритульності в Москві. 

 У розділі цієї програми на території Південно-Західного адміністративного округу Москви створено групу «Пошук», яка вивчала умови життя і поведінки хлопців «групи ризику». Було виявлено 150 дітей «групи ризику», а також 25 місць їх зустрічей. Це метро, 5 кінотеатрів, 4 перехрестя з інтенсивним рухом і 4 площі у житлових масивах. Досліджувалися підвали, горища, каналізаційні колодязі, теплотраси, незаселені будинку. Соціальні працівники групи «Пошук» працювали переважно у вечірній час, в парі (хлопець-дівчина), що і безпечно, і викликає у хлопців більше довіри.

 Було створено так зване реабілітаційне простір, що включає відомства, служби, установи та громадські організації, які здійснювали профілактику та реабілітацію дітей і підлітків «групи ризику». Було поставлено завдання повного відновлення психологічного, фізичного, соціального і правового стану дітей та підлітків «групи ризику», створення ус- 

 1 Див: Березина В., Єрмоленко Г. Соціальний педагог в школі / / Виховання школяра. - 1994. - № 2. - С. 275. 

 2 Див: Шіргалін Б.Ш. Робота з дітьми «групи ризику». - М., 1999. 

 ловий для їх перевиховання, добровільної зміни свого способу життя. 

 Програма реабілітаційного простору передбачала створення банку даних дітей та підлітків «групи ризику», об'єднання для роботи з ними різних державних організацій, соціальних працівників, волонтерів, спонсорів, засобів масової інформації. 

 Центральною ланкою реабілітаційного простору став Центр соціалізації, в якому діють: 

 станція екстреної допомоги (медичної, матеріальної, психологічної, педагогічної і т.д.), яку здійснюють лікарі, юристи, педагоги; 

 психологічна служба, що припускає постановку діагнозу, знаходження причин девіантної поведінки, розробку програми реабілітації підлітка; 

 методологічний відділ, здійснює методичну допомогу службам, клубам та іншими установам у роботі з підлітками; 

 соціальна служба, в якій соціальний працівник розробляє програму реабілітації; 

 служба «Дитина на вулиці», де спільно з органами опіки та піклування Комітету у справах неповнолітніх, правоохоронними органами, педагогами та батьками соціальний працівник складає програми реабілітації для кожної родини. 

 Програму реабілітації здійснюють притулок, дитячі клуби, реабілітаційні центри. У центри денного перебування хлопці приходять на день, але можуть залишитися і на ніч - у разі конфлікту з сім'єю. Сюди приходять безпритульні, які не хочуть залишатися у притулках. 

 Реабілітаційний простір включає Дитячий наркотичний центр, Центри по роботі з дітьми-інвалідами, Центр для дітей, які пережили насильство, школи-інтернати, дитячі будинки, гуртки та секції, лікарні. 

 Робота з дітьми «групи ризику» будується на наступних принципах: дотримання інтересів дитини, добровільність, позиція спостерігача; 

 довіру, відмова від колишніх характеристик на дитину; єдність «команди» та вимог до підлітка всіх працюючих з ним; 

 відкритість - гранична чесність з дітьми. Інформацію про дітей вулиці соціальному працівнику надають: 

 відділ з профілактики правопорушень неповнолітніх, дільничні, МВС; 

 комісія у справах неповнолітніх; жителі району, самі діти. 

 Соціальному педагогу, який працює з даною категорією дітей, необхідні великі знання, особливо з психології та педагоги 

 73 

 72 

 ке, певні особистісні якості. Він повинен представляти інтерес для підлітка, розташовувати до себе при бесіді, вміти спілкуватися з ними, бути контактним. Він повинен битьТотовим до грубості, захворювань. 

 Найскладніше в цій роботі-встановлення першого контакту, так як «групи ризику» недовірливі або часто взагалі відмовляються спілкуватися. Вони йдуть на контакт, тільки повіривши педагогу. Важливо повідомити мету та завдання своєї роботи: підлітки йдуть назустріч, коли їх просять допомогти в чому-небудь, коли вони бачать, що в них потребують. Педагог повинен бути пунктуальний і обов'язковий - дане слово потрібно обов'язково виконати. Навіть на другій зустрічі не варто задавати багато питань, інакше це може насторожити хлопців, і вони не будуть відверті. Підлітки повинні до вас звикнути. 

 Робота вуличного соціального педагога потребує певної документації, що передбачає ведення: щоденного щоденника соціального працівника; обліку дітей «групи ризику»; 

 інформаційних листків (п'ять на місяць), на підставі яких створюється банк даних про дітей «групи ризику»; 

 паспорта свого району, де позначено межі району, місця дозвіллєвих та навчальних закладів, особливо небезпечні території; 

 щомісячних звітів про виконану роботу. 

 Робота вуличного соціального працівника оцінюється за такими показниками: 

 число дітей, яких вдалося відвести з вулиці, повернути до навчання, в 

 сім'ю, в гуртки та секції, прилаштувати до притулку, до родичів; 

 кількість дітей, які припинили приймати психотропні речовини, 

 кількість дітей, визначених у реабілітаційні центри; масовість культурних заходів округу, спортивних турнірів і змагань (футбол, хокей); 

 динаміка зниження дитячої та підліткової злочинності в окрузі; 

 підключення нових організацій до роботи з дітьми, програм; 

 дотримання трудової дисципліни; 

 самоосвіта. 

 Для вуличного соціального працівника встановлено 36-годинний робочий тиждень (6 днів по 6 годин), з 16.00 до 22.00. Раз на тиждень проходить збори всіх соціальних працівників, на яких заслуховується звіт за тиждень, проводяться обмін інформацією про дітей «групи ризику», обговорення спільних заходів, планування ра-Ботько На збори запрошуються представники різних організацій і служб, що займаються дитячою безпритульністю. 

 Узагальнюючи викладений вище досвід, можна запропонувати наступну структуру соціально-педагогічного комплексу. 

 Структура соціально-педагогічного комплексу - Опікунська рада Педагогії повіки й рада г 1 г г Робота в мікрорайоні 

 ? г ^ 

 Робота в школі г г Центр «Здоров'я» Соціальні педагоги Центр «Сім'я» 

 Центр «Дозвілля» 

 Медико-психологічна консультація 

 Юридична крнсультація 

 Освітній центр в позаурочний час 

 Центр спортивно-оздоровчої роботи 

 Центр «Довіри» для дітей 

 Система диференційованого навчання Система соціального виховання, творчої діяльності Медико-психолого-педагогічна служба сім'ї Служба захисту прав дитини - Служба соціального захисту молоді Служба дозвільної творчої діяльності Служба психологічного та фізичного здоров'я і корекції спілкування Служба соціальної та професійної орієнтації Служба зв'язку з науково-дослідними установами 

 Подібна структура соціально-педагогічного комплексу сьогодні отримала визнання і чекає поширення та розвитку. 

 Рекомендована література 

 Березина В., Єрмоленко Г. Соціальний педагог в школі / / Виховання школяра. - 1994. - № 2. 

 74 

 75 

 БочароваВ.Г., ПлоткінМ.М. Школяр у мікрорайоні. - М., 1986. 

 Василькова Ю.В. Лекції з соціальної педагогіки. - М., 1998. 

 Виховання учнів за місцем проживання: - МГ, 1987. 

 Вульфов Б.З. Соціальний педагог у системі суспільного виховання / / Педагогіка. - 1992. - № 5, 6. * 

 Гуров В.М. Досвід організації соціально-педагогічної роботи / / Педагогіка. - 1993. - № 3. 

 Гуров В., Шинкаренко Н. Відкрита школа і соціально-педагогічна робота з дітьми / / Виховання школяра. - 1994. - № 2. 

 ЕрзуновВ.І. та ін Клуб для підлітка. - М., 1986. 

 Закатова І. І. Соціальна педагогіка в школі. - М., 1996. 

 Іванов І.П. Методика комунарського виховання. - М., 1990. 

 Маанді Н. Школа моєї мрії / / Народна освіта. - 1995. - № 5,6. 

 Селевко Г.К. Диференціація навчального процесу на основі інтересу дітей. - М., 1996. 

 СеменовВ.Д. Взаємодія школи та соціального середовища. - М., 1986. Тихомирова І.К. Система виховної роботи в школі на основі програми. - М., 1996. 

 Шилова М.І. Вчителю про вихованості школяра. - М., 1990. Шіргалін Б.Ш. Робота з дітьми «групи ризику». - М., 1999. 

В

 РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА притулків та інтернатних закладів 

 Указом Президента Росії від 06.09.1993 р. «Про профілактику бездоглядності та правопорушень неповнолітніх, захисту їх прав» визначена державна система соціального захисту неповнолітніх, що включає комісії у справах неповнолітніх, органи опіки та піклування, служби органів соціального захисту населення, освіти, охорони здоров'я, органів внутрішніх справ, служби зайнятості, державні інтернатні установи: будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі спеціальні санаторії, нещодавно створені соціальні притулки. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА У МІКРОРАЙОНІ"
 1. Василькова Ю.В.. Методика й досвід роботи соціального педагога: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. - М., Видавничий центр «Академія». - 160 с., 2001

 2. Василькова Ю.В., Василькова Т.А.. Соціальна педагогіка: Курс лекцій: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навчань, закладів. - 2-е вид. стереотип. - М.: Видавничий центр «Академія». - 440 с., 2001

 3. ВІД АВТОРІВ
    особливості його діяльності, професійної майстерності як результат його постійної праці, любові до дітей і прояви людинолюбства - у спілкуванні з дітьми з «сімей ризику», важкими і хворими, в притулках і клубах за інтересами, в школі і мікрорайоні, в різних реабілітаційних центрах. Враховуючи, що головним у роботі соціального педагога є розвивається людина, формування
 4. Тема 15. Сучасна сім'я, її проблеми, криза сім'ї
    особливості його роботи. Допомога дітям, які потребують соціального захисту, організація дозвілля, координація соціальної роботи педагогічного колективу. Соціальні завдання школи, соціальні функції директора школи, класних керівників, заступників директора, служби здоров'я. Робота соціального педагога в мікрорайоні. Досвід створення соціально-педагогічних комплексів у 60-х
 5. ГЛАВА 19. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА
    роботі «Людина як предмет виховання» позначає предмет праці вчителя - виховання, навчання і знання різних сторін людини. Педагогічна діяльність доступна далеко не кожному. Щоб зрозуміти багато проблем, що виникають у праці вчителя, необхідний інтегральний підхід, в першу чергу - використання знань з медицини, фізіології, психології праці та соціології. Виконання людиною
 6. Загальна характеристика
    соціальну потребу людей - в контактах з іншими. людьми, потреба знаходити разом способи досягнення життєвого успіху і подолання труднощів шляхом обміну досвідом і знаннями. У педагогічній діяльності спілкування відіграє величезну роль. З ним та його засобами пов'язані і основні «робочі інструменти» педагога, володіти якими він зобов'язаний досконало. Це не проста розмова
 7. Вищий рівень професіоналізму - педагогічна культура
    особливості, може здійснюватися з високою успішністю лише за умови, якщо професіоналізм людини не обмежується тільки знаннями, навичками і вміннями, професійним ремісництвом, а включає багато більшу - особливості його особистості. Особистість формує особистість, педагог повторює себе у своїх учнях, обдарований учень починається з обдарованого вчителя - ці стародавні істини
 8. Додаткова література: 1.
    робота на уроці. - М., 1975. 13. Моделювання педагогічних ситуацій / За ред. Ю.Н. Кулюткіна, Г С. Сухобская. - М.: Педагогіка, 1981. 14. Мудрик А.В. Спілкування як чинник виховання школярів. - М., 1984. 15. Нове педагогічне мислення / Под ред. А.В. Петровського, - М., 1989. 16. Петровська Л.А. Компетентність у спілкуванні: соціально-психологічний тренінг. - М.: МГУ, 1989. 17.
 9. Сутність і значення педагогічної взаємодії педагога і учнів
    роботи є і спільне: замість зорового і слухового контакту між учнем та навчальним існує щось більше - міжособистісні стосунки і дії, які відрізняються: - прагненням і педагога, і учнів до єдиної мети; - взаємним розумінням викладача та інших учасників заняття, усвідомленням спільності інтересів і необхідності взаємної підтримки та узгоджених дій;
 10. ВСТУП
    особливостями і функціями кожного виховного закладу. Методика виховання розглядається як сукупність способів організації виховного процесу і як галузь педагогічного знання, в якій вивчаються і створюються способи доцільною організації процесу виховання. Методика соціального виховання - це і теорія і практика соціального воспітанія1. У посібнику розглядаються
 11. ТИПОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 1.
    роботи. 2. Соціальні дії, соціальні взаємодії, соціальні відносини і соціальні зв'язки як категорії соціальної роботи. 3. Структурні та змістові компоненти діяльності в соціальній роботі. 4. Діяльнісної-активистский підхід в теорії соціальної роботи. 5. Аспекти практики соціальної роботи. 6. Соціальна допомога та соціальна підтримка як форми соціальної
 12.  6.3. Професіоналізм педагога-професіонала
    педагога-професіонала
© 2014-2022  ibib.ltd.ua