Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Біохімія. Частина 2
««   ЗМІСТ   »»

ОТРИМАННЯ МКАТ

Моноканальной антитіла отримують простим і дуже дотепним способом, що забезпечує використання виключно гібридних клітин. Мишей імунізують тим антигеном, отримання антитіл до якого є кінцевою метою роботи. Виділені В-лімфоцити в присутності поліетиленгліколю асоціюють з клітинами мієломи, в результаті чого відбувається їх злиття. Обов'язковою умовою експерименту є робота з такими мієломний клітинами, у яких репресований ген, який кодує синтез гипоксантин-гуанін-діфосфорібозілтрансферази (ГГФРТ). Відбору гібридом сприяє використання селективної середовища, що містить гіпоксантин, аміноптерин і тимидин. Мієломні клітини на цьому середовищі гинуть через відсутність в них ГГФРТ. Нормальні клітини мають цей фермент, але також гинуть, так як вони не здатні розмножуватися в культурі. В результаті виживають тільки гібридні клітини. З утворилися клонів виділяють МКАТ до заданого антигену (рис. 31.1).

ЗАСТОСУВАННЯ МОНОКЛОНАЛЬНИХ АНТИТІЛ

В останні два десятиліття застосування МКАТ збільшується все в зростаючих масштабах.

(?) Вони з успіхом застосовуються в наукових дослідженнях і лабораторної

практиці для аналізу найрізноманітніших структур.

Наприклад, вельми перспективним є аналіз клітинних рецепторів за допомогою моноклональних антитіл. Таким чином, вдалося встановити молекулярні механізми дії ряду гормонів і нейропептидів. Особливий інтерес представляють для фармакологів МКАТ як інструмент ідентифікації дії лікарських речовин по рецепторних механізмів. це алет

ніс напрямок в даний час бурхливо розвивається. На клітинної поверхні знаходиться велика кількість білків-детермінантів, що відповідають за диференціювання клітин. Їх ідентифікують за допомогою моноклональних антитіл. Зазначеним методом проведені фундаментальні дослідження діффе- ренціровкі клітин людини, зокрема фібробластів, тестикулярной і нервової тканин.

В біотехнології моноклональні антитіла використовуються в якості лігандів для афінної хроматографії. Приєднання інтерферонову МКАТ до се- фарозе дозволило розробити метод отримання інтерферону людини, очищена в 5000 разів. За допомогою МКАТ можна отримувати гомогенні препарати гормонів, білків, токсинів та інших речовин.

Схема отримання МКАТ

Мал. 31.1. Схема отримання МКАТ

В медицині моноклональні антитіла застосовують насамперед для діагностики різних захворювань. Такі бактеріальні захворювання, як кокові, паразитарні інфекції, малярія, а також грибки хламідії, за допомогою МКАТ діагностуються набагато точніше, ніж іншими, традиційними методами. У вірусології використання МКАТ даю можливість розробити умови антигенного аналізу вірусів набагато більш інформативного, ніж при використанні поліклональних антитіл. Цей метод дозволив отримати унікальну інформацію про антигенних детермінант ДНК і РНК-утримуючи- щих вірусів і їх мінливості. Зокрема, були ідентифіковані антигенні детермінанти вірусів грипу, поліомієліту, гепатиту А та ін.

Особливо ефективним є застосування МКАТ в онкології. Для діагностики пухлинних захворювань необхідно отримання гібридомних клонів, взаємодіючих тільки з раковими клітинами. Була розроблена така гібридомна техніка, в результаті чого виявилася можливою діагностика раку товстої кишки, щитовидної залози, нейробластом, лейкозів та інших пухлин. Радіоімунної діагностики на основі моноклональних антитіл дала можливість виявити пухлину передньої долі гіпофіза на ранніх стадіях розвитку патологічного процесу. У деяких випадках за допомогою МКАТ вдається ідентифікувати природу ракових антигенів. Так, антиген, локалізований на поверхні мела- автономних клітин людини, являє собою глікопротеїн з розгалуженою гликозидной структурою. За допомогою МКАТ можливо нс тільки діагностувати пухлинні процеси, а й вивчати молекулярні механізми маліг- нізації клітин. Ряд білків, кодованих онкогенами, був виявлений за допомогою моноклональних антитіл. Наприклад, онкоген саркоми Рауса кодує білок, що володіє кіназної активністю. Він здатний фосфорилювати білки по тирозину, подібно фактору росту епідермісу, і індукувати неконтрольоване ділення клітин.

Моноклональні антитіла застосовують в якості індивідуальних або комплексних терапевтичних засобів. Радіоактивні МКАТ, селективно взаємодіючи з рецепторами ракових клітин, гальмують або повністю пригнічують їх зростання. Вельми перспективним видається поєднання МКАТ з протипухлинними цитостатиками і адресна доставка їх в пухлинні клітини. Деякі природні токсини при відповідній модифікації можуть бути перетворені в специфічні іммунотоксінов, вибірково взаємодіють з пухлинними клітинами. Наприклад, рицин - токсин з насіння рицини. Він складається з двох поліпептидних ланцюгів, одна з яких (A-ланцюг) має токсичну дію, а друга - По-ланцюг, - має підвищену спорідненість до галактози, зв'язується з клітинною поверхнею. Механізм дії токсину полягає в наступному. Він взаємодіє з клітиною і приєднується до неї за допомогою В-ланцюга. В результаті дисоціації A-ланцюг звільняється і, проникаючи в клітину, блокує синтез білка. Замінюючи В-ланцюг на відповідне МКАТ, можна створити іммунотоксінов, направлено впливає на пухлинні клітини.

Застосування МКАТ в терапії наштовхується на певні труднощі, наприклад на наявність в крові адресних антигенів, дефіцит моноклональних антитіл людського походження і т. Д. Проте переваги застосування моноклональних антитіл очевидні, що зумовило виробництво їх в промисловому масштабі. Ряд фармацевтичних фірм США, Європи і Японії виробляють діагностичні набори, МКАТ для терапії ряду захворювань і лабораторної техніки, а також для наукових досліджень.

 1. Переробка зорових сигналів в сітківці - ендокринна і центральна нервова системи, вища нервова діяльність, аналізатори, етологія
  Сітківка у ссавців складається з фоторецепторів і декількох високоупорядоченних шарів нейронів (див. Рис. 15.16, Б). У зв'язку з цим іноді сітківку визначають як частину мозку, винесеного на периферію. Нагадаємо, що в паличках і колбочках при освітленні виникають гіперполярізаціонние зрушення
 2. Переривчасті гени - генетика в 2 Ч. Частина 1
  Спочатку в молекулярній генетиці вивчали гени головним чином найпростіших організмів: бактерій і їх паразитів - вірусів. У другій половині 1970-х рр. у біологів з'явилася техніка, яка дозволила їм вивчати структуру і функції генів у більш складних організмів, таких як ссавці, птахи, рослини
 3. Передопераційний догляд - сестринська справа в хірургії
  Хворим, яким проводять лапароскопічну холецистектомію, потрібно передопераційне навчання. Багато пацієнтів вважають, що оскільки ця операція малотравматичная, вони відразу ж зможуть повернутися до нормального способу життя. Будь дискомфорт, що виникає в подальшому, є для них несподіваним
 4. Передмова - сестринський догляд в фізіотерапевтичної практиці
  Фізіотерапія - важливий метод лікування, який застосовується при різних гострих і хронічних захворюваннях. Фізіотерапія незамінна в період реабілітації, відновлення після різних захворювань, при профілактиці загострень захворювань, а також як спосіб зміцнення організму, підтримки
 5. Передмова - факультетська хірургія
  Дорогий читач! Взявши в руки цю книгу, ви приступили до вивчення факультетської хірургії. Прочитавши її, ви не відразу станете хірургом, але зробите ще один крок до освоєння цієї бажаної вами і складної спеціальності. Цей розділ підготовки лікарів повинен познайомити вас з численними ознаками
 6. Пептиди, хімічний синтез пептидів - біохімія
  Якщо аминная група однієї амінокислоти з'єднується з карбоксильною групою іншої амінокислоти, то утворюється з'єднання називають дипептидом, а зв'язок між амінокислотами - пептидним зв'язком: Амінокислоти в складі пептидів знаходяться в вигляді ацил, тому їх називають, використовуючи характерне
 7. Патогенез і клінічні аспекти патологічної анатомії апікальних періодонтитів і періапікальних абсцесів, гострий періодонтит іульнарного походження - стоматологія. Ендодонтія
  Перебіг запалення верхівкового періодонта зуба має характерні стадії альтерації клітин і тканин під дією патогенного чинника, ексудації і проліферацію. У розвитку патологічного процесу беруть участь медіатори запалення: гістамін, лізосомальні ферменти, джерелом яких є нейтрофіли, макрофаги,
 8. Оволодіння грамотністю - вікова фізіологія і психофізіологія
  Грамотність - володіння людиною навичками читання і письма. Здатність читати і писати має велике значення для загального когнітивного розвитку дитини. Психологи вказують, що формування грамотності у дітей молодшого шкільного віку пов'язано з початком самостійного читання, збагаченням усного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua