Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
Наступна »
Плигин А. А.. Особистісно-орієнтоване освіта: історія і практика. Монографія. - М.: «КСП +», 432 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Передмова

Книга являє собою одне з перших міждисциплінарних досліджень в галузі дидактики сучасного шкільної освіти. Спираючись на фундаментальні вітчизняні та зарубіжні психо-лого-педагогічні дослідження, автор вводить в контекст педагогічного процесу сучасні філософські, методологічні та психологічні досягнення, які ще не знайшли гідного місця в реальній практиці сучасної освіти.

По суті излагаемая в книзі концепція шкільної освіти є новою дидактикою, що представляє собою практичне вираження ідей когнітивно-синергетичної парадигми. Концепція побудована на принципах сучасної постнеклассіче-ської науки - ідеях міждисциплінарності, відкритості, складності, нелінійності, додатковості, новому розумінні суб'єктивності як самоорганізується психофізіологічної системи.

При цьому під особистісно-орієнтованою освітою автор обгрунтовано розуміє тип освітнього процесу, в якому особистість учня і особистість учителя виступають як його суб'єкти.

Новим є те, що автор метою утворення вважає розвиток особистості дитини, її індивідуальності й неповторності. У процесі навчання враховуються ціннісні орієнтації дитини і структура його переконань, на основі яких формується його внутрішня модель світу. При цьому процеси навчання і учіння взаємно узгоджуються на основі механізмів зворотного зв'язку з урахуванням внутрішньої структури по знання, особливостей розумових і поведінкових стратегій учнів, а відносини вчитель-учень організовуються на принципах співпраці та свободи вибору.

Автор розглядає такі важливі в контексті навчання поняття, як суб'єктивний досвід, стратегії пізнання, пізнавальний стиль учнів і вчителя, педагогічні технології на всіх логічних рівнях їх теоретичного аналізу та практичної реалізації.

Пропонована автором система освітніх технологій базується на внутрішніх особливостях когнітивних механізмів учнів, тобто запропоновані технології не є зовнішніми стосовно до суб'єктивного досвіду учнів, як це має місце при традиційній методології та методах організації освітнього процесу.

Справжня книга представляє безперечний інтерес не тільки для педагогів-практиків, а й для методистів та керівників в системі освіти, а також для всіх фахівців, що працюють в галузі педагогіки, педагогічної психології, філософії освіти, освітнього менеджменту .

Досвідчених педагогів, безсумнівно, зацікавить можливість збагатити власну модель освітнього процесу як на практичному, так і на теоретичному рівнях.

Завідуючий сектором філософських проблем міждисциплінарних

досліджень Інституту філософії Володимир

РАН, доктор філософських наук І. Аршинов

Провідний науковий співробітник Інституту філософії РАН, Олег Є.

доктор філософських наук Баксанский

Доцент кафедриі психології Московського Педагогічного Державного університету, кандидат Олена Н.

психологічних наук Кучер

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Передмова "
 1. Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000
  передмові до першого тому, і слід систематиці курсу цивільного права, яка закріплена в програмі даного курсу, розробленої і використовуваної в навчальному процесі названим колективом
 2. Передмова
  Глава 28. Поняття та види зобов'язань Глава 29. Виконання і припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір
 3. Передмова
  Про самоорганізації пишуть багато і не один десяток років. Проте, роботи, об'єднуючою творчість найбільш значних мислителів, яка заклала основи цієї, що стала найбільш сучасною, філософії до цих пір немає. У автора цих рядків виникла ідея - заповнити цей недолік у вигляді справжньої книги. Наскільки вдало вийшла остання - судити читачам. Почнемо зі слова
 4. Передмова до четвертого видання
  ської Федерації »1, а також прийняттям Федеральних законів« Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації »2 і« Про органи суддівського співтовариства в Російській Федерації »3. Наприкінці 2001 р. прийнятий новий Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації, а в середині 2002 р. - Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації, які вплинули на побудову і діяльність
 5. Передмова.
  Це видання являє собою грунтовно перероблений і серйозно доповнений, а також заново відредагований варіант підручника «Філософія: Підручник для студентів технічних вузів / І.Я. Копилов, В.В. Крюков, Г.А. Антипов і ін; Під ред. І.Я. Копилова, В.В. Крюкова. - М.: ИНФРА-М; Новосибірськ: Изд-во НГТУ, 2002. - 256 с. - (Серія «Вища освіта»), який зайняв призове місце на
 6. Передмова
  Ця книга являє собою виклад курсу лекцій, який міг би читатися в студентській аудиторії для попереднього ознайомлення майбутніх фахівців-лінгвістів, які цікавляться теоретичними положеннями науки, з блискучою філософськи обгрунтованою і в даний час прийнятої широким колом учених теорією псіхосістематікі мови найбільшого лінгвіста XX століття Г.Гійома. Висунута ним
 7. Від видавництва
  Передмова Глава 1. Поняття про приватне право Глава 2. Цивільне право як правова галузь Глава 3. Цивільне право як наука і навчальний курс Глава 4. Джерела цивільного права Глава 5. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин Глава 6. Громадяни (фізичні особи) як учасники цивільних правовідносин Глава 7. Юридичні особи як учасники цивільних правовідносин Глава 8.
 8. Передмова
  передмову, хотів би висловити подяку учасникам Семінару з філософії математики при кафедрі філософії та методології науки природничих факультетів і викладачам механіко-математичного факультету МДУ, спілкування з якими в Протягом багатьох років стимулювало мої зусилля по проясненню філософських підстав математичної науки. Я хотів би особливо подякувати професора В.Е.
 9. 2.2. Філософія Г. В. Плеханова
  Філософія Плеханова, як головна складова його «марксизму» в особі діалектичного та історичного матеріалізму, виявляється також продуктом догматичного підходу. Але не тільки - тут, як побачимо, проявилася ще й фальсифікація, допущена вашим «марксистом». Поштовхом до того була суперечливість різних думок про стан філософії в працях Маркса і Енгельса серед тих, хто освоював ще ці
 10. Передмова
  ЧОМУ «ЛЕКЦІЇ» І ЯК ПОБУДОВАНА КНИГА? «Лекції» - тому, що це реально читані, перечитані автором і відпрацьовані протягом десятиліть лекції в різних аудиторіях - від студентських до професорських і міністерських. Багато дослідницької праці автора, його співробітників та аспірантів вкладено в розробку змісту цих лекцій, а їх багаторазова апробація в різних аудиторіях і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua