Головна
ГоловнаІсторіяІсторія країн Азії та Африки → 
Наступна »
Є.І. Кичанов, Б.Н. Мельниченко. Історія Тибету з найдавніших часів до наших днів - М.: Сх. літ. - 351 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Передмова

Думка написати історію Тибету від давнини і по можливості до наших днів виникла у авторів в рамках підтримки співпраці вузівської та академічної науки. Обидва автори не є професійними тибетології-істориками. На жаль, після передчасної кончини співробітника Інституту Далекого Сходу РАН В.А. Богословського і співробітника Інституту суспільних наук Бурятського філіалу СВ АН СРСР (нині Інститут монголоведенія, буддології і тибетології СО РАН) Р.Є. Пубаева в Росії дуже мало істориків, які могли б працювати з тибетськими джерелами і використовувати хоча і не дуже значну, але все зростаючу в обсязі літературу з історії Тибету на сучасному тибетському мовою.

Курс історії Тибету епізодично читався і читається на східному факультеті Санкт-Петербурзького державного університету. І обидва автори, китаїсти-історики за освітою, неодноразово читали цей курс. Крім цього, на кафедрі історії країн Далекого Сходу читаються курси етнографії та географії Тибету. З 2002-2003 рр.. там же розпочалося навчання студентів за спеціальністю «Історія Китаю (Тибету)» і є група істориків Монголії і Тибету. Дана праця може служити в деякому роді навчальним посібником з історії Тибету.

У європейській і американській науці, наскільки нам відомо, поки немає загальної історії Тибету, незважаючи на різкий підйом європейського та американського тібетоведенія після появи в європейських і американських університетах емігрантів з Тибету. Мався, а можливо, і є гігантський проект проф. Дітера Шу з написання фундаментальної історії Тибету, але, здається, він поки не здійснений.

Не володіючи тибетським мовою, автори не користувалися тибетськими джерелами в оригіналі, звертаючись лише до їх перекладам на європейські та китайську мови. Що стосується рекомендації тибетських першоджерел та їх оцінки, то російська наука, колись {3} займала провідні позиції у світовому тібетоведеніі, може похвалитися книгою А.

І. Вострикова «Тибетська історична література» (1962), яку продовжувач справи А.І. Вострикова Ден Мартін назвав «класичної і все ще незамінною» [Маrtin, 1997, р. 19]. У роботах А.І. Вострикова і Дена Мартіна, якому допомагала Іель Бентор, всякий цікавиться тибетської історичною літературою та володіє тибетським мовою знайде необхідні для нього відомості.

За Тибету, що природно, дуже багато робіт на китайській мові. Опублікована бібліографія китайських праць по Тибету з 1949 по 1991 р. [Catalogue of Chinese Publications, 1994]. Із загальних праць китайських істориків з історії Тибету нами була використана робота колективу авторів «Цзанцзу цзянипі» - «Коротка історія тибетського народу» (1985).

Пропонована увазі читача книга - світська історія Тибету. Тибетський буддизм згадується в ній як частина громадянської та політичної історії країни. Буддизм сповідують в Росії буряти, калмики, тувинці, у своєрідній формі бурханісти Алтаю. Тому Тибет не чужий Росії, і наша країна повинна мати власну політику по відношенню до лідерів тибетського буддизму. Росія володіє найбільшим зібранням старої тибетської друкованої (ксилографії) і рукописної книги за межами Китаю, Тибету і Монголії. Це значне культурну спадщину, яка поки освоюється з великими труднощами.

Тибет століттями був самостійним суб'єктом історичного процесу в Азії. З XVIII в. він став частиною цінських Китаю, а після вступу до Тибету в 1951 р. Народно-визвольної армії Китаю є частиною Китайської Народної Республіки і визнається російським урядом невід'ємною частиною Китаю. Освіта Тибетського автономного району, перетворення і реформи в Тибеті, що здійснювалися урядовими органами, проходили з великим трудом. Навесні 1959 Далай-лама XIV залишив Тибет, що теж ускладнило і ускладнює просування Тибету по шляху перетворень. Досить значна частина тибетців проживає в еміграції. Китайський уряд багато робило і робить для перетворення тибетського традиційного суспільства в сучасне, але на цьому шляху залишається ще чимало труднощів.

За півтори тисячі років своєї історії тибетський народ створив свою яскраву і своєрідну культуру, що зробила величезний вплив на монголоязичние світ, на народи і держави південних схилів Гімалаїв. І Європа, і Америка відчувають помітне {4} захоплення тибетської релігійною культурою, в різних формах це захоплення присутній і в нашій країні. Тим більше, як вважають автори, важливо дати в руки студентам, викладачам, усім, хто захоплюється Тибетом, досить короткий і достовірне виклад його історії. Автори вірять, що тибетська цивілізація займе своє гідне місце в культурі народів Китаю, культурі народів Азії і, ширше, культурі всього людства.

Є.І. Кичанова написані Вступна частина і частина I (до розділу «Тибет напередодні тибето-непальської війни» включно), Б.Н. Мельниченко - закінчення частини I (від розділу «Тибето-непальська конфлікт») і частини II-V. Передмова і Висновок написані авторами спільно.

Імена власні та топоніми передані в роботі за допомогою російській транскрипції, заснованої на централ'нотібетском (лхасского) вимові, їх транслітерація по загальноприйнятій системі Т. Уайлі приведена в покажчиках, поміщених в кінці книги. Автори дякують А.Д. Цендіну і Е.Н. Афоніну за допомогу в роботі по складанню покажчиків та уніфікації написання імен. У ряді випадків автори визнали за необхідне зберегти усталене вже у вітчизняній востоковедной літературі написання, наприклад назви частин Центрального Тибету - Цзан і уй, ім'я засновника школи Гелугпа - Цзонкапа. Слід зазначити, що в деяких випадках не представлялося можливим з'ясувати тибетське написання імені тієї чи іншої особи, інформація про який почерпнута авторами з англомовної літератури, - такі імена, на жаль, представлені в покажчиках без транслітерації. {5}

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Передмова "
 1. Довідковий апарат до путівника
  передмову, список скорочень, покажчики. Слід знати, що титульний лист не тільки завершує оформлення довідника, а й містить основні відомості справоч-но-ориентирующего характеру. Це - інформація загального характеру про підвідомчість даного архіву, назві архіву та назві довідника, про місце і час видання. Для підвищення інформативності змісту доцільно
 2. Г. Г. Татарова. Методологія аналізу даних в соціології (введення), 1999

 3. Людвіг Фейєрбах. Історія філософії. Том 1., 1974

 4. Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000
  передмові до першого тому, і слід систематиці курсу цивільного права, яка закріплена в програмі даного курсу, розробленої і використовуваної в навчальному процесі названим колективом
 5. Передмова
  Глава 28. Поняття та види зобов'язань Глава 29. Виконання і припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір
 6. Передмова англійської видавця
  Взявшись за критичне вивчення філософії Шопенгауера, пан Патрік Гардінер надав значну послугу як широкому колу читачів, так і професійним філософам. Безсумнівно, є філософи, чиї імена більш широко відомі, ніж ім'я Шопенгауера, але і нехтувати вивченням його робіт не виправдане. У деякій мірі обгрунтовану недовіру до його метафізиці призвело до помилкового припущенням, що
 7. Передмова
  Про самоорганізації пишуть багато і не один десяток років. Проте, роботи, об'єднуючою творчість найбільш значних мислителів, яка заклала основи цієї, що стала найбільш сучасною, філософії до цих пір немає. У автора цих рядків виникла ідея - заповнити цей недолік у вигляді справжньої книги. Наскільки вдало вийшла остання - судити читачам. Почнемо зі слова
 8. Передмова до четвертого видання
  ської Федерації »1, а також прийняттям Федеральних законів« Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації »2 і« Про органи суддівського співтовариства в Російській Федерації »3. Наприкінці 2001 р. прийнятий новий Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації, а в середині 2002 р. - Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації, які вплинули на побудову і діяльність
 9. Передмова.
  Це видання являє собою грунтовно перероблений і серйозно доповнений, а також заново відредагований варіант підручника «Філософія: Підручник для студентів технічних вузів / І.Я. Копилов, В.В. Крюков, Г.А. Антипов і ін; Під ред. І.Я. Копилова, В.В. Крюкова. - М.: ИНФРА-М; Новосибірськ: Изд-во НГТУ, 2002. - 256 с. - (Серія «Вища освіта»), який зайняв призове місце на
 10. Передмова
  Ця книга являє собою виклад курсу лекцій, який міг би читатися в студентській аудиторії для попереднього ознайомлення майбутніх фахівців-лінгвістів, які цікавляться теоретичними положеннями науки, з блискучою філософськи обгрунтованою і в даний час прийнятої широким колом учених теорією псіхосістематікі мови найбільшого лінгвіста XX століття Г.Гійома. Висунута ним
 11. Від видавництва
  Передмова Глава 1. Поняття про приватне право Глава 2. Цивільне право як правова галузь Глава 3. Цивільне право як наука і навчальний курс Глава 4. Джерела цивільного права Глава 5. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин Глава 6. Громадяни (фізичні особи) як учасники цивільних правовідносин Глава 7. Юридичні особи як учасники цивільних правовідносин Глава 8.
 12. Передмова
  передмову, хотів би висловити подяку учасникам Семінару з філософії математики при кафедрі філософії та методології науки природничих факультетів і викладачам механіко-математичного факультету МДУ, спілкування з якими в Протягом багатьох років стимулювало мої зусилля по проясненню філософських підстав математичної науки. Я хотів би особливо подякувати професора В.Е.
 13. 2.2. Філософія Г. В. Плеханова
  Філософія Плеханова, як головна складова його «марксизму» в особі діалектичного та історичного матеріалізму, виявляється також продуктом догматичного підходу. Але не тільки - тут, як побачимо, проявилася ще й фальсифікація, допущена вашим «марксистом». Поштовхом до того була суперечливість різних думок про стан філософії в працях Маркса і Енгельса серед тих, хто освоював ще ці
 14. Передмова
  ЧОМУ «ЛЕКЦІЇ» І ЯК ПОБУДОВАНА КНИГА? «Лекції» - тому, що це реально читані, перечитані автором і відпрацьовані протягом десятиліть лекції в різних аудиторіях - від студентських до професорських і міністерських. Багато дослідницької праці автора, його співробітників та аспірантів вкладено в розробку змісту цих лекцій, а їх багаторазова апробація в різних аудиторіях і
 15. Передмова
  Шарль Бодлер, виступаючи проти розхожих висловлювань про поезію, писав наступне: «Адже вітер століття розбушувався; барометр сучасного розуму вказує на бурю» («Теофіль Ґотье»). На перший погляд, це судження йде кілька врозріз з метеорологічним прогнозом, який би виходив з-під пера прогрессиста: вітер століття належить Просвітництва, барометр сучасного розуму показує «стабільно ясно»
 16. НЕОБХІДНІ ЗАУВАЖЕННЯ
  передмови Е.Канселье). Однак малі капітелі у підрядкових примітки скинуті, а назви робіт, на які посилається автор, примусово дано курсивом і з лапками для більш зручного орієнтування в тексті. Те ж стосується і наукового апарату. У підрядкових примітках назви книг наведено і в оригіналі, і в перекладі. Всі примітки розділені на два типи: 1) авторські примітки, а
 17. Передмова
  До предмета філософії математики прийнято відносити питання, що стосуються обгрунтування математики як науки. XX століття було унікальним часом, коли проблема обгрунтування математики вважалася однією з найбільш пріоритетних, і кращі математичні уми витратили чимало часу на пошуки її адекватного рішення. У результаті були отримані фундаментальні результати, що мають видатне філософське значення.
 18. Передмова
  Дана книга містить матеріал, необхідний для роботи практичних психологів у дошкільних освітніх установах. У ній відображені різні сторони роботи психолога, пов'язані з проведенням діагностики та корекції психічного розвитку дітей, спілкуванням з педагогами та батьками, оформленням документації і робочого місця психолога. Окремі глави присвячені історії дитячої практичної
 19. Урок 11: над іміджем спецслужби треба працювати постійно, тоді люди вважатимуть за честь з нею співпрацювати
    передмовою: одну написав Фредерік Коллінз: "Федеральне бюро розслідувань у дні миру і у дні війни", другу - Джон Флоерті: "За стінами Федерального бюро розслідувань". Гувер і далі буде стимулювати вихід творів про ФБР. При ньому в країні оформиться значна бібліотека про героїчні діяння Бюро, які вже не одне десятиліття штовхають молодих американців на досягнення високого звання
 20. Метафізика на основі трансценденталізму. спір. Вишеславцев. Струве. новгородців. філософські шукання і. А. ильина. Гуссерліанци (Шпет, Лосєв).
    передмові до 1-му тому німецького видання його творів. Повне зібрання творів вийшло по-німецьки (у 2-х томах). Головна робота («Думка і дійсність») вийшла по-французьки (Лілль, 1896), пізніше вийшли по-французьки і інші його роботи. По-русски, якщо не помиляюся, вийшло короткий виклад філософських поглядів Спіра. Найбільш повна бібліографія робіт Спіра і книг і статей про нього дана в
© 2014-2021  ibib.ltd.ua