Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

2. Природні передумови персоналізованого освіти

Для предмета педагогіки визначальне значення мають такі генетичні властивості особистості, як темперамент людини та її інтелектуальні задатки. Це значення пояснюється тим, що починаючи з середини минулого століття бурхливий розвиток науки і техніки суттєво ускладнює середовище проживання людини і вимоги до його здібностям відповідати їй. Дослідженнями багатьох педагогів, психологів та інших фахівців починаючи з античних філософів (Сократ, Платон, Аристотель) і крізь століття до наших днів (І.П. Павлов, Е. Шпрангер, Г. Гарднер та ін.) встановлено безперечний факт визначального впливу на якість підготовки людини до його майбутньої життєдіяльності збіги цілей підготовки і його генетичних задатків до досягнення цих цілей. На жаль, цей безперечний факт, що має фундаментальне значення для побудови несуперечливої системи освіти, до цих пір не приймається до уваги ні в одній країні світу, незважаючи на перманентно западають умоглядні і дорогі освітні реформи. Причиною тому є в основному три обставини:

- по-перше, елементарна психолого-педагогічна безграмотність реформаторів освіти у виборі системоутворюючого елемента педагогічної системи, що підлягає реформуванню;

- у -друге, вперте небажання влада в освіті владоможців визнати, що люди за природою своєю різні і тому шляхи, методи і засоби їх утворення повинні бути різними, а отже, різними мають бути і ПС;

- нарешті , по-третє, з причини першого і другого в педагогіці і психології залишається «Попелюшкою» розробленість проблематики індивідуальних відмінностей учнів і побудова педагогічних систем, орієнтованих на ці відмінності.

371

-е-

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 2 ^ 2

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

Все ще в педагогічному світі панує масове пошиття освітнього мундира одного розміру на всіх. А якщо цей мундир будь-кому не підходить, тоді Прокрустове ложе - школа.

Дійсно, хто буде заперечувати, що всі люди різні і володіють різними здібностями? Це стало очевидно людям з часу їх появи на землі. Однак цю очевидність тільки лише на початку ХХ століття намагалася представити в систематизованому вигляді наука. Заслуга в цьому належить в першу чергу філософу і педагогу Е. Шпрангеру, що опублiкував в 1928 році книгу «Types of men», в якій він дає класифікацію людей залежно від виконуваних ними соціальних функцій. Пов'язуючи потім функцію з психічними задатками особистості, Шпрангер впритул підходить до ідеї персоналізованого освіти. Зі змісту книги можна зробити конструктивний висновок про те, що для підготовки хорошого функціонера треба, щоб його задатки збігалися з функціями, які йому належить виконувати, і отримали свою підтримку в спеціально побудованому розвиваючому навчанні. Зрозуміло, що для названих у класифікації Шпрангера особистісних типів, наприклад, теоретичного, естетичного чи політичного, задатки повинні бути різні. Шпрангер, на жаль, фокусує свою увагу лише на зовнішньо-очевидному психологічному аналізі цих задатків і не переходить до глибинного практично-прикладного педагогічному аспекту самого процесу виховання творчого функціонера.

Відомий російський фізіолог і психіатр Іван Петрович Павлов в 1932 році пише статтю «Проба фізіологічного розуміння симптомологією істерії», в якій показує, що всі люди за характером їх психічної діяльності можуть бути розділені на два гранично узагальнених типу : «художній» («артисти») і «розумовий» («мислителі»).

Павлов знайшов, що «художники» - це люди з переважно візуальним, просторовим і цілісним сприйняттям реальності без входження в деталі її будови. Для «художників» характерно конкретне, «об'єктно-спрямоване» мислення, вони відчувають грунтовні труднощі сприйняття, якщо воно пов'язане з логічною або математичною абстракцією. «Художникам» важко даються навіть шкільні курси математики та природничих дисциплін, чому для своєї професійної

372

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 3 ^ ^ 3

Лекція № 11. Персоналізоване освіту (ПО)

життя вони вибирають різні гуманітарні галузі діяльності (лікар, журналіст, політик, військовий).

Для «мислителів», навпаки, характерна схильність до абстрактного мислення, звідси легкість у вивченні математики та природничих дисциплін. У подальшому житті вони вибирають для себе області точного і конструктивного знання, дослідницьку та аналітичну роботу (точні науки, інженерія, математика).

Павловська класифікація людей знайшла своє блискуче підтвердження, коли для вивчення психічної діяльності були застосовані апаратура і методи електроенцефалографії. Дослідження функціонування людського мозку показали, що майже у 30% людей відсутній так званий альфа-ритм в їх мозкової електричної активності. Одночасно дослідження показали, що цього типу люди в точності відповідають Павловському опису психічних особливостей «художників», тоді як люди з вираженою альфа-ритмічної активністю мозку - типові «мислителі». Не можна не дивуватися у зв'язку зі сказаним красномовному збігом: 30% школярів показують стабільну неуспішність з математики та природничих дисциплін, отмечаемую в тих країнах, де шкільної статистикою і об'єктивним тестам приділяється серйозна увага (США, Японія, європейські країни). Практично такі ж висновки можна зробити і з підсумків вже проведеного Єдиного державного іспиту.

Відмінності між художниками і мислителями може бути зрозуміла ще глибше, якщо зіставити їх психічні особливості (суб'єктивний рівень) з особливостями досліджуваної інформації (об'єктивний рівень). Для об'єктивної характеристики досліджуваної інформації використовується параметр «щабель абстракції». Ступінь абстракції інформації може бути інтерпретована як рівень наукового пізнання об'єкта або мова його опису. Як показано в нашій третій лекції, аналіз природного процесу наукового пізнання дозволив виділити чотири його хрестоматійно чітких еволюційних етапи: феноменологічний (природний мова); теоретичний (термінологічний мова науки); прогностичний (математичний мова); аксіоматичний (мова логіко-математичних узагальнень). Психологічні спостереження (на жаль, чітких досліджень поки не проведено) показують, що природа незрозумілим чином оснаст-

373

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 34

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

тила людей неоднаковою здатністю до сприйняття, переробки та генерування інформації різного ступеня абстракції. Деякі люди мають інтелект, який робить їх типовими художниками, інших - мислителями (не обов'язково високого рівня!). Художники відрізняються обмеженими здібностями до сприйняття і переробки інформації, якщо вона викладається на третьому або четвертому щаблі абстракції. Мислителі завжди прагнуть перевести сприйняту ними інформацію на мову логіко-математичних абстракцій.

Цікаве зауваження у своєму інтерв'ю в листопадовому 2002 номері американського журналу Psychology Today зробив професор психології Клівлендського університету, доктор М. Аш-Крофт: «Від 20 до 25 відсотків студентів університету, як я помітив, володіють істотним страхом перед математикою, що негативно відбивається на їх навчанні ». І далі: «Просто дивно, що тести з настільки фундаментальним знанням можуть бути настільки страхітливими». Ймовірно, професор Ашкрофт не знайомий з роботами Павлова, інакше він би не дивувався, що художникам «висока» математика замовлена самою природою і будь-яка математична формула вселяє їм забобонний страх. Він, як типовий представник традиційно житейського педагогічного мислення, вважає, що цей страх студентів перед математикою можна легко вилікувати, як виліковується нежить або дитячий страх темряви. Йому не спадає на думку, що страх перед математикою те саме що клаустрофобії або страху висоти (ае-роакрофобія), які не лікуються.

В останні дві декади ХХ століття в психології відбулися істотні зрушення в розумінні сутності інтелектуальної діяльності людини, тобто тій його активності, якої визначається ефективність соціальної діяльності людини. Ці зрушення найбільш наочно узагальнені в роботах професора Гарвардського університету Говарда Гарднера і його співробітників. У програмній монографії професора Гарднера Theory of Multiple Intelligences (1983, 1993) переконливо показано, що людський інтелект - це не монолітна і гомогенна структура, яка функціонує як цілісне утворення однаково у всіх випадках розумової діяльності людини. Саме на такому припущенні побудовано традиційну освіту, що вимагає від усіх учнів однаково високих досягнень у всіх навчальних предметах. Навпаки, людський інтелект складається ніби з мозаїки окремих на

374

-е-

Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16: 15 Раді 345

Лекція № 11. Персоналізоване освіту (ПО)

них інтелектуальних блоків (задатків), які в перерахуванні Гарднера названі лінгвістичним, логіко-математичним, просторовим, музичним, кинестетическим, рефлексивним і соціо-флексівним інтелектом. Кожен з названих блоків інтелекту відповідальний за виконання своєї системи інтелектуальних функцій і не заміщує інші, пов'язані з іншими активностями людини. При цьому складові інтелекту це не гомогенна, а гетерогенна структура, в якій одні блоки розвинені повніше і утворюють домінантні (первинні) інтелектуальні задатки індивіда, а інші - менш повно і утворюють задатки з більш низьким потенціалом розвитку. Цікава особливість людського інтелекту полягає в тому, що в нього, мабуть, ще в процесі творення, в потенційному вигляді вже закладені інтелектуальні задатки для засвоєння і виконання всіх можливих інтелектуальних операцій, що розгортаються перед людиною в міру освоєння їм навколишнього світу. Як приклади такої готовності людського мозку до нових для нього видах активності можна навести факти промислової революції ХУШ-Х1Х століття, коли людина створила і освоїв машинну індустрію, і факти інформаційної революції ХХ століття, коли в наш побут увірвалися комп'ютери. Професор Гарднер назвав у своїй монографії сім найбільш помітних типів людського інтелекту. Всі люди обдаровані цими сімома (і, мабуть, іншими, ще не відкритими) видами інтелекту, проте в істотно різного ступеня. І як сім нот музичної грамоти дозволяють композиторам створювати неповторне число різних мелодій (іноді, геніальних), так природі вдається з семи інтелектуальних блоків створювати мільярди неповторних особистісних типів, іноді геніальних, щодо домінантного блоку.

Особливий і важливе питання - це визначення «сили» окремого інтелектуального блоку, виявлення домінантності в структурі інтелекту і власне спрямованості особистості на відповідні види діяльності. Звідси - побудова найбільш перспективного для особистості персоналізованого освіти. З приводу вимірювання та оцінки сили людського інтелекту за останні майже півтораста років зламано чимало психологічних копій. Від першої спроби інтелектуального тестування Бі-ні-Симона, запропонованої на початку ХХ століття, до подібних же наступних численних розробок загальної вихідною посилкою наукового пошуку було припущення про те, що інтелект

375

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page З'-б

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

в чистому і закінченому вигляді міститься в голові новонародженої дитини. Тому питання полягає тільки в тому, щоб побудувати адекватну тест і таким шляхом «зловити» і виміряти вроджений інтелект, чистий від впливів середовища і навчання. Як показав у своїй фундаментальній монографії Bias in Mental Testing професор Каліфорнійського університету А.Р. Дженсен, такого ще нікому не вдалося зробити. І це зрозуміло, оскільки інтелект - це внутрішня, розумова форма зовнішньої діяльності, а остання тільки прижиттєво засвоюється («присвоюється») людиною. Мозок людини - це анатомо-фізіологічна конструкція, створювана природою і містить лише приховану від прямого спостереження та інструментального виявлення спроможність (задатки) стати інтелектом певного виду і властивості. Як яйце має здатність стати птахом, тільки будучи висіженного квочкою, так і інтелектуальні задатки людини можуть реалізуватися лише при цілком певному (Не будь-якому!) Їх «висиджуванні» в класній кімнаті. Виміряти цю здатність, як характеристику можливого рівня інтелектуальних досягнень індивіда, можна поки що тільки за параметрами самого процесу формування інтелекту: рівню досягнутої діяльності, швидкості сходження на даний рівень, усвідомленості засвоєння, автоматизації засвоєної діяльності. Детальний опис названих параметрів і методики тестування з опорою на них міститься в нашій третій лекції. Для простоти викладу ми використовуємо нижче в аналізі проблеми вимірювання особливостей і сили інтелекту тільки параметр рівень засвоєння. Рідкісний російський науково-педагогічний працівник, якщо він такий, сьогодні не знає, що діяльність людини може виконуватися (і засвоюватися) на одному з чотирьох рівнів засвоєння: учнівському (з підказкою), виконавському (по запам'ятовуваному алгоритму), експертному (в ході евристичного аналізу) і творчому (в ході дослідницької та креативної діяльності). Перші два рівня діяльності посильні будь-якого психічно здоровій людині в будь-якій області людської активності, будь він «художником» або «мислителем». Це рівні досяжні рутинним навчанням. Третій і четвертий рівні - це рівні самостійного осягнення, можливі лише за наявності відповідних інтелектуальних задатків і в областях діяльності, яким кореспондують домінантні задатки індивіда. Як «художники», так і «мислителі» створюють шедеври в своїх областях діяльності, але тільки

 376 

 -Е- 

 ВвБраІкоІ.дхсІ 28.02.2008 16:15 Раді Е-1 ^ 

 Лекція № 11. Персоналізоване освіту (ПО) 

 у своїх і лише за наявності відповідних домінантних задатків. Ейнштейн був великим фізиком, але посереднім скрипалем, і, навпаки, великим композитором був Бородін, але він був посереднім хіміком. 

 Слід особливо підкреслити, що діагностика рівня інтелектуального розвитку може проводитися тільки на свідомо відомому випробуваному матеріалі, засвоєному в ході спеціально проведеного навчання. Тоді вже тест третього рівня покаже наявність домінантності в інтелектуальній палітрі індивідуальних задатків. Про домінантності в задатках можна також судити за іншими параметрами процесу засвоєння досвіду. 

 Все сказане вище може бути синтезовано у вигляді логічної структури (графа) людського інтелекту (див. рис. 27), який дозволяє намітити методологію діагностики його будівлі та домінантною спрямованості. 

 Проаналізуємо названий граф в цьому відношенні. На першому градації графа представлена найбільш загальна класифікація особистісних типів, як вони були названі Павловим з урахуванням спрямованості їх інтелектуальної обдарованості: «художній» і «розумовий» типи. 

 Друга градація графа конкретизує в діагностично термінах особливості розумової діяльності тієї та іншої груп щодо їх переваги до щаблі абстракції тієї інформації, з якою їм доводиться оперувати. Це зроблено, виходячи з павловского визначення та опису виділених їм особистісних типів. 

 1. Інтелект 

 -О- 

 Тип людини 

 2 Березня 

 Художник Мислитель 

 Ступінь 4 5 6 7 

 абстракції Феноменологія Якісна Кількісна Системна 

 Тип 

 інтелекту 

 Сенсорно-лінгвістичний 

 10 листопада 

 Логіко-математичний 

 Рівень 12 13 14 15 

 діяльності Учнівський Виконавський Експертний Творчий 

 Рис. 27 

 377 

8

9

 -Е- 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 3 ^ ^ 8 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 Як видно з графа, «художники» воліють феноменологічні і якісно-теоретичні форми подання інформації, тоді як «мислителі» тяжіють до кількісних моделями. На третьому градації графа представлені форми навчальної та практичної діяльності найбільш близькі людям з художньої чи розумової спрямованістю. «Художникам» більш близькі матеріальна (реальні об'єкти) і матеріалізована («тверді» моделі) форми діяльності з переходом на образотворчі та зовнішньо-мовні моделі на просунутих щаблях освіти. «Мислителі» ж можуть часто переходити до математичних моделей і внутрішньомовного діяльності, не затримуючись на об'єктно-орієнтованих формах інформації. Тут же підсумовані названі на попередніх градаціях ознаки інтелекту в термінах проф. Гарднера, як сенсорно-лінгвістичний інтелект, який характерний для «художника». Він функціонує на феноменологічної щаблі абстракції в матеріальній або матеріалізованої формах. Логіко-математичний інтелект, функціонуючий переважно в мовної та розумової формах, характерний для «мислителів». Четверта градація графа показує, що будь-який вид інтелекту може бути розвинений до будь-якого рівня функціонування (за шкалою учнівський - творчий), якщо до цього у людини є відповідні задатки. І, навпаки, кожен вид інтелекту має свою стелю розвитку у вигляді рівня діяльності, обмежений його природними властивостями 

 Цікаві можливості ретроспективної ідентифікації типів інтелекту відомих у минулому діячів науки, культури і техніки, що надаються показаним вище графом. Приміром, гілки графа 1-2-4-8 і 9 можуть характеризувати як любителя в області просторово-кинестетической інтелектуальної діяльності (актор, скульптор, механік, будівельник), так і високопрофесійного творця і конструктора-винахідника такого калібру, як Станіславський, Томас Едісон, Кулібін або Леонардо да Вінчі. Різниця між любителем і творцем полягає в тому, що у першого просторово-кінестетичний блок інтелекту не є домінантним, і тому його стеля сходження в тих видах діяльності, які вимагають участі такого виду інтелекту ні за яких зусиллях навчальних не підніметься вище першого-другого рівня засвоєння . Цього обмеження немає у тих індивідів, домінантний блок ін- 

 378 

 -Е- 

 Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Раді 

 Лекція № 11. Персоналізоване освіту (ПО) 

 інтелекту яких володіє задатками необмеженого розвитку. Будучи стимульований спрямованим на їх розвиток освітою, вони принесуть їх володаря на п'єдестал творця. З такою ж імовірністю можна загубити талант репресивним освітою, коли воно будується без урахування задатків, як це відбувається в сучасній, помилковою і волюнтаристською схемі утворення, що базується на утопічність гаслі «всебічного і гармонійного розвитку особистості». 

 Цікаво тут підкреслити, що названі вище творці підтверджують свою приналежність до «художникам» характером своєї творчості. Так, жоден з них, створивши деякий неординарний об'єкт у своїй професійній області (Станіславський - акторську систему, Едісон - більше 1000 інженерних винаходів, Кулібін - інженерні споруди, Леонардо да Вінчі - художні та скульптурні шедеври, так само як і ескізи пророчих інженерних творінь) , що не узагальнив свої винаходи у вигляді відповідної наукової теорії. Подібний же характер інтелекту високого винахідницького польоту на низькому рівні абстракції (об'єктно-орієнтований інтелект) демонструють і багато інших винахідники такого рівня, як Джемс Уатт чи Ігор Сікорський. 

 Ретроспективний аналіз дозволяє зробити висновок і про проспективних можливостях персоналізованого освіти, тоді як традиційне з його стелею першого-другого рівня здатне лише до придушення індивідуальності. 

 Можна подібним же чином зробити ретроспективний аналіз і відповідно іншим гілкам графа, виявляючи типових представників з домінантним блоком відповідного інтелекту. Цікава в цьому відношенні гілка графа 1-2-5-9. З цієї гілки розташовуються представники об'єктно-вільних форм інтелекту (просторово-лінгвістичний блок інтелекту). Залежно від інтенсивності задатків цього типу інтелекту його продуктами можуть бути як звичайний базіка-дилетант чи музикант-любитель (12-13), так і відомий вчений, як Б. Франклін або І.П. Павлов, чи композитор такого калібру, як Моцарт або Чайковський (14-15). Зовнішнім проявом сенсорно-лінгвістичного інтелекту є схильність його власника до маніпулювання образотворчими моделями і внешнеречевой діяльністю. Так, великий Павлов, як свідчать його колеги, коли замислювався над пробле- 

 379 

 -Е- 

 Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Раді 38 * 0 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 мій, сідав у крісло і вголос промовляв всі думки, які приходили йому в цей момент в голову, і дискутував при цьому сам із собою, так як нікого поруч не було. Все в лабораторії, проте, знали, що павловская монодіскуссія є ознакою народжується нової ідеї або методики нового експерименту. 

 Тут доречно також зазначити, що всі до цих пір створені методики інтелектуального тестування (горезвісні 10_ тести) визначають досягнення першого рівня діяльності саме тільки цим блоком інтелекту (сенсорно-лінгвістичним). Зрозуміла вельми обмежена цінність такого тестування.

 Виникає при цьому запитання, чому ж 10_ тести, як стверджують багато дослідників, дають хороший прогноз майбутнім шкільних успіхів випробуваного? Скринечка цей відкривається вельми просто: оскільки традиційне шкільне навчання також спирається в основному на цей тип інтелекту і до того ж, оскільки успішність школярів перевіряється переважно тестами першого рівня, то чому б не корелювати результатами двох ідентичних тестів? У той же час відомо, що оптимістичні? 0, передбачення закінчуються для ряду учнів при їх тестуванні з математики та природничих наук повним провалом. Зрозуміло, що це учні з пониженим рівнем логіко-математичних задатків, які і складають згадані вище провальні 30%. 

 Заслуговують на увагу також гілки графа 1-3-10-11, які ілюструють властивості логіко-математичного інтелекту. Основною ознакою такого інтелекту є здатність до виконання розумових операцій на вищому щаблі абстракції (7). А. Енштейн, Н. Вінер, Б. Рассел можуть служити прикладами індивідів, що володіли таким даром (14; 15). 

 Отже, щоб визначити спрямованість у персоналізованому освіті, можна скористатися ознаками і параметрами інтелекту, показаними на малюнку. Методологія такої діагностики досить проста і повинна полягати в наступному: 

 а) з предметів, що вивчаються в початковій школі, створюються тести трьох рівнів успішності навчання, відповідно гілкам 8, 9, 10, 11 (для ряду гуманітарних предметів - тільки 8, 9); 

 б) в процесі навчання проводять систематичний контроль успішності навчання цими тестами, фіксуючи як досягнутий рівень засвоєння, так і досягнення учня за іншими параметрами; 

 380 

 Ве8ра! Ко1.дх <З 28.02.2008 16:15 Раді 38 * 1 

 2551 

 Лекція № 11. Персоналізоване освіту (ПО) 

 в) за отриманими даними судять про структуру задатків кожного учня і планують його подальше персоналізоване освіту в середній і вищій школі. 

 Тепер знову повернемося до того неминучого, що вже заплановано міністерством освіти - до Єдиного державного іспиту, оскільки дискусії про його користь чи шкоду ще довго будуть потрясати атмосферу освіти. Якщо підійти до аналізу змісту і значення названого іспиту з позицій сучасної психологічної та педагогічної науки, а не умоглядно і кон'юнктурно, то з таким іспитом можна погодитися і навіть вважати його корисним при наступних умовах: 

 По-перше, цей іспит призначається тільки для «зворотного зв'язку» вчителю і самому учневі для прийняття рішень про шляхи і методи подальшого вдосконалення якості вивчення предмета учням, тому він проводиться не як фінальний тест, а задовго до закінчення навчального року. 

 Немає ніякої необхідності централізації цього іспиту на будь-якому рівні: регіональному або федеральному, іспит проводиться в школі і в школі зберігаються всі його результати. Інформація про якість освіти в системах освіти повинна надходити з самих систем освіти. Достовірність цієї інформації може бути забезпечена при дотриманні двох умов: а) вона збирається за науково обгрунтованими методиками і б) вона використовується для прийняття науково обгрунтованих рішень щодо вдосконалення змісту і методів навчання. 

 Іспит жодною мірою не призначений для репресивного впливу на учня у вигляді позбавлення його диплома або інших обмежень свободи вибору його подальшого навчання або практичної діяльності. 

 Змістом іспиту є інтегрована професійна діяльність, в якій загальноосвітні навчальні предмети відображаються не в їх ізольованому вигляді, а у формі релевантних наукових підстав відповідних техніки, технології та виробництва. 

 За учнем залишається право відмовитися від іспиту без пояснення причин. 

 Наведені умови, що накладаються на Єдиний іспит мають під собою наступні психо-соціальні підстави. Не можна забувати, а це, схоже, діячі освіти зовсім не враховують, що людина - це щось зовсім інше, ніж ме- 

 381 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 38 * 2 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 ханизм, машина або будь-який інший продукт різноманітного людського господарства на землі. Якщо для всіх продуктів людської діяльності поняття «стандарт» має свій безперечний, статичний і прогресивний сенс, то поняття стандарту абсолютно не сумісно з людською психікою. Дійсно, привласнюючи деякі стандартні характеристики речам, продуктам і процесам, ми тим самим раз і назавжди, на весь термін їх служби задаємо їх сутнісне опис у вигляді властивостей, розмірів, якостей. З цими незмінними характеристиками об'єкт людського виробництва проіснує до кінця терміну його служби. Інша справа - людина! Його характеристики (знання, уміння, навички - фізичні та розумові) змінюються вже в процесі самого іспиту, не кажучи вже про їх зміни в його подальшої життєдіяльності. Тому будь-який іспит слід розглядати тільки як одномоментну характеристику, а не прогноз на майбутнє. Крім того, по відношенню до людини не можна встановити ніякого освітнього стандарту з тієї простої причини, що досі педагогічної науці не відомо, що таке «хорошу освіту». Чи є хорошим освіту, при якому випускник школи добре відтворює всі формули фізики, хімії, математики і т.д.? Якщо «так», то чому тоді, як правило, колишні трієчники досягають успіху в житті і частіше займають відповідальні громадські позиції, ніж колишні відмінники? Скажете - мало відмінників, а й відповідальних позицій не багато! До чого приводить нас це короткий міркування про людську сутність? 

 До того, що інститут людського освіти поступово уподібнився тривіального виробництву, в якому робиться спроба побудувати процес з вироблення деякого стандартного продукту у вигляді людської особистості. Неусвідомлене, але природний опір учнів цієї стандартизації призвело повсюдно у світі до утвердження репресивного механізму, помилково званого освітою. Проте справжнім освітою може бути названий тільки такий процес, в якому індивіду надаються можливості самостійно і цілеспрямовано формуватися в якості особистості, яка визначається його генетичними задатками і схильностями. А це - персоналізоване освіту, до якого світ неминуче йде в ході глобалізації як його економічних, так і освітніх систем. 

 382 

 Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 35 * 3 

 Лекція № 11. Персоналізоване освіту (ПО) 

 У традиційній педагогічній системі не робиться ніяких відмінностей між абітурієнтами, які надходять в даний навчальний заклад: школу, середній спеціальний навчальний заклад чи ВНЗ. Цим створюються відомі проблеми успішності учнів у гетерогенних групах. 

 При формуванні гомогенних груп учнів щодо домінантних властивостей їх інтелекту слід враховувати, що чисті «художники» («артисти») і «мислителі» зустрічаються в людській популяції не часто і що розподіл їх проміжних форм у всій сукупності людей даного покоління можна гіпотетично уявити собі в вигляді нормального розподілу (див. рис. 28). 

 Рис. 28. Гіпотетичне розподіл «артистів», «мислителів» і їх проміжних форм в людській популяції 

 А + + - високообдаровані «артисти», здатні досягати творчого рівня розвитку своїх талантів за умови відповідного навчання. До цієї категорії особистості відносяться шпрангеровскіе соціальний, політичний, естетичний Ірелі-гіозние типи особистості. Якщо ж слідувати гарднерівського класифікації інтелектів, то це володарі лінгвістичного, соціального та міжособистісного інтелектів. 

 А + означає среднеодаренних «артистів», якими є треновані, високопрофесійні фахівці, але вони найчастіше виконавці, а не творці. 

 (А + М) - це збалансована особистість з дещо більшим ухилом до артістіцізму, ніж до діяльності, притаманної мислителю. До цієї категорії можуть бути віднесені економісти (Шпрангер) і люди, що володіють внутрішньо-особистісним інтелектом (Гарднер). Люди подібного складу можуть користуватися ін- 

 383 

 Bespa.lko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 38Ь4 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 формацією на третьому щаблі абстракції, якщо в ній використовується апарат елементарної математики. 

 (М + А) - це також збалансована особистість переважно розумового складу. Такими є Шпрангеру-ські економісти та гарднерівського володарі просторово-кінестетичного інтелекту. 

 М + означає среднеодаренних «мислителів», якими є треновані високопрофесійні виконавці, фахівці у прикладних науках і професіях, народжених науково-технічним прогресом ХХ століття. Це лікарі, агрономи, інженери, керуючі, програмісти та ін Фахівці, повністю проігноровані в класифікаціях як Шпрангера, так і Гарднера. Якщо перший це ще якось можна пробачити: він жив на початку століття і, можливо, не надав великого значення відбувається промислової революції і масового прояву індивідуумів з подібною структурою задатків, то Гарднера явно підвів зір. 

 М + + означає високообдарованих «мислителів», здатних легко оволодівати інформацією на третій і четвертій щаблях абстракції і творчо використовувати її у своїй діяльності. До цієї категорії особистості відносяться шпрангеровскій теоретик і гарднерівського володар логіко-математичного інтелекту. У реальному житті це видатні вчені і винахідники, досягненнями яких живиться сучасний науково-технічний прогрес. 

 Гіпотеза розподілу «артист - мислитель» ніким і ніколи не перевірялася. Більш того, з аналізу результатів підсумкових іспитів в США і, частково, в Росії напрошується припущення про те, що ми маємо справу тут не з нормальним, а кілька зміщеним розподілом на користь мислителів, оскільки співвідношення учнів, що долають тести з математики, до учнів, провалюють тест, в середньому становить 3:1. Тобто близько 30% учнів виявляють у структурі своїх інтелектуальних задатків артистичну спрямованість. 

 Проміжні форми обдарованості, артист-мислитель або мислитель-артист в різному співвідношенні цих форм, складають основну масу трудящих, в тому числі трудящих наукового фронту, в господарстві будь-якої країни. Чисті ж форми «артистів» і «мислителів» також рідкісні в природі, як дорогоцінні камені і метали і, щоб їх відшукати, треба, перефразовуючи Маяковського, перекопати тисячі тонн людської руди. 

 384 

 Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 35 * 5 

 _Лекція № 11. Персоналізоване освіту (ПО) _ 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2. Природні передумови персоналізованого освіти"
 1. Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008

 2. 8. Заключні зауваження
    природні або вроджені якості людини є вихідним пунктом побудови всієї освітньої системи. Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page
 3. 3. Узагальнена модель ПО
    персоналізованого освіти. Для цього для ясності картини, треба буде дати можливо більш точний опис відомих елементів аналізованої освітньої системи: - сформулювати її соціальне замовлення, тобто спільну мету функціонування системи персоналізованого освіти; - охарактеризувати психо-генетичні особливості абітурієнтів системи, методику їх відбору та моніторингу їх
 4. 48. Землі природно-заповідного фонду та Іншого природоохорони призначення.
    природно-заповідного фонду Землі природно-заповідного фонду - це ділянки суші и водного простору з природними комплексами та об'єктами, что мают особливая природоохорони, екологічну, наукову, естетичне, рекреаційну та іншу Цінність, Яким відповідно до закону надано статус теріторій та про ' єктів природно-заповідного фонду. Стаття 44. Склад земель природно-заповідного фонду До земель
 5. ПРИРОДНІ УМОВИ
    природних умов. Приступаючи до оцінки природних умов території, в першу чергу слід оцінити природні умови для розвитку традиційних напрямків економіки, врахувати перспективи розвитку та можливості перетворення природи даної місцевості, відновлення та охорони
 6. Державне регулювання ДІЯЛЬНОСТІ суб'єктів природніх монополій.
    Природні монополії "передбачає создания спеціальніх органів, Які мают регулюваті діяльність суб'єктів природних монополій, а самє національніх комісій регулювання природних монополій. У випадка, встановленного законом, регулювання ДІЯЛЬНОСТІ суб'єктів природніх монополій может здійснюватіся органами віконавчої власти та органами місцевого самоврядування. Если діяльність суб'єктів природніх
 7. 73. Відповідальність суб'єктів природних монополій та органів, що регулюють їх діяльність
    природні монополії "від 20.04.2000 р. відповідальність суб-ьектов природних монополій як юридичних осіб полягає в сплаті штрафу, а також у вилученні незаконно отриманих прибутку і виручки за вчинене правопорушення. Крім цього "збитки, завдані діяннями суб'єктів природних монополій у результаті порушення норм Закону, підлягають відшкодуванню у порядку, передбаченому цивільним
 8. Екологічне право: Поняття та джерела
    природного середовища и раціонального Використання природніх ресурсів (екологічні отношения). До складу системи входять Такі підгалузі, як земельне, водне, лісове, гірніче право та деякі Інші Галузі права, Якими регулюються отношения з охорони й раціонального Використання питань комерційної торгівлі Видів природніх ресурсів. Предметом екологічного права є нормативно врегульовані отношения з охорони
 9. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
    природні ресурси. До невичерпних природних ресурсів належать лише деякі види енергії, наприклад сонячна енергія. Вичерпні ресурси поділяються на поновлювані і непоновлювані. До не поновлюваних природних ресурсів належать всі корисні копалини. Поновлюваними є ресурси рослинного і тваринного світу, земельні та
 10. 73. Відповідальність суб'єктів природних монополій та органів, що регулюють їх діяльність
    природні монополії "від 20.04.2000 р. відповідальність суб'єктів природних монополій як юридичних осіб полягає в сплаті штрафу, а також у вилученні незаконно отриманих прибутку і виручки за вчинене правопорушення. Крім цього, збитки, завдані діяннями суб'єктів природних монополій у результаті порушення норм Закону, підлягають відшкодуванню у порядку, передбаченому цивільним
 11. Додаток до глави IX
    природний світ »Еволюція філософських уявлень про взаємозв'язок суспільства, людини і природи, гармонія людини і космосу як ідеал античного світогляду; абсолютне роздвоєння світу на природний і надприродний в середньовічній свідомості; протиставлення людського як активного, панівного початку природному як пасивного, підлеглому у філософських напрямках Нового
© 2014-2021  ibib.ltd.ua