Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

73. Відповідальність суб'єктів природних монополій та органів, що регулюють їх діяльність


Згідно із Законом України "Про природні монополії" від 20.04.2000 р. відповідальність суб-ьектов природних монополій як юридичних осіб полягає в сплаті штрафу, а також у вилучення незаконно отриманих прибутку і виручки за вчинене правопорушення. Крім цього "збитки, завдані діяннями суб'єктів природних монополій у результаті порушення норм Закону, підлягають відшкодуванню у порядку, передбаченому цивільним законодавством України.
Національні комісії регулювання діяльності суб'єктів природних монополій накладають штрафи на суб'єктів природних монополій за:
- несвоєчасне надання інформації органам, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, - у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- неподання інформації органам, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, або подання завідомо недостовірних даних - у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- невиконання або несвоєчасне виконання рішень органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, та порушення умов та правил здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках (ліцензійних умов) - у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Сплачені в тридцятиденний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу суми надходять до Державного бюджету України.
В іншому випадку штраф стягується за рішенням суду (арбітражного суду), а за кожен день прострочення сплати штрафу нараховується пеня у розмірі одного відсотка суми штрафу.
Прибуток, яка була отримана суб'єктами природних монополій у результаті порушення норм Закону України "Про природні монополії", вилучається в судовому порядку до Державного бюджету України, а також виручка, отримана в результаті порушення встановлених органами, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, рівня цін (тарифів), вилучається до відповідного бюджету згідно з законодавством про ціни і ціноутворення.
Ст. 18 Закону передбачає адміністративну відповідальність посадових осіб суб'єктів природних монополій за ряд скоєних ними правопорушень.
Характерним є зміст ст. 20 Закону "Про природні монополії", в якій передбачено загальний імператив - відповідальність згідно чинного законодавства посадових осіб органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, у тому числі за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю. У порядку, передбаченому цивільним законодавством, встановлено необхідність відшкодування збитків, заподіяних в результаті прийняття неправомірних рішень, дій чи бездіяльності органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, та суперечать Закону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 73. Відповідальність суб'єктів природних монополій та органів, що регулюють їх діяльність "
 1. 73. Відповідальність суб'єктів природних монополій та органів, що регулюють їх діяльність
  відповідальність суб'єктів природних монополій як юридичних осіб полягає в сплаті штрафу, а також у вилученні незаконно отриманих прибутку і виручки за вчинене правопорушення. Крім цього, збитки, завдані діяннями суб'єктів природних монополій у результаті порушення норм Закону, підлягають відшкодуванню у порядку, передбаченому цивільним законодавством України. Національні комісії
 2. Зміст
  відповідальність у сфері ліцензування 17. Патентування деяких видів підприємництва 18. Поняття, зміст і види торгового патенту 19. Порядок придбання торгового патенту 20. Поняття і види суб'єктів підприємницької діяльності 21. Установчі документи суб'єктів підприємництва 22. Поняття і види підприємств 23. 'Правовий статус господарських товариств 24. Відокремлені
 3. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Відповідальності, а також при деяких видах майнового страхування і страхування підприємницьких ризиків; споживчий контроль - здійснюється споживачами і суспільства захисту прав споживачів. аудиторський (незалежний) контроль - здійснюється спеціалізованими недержавними аудиторськими організаціями; контроль, здійснюваний спеціалізованими недержавними
 4. § 7. Дія кримінального закону в просторі
  відповідальності за цим Кодексом ". Отже, визначення просторових кордонів дії кримінального закону пов'язано насамперед з поняттям території держави. Відповідно до міжнародного права під державною територією розуміється частина земної кулі, яка належить певному державі і в межах якої воно здійснює своє територіальне верховенство. В
 5. 22. Види юридичних осіб.
  відповідальність за його зобов'язаннями несе власник, тобто держава; 7) Казенні підприємства мають право вступати в об'єднання підприємств лише за погодженням з Кабінетом Міністрів України. Підставою рішення Кабінету Міністрів про перетворення державного підприємства в казенне є наявність однієї з таких умов: підприємство здійснює діяльність, якою може
 6. 22 . Поняття і види підприємств
  відповідальність за його зобов'язаннями несе власник. Казенні підприємства мають право вступати в асоціації, консорціуми, концерни та інші об'єднання підприємств тільки за погодженням з Кабінетом Міністрів
 7. 69. Державне регулювання та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання, що займають монопольне становище на ринку
  відповідальності, до суб'єктів господарювання, що порушує антимонопольне законодавство, зокрема, зловживають монопольним становищем, повинно також розглядатися як коригування вийшов за рамки дозволеного поведінки. При цьому монопольна структура може продовжувати свою законну діяльність, якщо не була застосована така санкція, як примусовий розділ. Тому вживані заходи
 8. 70. Поняття природної монополії. Суб'єкт природної монополії та його обов'язки
  суб'єктів природних монополій регулюється різними нормативно-правовими актами, серед яких необхідно виділити: Закон України "Про природні монополії". Повітряний кодекс України, Кодекс торговельного мореплавства України, Закон України "Про обмеження монополізму ..." , "Про Антимоно-польном комітеті України", "Про транспорт", "Про зв'язок", "Про трубопровідний транспорт", "Про залізничний транспорт",
 9. 71. Державне регулювання та контроль за діяльністю суб'єктів природних монополій
  суб'єктів на ринку, підтримання конкуренції на суміжних ринках і забезпечення стабільного, відповідального інтересам всього суспільства і держави, функціонування суб'єктів, віднесених до числа суб'єктів природних монополій. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства у сферах природних монополій здійснюється Антимонопольним комітетом України відповідно до його
 10. 72. Державні органи, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій
  суб'єктів природних монополій у сферах їх діяльності здійснюють національні комісії регулювання природних монополій , які утворюються і функціонують відповідно до Закону України "Про природні монополії" від 20.04.2000 р. Національні комісії регулювання природних монополій є центральними органами виконавчої влади зі спеціальним статусом, які створюються і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua