Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

72. Державні органи, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій


Загальний державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства у сферах природних монополій здійснює Антимонопольний комітет України, компетенція якого визначена Законом України "Про Антимонопольний комітет України" від 26.11.93 р. (з наступними змінами та доповненнями).
Регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сферах їх діяльності здійснюють національні комісії регулювання природних монополій, які утворюються і функціонують відповідно до Закону України "Про природні монополії" від 20.04.2000 р.
Національні комісії регулювання природних монополій є центральними органами виконавчої влади зі спеціальним статусом, які утворюються та ліквідуються Президентом України.
Комісії діють на підставі положень, що затверджуються також Президентом України.
Комісії складаються з Голови комісії та не менше двох членів комісії. Термін їх полномочійсостав-ляє шість років, при цьому забезпечується періодична ротація складу комісії. Одне і те ж особа не може бути членом комісії більше двох термінів підряд. У законодавстві передбачені й підстави дострокового припинення повноважень Голів та членів комісій.
Основні завдання комісій: регулювання діяльності суб'єктів природних монополій; сприяння створенню умов, які забезпечують за рахунок виконання і розвитку конкуренції виведення товарного ринку із стану природної монополії, що дасть можливість ефективніше задовольняти попит, а також сприяння розвитку конкуренції на суміжних ринках;
формування цінової політики у відповідній сфері регулювання; сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій.
Виходячи з даних задач, законодавство визначає функції та повноваження національних комісій. Наприклад, функції національних комісій регулювання природних монополій визначені ст. 13 Закону України "Про природні монополії", а ст. 14 цього Закону містить перелік їх повноважень.
Національні комісії регулювання природних монополій мають право:
- отримувати документи, статистичну та іншу інформацію про діяльність суб'єктів природних монополій, необхідну для здійснення покладених на них функцій;
- приймати в межах своєї компетенції в порядку, встановленому положеннями про комісії, рішення, які є обов'язковими для виконання суб'єктами природних монополій;
- приймати рішення про накладення штрафів на суб'єктів природних монополій у випадках, передбачених
Законом;
- складати протоколи про порушення посадовими особами суб'єктів природних монополій законодавства про природні монополії відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;
- застосовувати у встановленому законом порядку відповідні санкції до суб'єктів природних монополій та суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність на суміжних ринках, за порушення ними умов і правил здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках (ліцензійних умов);
- приймати з питань, що належать до їх ком-потенції, нормативні акти, контролювати їх виконання;
- встановлювати для суб'єктів природних монополій у порядку, визначеному комісіями, вимоги щодо здійснення ними підприємницької діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, у разі, якщо ця діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії;
- звертатися до суду (арбітражного суд) з відповідними позовними заявами в разі порушення суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, норм Закону України "Про природні монополії".
Закон також передбачає наявність можливості (права) суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на суміжних ринках, об'єднань споживачів та інших зацікавлених осіб у разі незгоди з рішенням комісії в місячний строк з дня отримання копії рішення оскаржити його в судовому порядку. Однак це не зупиняє, за загальним правилом, виконання винесеного національною комісією рішення.
Останнім часом йде процес створення спеціальних органів регулювання природних монополій. Прикладом може служити створення Національної комісії регулювання електроенергетики України, відповідно до Закону України "Про електроенергетику" від 16.10.97 р., а також Указами Президента України "Про Національну комісію з питань регулювання електроенергетики" від 08.12.94 р. та "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України "від 21.04.98 р. Відповідно до даних нормативно-правовими актами Національна комісія регулювання електроенергетики України здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі, а також виконує інші завдання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 72. Державні органи, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій "
 1. Зміст
  Передмова Розділ 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО 1. Поняття і види підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав
 2. 71. Державне регулювання та контроль за діяльністю суб'єктів природних монополій
  Диференційований підхід до об'єктів демонополізації з урахуванням їх економічного становища, ролі в народному господарстві, національних інтересів України був спочатку закладений Постановою Верховної Ради України "Про Державну програму демонополізації економіки і розвитку конкуренції "від 21.12.93 р. При цьому передбачалося, що перелік об'єктів антимонопольного регулювання буде
 3. 13. Правові норми - ознаки, структура - гіпотеза, диспозиція, санкція, види
  Норми права - встановлене чи санкціоноване державою, забезпечене державним захистом, загальнообов'язкове правило загального характеру, що виступає регулятором соціальних взаємодій. Визначають міру свободи учасників суспільних відносин (тому є моделлю правової поведінки), встановлюють що можна, потрібно або не можна робити при настанні нормативно-визначених
 4. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин .
  Контроль над організованою економічною злочинністю, на мій погляд, можна визначити як регламентовану нормами права діяльність державних, муніципальних органів, а також недержавних організацій, спрямовану на попередження, виявлення і припинення порушення правових норм, що забезпечують нормальне функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш
 5. 22. Види юридичних осіб.
  Найбільш поширеним видом юридичних осіб на сьогоднішній день є підприємства. Відповідно до статті 1 Закону "Про підприємства в Україні", підприємством визнається самостійний господарюючий статутний суб'єкт, що володіє правами юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку
 6. 22. Поняття і види підприємств
  Підприємство - це самостійний господарюючий статутний суб'єкт, що володіє правами юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу) (ст. 1 Закону "Про підприємства в Україні "). Класифікувати підприємства можна за різними критеріями. Так, за економічними показниками та чисельності
 7. 64. Дискримінація підприємців органами влади і управління
  Відповідно до п. 1 ст. 6 Закону "Про обмеження монополізму ..." наступний вид порушень антимонопольного законодавства - дискримінація суб'єктів господарювання органами державної влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління та контролю - включає ряд різновидів: - заборона створення нових підприємств чи інших організаційних форм
 8. 70. Поняття природної монополії. Суб'єкт природної монополії та його обов'язки
  Поняття і діяльність суб'єктів природних монополій регулюється різними нормативно-правовими актами, серед яких необхідно виділити: Закон України "Про природні монополії". Повітряний кодекс України, Кодекс торговельного мореплавства України, Закон України "Про обмеження монополізму ...", "Про Антимоно-польном комітеті України", "Про транспорт", "Про зв'язок", "Про трубопровідний транспорт", "Про
 9. 73. Відповідальність суб'єктів природних монополій та органів, що регулюють їх діяльність
  Згідно із Законом України "Про природні монополії" від 20.04.2000 р. відповідальність суб'єктів природних монополій як юридичних осіб полягає в сплаті штрафу, а також у вилученні незаконно отриманих прибутку і виручки за вчинене правопорушення. Крім цього, збитки, завдані діяннями суб'єктів природних монополій у результаті порушення норм Закону, підлягають відшкодуванню у порядку, передбаченому
 10. 73. Відповідальність суб'єктів природних монополій та органів, що регулюють їх діяльність
  Згідно із Законом України "Про природні монополії" від 20.04.2000 р. відповідальність суб-ьектов природних монополій як юридичних осіб полягає в сплаті штрафу, а також у вилучення незаконно отриманих прибутку і виручки за вчинене правопорушення. Крім цього "збитки, завдані діяннями суб'єктів природних монополій у результаті порушення норм Закону, підлягають відшкодуванню у порядку,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua