Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право Україна → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

64. Дискримінація підприємців органами влади і управління


Відповідно до п. 1 ст. 6 Закону "Про обмеження монополізму ..." наступний вид порушень антимонопольного законодавства - дискримінація суб'єктів господарювання органами державної влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління та контролю - включає ряд різновидів:
- заборона створення нових підприємств чи інших організаційних форм підприємництва в якийсь сфері діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення окремих видів діяльності, на виробництво окремих видів товарів, що призвели або можуть призвести до обмеження конкуренції;
- примус суб'єктів господарювання до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні та інші об'єднання підприємств, а також до пріоритетного укладення договорів, першочергової поставки товарів певному колу споживачів;
- прийняття рішень про централізований розподіл товарів, що призвело або може привести до монопольного становища на ринку;
- встановлення заборони на реалізацію товарів з одного регіону в інший;
- надання окремим суб'єктам господарювання податкових та інших пільг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно іншим суб'єктам господарювання, що призвело або може призвести до монополізації ринку певного товару;
- обмеження прав суб'єктів господарювання на придбання і реалізацію товарів;
- встановлення заборон чи обмежень стосовно окремих суб'єктів господарювання або групи суб'єктів господарювання.
П. 2 ст. 6 Закону містить спеціальну норму, націлену на недопущення відтворення адміністративно-командних структур: "Дискримінацією суб'єктів господарювання визнається також укладення між органами влади, органами місцевого самоврядування та органами адміністративно-господарського управління та контролю угод, а також надання цими органами повноважень фізичним чи юридичним особам для вчинення дій, передбачених пунктом 1 цієї стаття ".
Органами державної влади вважаються міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державні органи, що здійснюють регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, регулювання ринку цінних паперів, державні органи приватизації, місцеві органи виконавчої влади. Органи адміністративно-господарського управління та контролю - це об'єднання підприємств, інші суб'єкти господарювання, громадські організації при виконанні ними функцій управління та контролю в межах делегованих їм повноважень органів державної влади або органів місцевого самоврядування (ст. 1 Закону "Про обмеження монополізму ...").
Вищевказані дії порушують загальну гарантію прав підприємців, встановлену в ст. 12 Закону України "Про підприємництво"; "Держава гарантує всім підприємцям, незалежно від обраних ними організаційних форм підприємницької діяльності, рівні права і створює рівні можливості для доступу до матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів", Виходячи з цього положення, орган влади і управління не має права надавати ні однієї з конкуруючих сторін додаткові переваги "підтримку або, навпаки, обмежувати кого-небудь з них по будь-яким аспектам їх діяльності (можливості ціноутворення, придбання сировини і матеріалів, що використовуються ринки реалізації продукції і т. п.).
Необхідність заборони дискримінації підприємців органами влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління та контролю зумовлена тим, що при переході до ринку важливого значення набуває своєчасне виявлення і припинення яких би то не було зазіхань з боку державних органів на свободу підприємницької діяльності. Практика показує, що спроби суб'єктів підприємницької діяльності до розширення економічної самостійності найчастіше одержують відсіч з боку окремих органів державної влади. Нерідко свобода діяльності, самостійність, права і законні інтереси підприємців придушуються державними органами як організаційно, так і фінансово-економічно.
Як випливає із закону, правопорушеннями визнаються діяння (дії і бездіяльності) органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю, що призвели або можуть призвести до недопущення, істотного обмеження або усунення конкуренції або обмеженню свободи підприємницької діяльності. Такі дії вважаються неправомірними, оскільки вони створюють що дискримінують чи виняткові умови для діяльності окремих учасників підприємницької діяльності, що веде до обмеження конкуренції. До них відносяться націлені на обмеження конкуренції дії, розпорядчі підприємцям вчинити певні дії або, навпаки, містять заборону на здійснення, зокрема, певних напрямків і видів діяльності; вказівки про вчинення певних дій на шкоду інтересам підприємців, створення необгрунтованих перешкод при установі підприємців або, навпроти, неправомірне надання пільг ім.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 64. Дискримінація підприємців органами влади і управління "
 1. Зміст
  підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав підприємців при їх порушення незаконними актами державних
 2. 65. Санкції за порушення антимонопольного законодавства
  дискримінацією суб'єктів господарювання органами влади, органами місцевого самоврядування та органами адміністративно-господарського управління та контролю. Воно здійснюється за позовами заінтересованих осіб у порядку, передбаченому цивільним законодавством України, або збитки відшкодовуються порушником зазначеним особам без рішення суду. При визначенні розмірів штрафів органами Антимонопольного
 3. 8. Про характер суспільного ладу в СРСР наприкінці 1930-х рр..
  Дискримінацію, насильницьку асиміляцію. Були ліквідовані національні райони й сільради, закриті школи, де викладання велося на мовах цих груп. Припинявся випуск газет на цих мовах. Сталін, прямо не посягаючи на федеративний принцип, на практиці, здійснив пропоновану ним на початку 1920-х рр.. ідею «ав-тономізаціі». Як відомо, К. Маркс і Ф. Енгельс прийшли до ідеї соціалізму саме
 4. 1. Поняття судових витрат, державне мито, ціна позову
  підприємців неспроможними (банкрутами) - десятикратний розмір мінімального розміру оплати праці; 6) З заяв про встановлення фактів, що мають юридичне значення - п'ятикратний розмір мінімального розміру оплати праці; 7) З заяв про вступ у справу третіх осіб, заявляю-щих самостійні вимоги на предмет спору за розміром державного мита, яке справляється при подачі
 5. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  підприємницької та іншої еко-номічного діяльності, сучастіем іноземних органі-зацій, міжнародних організацій, іноземних громадян, осіб без громадянства, які здійснюють підприємницьку-кую та іншу економічну діяльність (далі - іноземних-ві особи), у разі, якщо: відповідач перебуває або проживає на території Російської Федерації або на території Російської Федерації знаходиться
 6. Письмові докази.
  Підприємцями в письмовій формі. У даному випадку не має значення найменування акту. Це може бути, наприклад, постанову, рішення, договір, наказ тощо У деяких випадках той чи інший документ може називатися актом, але власне до актів не стосуватися, зокрема акт поставки продукції неналежної якості, що складається покупцем (одержувачем) даної продукції. Необхідно
 7. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  Підприємці, вкрай зацікавлені в отриманні вигідних державних контрактів (наприклад, на будівництво громадського комплексу будівель або на поставку продовольства міністерству оборони і т.д.). У ці умовах введення жорстких правил укладання державних контрактів буде обов'язково сприяти зниженню рівня корупції в даній сфері діяльності. На жаль, нерідко
 8. 2.1 Особливості підприємств громадського харчування
  підприємця встановлюються ними самостійно. Виконавець зобов'язаний дотримуватися встановлених у державних стандартах, санітарних, протипожежних правилах, технологічних нормативи, інших правилах і нормативних документах обов'язкові вимоги до якості послуг, їх безпеки для життя, здоров'я людей, навколишнього середовища і майна. У підприємстві громадського харчування повинні бути
 9. 22. Види юридичних осіб.
  Підприємців; - інші об'єднання за галузевим, територіальним, іншими ознаками. Залежно від того, чи є необхідним наявність при створенні господарського об'єднання та статуту та договору, або ж тільки установчого договору, об'єднання підприємств поділяються на два види - статутні і договірні. Відповідно до ст.1 Закону "Про господарські товариства", такими визнаються -
 10. 60. Загальна характеристика антимонопольного законодавства
  дискримінація суб'єктів
© 2014-2022  ibib.ltd.ua