Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н . А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

63. Антиконкурентні узгоджені дії


Одним з видів порушень антимонопольного законодавства є антиконкурентні узгоджені дії, які призводять до дискримінації конкурентів і споживачів і створюють небезпеку для ефективного функціонування ринкових відносин.
Відповідно до ст. 5 Закону України "Про обмеження монополізму ..." антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії (угоди), що призвели або можуть призвести до:
встановленню (підтримання) монопольних цін (тарифів), знижок, надбавок (доплат), націнок;
розділу ринків за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи закупівель або за колом споживачів чи за іншими ознаками, що призвело або може призвести до їх монополізації;
усунення з ринку або обмеження доступу на нього продавців, покупців, інших підприємців.
За змістом цієї норми, неправомірними узгодженими діями можуть бути угоди та інші узгоджені дії, що призвели або можуть призвести до обмеження конкуренції у вигляді встановлення монопольних цін, розділу ринків з метою їх монополізації, усунення з ринку або обмеження доступу на нього підприємців. Ці правопорушення, на відміну від зловживання монопольним становищем, відбуваються не одним, а двома і більше підприємцями, що укладають угоди для досягнення антиконкурентної мети, тобто є не індивідуальними, а колективними діями. Заборона вчинення таких дій спрямований на попередження надмірної монополізації і нарощування монополістичних явищ для сприяння створенню ринку, де захищені інтереси споживача.
В Україні найбільш типовими з неправомірних угод між підприємцями, що дискримінують потенційних конкурентів і споживачів, були неправомірні угоди, спрямовані на усунення з ринку або обмеження доступу на нього інших підприємців, а також на встановлення монопольних цін (тарифів).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 63. Антиконкурентні узгоджені дії "
 1. 60. Загальна характеристика антимонопольного законодавства
  антиконкурентні узгоджені дії і дискримінація суб'єктів
 2. 65. Санкції за порушення антимонопольного законодавства
  антиконкурентних узгоджених дій між підприємцями. Прибуток стягується до державного бюджету судом чи арбітражним судом за позовами посадових осіб органів Антимонопольного комітету або самостійно сплачується порушником; - відшкодування збитків, заподіяних зловживанням монопольним становищем, антиконкурентними узгодженими діями, дискримінацією суб'єктів
 3. Зміст
  узгоджені дії 64. Дискримінація підприємців органами влади і управління 65. Санкції за порушення антимонопольного законодавства 66. Поняття і види економічної концентрації суб'єктів господарювання 67. Антимонопольний контроль за економічною концентрацією суб'єктів господарювання 68. Особливості антимонопольного контролю за створенням холдингів, промислово-фінансових
 4. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Узгоджених дій з робітниками. У цьому заслуга РСДРП, організації якої знаходилися в 160 сільських населених пунктах. Тривалий час в історичній літературі наводилися суперечливі дані про число селянських виступів в ході революції. Найостанніші відомості наводяться у згаданій нами монографії Сенчакова Л.Т. Аналіз опублікованих робіт, пише автор, «дозволив виявити зведене
 5. Взаємодія співучасників в арбітражному процесі
  узгоджена позиція в справі, що виражається в співпадаючих способах реалізації наданих їм процесуальних прав та обов'язків. Співучасники можуть доручити ведення справи одному або декільком співучасникам. У цьому випадку діють правила
 6. 6. СВІТОВЕ УГОДУ
  узгоджені сторонами відомості про умови, про розмір і про терміни виконання зобов'язань один перед одним або однією стороною перед іншою. У мировій угоді можуть міститися умови про відстрочку або про розстрочку виконання зобов'язань відповідачем, про відступлення прав вимоги, про повне або часткове прощення або визнання боргу, про розподіл судових витрат і інші умови, не
 7. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  погоджено застосування до відносинам звичаїв ділового обороту, позначаючи-ваних відповідними торговими термінами ». Правом, що підлягає застосуванню до договору відповідно З правилами ГК РФ, визначаються, зокрема: тлумачення договору; права та обов'язки сторін договору; виконання договору; наслідки невиконання або неналежного виконання договору; припинення договору; наслідки
 8. Загальні положення про третейський розгляд
  погодженому сторонами порядку для вирішення спору в третейському суді. Третейський розгляд-процес вирішення спору в третейському суді та прийняття рішення третейським судом. Третейська угода - угода сторін про передачу спору на вирішення третейського суду. Правила постійно діючого третейського суду - статути, положення, регламенти, що містять правила третейського розгляду і
 9. Третейська угода
  узгодженому сторонами. У разі, якщо сторони не домовилися про інше, то формування складу третейського суду для вирішення конкретного спору проводиться відповідно до вимог Закону. Порядок наступний: 1) При формуванні складу третейського суду, перебуваючи-ного з трьох третейських суддів, кожна сторона обирає од-ного третейського суддю, а два обраних таким чином тре-Тейское
 10. Рішення третейського суду
  погодили строк для направлення рішення, мотивоване рішення має бути направлене сторонам у строк, що не перевищує 15 днів з дня оголошення резолютивної частини рішення. Якщо визнає необхідним, третейський суд вправі відкласти ухвалення рішення і викликати сторони на додаткове засідання. За клопотанням сторін третейський суд приймає рішення про затвердження мирової угоди, якщо світове
© 2014-2022  ibib.ltd.ua