Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право Україна → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

71. Державне регулювання та контроль за діяльністю суб'єктів природних монополій


Диференційований підхід до об'єктів демонополізації з урахуванням їх економічного становища, ролі в народному господарстві, національних інтересів України був спочатку закладений Постановою Верховної Ради України "Про Державну програму демонополізації економіки і розвитку конкуренції "від 21.12.93 р. При цьому передбачалося, що перелік об'єктів антимонопольного регулювання буде поступово обмежений тільки природними монополіями та ринками, на яких вони діють. Головною метою такого регулювання є недопущення протиправної поведінки таких суб'єктів на ринку, підтримання конкуренції на суміжних ринках і забезпечення стабільного, відповідального інтересам всього суспільства і держави, функціонування суб'єктів, віднесених до числа суб'єктів природних монополій.
Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства у сферах природних монополій здійснюється Антимонопольним комітетом України відповідно до його компетенції. Громадський контроль за діяльністю суб'єктів природних монополій здійснюють об'єднання споживачів у порядку, встановленому законодавством.
Крім Антимонопольного комітету України до органів, які мають право здійснювати контроль за діяльністю суб'єктів природних монополій, віднесені також національні комісії регулювання природних монополій, які утворюються і функціонують відповідно до Закону України від 20.04.2000 р. "Про природні монополії", а також органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
Регулювання діяльності суб'єктів природних монополій має здійснюватися на основі наступних принципів: гласності та відкритості процедур регулювання; адресності регулювання, його спрямованості на конкретний суб'єкт природної монополії; самоокупності суб'єктів природних монополій; стимулювання підвищення якості товарів (послуг) і задоволення попиту на них, а також забезпечення захисту прав споживачів.
Предмет регулювання діяльності суб'єктів природних монополій - ціни (тарифи) на товари, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій; доступ споживачів до товарів (послуг), вироблених (реалізованим) суб'єктами природних моно. Полій, а також інші умови здійснення підприємницької детальності у випадках, передбачених законодавством.
Одним з початкових проявів державного контролю за діяльністю суб'єктів природних монополій є введення системи ліцензування їх діяльності як в сферах природних монополій, так і на суміжних ринках. Під суміжним ринком розуміється товарний ринок, що не перебуває у стані природної монополії, для суб'єктів якого реалізація вироблених товарів (послуг) або використання товарів (послуг) інших суб'єктів господарювання неможлива без безпосереднього використання товарів, що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій. Орієнтовний перелік суміжних ринків наведено у ст. 6 Закону України "Про природні монополії".
Слід зазначити, що регулювання ліцензування діяльності суб'єктів природних монополій здійснюється лише двома статтями Закону "Про природні монополії". Тому необхідно керуватися загальним нормативним актом, що регламентує ліцензування - Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 р. Проте звернення до даного законодавчого акту не дозволяє повною мірою враховувати специфіку ліцензування діяльності суб'єктів природних монополій, оскільки формулювання ліцензованих видів господарської діяльності та сфери діяльності суб'єктів природних монополій (перелік суміжних ринків) не ідентичні.
Діяльність суб'єктів господарювання, що працюють в умовах природної (природної) монополії, повинна піддаватися ограничительному і регулюючому впливу з боку держави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 71. Державне регулювання та контроль за діяльністю суб'єктів природних монополій "
 1. Зміст
  державних органів 9. Правове регулювання малого підприємництва 10. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва 11. Легітимація суб'єктів підприємництва 12. Державна реєстрація суб'єктів підприємництва 13. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємництва 14. Ліцензування певних видів
 2. 64. Дискримінація підприємців органами влади і управління
  державної влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління та контролю - включає ряд різновидів: - заборона створення нових підприємств чи інших організаційних форм підприємництва в якийсь сфері діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення окремих видів діяльності, на виробництво окремих видів товарів, що призвели або
 3. 69. Державне регулювання та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання, що займають монопольне становище на ринку
  державного регулювання і контролю є одними з основних для функціонування суб'єктів господарювання, що займають монопольне становище на ринку, а також в цілому - для відновлення і / або підтримання конкуренції на ринку. Основа закладена в ст. 42 Конституції України і розвинена у відповідних нормативно-правових актах, зокрема, у розділі IV Закону України "Про обмеження
 4. 72. Державні органи, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій
  державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства у сферах природних монополій здійснює Антимонопольний комітет України, компетенція якого визначена Законом України "Про Антимонопольний комітет України" від 26.11.93 р. (з наступними змінами та доповненнями). Регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сферах їх діяльності здійснюють
 5. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
  Державних і соціально-економічних інститутів, що діють в країні, з метою створення зовнішньої законності злочинної діяльності (офіційне прикриття у вигляді спільних підприємств, фондів, фірм, казино тощо);-фінансову базу у вигляді загальних грошових фондів, нерухомості тощо, для вирішення "загальних" завдань, що дозволяє, крім того, забезпечувати високу технічну оснащеність;
 6. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин .
  Державних, муніципальних органів, а також недержавних організацій, спрямовану на попередження, виявлення і припинення порушення правових норм, що забезпечують нормальне функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш загальне розуміння контролю і фіксує дві його основні цілі - попередження та боротьбу з 55 економічною злочинністю. Державний
 7. Введення
  державності. В історії нашої країни подібна проблема одного разу вже стояла. У 20-ті роки після закінчення громадянської війни промисловість була розвалена, сільське господарство пограбовано продрозверсткою, кошти в державі відсутні. Перспективи майбутнього залишалися неясними й страшними. Непідйомною гирею на ногах зубожілого і зголоднілим народу висіла величезна армія, роздута за військові
 8. 3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  державної системи щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (РСЧС). У юридичній літературі широко висвітлено питання про співвідношення громадського порядку та громадської безпеки. Одні юристи вважають громадську безпеку складовою частиною громадського порядку. Інші наполягають на тому, що дані явища одного порядку і вони є елементами більш широкої категорії
 9. 22. Види юридичних осіб.
  Державні підприємства, засновані на державній власності, в тому числі казенні підприємства. Казенні підприємства - нова категорія дла українського цивільного законодавства. Особливість казенного підприємства полягає в тому, що: 1) Майно, що перебуває у державній власності і закріплене за казенним підприємством, належить йому на праві оперативного управління (в
 10. 54. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Захист інвестицій
  державного фінансування інвестиційної діяльності. Державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності і контроль за її здійсненням усіма інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності. Управління державними інвестиціями здійснюється республіканськими і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua