Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

74. Недобросовісна конкуренція: поняття і види


Конкуренція є найважливішим елементом ринкової економіки, без неї не можуть розвиватися ринкові відносини. Легальне визначення поняття "конкуренція" в Україні вперше було дано в Законі "Про обмеження монополізму ... *. Відповідно до законодавчим визначенням конкуренція - це змагальність підприємців, коли їх самостійні дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво тих товарів, які потрібні споживачеві.
Антиподом конкуренції є недобросовісна конкуренція. Поняття "недобросовісна конкуренція" визначено в Законі України "Про захист від недобросовісної конкуренції" як будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. У літературі дано наукове визначення недобросовісної конкуренції як порушення правил поведінки, що склалися, широко застосовуються в підприємництві та визнаються підприємцями як обов'язкові ділові норми, що завдає шкоди відносинам добросовісної конкуренції і свободи у підприємницькій діяльності [Сашахметова Н.О. Правовий захист тдпріем-ництва в Украіп. - КШВ, Юр1нком 1нтер, 1999. - С.169].
Правове визначення (генеральний делікт) поняття недобросовісної конкуренції як будь-яких дій у конкуренції, що суперечать правилам, торговим в іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності, є важливою нормою Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції". Використання зазначеного поняття дало імпульс розробці та прийняттю передбачених ст. 33 Закону правил професійної етики у конкуренції для галузей економіки та відповідних сфер підприємницької діяльності, сприяло утвердженню у правосвідомості підприємців необхідності чесної поведінки у сфері підприємництва.
Аналізуючи законодавче визначення недобросовісної конкуренції, необхідно зазначити, що згідно з чинним законодавством певні дейстп ^ х можуть бути визнані недобросовісною конкуренцією тільки в тому випадку, якщо вони зазіхають на правовідносини у сфері підприємницької діяльності.
Складність у визначенні недобросовісності дій суб'єкта господарювання, виходячи із законодавчого визначення недобросовісної конкуренції, укладав ється у використанні в якості оціночних критеріїв такої поведінки правил, торгових та інших чесних звичаїв у підприємницькій діяльності. Чинне законодавство не містить нормативного визначення понять "правила", "торговельні та інші чесні звичаї". Тому визначення протиправності поведінки субт "-єкта господарювання як протиріччя зазначеним правилам та звичаям є прерогативою органів, уповноважених застосовувати законодавство про захист від недобросовісної конкуренції.
Недобросовісною конкуренцією є, зокрема, дії, визначені главами 2-4 Закону. У Законі зазначено три види правопорушень:
- неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання;
- створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції;
- неправомірний збір, розголошення та використання
комерційної таємниці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 74. Недобросовісна конкуренція: поняття і види "
 1. Зміст
  недобросовісну конкуренцію 81. Загальні положення законодавства про рекламу 82. Загальні законодавчі вимоги до реклами 83. Обмеження щодо окремих видів реклами 84. Особливості рекламування деяких видів продукції 85. Недобросовісна реклама 86. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу Розділ 2. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
 2. 5. Види норм підприємницького права
  недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності "виділено спеціальний розділ V" Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства ". У Законі України "Про захист від недобросовісної конкуренції" відповідальність за недобросовісну конкуренцію також виділена в спеціальну главу. За ступенем спільності норми підприємницького права поділяються на загальні (ті, які притаманні, в
 3. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
  конкуренції та підпорядкування осіб і організацій. Особливістю застосування насильства як елемента мафія-методу є його закріплення за спеціалізованими структурами і надання на основі прийнятих її керівниками рішень та з урахуванням неформальних норм. Тобто застосування насильства інституціоналізованих. Організація, яка застосовує насильство і переконатися в його невідворотності, в подальшому не
 4. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  недобросовісної конкуренції, розвитку підприємництва і конкуренції на товарних ринках, забезпечення контролю за дотриманням законодавства Російської Федерації про захист прав споживачів і про рекламу, про регулювання та контроль діяльності суб'єктів природних монополій у сфері зв'язку та на транспорті. Торговий контроль. Найважливішими державними органами, які здійснюють контроль в
 5. ЗМІСТ
  поняття, цілі, система, види 412 § 1. Поняття покарання 412 § 2. Цілі покарання 417 § 3. Система і види покарань 425 § 4. Штраф 429 § 5. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 434 § 6. Позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород 439 § 7. Обов'язкові роботи 441 § 8. Виправні роботи 442 § 9.
 6. § 6. Конкуренція (колізія) кримінально-правових норм
  конкуренцією кримінально-правових норм і саме вони будуть предметом найбільш докладного розгляду в цьому параграфі. Змістовні колізії кримінально-правових норм мають кілька різновидів: колізії (конкуренція) загальної та спеціальної норм, загальної та виключної, спеціальної та виключної, колізії спеціальних норм, частини і цілого. Колізія загальної та спеціальної норм. Дана
 7. 62. Зловживання монопольним становищем на ринку
  недобросовісної конкуренції, здійснюється Антимонопольним комітетом України відповідно до його компетенції. Легальне визначення поняття "зловживання монопольним становищем на ринку" відсутня, ст. 4 Закону містить лише загальний перелік такого роду діянь: - нав'язування таких умов договору, які ставлять контрагентів у нерівне становище, або додаткових умов, що не відносяться
 8. 66 . Поняття і види економічної концентрації суб'єктів господарювання
  конкуренції у підприємництві України. - Одеса: 000 "Бах-ва", 1998.-С.153]. У світовій практиці прийнято розрізняти три види економічної концентрації (для її позначення вживається термін "злиття"): горизонтальну, вертикальну і конгломератного. Критерієм класифікації злиттів є взаємини між учасниками економічної концентрації - суб'єктами господарювання у сфері
 9. 70. Поняття природної монополії. Суб'єкт природної монополії та його обов'язки
  недобросовісної конкуренції "," Про електроенергетику "та ін У Законі України" Про природні монополії "від 20.04.2000 р. існує легальне визначення понять" природна монополія "і" суб'єкт природної монополії ". Так, під природною монополією розуміється стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умов відсутності конкуренції
 10. 75. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції
  недобросовісної конкуренції. Тому цього виду правопорушень властиві всі ті ознаки, які властиві недобросовісної конкуренції в цілому. Водночас неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання характеризується певними особливостями, що відрізняють його від інших видів дій, визнаних недобросовісною конкуренцією. Насамперед такою особливістю
© 2014-2022  ibib.ltd.ua