Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

75. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції


Неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції є одним з видів недобросовісної конкуренції. Тому цього виду правопорушень властиві всі ті ознаки, які властиві недобросовісної конкуренції в цілому. Разом з тим неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання характеризується певними особливостями, що відрізняють його від інших видів дій, визнаних недобросовісною конкуренцією.
Насамперед такою особливістю є порушення одним суб'єктом господарювання немайнового права іншого суб'єкта господарювання на ділову репутацію у вигляді її неправомірного використання.
Право на ділову репутацію є суб'єктивним правом, сутність якого полягає в праві кожного суб'єкта господарювання на недоторканність її ділової репутації і в можливості вимагати від усіх інших фізичних і юридичних осіб утримання від порушення цього права.
Право на ділову репутацію є абсолютним суб'єктивним правом з огляду на те, що суб'єктивному праву уповноваженої особи кореспондує обов'язок невизначеного кола осіб утримуватися від посягань на ділову репутацію. Українська держава 'охороняє ділову репутацію суб'єктів господарювання встановленням загальної обов'язки утримуватися від посягання на це благо і наданням можливості захисту у випадках його порушення.
Це право є одним із прав, що виконують роль правового засобу забезпечення особистої (індивідуальної) сфери суб'єктів від стороннього втручання. Воно надає уповноваженій особі можливість вимагати від невизначеного кола зобов'язаних осіб утримуватися від порушення його права; вдатися у разі такого порушення до встановлених законом способам захисту.
Для визначення того, чи порушує дане правопорушення суб'єктивні права суб'єкта господарювання, необхідно встановити, чи є конкурентні відносини між правопорушником та особою, права якої порушено. Разом з тим існування таких конкурентних відносин не є обов'язковим, адже недобросовісна конкуренція може мати негативні наслідки і для осіб, які не є учасниками конкурентних відносин (наприклад, споживачів). Отже, не обов'язково повинні існувати конкурентні відносини між правопорушником і тією особою, якій завдано шкоду, оскільки останнім (потерпілим) може бути особа, яка не перебуває в конкурентних відносинах з правопорушником.
Шкода виражається в зниженні ділової репутації суб'єкта господарювання, що може вплинути на певну майнову вартість, укладену в ділової репутації, а саме: вартість витрат, здійснених на створення іміджу, підняття рейтингу, престижності самого суб'єкта господарювання та його продукції (витрати на проведення реклами, організацію виставок, презентацій, спонсорські витрати та ін.); вартість ділових зв'язків суб'єкта, грошова оцінка "немайнового" капіталу, престижу торгової марки, досвіду кваліфікації менеджерів, стабільності клієнтури, репутації в підприємницькому оточенні; вартість майбутніх неотриманих доходів.
Деякі правопорушення у вигляді неправомірного використання ділової репутації об'єкта господарювання у конкуренції можуть не спричиняти заподіяння майнової шкоди іншим суб'єктам господарювання або споживачам. Однак те, що вони не викликають негативних майнових наслідків, не означає, що вони не завдають ніякої шкоди. Шкідливий їх характер полягає в тому, що вони призводять до небажаних змін господарських відносин, заподіюють шкоду правопорядку, порушують суб'єктивні права суб'єктів господарювання та споживачів.
Збиток може проявлятися у зниженні прибутковості або авторитету фірми, зменшенні продуктивності, виникненні напруженої атмосфери в трудовому колективі та ін
Оскільки протиправну поведінку, що порушує законодавство про захист від недобросовісної конкуренції, завжди тягне шкідливий результат, шкода є неодмінним елементом складу аналізованого правопорушення.
Таким чином, неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції - це протиправне шкідливе поведінку суб'єкта господарювання, що завдає шкоди конкурентним підприємницьким відносинам, що порушує законодавство про захист від недобросовісної конкуренції, права на вільну, чесну конкуренцію, ділову репутацію і правопорядок в цілому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 75. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції "
 1. Зміст
  Передмова Розділ 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО 1. Поняття і види підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав
 2. 74. Недобросовісна конкуренція: поняття і види
  Конкуренція є найважливішим елементом ринкової економіки, без неї не можуть розвиватися ринкові відносини. Легальне визначення поняття "конкуренція" в Україні вперше було дано в Законі "Про обмеження монополізму ... *. Відповідно до законодавчим визначенням конкуренція - це змагальність підприємців, коли їх самостійні дії обмежують можливості кожного з них
 3. 76. Види неправомірного використання ділової репутації підприємців у конкуренції
  Неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання включає три склади правопорушень: неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки; неправомірне використання товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу (глава 2). Відповідно до ст. 4 Закону "Про захист від недобросовісної конкуренції" неправомірним використанням чужих
 4. 77. Порівняльна реклама
  Одним з складів правопорушень, що включаються в неправомірне використання ділової репутації суб'єкта підприємництва в конкуренції, є недобросовісна порівняльна реклама. В Україні порівняльна реклама не отримала спеціального правового регулювання в Законі "Про рекламу", вона регулюється в Законі України "Про захист від недобросовісної конкуренції". Згідно ст. 7 Закону "Про захист
 5. 78. Створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції
  Другим видом правопорушень, визнаних законом недобросовісною конкуренцією, є створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції (глава 3 Закону "Про захист від недобросовісної конкуренції") . Закон називає 8 складів правопорушень, що відносяться до названого увазі: 1) дискредитація суб'єкта господарювання; 2)
 6. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  Поняття позову. Відповідно до ст. 4 АПК зацікавлена особа має право звернутися до арбітражного суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і законних інтересів у порядку, встановленому АПК. Арбітражне судочинство НЕ підрозділяється на види, але проте в ньому в якості основного регламенту можна виділити правила позовного провадження, що є основою для розгляду
 7. Письмові докази.
  Письмові докази, використовувані арбітражним судом при розгляді та вирішенні спорів, різноманітні в своєму конкретному вираженні. У арбітражному процесуальному законодавстві не міститься вичерпного переліку письмових доказів. У ст. 75 АПК РФ письмові докази визначаються як акти, договори, довідки, ділова кореспонденція та інші документи і матеріали, що містять
 8. 16. Структура правовідносин.
  Структура правовідносини включає такі елементи, як суб'єкти, об'єкти, зміст, юридичні факти. Суб'єкти та об'єкти правовідносин: Суб'єкт (учасник) правовідносин - правосуб'єктність особа, у якої в рамках правовідносини виникають суб'єктивні юридичні права (обов'язки). Суб'єктами правовідносин можуть бути особи, наділені правосуб'єктністю - невід'ємним від особи
 9. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
  Важливою рушійною силою вдосконалення організаційних форм кримінального бізнесу є зниження витрат страхування різних видів ризику . Страхування кримінального ризику забезпечується через застосування таких функцій. 1. Формування страхового фонду. Частина коштів, отриманих у формі доходів від кримінальної діяльності, зберігається у формі фонду грошових коштів,
 10. 66. Поняття і види економічної концентрації суб'єктів господарювання
  Одним з пріоритетних напрямків антимонопольного регулювання в Україні, як і в багатьох країнах світу, є контроль за економічною концентрацією суб'єктів господарювання. У Законі України "Про обмеження монополізму" не міститься визначення поняття "економічна концентрація", хоча статті 14 і 15 цього Закону містять норми, що регулюють контроль за такою концентрацією - створюючи,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua