Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

76. Види неправомірного використання ділової репутації підприємців у конкуренції


Неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання включає три склади правопорушень:
неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки;
неправомірне використання товару іншого виробника;
копіювання зовнішнього вигляду виробу (глава 2).
Відповідно до ст. 4 Закону "Про захист від недобросовісної конкуренції" неправомірним використанням чужих позначень, рекламних матеріалів та упаковки є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, назв місць походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання, який має пріоритет на їх використання. Отже, цей склад правопорушення пов'язаний з незаконним використанням результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації або підприємця, або його товарів, послуг без згоди правовласника.
Значна частина справ щодо недобросовісної конкуренції у практиці Антимонопольного комітету України стосувалася неправомірного використання товарного знака, фірмових найменувань, імітації, копіювання та прямого відтворення товарів іншого підприємця, самовільного використання його імені.
Згідно ст. 4 Закону неправомірним є також використання без дозволу уповноваженої на те особи найменувань місць походження товарів. Це позначення використовується для визначення товару, особливі властивості якого значною мірою визначаються природними умовами чи іншими факторами тієї місцевості, де вони виробляються.
Відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" від 16.06.99 р., назва місця походження товару є складовою частиною більш широкого терміна "кваліфіковане зазначення походження товару", останнє включає поряд з цим елементом також географічне зазначення походження товару.
Згідно з листом Вищого арбітражного суду України від 15.05.97 р. № 01-8/167 настання передбачених законодавством наслідку неправомірного використання чужих позначень не ставиться в залежність від наявності вини підприємця і нанесеного такими діями збитків.
Виходячи зі змісту Закону, в спорах про неправомірне використання ділової репутації підприємця немає необхідності доводити, що у порушника був умисел чи інша форма вини при його скоєнні, спрямований на змішування споживачем джерела товару або послуги. Не є необхідним також встановлення дійсного змішування, а достатньо встановити його ймовірність.
Для задоволення вимоги підприємця про захист від неправомірного використання його найменування або знаків для товарів і послуг йому слід довести: його пріоритет у використанні знака в якості знака для товарів і послуг або найменування як фірмове найменування; порушення його прав відповідачем за допомогою використання ідентичного знака або найменування;
можливість змішування з його діяльністю.
Відповідно до ст. 5 Закону "Про захист від недобросовісної конкуренції" неправомірним використанням товару іншого виробника є введення у господарський обіг під своїм позначенням товару іншого виробника шляхом змін чи зняття позначень виробника без дозволу уповноваженої на те особи.
Це самостійний склад правопорушення, який може бути здійснений шляхом, наприклад, підміни менш відомим товаром більш відомого товару або товаром гіршої якості товару кращої якості. Таке правопорушення не тільки вводить в оману споживача, але і порушує добре ім'я товару і ділову репутацію виробника чи постачальника товару. Така "підміна" товару є недобросовісною конкуренцією, навіть якщо при цьому не використовувалися чужий товарний знак або фірмове найменування.
Копіюванням зовнішнього вигляду виробу вважається відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого суб'єкта господарювання і введення його у господарський обіг без однозначного зазначення виробника копії, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання (ст. 6 Закону).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 76. Види неправомірного використання ділової репутації підприємців в конкуренції "
 1. Зміст
  види підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав підприємців при їх порушення незаконними актами
 2. 74. Недобросовісна конкуренція: поняття і види
  неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання; - створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції; - неправомірний збір, розголошення та використання комерційної
 3. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  використані прийняті в міжнародному обороті торгові терміни, за відсутності в договорі інших вказівок вважається, що сторонами погоджено застосування до відносинам звичаїв ділового обороту, позначаючи-ваних відповідними торговими термінами ». Правом, що підлягає застосуванню до договору відповідно З правилами ГК РФ, визначаються, зокрема: тлумачення договору; права та обов'язки сторін
 4. 16. Структура правовідносин.
  Види (фізичні особи) Територіальні освіти (держави, регіони, міста) Соціальні об'єднання - комерційні та некомерційні організації, а т.м. їх структурні підрозділи. Правосуб'єктність організації виникає в момент її державної реєстрації, припиняється - ліквідацією організації. Юридична особа - організація, яка має відокремлене майно, від свого імені
 5. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
  Види організованої злочинності економічної спрямованості 1. Організована злочинність корисливого типу (mercenery crime). Мета - отримання безпосередньої матеріальної вигоди .. Ці злочинні організації здійснюють види діяльності зі страхування ризику, що лежать в основі мафія-методу, однак вони поєднані в одній організаційній структурі, що виконує і основну злочинну діяльність.
 6. 75. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції
  неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання характеризується певними особливостями, що відрізняють його від інших видів дій, визнаних недобросовісною конкуренцією. Насамперед такою особливістю є порушення одним суб'єктом господарювання немайнового права іншого суб'єкта господарювання на ділову репутацію у вигляді її неправомірного використання.
 7. 77. Порівняльна реклама
  неправомірне використання ділової репутації суб'єкта підприємництва в конкуренції, є недобросовісна порівняльна реклама. В Україні порівняльна реклама не отримала спеціального правового регулювання в Законі "Про рекламу", вона регулюється в Законі України "Про захист від недобросовісної конкуренції". Згідно ст. 7 Закону "Про захист від недобросовісної конкуренції" порівняльної
 8. 78. Створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції
  неправомірних переваг у конкуренції (глава 3 Закону "Про захист від недобросовісної конкуренції"). Закон називає 8 складів правопорушень, що відносяться до названого увазі: 1) дискредитація суб'єкта господарювання; 2) купівля-продаж товарів, виконання робіт, надання послуг із примусовим асортиментом; 3) схилення до бойкоту суб'єкта господарювання; 4) схилення постачальника до
 9. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  види, але проте в ньому в якості основного регламенту можна виділити правила позовного провадження, що є основою для розгляду більшості підвідомчих арбітражним судам справ. Справи окремого провадження і про неспроможність (банкрутство) порушуються шляхом подачі заяви. Таким чином, позов - один із засобів порушення арбітражного процесу по конкретній справі. Саме поняття
 10. Письмові докази.
  Неправомірними актами, та ін Друга група - документи, в яких імовірно встановлюється наявність або відсутність юридично значимих фактів. Насамперед це різного роду акти, протоколи, висновки компетентних органів, складені в ході проведених перевірок, обстежень і т. п. Складання такого роду документів як форми встановлення і фіксації подію, дій має достатньо
© 2014-2022  ibib.ltd.ua