Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000 , 2000 - перейти до змісту підручника

78. Створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції


Другим видом правопорушень, визнаних законом недобросовісною конкуренцією, є створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції (глава 3 Закону "Про захист від недобросовісної конкуренції").
Закон називає 8 складів правопорушень, що відносяться до названого увазі:
1) дискредитація суб'єкта господарювання;
2) купівля-продаж товарів, виконання робіт, надання послуг із примусовим асортиментом;
3) схилення до бойкоту суб'єкта господарювання;
4) схилення постачальника до дискримінації покупця (замовника);
5) схилення суб'єкта господарювання до розірвання договору з конкурентом;
6) підкуп працівника постачальника ;
7) підкуп працівника покупця (замовника);
8) досягнення неправомірних переваг у конкуренції (статті 8-15).
Одним з найбільш поширених у практиці України серед цього виду правопорушень є дискредитація суб'єкта господарювання. Вона визначена в ст. 8 Закону як поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов'язаних з особою чи діяльністю суб'єкта господарювання, які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб'єкта господарювання.
Діловий репутацією вважається оцінка професійних якостей; придбана протягом тривалого часу громадська оцінка діяльності господарюючого суб'єкта та його продукції (товарів, робіт, послуг).
Отже, дискредитацію підприємця мож-яо визначити як дії, пов'язані з поширенням неправдивих, неточних або перекручених, неповних відомостей-^ ї, які здатні завдати шкоди суспільній ° ценка його професійної діяльності.
Виходячи зі змісту закону, наявність шкоди для дело-^ ї репутації підприємця внаслідок його дискредитації та вина правопорушника не є необхідними елементами складу правопорушення, достатня можливість заподіяння збитку.
Купівля-продаж товарів, виконання робіт та надання послуг із примусовим асортиментом - це купівля-продаж одних товарів, виконання робіт, надання послуг за умови купівлі-продажу інших товарів, виконання робіт, надання послуг, не потрібних споживачу або контрагенту.
Схиленням до бойкоту суб'єкта господарювання вважається спонукання конкурентом іншої особи, безпосередньо або через посередника, до відмови від встановлення договірних зв'язків із цим суб'єктом господарювання
Схиленням постачальника до дискримінації ^ покупате -ля (замовника) є спонукання постачальника конкурентом покупця (замовника) безпосередньо або через посередника до надання постачальником конкуренту покупця (замовника) певних переваг перед покупцем (замовником) без достатніх на те підстав.
Схиленням суб'єкта господарювання до розірвання договору з конкурентом іншого суб'єкта господарювання є вчинене з корисливих мотивів або в інтересах третіх осіб спонукання суб'єкта господарювання - учасника договору до невиконання або виконання неналежним чином договірних зобов'язань перед цим конкурентом шляхом надання або пропозиції суб'єкту господарювання - учаснику договору безпосередньо або через посередника матеріальної винагороди, компенсації чи інших переваг.
Підкуп працівника постачальника - це надання або пропонування йому конкурентом покупця (замовника) безпосередньо або через посередника матеріальних цінностей, майнових чи немайнових благ за неналежне виконання або невиконання працівником постачальника службових обов'язків, що випливають з укладеного або пов'язані з укладеним між постачальником і покупцем договору поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що призвело або може призвести до отримання конкурентом покупця (замовника) певних переваг перед покупцем (замовником).
Ті самі дії щодо працівника покупця (замовника) вважаються його підкупом.
Досягненням неправомірних переваг у конкуренції є отримання таких відносно іншого суб'єкта господарювання шляхом порушення чинного законодавства, яке затверджено рішенням державного органу, наділеного відповідною компетенцією.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 78. Створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції "
 1. Зміст
  створенням холдингів, промислово-фінансових груп, діяльністю інвестиційних фондів і компаній 69. Державне регулювання та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання, що займають монопольне становище на ринку 70. Поняття природної монополії. Суб'єкт природної монополії та його обов'язки 71. Державне регулювання та контроль за діяльністю суб'єктів природних монополій
 2. 74. Недобросовісна конкуренція: поняття і види
  створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції; - неправомірний збір, розголошення та використання комерційної
 3. 1.Економіка і соціальна структура
  створенні сприятливих умов для іноземних інвестицій (залізничне будівництво, заохочувальні заходи для промисловості, стабільна національна валюта - золотий рубль), в прагненні до політичної стабілізації (ліберальний курс по створенню представницьких установ і гарантій політичних свобод). Реформи Вітте не завершились повністю, так як вони носили багато в чому верхівковий характер
 4. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  створення та розвитку системи судових установ. Їх специфіка визначалася історичними умовами і національними традиціями в становленні правових систем різних держав. Особливі торгові суди були ще в Стародавньому Римі. У договорах між римлянами і латинами встановлювалися правила, за якими позови в ярмаркових суперечках підлягали вирішенню суддею оди-нолічно при непарному числі
 5. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в галузі економіки.
  Створення зовнішньої законності злочинної діяльності (офіційне прикриття у вигляді спільних підприємств, фондів, фірм, казино тощо);-фінансову базу у вигляді загальних грошових фондів, нерухомості тощо, для вирішення "загальних" завдань, що дозволяє, крім того, забезпечувати високу технічну оснащеність; - інформаційну базу, що дозволяє мати відомості про вигідних і безпечних напрямках
 6. 2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
  Створення, а також впровадження ринку призводить до уповільнення інновацій; через відсутність спецслужб по регіонах не враховується їх специфіка чи виникають труднощі із впровадженням продукту визначені ринки утруднено вирішення питань фінансування маркетингових підрозділів. Організація маркетингових служб по продукту отримала широке поширення в практиці зарубіжних фірм і є
 7. 6. Державне регулювання підприємництва
  створенні певних державних органів і наділенні їх відповідними повноваженнями для надання цілеспрямованого впливу на економічні відносини та підприємницьку діяльність. Важливе значення у здійсненні державного регулювання підприємництва має Указ Президента України "Про запровадження єдиної регуляторної політики у сфері підприємництва" від 22.02.2000 р. №
 8. 62. Зловживання монопольним становищем на ринку
  створення або підтримки дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін; - часткова або повна відмова від реалізації або закупівлі товару при відсутності альтернативних джерел постачання або збуту, що призвели або можуть призвести до створення або підтримки дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін; - інші дії, що призвели або можуть призвести до створення перешкод доступу
 9. 64. Дискримінація підприємців органами влади і управління
  створення нових підприємств чи інших організаційних форм підприємництва в якийсь сфері діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення окремих видів діяльності, на виробництво окремих видів товарів, що призвели або можуть привести до обмеження конкуренції; - примус суб'єктів господарювання до вступу в асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні
 10. Підприємства, установи як суб'єкти адміністративного права
  створений для пр-ва пр -ції, виконання робіт і надання послуг з метою задоволення заг. потреб-ності та отримання прибутку. Учр. виконує соц.-культ. або адм.-політичне життя. ф-ції. ПР-ку, учр. залежно від форм влас. справ. на: 1) держав. 2) муницип. 3) приватні 3) громадські 4) і змішаних форм соб-ти Залежно від орг.-прав. форм: 1) товариства 2) товариства 3) держ. муницип. пр-ку
© 2014-2022  ibib.ltd.ua