Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

6. Державне регулювання підприємництва


Державне регулювання підприємництва в Україні отримало законодавче закріплення в ст. 15 Закону України "Про підприємництво".
Держава використовує безліч форм впливу і механізмів для безпосереднього або опосередкованого впливу на суб'єктів підприємницької діяльності. У них виявляються різні аспекти державного впливу на неї, які включають сприяння підприємництву, планування, регулювання. Крім того, держава у взаємовідносинах з підприємцями може виступати в якості покупця, власника, менеджера економіки.
Регулювання робиться внаслідок необхідності захисту суспільних інтересів від зловживань і порушень з боку суб'єктів підприємницької діяльності і для захисту суб'єктів підприємництва від порушень їх прав іншими підприємцями. Не можна заперечувати, що є суб'єкти підприємницької діяльності, які для досягнення цілей отримання прибутку не переймаються етичними або правовими проблемами, ними керує лише бажання швидко отримати прибуток. У цих ситуаціях державне регулювання є засобом коригування певних шкідливих результатів підприємницької діяльності.
Хоча державне регулювання підприємницької діяльності грунтується на законодавстві, однак не вичерпується їм, оскільки це складний процес, що охоплює в комплексі різні організаційно-правові засоби. Організаційний аспект державного регулювання виявляється в створенні певних державних органів і наділенні їх відповідними повноваженнями для надання цілеспрямованого впливу на економічні відносини та підприємницьку діяльність.
Важливе значення у здійсненні державного регулювання підприємництва має Указ Президента України "Про запровадження єдиної регуляторної політики у сфері підприємництва" від 22.02.2000 р. № 89/2000 (далі - Указ). Указ видано з метою недопущення звуження змісту та обсягу права громадян на підприємницьку діяльність, введення ефективного державного регулювання у сфері підприємництва.
Встановлено, що забезпечення проведення єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва є одним з основних пріоритетів у діяльності органів виконавчої влади щодо здійснення економічних реформ. Для цілей цього Указу єдиною державною регуляторною політикою у сфері підприємництва визнається діяльність, спрямована на досягнення оптимального регулювання державою підприємницької діяльності, усунення правових, економічних та адміністративних перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність.
Єдина державна політика у сфері підприємництва здійснюється шляхом упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності. Для цілей цього Указу нормативним регулюванням підприємницької діяльності визнається видання нормативно-правових актів, а також директивних листів (далі - регуляторні акти).
В Указі встановлено, що основними принципами впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності є:
- доцільність, достатність та відповідність нормативного регулювання вимогам ринкових відносин;
- ефективність і забезпечення досягнення позитивних економічних і соціальних результатів застосування регуляторних актів;
- системність, послідовність і координований-ність дій з розробки, видання та виконанню регуляторних актів;
- гласність у процесі підготовки проектів найважливіших регуляторних актів, які суттєво впливають на ринкове середовище, права та інтереси підприємців, і публічне обговорення цих проектів;
- обов'язковість і своєчасність доведення виданих регуляторних актів до суб'єктів підприємницької діяльності.
На Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва покладено координацію діяльності органів виконавчої влади з підготовки проектів, видання та виконання регуляторних актів.
В Указі встановлено, що проекти регуляторних актів підлягають обов'язковому погодженню з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.
Передбачено, що проекти регуляторних актів, які суттєво впливають на ринкове середовище, права та інтереси підприємців, підлягають опублікуванню для публічного обговорення. Рішення про опублікування таких проектів для публічного обговорення приймає та опублікування проекту забезпечує Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.
Заборонено внесення Президентові України та Кабінету Міністрів України проектів регуляторних актів, видання Кабінетом Міністрів України, іншими органами виконавчої влади регуляторних актів без обгрунтування доцільності втручання держави у відповідну сферу підприємницької діяльності, адекватності та ефективності пропонованих шляхів та способів дозволу порушених у проекті питань, характеристики очікуваних соціально-економічних наслідків застосування заходів, які передбачаються в проекті, а також без попереднього погодження відповідного проекту регуляторного акта в порядку, передбаченому ст. 4 Указу.
Державне регулювання підприємницької діяльності не є достатнім для створення сприятливого оточення підприємництва. Необхідно формування комплексу організаційно-правових засобів для створення макросередовища підприємницької діяльності, включаючи розвинену інфраструктуру підтримки підприємництва, правові механізми стимулювання розвитку підприємницької діяльності та ефективної системи захисту прав і законних інтересів підприємців, а також суспільних і державних інтересів у сфері підприємництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Державне регулювання підприємництва "
 1. Зміст
  державних органів 9. Правове регулювання малого підприємництва 10. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва 11. Легітимація суб'єктів підприємництва 12. Державна реєстрація суб'єктів підприємництва 13. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємництва 14. Ліцензування певних видів
 2. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  державного управління. Курс лек цій. - М., 1997. 3. Авер'янов Б.В. Функції та організаційна структура органу державного управління. - К, 1984. 4. Авер'янов В.Б. Апарат державного управління: содер жание діяльності та організаційні структури. - К.: На уково думка, 1990. 5. Авер'янов В. Адміністративне право України: доктрінальні ас пекти Реформування / / Право України. - 1998.
 3. 1.Економіка і соціальна структура
  державний уклад (скарбниця мала 140 млн. десятин землі в Європейській частині Росії, 350 млн. десятин лісів і ще 2/3 залізничної мережі). З цими укладами були пов'язані відповідні форми соціальних відносин і експлуатації. Представники «нового напрямку» виділяють і особливий для Росії тип капіталістичної еволюції зі своєрідною перестановкою фаз розвитку: залишався незавершеним
 4. 50. Основ-ні функції і повноваження органів місцевого самоупр.
  Державне значення. Так, муніципалітети зобов'язані підтримувати в порядку дороги, забезпечувати санітарний стан населених пунктів, протипожежну службу, утримувати школи. Коло обов'язків муніципалітетів може бути розширений за рахунок повноважень, делегованих їм вищестоящими владою. Можливість такого делегування передбачені-рена, наприклад, в США, Великобританії, ФРН, Японіі.Основнимі
 5. 88. Податкова політика сучасної держави.
  Державний бюджет. В основі формування податкової політики два фактори: 1) використання податкових платежів для формування доходної частини бюджетів різних рівнів і вирішення фіскальних завдань держави; 2) використання податків як непрямого методу регулювання економічної діяльності. За допомогою податкової системи покриваються витрати держави, задовольняються
 6. Поняття та ознаки організованої економічної злочинності.
  Державної економіки, проти інших корпорацій, службовцями корпорацій проти самої корпорації, корпораціями проти потребітелей1. Е.Е.Дементьева, узагальнивши підходи до дефініції поняття, запропоновані кримінологами США та Німеччини, вважає, що "економічна злочинність-це протиправна діяльність, посягающая на інтереси економіки держави в цілому, а також на приватнопідприємницьку
 7. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  державних, муніципальних органів, а також недержавних організацій, спрямовану на попередження, виявлення і припинення порушення правових норм, що забезпечують нормальне функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш загальне розуміння контролю і фіксує дві його основні цілі - попередження та боротьбу з 55 економічною злочинністю. Державний
 8. Додаток № 1 (Нормативний матеріал використаний при написанні роботи).
  державної санітарно-епідеміологічної службі Російської Федерації та Положення про державний санітарно-епідеміологічний нормуванні "Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу Російської Федерації Федеральний закон від 3 квітня 1995 р. N 40-ФЗ" Про органи федеральної служби безпеки в Російській Федерації "(з змінами від 30 грудня 1999 р., 7 листопада 2000
 9. 3. Поняття підприємницького права
  державного регулювання підприємницької діяльності. Тому в регулюванні відносин у сфері підприємництва певне місце займають норми публічного права (в тому числі норми адміністративного, фінансового права), що встановлюють адміністративно-правові методи. З іншого боку, в цій сфері суспільних відносин широко використовуються товарно-грошові механізми, тому
 10. 5. Види норм підприємницького права
  державної реєстрації та ліцензування підприємницької діяльності. За методом правового регулювання можна виділити в законодавстві про підприємництво імперативні, диспозитивні і заохочувальні норми. Значна кількість норм підприємницького права є імперативними. Це виправдано в тих сферах підприємницького права, де переважає адміністративно-правовий метод
© 2014-2022  ibib.ltd.ua